Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Komunikacja polityczna. Elementy wizerunku c.d.

Elementy wizerunku polityka /c.d.
Uścisk dłoni.
Wzrost.
Szkolenia wizerunkowe.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Komunikacja polityczna. Elementy wizerunku c.d.

 1. 1. Komunikowanie polityczne. Elementy wizerunku polityka /c.d.  Uścisk dłoni i wzrost  Szkolenia wizerunkowe dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl
 2. 2. Komunikowanie polityczne dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Tematyka wykładu Elementy wizerunku polityka /c.d. 1. Uścisk dłoni. 2. Wzrost. 3. Szkolenia wizerunkowe.
 3. 3. Literatura 1. Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006. 2. Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 3. Seitel P. F., Public relations w praktyce, Felberg SJA, Warszawa 2003. 4. Wiszniowski R., Marketing wyborczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000. 5. Dobek-Ostrowska B., Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne
 4. 4. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Znaczenie uścisku dłoni w formowaniu wrażeń Wzajemne powiązania pomiędzy uściskiem dłoni na powitanie i pożegnanie, płcią, osobowością i formowaniem pierwszego wrażenia o innych (William F. Chaplin, Jeffrey B. Philips, Jonathan D. Brown, Nancy R. Clanton i Jennifer L. Stein) – osiem charakterystyk związanych z uściskiem dłoni: 1. suchość 2. temperatura dłoni 3. struktura dłoni 4. siła 5. wigor 6. pełność uchwytu 7. czas trwania 8. kontakt wzrokowy różnica pomiędzy uściskiem zimnym i lepkim a ciepłym i wilgotnym różnica pomiędzy uściskiem silnego i jędrnego od uścisku „bez charakteru”, samymi tylko końcami dłoni
 5. 5. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Znaczenie uścisku dłoni w formowaniu wrażeń /c.d. Z badań Chaplina i współpracowników wynika, że: 1. uścisk dłoni mężczyzn jest bardziej stanowczy niż uścisk dłoni kobiet 2. stanowczość uścisku koreluje z ekstrawersją i otwartością na doświadczenie, a także – negatywnie – z nieśmiałością i neurotyzmem 3. kobiety otwarte na doświadczenia mają bardziej stanowczy uścisk 4. stanowcze podanie ręki jest związane z pozytywnością pierwszego wrażenia 5. na korzystne pierwsze wrażenie wpływa istotnie przede wszystkim silny, domknięty, długi, pełen wigoru uścisk dłoni z nawiązaniem kontaktu wzrokowego
 6. 6. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Znaczenie uścisku dłoni w formowaniu wrażeń
 7. 7. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Znaczenie uścisku dłoni w formowaniu wrażeń
 8. 8. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Wzrost polityka jako element wizerunku Faworyzowanie polityków „słusznej postury” wiąże się z dobrze udokumentowanym zjawiskiem przypisywania ludziom o większym wzroście pewnych pożądanych cech osobowości, takich jak: zdecydowanie, siła, pewność siebie. Badania psychologiczne dostarczają dowodów, że preferowanym kandydatom ich zwolennicy przypisują wyższy wzrost, niż jest on w rzeczywistości.
 9. 9. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Wzrost polityka jako element wizerunku Z ciekawostek… Amerykańscy specjaliści podali, że wyżsi politycy łatwiej zdobywają zaufanie wyborców. W Stanach Zjednoczonych na 22 przypadki kampanii prezydenckich w XX wieku, wybory wygrało 20 polityków będących wyższymi od swoich konkurentów. Istnieje tez prawidłowość, iż wyżsi politycy kierują państwami demokratycznymi, a niżsi łatwiej zostają despotycznymi władcami.
 10. 10. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Wzrost polityka jako element wizerunku
 11. 11. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Wzrost polityka jako element wizerunku
 12. 12. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Europejscy konsultanci polityczni badani na początku 1998 roku przez Fritza Plassera, Christiana Scheuchera i Christiana Senfta jednoznaczne określili, że wizerunek jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na szanse kandydata na sukces wyborczy, istotniejszym niż umiejętność posługiwania się mediami czy kompetencje w radzeniu sobie z konkretnymi kwestiami politycznymi. Szkolenia kandydatów/polityków
 13. 13. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Szkolenia kandydatów/polityków
 14. 14. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Szkolenia kandydatów/polityków
 15. 15. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Szkolenia kandydatów/polityków
 16. 16. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne
 17. 17. dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska m.kaczmarek-sl@uw.edu.pl www.monikakaczmarek-sliwinska.pl

×