More Related Content

Similar to KomunikacjaNiewerbalnaPolityka(20)

KomunikacjaNiewerbalnaPolityka

 1. Komunikowanie polityczne. Wizerunek polityka: komunikacja niewerbalna dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl
 2. Komunikowanie polityczne dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Tematyka wykładu 1. Wizerunek polityka. 2. Metody badania i analizy wizerunku polityka.  Metoda dyferencjału semantycznego (Charles E. Osgood, George J. Suci i Percy H. Tannenbaum).  Badania sondażowe (Martin P. Wattenberg).  Analizy treści publicznych wystąpień polityków (David G. Winter). 3. Spostrzeganie i ocena wymiarów wizerunków polityków.  Prototyp idealnego przywódcy politycznego  Analiza charyzmy politycznej (Mark Leary). 4. Komunikacja niewerbalna wizerunku polityka.  Podstawowe funkcje komunikacji niewerbalnej (Michael Argyle).  Typologia E. T. Halla.  Dziesięć podstawowych obszarów związanych z niewerbalnymi aktami komunikacyjnymi (prof. Zbigniew Nęcki).  Mity komunikacji niewerbalnej. Reguła 7% – 38% – 55% / Albert Mehrabian  Komunikacja niewerbalna polityka – postawa ciała, gestykulacja, ubiór, kolorystyka (Aleksander Kwaśniewski, Andrzej Lepper, Donald Tusk, Lech Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Grzegorz Schetyna).
 3. Literatura 1. Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006. 2. Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 3. Seitel P. F., Public relations w praktyce, Felberg SJA, Warszawa 2003. 4. Wiszniowski R., Marketing wyborczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000. 5. Dobek-Ostrowska B., Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne
 4. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Każdy polityk, który dochodzi do władzy i posiada umiejętność publicznego przemawiania oraz efektowny wizerunek telewizyjny, jest predysponowany do bycia naturalnym kłamcą. Paul Ekman Wizerunek (image) polityka oznacza tworzone w określonym celu (np. wyborczym) szczególnego rodzaju wyobrażenie, które poprzez wywoływanie skojarzeń przydaje obiektowi dodatkowych wartości (np. społeczno-psychologicznych, etycznych czy osobowościowych) i w ten sposób przyczynia się do jego emocjonalnego odbioru.
 5. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Metody badania i analizy wizerunku polityka 1. Metoda dyferencjału semantycznego (Charles E. Osgood, George J. Suci i Percy H. Tannenbaum) Każdy człowiek przyswaja z otaczającego go środowiska społecznego i fizycznego dwa rodzaje informacji:  informacje o charakterze deskryptywnym (opisowym)  informacje o charakterze konotacyjnym (wysyconym emocjami). Pojawiający się bodziec niesie ze sobą jednocześnie informacje obiektywne dotyczące jego cech oraz informacje nacechowane afektywnie, które wyznaczają spostrzeganie bodźca i kierunek reakcji (od lub w kierunku bodźca). Dyferencjał semantyczny składa się z pewnej liczby skal opisowych, których krańce wyznaczają pary przeciwstawnych przymiotników lub innych charakterystyk. Zadaniem badanego jest zaznaczenie, w jakim stopniu te charakterystyki odzwierciedlają jego ustosunkowanie wobec jakiegoś obiektu.
 6. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Metody badania i analizy wizerunku polityka /c.d. Dyferencjał semantyczny do pomiaru wizerunku kandydata /Cwalina, Falkowski
 7. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Wymiary wizerunku kandydata 2. Badania sondażowe (Martin P. Wattenberg)  psychologiczne zintegrowanie i uczciwość  solidność i niezawodność  kompetencje  charyzma  cechy osobowe kandydata
 8. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Wymiary wizerunku kandydata /c.d. 3. Analizy treści publicznych wystąpień polityków (David G. Winter) Analiza motywów. W przypadku kandydatów na urzędy polityczne Winter do takich sił zaliczył motywy:  osiągnięć – koncentrowanie się na doskonałości  afiliacji – dbanie o ciepłe i przyjazne relacje z innymi ludźmi  władzy – koncentracja na zdobywaniu wpływu i prestiżu.
 9. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Analiza charyzmy politycznej (Mark Leary) – istotne cechy: 1. kompetencje 2. umiejętność wzbudzania sympatii 3. moralność 4. siła 5. zdolność onieśmielania innych Spostrzeganie i ocena wymiarów wizerunków polityków
 10. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne  Można przestać MÓWIĆ, lecz nie można przestać KOMUNIKOWAĆ SIĘ CIAŁEM Komunikacja niewerbalna obejmować będzie wszystkie formy i drogi, dzięki którym ludzie komunikują się między sobą środkami odmiennymi od słów (języków naturalnych) / Robert Andrzej Dul Komunikacja niewerbalna wizerunku polityka
 11. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Typologia Edwarda T. Halla:  Dystans intymny (15-45 cm) ;  Dystans indywidualny (45-120 cm);  Dystans społeczny (120-560 cm);  Dystans publiczny (560-750 cm). Komunikacja niewerbalna wizerunku polityka
 12. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Podstawowe funkcje komunikacji niewerbalnej (Michael Argyle): 1. jest związana z komunikowaniem interpersonalnych postaw i emocji 2. sygnały niewerbalne pełnią funkcje autoreprezentacyjne 3. pełni funkcje rytualne 4. podtrzymuje komunikację werbalną. Komunikacja niewerbalna wizerunku polityka
 13. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Komunikacja niewerbalna wizerunku polityka Dziesięć podstawowych obszarów związanych z niewerbalnymi aktami komunikacyjnymi (prof. Zbigniew Nęcki): 1. gestykulacja – ruchy rąk, dłoni, palców, nóg, stóp, głowy, tułowia 2. mimika twarzy – ruchy ust, oczu, brwi, powiek 3. dotyk i kontakt fizyczny – od łagodnego głaskania do brutalnego uderzenia 4. wygląd fizyczny – wzrost, rozmiary ciała, sposób ubierania się, czesania, ozdabiania, malowania 5. dźwięki paralingwistyczne – westchnienia, pomruki, płacz, gwizdanie, sapanie, śmiech, przydźwięki
 14. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Komunikacja niewerbalna wizerunku polityka Dziesięć podstawowych obszarów związanych z niewerbalnymi aktami komunikacyjnymi (prof. Zbigniew Nęcki): c.d. 6. kanał wokalny – intonacja, akcentowanie, barwa głosu, rytm i szybkość mówienia, wysokość głosu 7. spojrzenia i ich wymiana – kontakt wzrokowy, jakość i długość spojrzeń 8. dystans fizyczny między rozmówcami – odległość, przestrzeń osobista 9. pozycja ciała w trakcie rozmowy – poziom napięcia lub rozluźnienia, otwartość lub zamknięcie 10. organizacja środowiska – w skali osobistej – architektura wnętrz, w skali publicznej – architektura i urbanistyka.
 15. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Wg R. Verderbera – komunikowanie niewerbalne wypełnia proces komunikowania polityka w 65%. Najważniejsze obszary: 1. kinezjetyka – mowa ciała 2. parajęzyk 3. autoprezencja 4. znajomość etykiety i umiejętność zachowania się 5. adaptacja cech polityka Pozostali badacze: Amerykańscy naukowcy udowodnili, że wizerunek polityka składa się w 7-9 proc. z treści jego wypowiedzi, natomiast aż w 52 proc. z prezencji wizualnej (tj. ubiór, język ciała). Pozostałe 38-40 proc. to wyrazistość i poprawność używanej mowy. Komunikacja niewerbalna wizerunku polityka
 16. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne MITY KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ. REGUŁA 7% – 38% – 55% / Albert Mehrabian https://www.youtube.com/watch?v=7dboA8cag1M&feature=emb_logo
 17. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Reakcja na stworzony wzorzec zachowań niewerbalnych kandydata jest stosunkowo nieprzewidywalna. Z perspektywy kreowania wizerunku polityka za obszary komunikacji niewerbalnej szczególnie istotne i mające potwierdzenie empiryczne można uznać: mimikę twarzy, styl ubierania się, uścisk dłoni przy powitaniu i pożegnaniu oraz wzrost. Komunikacja niewerbalna wizerunku polityka
 18. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Znaczenie ubioru polityka dla jego poparcia Tomasz Brzeziński i Bartłomiej Michalak w artykule "Kolor i symbol jako wizualne środki emocjonalnego oddziaływania w polityce" piszą: „barwa to psychologiczna własność naszych doznań zmysłowych, powstała na skutek przetwarzania przez mózg informacji zakodowanych w źródle światła”. . Komunikacja niewerbalna wizerunku polityka
 19. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Komunikacja niewerbalna wizerunku polityka
 20. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Komunikacja niewerbalna wizerunku polityka
 21. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Komunikacja niewerbalna wizerunku polityka
 22. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Komunikacja niewerbalna wizerunku polityka
 23. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Komunikacja niewerbalna wizerunku polityka
 24. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Komunikacja niewerbalna wizerunku polityka
 25. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Komunikacja niewerbalna wizerunku polityka
 26. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Komunikacja niewerbalna wizerunku polityka
 27. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Komunikacja niewerbalna wizerunku polityka
 28. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Komunikacja niewerbalna wizerunku polityka
 29. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Komunikacja niewerbalna wizerunku polityka
 30. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Komunikacja niewerbalna wizerunku polityka
 31. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne
 32. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne
 33. dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska m.kaczmarek-sl@uw.edu.pl www.monikakaczmarek-sliwinska.pl