Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

LES ETAPES DE LA HISTÒRIA

5,360 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

LES ETAPES DE LA HISTÒRIA

 1. 1. LES ETAPES DE LAHISTÒRIA NIKOLE AMBRASATH 5º A C.P. ES VEDRA
 2. 2. ETAPES PREHISTÒRIA EDAT ANTIGA EDAT MITJANA EDAT MODERNA EDAT CONTEMPORÀNIA
 3. 3. La prehistòria s’inicia amb la aparició dels essershumans, fa uns 2.000.000 d’anys i es divideix en 2períodes PALEOLÍTIC: El essers  NEOLÍTIC: S’inicia 10.000 humans eren nòmedes. anys a.C. Els essers humans Es dedicaven a la caça, eren sedentaris. pesca i recollir fruits  Es dedicaven a la agricultura silvestres. i a la ramaderia. Vivien en grups reduits en  Formaren poblats amb molts coves o cabanes senzilles. d’habitants. Fabricaven eines amb  Fabricaven eines noves, pedres, ossos i fusta. començaren a elaborar Realitzaven pintures i gravats teixits, tambén aprengueren a a les parets de les coves i treballar metalls (coure i tallaven estátues, etc… bronze).
 4. 4. PREHISTÒRIA
 5. 5. Amb la invenció de la escritura 3.000 anysa.C inicia EDAT ANTIGA  La invenció de lescriptura correspon a un passatge de la prehistòria en una transició de milions danys.  Sinicia de la vida urbana (ciutats molt superiors en grandària i diferents en funció a les aldees neolítiques), laparició del poder polític (palaus, reis), de les religions organitzades (temples, sacerdots), una complexa estratificació social, treball obligatori i impostos, i el comerç de llarga distància.
 6. 6. EDAT ANTIGA
 7. 7. EDAT ANTIGA
 8. 8. Amb la caiguda del imperi Romano es vainiciar la EDAT MITJANA en el any 476 d.C.
 9. 9. EDAT MITJANA AFIRMACIONS QUE REFLECTEIXEN LA MANERA DE VIDA DURANT LEDAT MITJANA:  La cultura estava en mans dels monjos.  Els clergues es dedicaven a loració ia lestudi.  En els primers segles de ledat mitjana la major part de la població vivia en petits llogarets.  El poble pla treballava la terra dels senyors a canvi de protecció.  Lorganització social durant la primera part de lEdat Mitjana es diu feudalisme.  Un feu era el territori controlat per un noble.  Els nobles socupaven de la guerra i de la caça.  Al-Andalus era el nom que els musulmans donaven als territoris que van ocupar a la Península. LES CARACTERÍSTIQUES DE LART ROMÀNIC. Volta de canó -Esglésies i monestirs-Planta de creu llatina-Arc de mig punt -murs gruixuts AFIRMACIONS en relació amb la RECONQUESTA. La Reconquesta va començar a les muntanyes dAstúries. La Reconquesta és la lluita dels cristians per recuperar els territoris arrabassats pels musulmans. Els musulmans van entrar a la Península Ibèrica creuant lEstret de Gibraltar lany 711 dC Els visigots van arribar a la Península en lany 507 dC
 10. 10. Amb el descobriment de América a 1492es inicia la EDAT MODERNA Ledat moderna seria el període en què triomfen els valors de la modernitat (el progrés, la comunicació, la raó)
 11. 11. Amb la revolució francesa en 1789 es inici laEDAT CONTEMPORÀNIA fins a lactualitat

×