Successfully reported this slideshow.

Komunikacja polityczna. Elementy wizerunku c.d.

0

Share

1 of 17
1 of 17

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Komunikacja polityczna. Elementy wizerunku c.d.

 1. 1. Komunikowanie polityczne. Elementy wizerunku polityka /c.d.  Uścisk dłoni i wzrost  Szkolenia wizerunkowe dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl
 2. 2. Komunikowanie polityczne dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Tematyka wykładu Elementy wizerunku polityka /c.d. 1. Uścisk dłoni. 2. Wzrost. 3. Szkolenia wizerunkowe.
 3. 3. Literatura 1. Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006. 2. Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 3. Seitel P. F., Public relations w praktyce, Felberg SJA, Warszawa 2003. 4. Wiszniowski R., Marketing wyborczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 2000. 5. Dobek-Ostrowska B., Kampania wyborcza: marketingowe aspekty komunikowania politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne
 4. 4. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Znaczenie uścisku dłoni w formowaniu wrażeń Wzajemne powiązania pomiędzy uściskiem dłoni na powitanie i pożegnanie, płcią, osobowością i formowaniem pierwszego wrażenia o innych (William F. Chaplin, Jeffrey B. Philips, Jonathan D. Brown, Nancy R. Clanton i Jennifer L. Stein) – osiem charakterystyk związanych z uściskiem dłoni: 1. suchość 2. temperatura dłoni 3. struktura dłoni 4. siła 5. wigor 6. pełność uchwytu 7. czas trwania 8. kontakt wzrokowy różnica pomiędzy uściskiem zimnym i lepkim a ciepłym i wilgotnym różnica pomiędzy uściskiem silnego i jędrnego od uścisku „bez charakteru”, samymi tylko końcami dłoni
 5. 5. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Znaczenie uścisku dłoni w formowaniu wrażeń /c.d. Z badań Chaplina i współpracowników wynika, że: 1. uścisk dłoni mężczyzn jest bardziej stanowczy niż uścisk dłoni kobiet 2. stanowczość uścisku koreluje z ekstrawersją i otwartością na doświadczenie, a także – negatywnie – z nieśmiałością i neurotyzmem 3. kobiety otwarte na doświadczenia mają bardziej stanowczy uścisk 4. stanowcze podanie ręki jest związane z pozytywnością pierwszego wrażenia 5. na korzystne pierwsze wrażenie wpływa istotnie przede wszystkim silny, domknięty, długi, pełen wigoru uścisk dłoni z nawiązaniem kontaktu wzrokowego
 6. 6. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Znaczenie uścisku dłoni w formowaniu wrażeń
 7. 7. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Znaczenie uścisku dłoni w formowaniu wrażeń
 8. 8. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Wzrost polityka jako element wizerunku Faworyzowanie polityków „słusznej postury” wiąże się z dobrze udokumentowanym zjawiskiem przypisywania ludziom o większym wzroście pewnych pożądanych cech osobowości, takich jak: zdecydowanie, siła, pewność siebie. Badania psychologiczne dostarczają dowodów, że preferowanym kandydatom ich zwolennicy przypisują wyższy wzrost, niż jest on w rzeczywistości.
 9. 9. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Wzrost polityka jako element wizerunku Z ciekawostek… Amerykańscy specjaliści podali, że wyżsi politycy łatwiej zdobywają zaufanie wyborców. W Stanach Zjednoczonych na 22 przypadki kampanii prezydenckich w XX wieku, wybory wygrało 20 polityków będących wyższymi od swoich konkurentów. Istnieje tez prawidłowość, iż wyżsi politycy kierują państwami demokratycznymi, a niżsi łatwiej zostają despotycznymi władcami.
 10. 10. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Wzrost polityka jako element wizerunku
 11. 11. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Wzrost polityka jako element wizerunku
 12. 12. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Europejscy konsultanci polityczni badani na początku 1998 roku przez Fritza Plassera, Christiana Scheuchera i Christiana Senfta jednoznaczne określili, że wizerunek jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na szanse kandydata na sukces wyborczy, istotniejszym niż umiejętność posługiwania się mediami czy kompetencje w radzeniu sobie z konkretnymi kwestiami politycznymi. Szkolenia kandydatów/polityków
 13. 13. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Szkolenia kandydatów/polityków
 14. 14. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Szkolenia kandydatów/polityków
 15. 15. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne Szkolenia kandydatów/polityków
 16. 16. Teorie komunikowania masowego dr Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w perspektywie mediów dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska www.monikakaczmarek-sliwinska.pl Komunikowanie polityczne
 17. 17. dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska m.kaczmarek-sl@uw.edu.pl www.monikakaczmarek-sliwinska.pl

×