Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Converses des de l'experiència

1,219 views

Published on

Guió preparat per a entrevistar al Miquel Àngel Mayer i la Rosa Pérez amb motiu de l'event #converses al Cibernarium de Barcelona el passat 9 de febrer de 2012

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Converses des de l'experiència

 1. 1. Barcelona, 9 de febrer de 2012Mònica Moro #converses Podem confiar en els continguts de salut a Internet? Miquel Àngel Mayer
 2. 2. • Miquel  Angel Mayer és metge de  família i  doctor en ciències de la salut.• Dirigeix el  departament de  Web  Médica  Acreditada del  Col∙legi Oficial  de  Metges de  Barcelona  (COMB)  i  és professor associat del  grau de  medicina  de  la  Universitat Pompeu Fabra. • A  més desenvolupa una  àmplia activitat de  recerca participant en  diversos  projectes europeus sobre  salut pública  i  noves  tecnologies d’Internet aplicades.
 3. 3. • A  Espanya el  46%  dels usuaris d’Internet  diuen  haver  fet  servir  la  Xarxa  per  a  dur  a  terme algún tipus d’activitat relacionada amb  la salut.• D’aquests  el  82,5%  ha  buscat  informació  sobre malalties.• Abans la  gent tenia  l’Enciclopèdia  mèdica  familiar al menjador però ara amb Internet és  possible  arribar  a  una  font  ilimitada  de  continguts amb un sol click. 
 4. 4. • El que s’acostuma a fer és:• posar a la caixa de Google allò que es vol buscar: • abans d’anar  al  metge  a  veure  si  Google  ens  diagnostica • o  quan  sortim  del  metge  amb  un  diagnòstic  sobre  el  que volem saber més coses• es pulsa la lupa i es revisen els primers resultats obtinguts. • Fins i  tot  comencen  a  aparèixer  els  cibercondríacs. • El  dubte  aleshores  és...  podem  confiar  en  la  informació obtinguda?
 5. 5. 1. Quan i  perquè s’inicia  al  COMB  el  projecte  WMA?2. WMA es  basa  en  el  compromís dels responsables  de  les  Webs amb un  Codi de  Conducta. Quins aspectes inclou?3. Les  dues certificacions més conegudes a  Espanya són WMA i HonCode iniciada al 1996 a  Suïssa.  El  codi WMA  i  el  codi HON  revisen  el  mateix? A  un  responsable  d’una  web  li  recomanaries  les  dues  certificacions  o  amb  qualsevol de les dues ja té prou?
 6. 6. 4. S’ha  vist  que  no  disposar  d’elements  de  valoració  sobre  continguts  de  salut  provoca  que  els  pacients  vagin  a  la  consulta  amb  informació  errònia,  però  que  en  general  té  poc  impacte  negatiu  en  la  salut.  Si  els  usuaris  no  coneixen  les  certificacions dels  llocs web com els podem ajudar a ésser crítics amb  la informació que troben? (Moment de parlar de les  guies per a cerques saludables) 5. Segells i  certificacions fan  referència a  qualitat de  la  informació però el  que  estàn valorant és la  seva fiabilitat no? 
 7. 7. 6. Francisco  Lupiañez,  del  Departament de  Ciències de  la  Informació i  la  Comunicació de  la  UOC  deia fa  alguns mesos en una editorial de la Revista Espanyola de  Cardiologia que  cal  cercar  noves  estrategies que  centrin l’atenció en els usos de la informació de salut  i no només en aspectes formals, cap a on anem? Com  podem identificar el coneixement confiable?7. I amb el 2.0 què farem? Què han de tenir en compte els usuaris a  Twitter o  qui consulta  una  pàgina a  Facebook?  Acreditarem canals de  Youtube o  Slideshare? Quines  serien  les  recomanacions sobre  les converses als mitjans socials?
 8. 8. 8. A  la  xarxa hi  ha  una  forta crítica  contra  les  acreditacions perquè algunes són de  pagament,  que  un  cop revisades els webmasters fan  el  que  volen fins la  propera revisió i  es  mencionen  exemples com Wikisanidad a on és la comunitat qui corregeix els errors, què opines de tot plegat?9. Si  haguessim de  triar  les  3  coses  imprescindibles que  ha  de  mirar  una  persona  per a  fiar‐se d’un  contingut  de  salut  a  Internet,  quines  serien  aquestes 3 sota el teu punt de vista expert?
 9. 9. 10. Creus que l’apomediació en salut 2.0 entesa com a  recomanació  d’informació  per  algú  que  té  coneixements com ocórre a Salupedia per exemple  és  un  camí  complementari  ó  divergent  al  de  les  acreditacions?
 10. 10. Barcelona, 9 de febrer de 2012Mònica Moro #converses ¿El autocuidado en la Red contribuye a mejorar la salud de la población? Rosa Pérez
 11. 11. • Rosa  es  diplomada  en  enfermería  y  licenciada  en  antropología  social  y  cultural,  formación  que  seguramente  la  ayuda  a  sentirse  más  cerca  de  las  personas que cuida. • Es  profesora  de  postgrado en  diferentes  universidades  de  Enfermería,  trabajando  actualmente como coordinadora técnica del Sistema  de Emergencias Medicas de Catalunya. • Forma  parte  del  Grupo  de  Innovación  y  Tecnología  del colegio oficial de enfermería de Barcelona (COIB)  y además es la autora del Blog de Rosa. • Una activista convencida en salud 2.0
 12. 12. • En  los  80  en  Estados  Unidos empiezan  a  desarrollarse  programas de autocuidado de la salud.• El autocuidado ha sido reconocido eficaz para conseguir: • mejoras en la salud de pacientes con enfermedades crónicas • una disminución del gasto sanitario.• Además,  según  el  último  estudio  Nielsen sobre  medios  sociales: • los españoles somos fundamentalmente sociales (82%) • destacando en éste un uso importante del e‐mail (73%) • y un elevado consumo de contenidos en video (69%).• Rosa,  así  podemos  decir  que  desde  tu  videoblog te  conviertes  en  consultora  clínica  para  los  e‐pacientes:  formados, informados y conectados?.
 13. 13. 1. ¿Cuándo y por qué decides iniciar tu videoblog de  consejos de salud? 2. Desde que empezaste en febrero del 2011, ahora  hace justo un año: • ¿Cuántos videos has publicado?  • ¿Cuántas veces han sido vistos? • ¿Qué temas han sido los más demandados, propuestos?3. ¿Qué ventajas tienen los contenidos multimedia tipo video frente a contenidos estáticos como son  texto e imágenes?
 14. 14. 4. Desde  el  videoblog fomentas  el  autocuidado para  familias,  cuidadores  y personas  en  situación  de  dependencia.  ¿Tus  videos  y  consejos  son  “recomendados” entre los pacientes?5. A  pesar  de  ser  un  blog dedicado  al  público  en  general, los profesionales pueden prescribirlo a sus  pacientes ¿Sabes  si  lo  hacen?  ¿Te  sugieren  nuevos  temas?6. ¿Con  tantos  consejos  y  recomendaciones  tan  accesibles,  no  existe  un  alto  riesgo  de  “autodiagnóstico”?
 15. 15. 7. Supongo que desde tu blog has ido conociendo a tu  público  (visitantes) gracias  a  comentarios  y  datos  estadísticos, podrías darnos un poco su perfil? ¿Hay  diferencias de sexo y edad?8. ¿Te  han  solicitado  consejos  “particulares”  (personales) en el blog? 9. Esta  nueva  medicina  participativa que  estamos  construyendo obliga a pacientes y a profesionales a  compartir  espacios  de  tú  a  tú  ¿Los  profesionales  están preparados para ello?

×