Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
NOUS TEMPS, NOVES MANERES... EL TREBALL PER PROJECTES Grup de treball  CURS 2009-10
Prendre decisions * Quins llibres de text “aparcarem”? * Quins aspectes curriculars volem tractar? * Qui triarà el Proje...
Organització d'espais * En quins espais del Centre ho treballarem? * Com organitzarem la classe per poder fomentar e...
Recursos humans i materials * Quines aportacions “externes” al Centre volem? Pares, experts en temes,... * De quins recurs...
Seqüència d'ensenyament-aprenentatge 1. Elecció del tema. 2. Planificació del desenvolupament del  tema. 3. Recerc...
Definició del Projecte: quin és el tema? * A partir de: -una curiositat plantejada en l'aula, -una pregunta o dubte...
Comencem * Presentar tema al grup. * Obrir conversa: Què en sabem? * Recollir-ho per escrit. * Penjar a la classe les id...
Coneixements previs: Què en sabem? * El mestre afavoreix situacions en què els alumnes puguin expressar les seves idees p...
El contingut del projecte: Què en volem saber? *Manifestem el que volem saber sobre el projecte, prenent-ne nota i elabor...
Anem avançant * Repartir, per grups, la llista del què volem saber. * Demanar que cada grup organitzi les preguntes en fo...
Recollim informació * Recopilar aquells materials i documents que puguin aportar dades: -llibres, -revistes, -fotografi...
Nosaltres, els mestres * Dissenyar, a partir del guió, un model base de programació. * Elaborar un mapa conceptual, guió, ...
Planificació del procés de treball: Què farem per aprendre-ho? * Fonts d'informació que seran útils * Com accedir a ...
Organitzar el grup-classe * Treball en gran grup, petit grup, parelles, individual. * Desenvolupar els diferents apartats ...
Tractament de la informació: Investiguem * Es tracta d‘observar, explorar, manipular i realitzar experiències de qualsevo...
Avaluació: Què hem après? * L'avaluació ha d'impregnar totes les fases de cada projecte * Al final del projecte ...
Ensenyem el Projecte * Exposicions * Jornades de portes obertes * Conferències * Presentacions entre classes * Dossiers d&...
NOVES PERSPECTIVES * S'obren noves perspectives de continuïtat per al proper Projecte. * Recollim idees que han sorti...
Justificacions * Fomenta contextos de treball que afavoreixen  l'autonomia dels alumnes. *Promou el treball en grup...
Referents HERNÁNDEZ, F.; VENTURA, M. La organización del currículum por proyectos de trabajo: el conocimiento es un calido...
Endavant!! Carme Barberà [email_address]
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Power treball per projectes

6,547 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Power treball per projectes

 1. 1. NOUS TEMPS, NOVES MANERES... EL TREBALL PER PROJECTES Grup de treball CURS 2009-10
 2. 2. Prendre decisions * Quins llibres de text “aparcarem”? * Quins aspectes curriculars volem tractar? * Qui triarà el Projecte? * En farem un per classe, per cicle, tota l'escola? * Quines franges horàries hi dedicarem? * Quines aportacions faran els mestres especialistes? * Quins agrupaments d'alumnes farem? ...
 3. 3. Organització d'espais * En quins espais del Centre ho treballarem? * Com organitzarem la classe per poder fomentar el treball en grup? * Quins recursos materials necessitarem per treballar el Projecte? * Quin espai de la classe dedicarem a la recollida de materials ?
 4. 4. Recursos humans i materials * Quines aportacions “externes” al Centre volem? Pares, experts en temes,... * De quins recursos materials podem disposar per re collir informacions? * Ordinadors, llibres del centre, biblioteca del poble... ...........
 5. 5. Seqüència d'ensenyament-aprenentatge 1. Elecció del tema. 2. Planificació del desenvolupament del tema. 3. Recerca d'informació. 4. Tractament de la informació. 5. Desenvolupament dels diferents apartats de l'índex. 6. Elaboració de la síntesi (dossier, mural...) 7. Avaluació. 8. Noves perspectives.
 6. 6. Definició del Projecte: quin és el tema? * A partir de: -una curiositat plantejada en l'aula, -una pregunta o dubte, -un esdeveniment, -una notícia... *A proposta del propi alumnat o a partir d'un suggeriment del professor que els alumnes facin pròpia. *Poden ser igual de significatius aquells projectes que el mestre, amb un tarannà negociador i democràtic, proposa amb la intenció educativa de tractar en l'aula problemes que escapen a la reflexió de l'alumnat i/o que poden ser altament significatius per a ells, sempre que ells acceptin la proposta i es mostren interessats per la mateixa.
 7. 7. Comencem * Presentar tema al grup. * Obrir conversa: Què en sabem? * Recollir-ho per escrit. * Penjar a la classe les idees que han sortit. * Conversa: Què en volem saber? * Recollir-ho per escrit. * Conversa: On ho podem trobar? Llistat de recursos possibles.
 8. 8. Coneixements previs: Què en sabem? * El mestre afavoreix situacions en què els alumnes puguin expressar les seves idees prèvies sobre el mateix i refle-xionin sobre el que ja saben sobre el tema. * No es tracta de corregir conceptes equivocats, completar llacunes ni donar respostes als seus dubtes, encara que a vegades es pot intervenir en aquest sentit, a criteri del mestre. * Valorar positivament totes les aportacions, per equivocades que siguin, facilitant la intervenció desinhibida de la totalitat de la classe * Convé prendre nota d 'aquelles idees que més conflicte o interès susciten per a recordar-les en les fases següents.
 9. 9. El contingut del projecte: Què en volem saber? *Manifestem el que volem saber sobre el projecte, prenent-ne nota i elaborant un text que servirà com guia del projecte. *Aquest text pot estar visible a la classe, ja que ens servirà per a comprovar els continguts que anem resolent durant el desenvolupament del projecte i per a saber els que encara estan pendents.
 10. 10. Anem avançant * Repartir, per grups, la llista del què volem saber. * Demanar que cada grup organitzi les preguntes en forma de guió de treball. * Fer una posada en comú dels guions elaborats. * Consensuar un guió comú.
 11. 11. Recollim informació * Recopilar aquells materials i documents que puguin aportar dades: -llibres, -revistes, -fotografies, -vídeos, CD, DVD, -objectes, -testimonis de persones que ens puguin ajudar… *Per a això s'aprofitarà tant l'ajut de les famílies com els recursos humans i materials del centre.
 12. 12. Nosaltres, els mestres * Dissenyar, a partir del guió, un model base de programació. * Elaborar un mapa conceptual, guió, per tal de fer-lo visible a la classe. * Aportar materials i altres recursos per estimular. * Fer de guia del grup/s en les seves propostes .
 13. 13. Planificació del procés de treball: Què farem per aprendre-ho? * Fonts d'informació que seran útils * Com accedir a la informació que es necessita * Establir les previsions sobre la distribució del temps i de les tasques a realitzar per a la recerca de la informació *Es tracta de poder donar resposta als dubtes i preguntes plantejades sobre el que es vol saber.
 14. 14. Organitzar el grup-classe * Treball en gran grup, petit grup, parelles, individual. * Desenvolupar els diferents apartats del guió per grups. * Fer posades en comú. * Tractament de la informació per tal de donar resposta a les qüestions del guió.
 15. 15. Tractament de la informació: Investiguem * Es tracta d‘observar, explorar, manipular i realitzar experiències de qualsevol tipus * Per a això, hauran d'adquirir habilitats per a treballar amb mitjans i recursos diferents * Classificar i ordenar la informació * Arribar a conclusions i establir processos de descontextualització per a poder generalitzar, etc. * I, finalment, plantejar preguntes noves.
 16. 16. Avaluació: Què hem après? * L'avaluació ha d'impregnar totes les fases de cada projecte * Al final del projecte es produeix una reflexió sobre allò que s'ha après i la manera en què s'ha fet. * Es tracta que els alumnes siguin conscients dels apre-nentatges realitzats i dels processos que han realitzat, alhora que contrastin amb el que es pretenia aprendre al principi del projecte.
 17. 17. Ensenyem el Projecte * Exposicions * Jornades de portes obertes * Conferències * Presentacions entre classes * Dossiers d'alumnes * Dossiers del projecte * Videos, powers
 18. 18. NOVES PERSPECTIVES * S'obren noves perspectives de continuïtat per al proper Projecte. * Recollim idees que han sortit. * Proposem nous temes. * Valorem el treball fet. * Plantegem noves formes ...
 19. 19. Justificacions * Fomenta contextos de treball que afavoreixen l'autonomia dels alumnes. *Promou el treball en grup. *Afavoreix el diàleg per a treballar i aprendre. *Aporta sentit a la globalització. *Integra coneixements conceptuals, procedimentals i actitudinals. *Treballa amb la funcionalitat dels aprenentatges. *Fomenta un alt nivell d'implicació del grup-classe. I....
 20. 20. Referents HERNÁNDEZ, F.; VENTURA, M. La organización del currículum por proyectos de trabajo: el conocimiento es un calidoscopio.Barcelona. Graó, 1992. ZABALA VIDIELLA, A. La pràctica educativa. Com ensenyar. Barcelona. Graó, 1995. ZABALA, A. Enfocament globalitzador i pensament complex: una resposta per a la comprensió i intervenció en la realitat. Barcelona. Graó, 1995. Desplegament del currículum. ROSER CANALS. Aprendre a aprendre de forma globalitzada. VICENT GALAN. Currículum Educació Infantil i Primària.
 21. 21. Endavant!! Carme Barberà [email_address]

×