Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La comunitat opina: #AppSalud fiables?

574 views

Published on

Presentació usada a la Jornada Apps i salut: un pas endavant, organitzada perl Col·legi de Metges de Barcelona el 30 de maig de 2013. http://www.comb.cat/cat/altres/salut20comb/home.asp

Published in: Health & Medicine

La comunitat opina: #AppSalud fiables?

 1. 1. ♯salut20comb - Apps i salut, un pas endavant - 30 maig 2013 -MMMLa comunitat opina:Mònica Moro MesaFiables?
 2. 2. ♯salut20comb - Apps i salut, un pas endavant - 30 maig 2013 -MMMAplicacions mòbils de salut
 3. 3. ♯salut20comb - Apps i salut, un pas endavant - 30 maig 2013 -MMMNOVEMBRE 2012‑  Notícies en premsa‑  Posts als blogs‑  Opinions disperses‑  Converses aïllades
 4. 4. ♯salut20comb - Apps i salut, un pas endavant - 30 maig 2013 -MMMSOROLL
 5. 5. ♯salut20comb - Apps i salut, un pas endavant - 30 maig 2013 -MMM@manyez    Gestor  sanitari  @_RaulFerrer  Fisioterapeuta  @monicamoro  Metge  Creació del hahstag ♯AppSalud
 6. 6. ♯salut20comb - Apps i salut, un pas endavant - 30 maig 2013 -MMMTweetup - TweetchatDijous 29 de novembre de 2012 a les 22h
 7. 7. ♯salut20comb - Apps i salut, un pas endavant - 30 maig 2013 -MMM§ Recopilació de recursos (22)§ Publicació de 3 preguntes per al debat§ Espai a: Twubs.com/appsalud i Wikisanidad.org§ #appsalud registrat a The Healthcarehashtag project
 8. 8. ♯salut20comb - Apps i salut, un pas endavant - 30 maig 2013 -MMMOn  your  marks  !!!  
 9. 9. ♯salut20comb - Apps i salut, un pas endavant - 30 maig 2013 -MMM20 minuts per pregunta (1 hora)no fer RT’s si ♯AppSalud va molt ràpid3 moderadors faràn un resum a wikisanidad
 10. 10. ♯salut20comb - Apps i salut, un pas endavant - 30 maig 2013 -MMMQ1  Quins criterishem de teniren compteper a fiar-nosd’una app desalut?  Q2    Acreditaciód’aplicacionsde salut, quiles acredita?  Q3  Normativalegal,recomanacionso segells dequalitat?  
 11. 11. ♯salut20comb - Apps i salut, un pas endavant - 30 maig 2013 -MMM285  persones
 12. 12. ♯salut20comb - Apps i salut, un pas endavant - 30 maig 2013 -MMM1.421tuits
 13. 13. 1tuit cada 2segons
 14. 14. ♯salut20comb - Apps i salut, un pas endavant - 30 maig 2013 -MMMCONCLUSIONS ♯AppSalud§  Diferenciar entre:§ apps clíniques§ no clíniques o informatives§  Amb base científica: guies i criteris científicsbàsics.§  Important bona usabilitat§  Si hi ha dades clíniques tenir en compte la LOPD§  Interessant disposar d’un directori d’apps desalut
 15. 15. ♯salut20comb - Apps i salut, un pas endavant - 30 maig 2013 -MMMApps  CLÍNIQUES  • societats científiques• agències d’avaluació tecnològica• certificacions d’entitats independents• que es puguin integrar a la història clínica• directiva europea 2012/0266 “medical devices”Apps  NO  CLÍNIQUES  • criteris• avals• validació professionalCONCLUSIONS ♯AppSalud
 16. 16. ♯salut20comb - Apps i salut, un pas endavant - 30 maig 2013 -MMM§  Punt de reunió de la salut 2.0 espanyola§  5 administradors i 535 autors§  355 pàgines de continguts§  383.151 visites rebudes des de gener de 2013§  El més popular: twittersfera i blogosfera sanitària
 17. 17. ♯salut20comb - Apps i salut, un pas endavant - 30 maig 2013 -MMM§ Preparació del tweetup facilita el debat§ Alta participació amb molts punts de vista§ Opinions expertes de l’audiència
 18. 18. ♯salut20comb - Apps i salut, un pas endavant - 30 maig 2013 -MMMMorir dèxitque les coses van tan bé que no som capaçosdassumir la demanda extra que suposa aquestèxit, és a dir, que tanta gent vol accedir al queoferim, que no som capaços de poder satisfer atotes aquestes persones.
 19. 19. ♯salut20comb - Apps i salut, un pas endavant - 30 maig 2013 -MMMMÒNICA MORO MESA@monicamoro - monicamoro@gmail.com - http://miraquebe.blogspot.com.esAlgunes   imatges   d’aquesta   presentació,   han   estat   obtingudes   de   diferents   recursos   online.   Donada   la   gran  diversitat   de   llocs   que   hi   ha,   es   difícil   saber   l’autoria   de   les   mateixes.   No   obstant,   si   els   autors   desitjen   el   seu  reconeixement  o  eliminació,  només  ho  han  de  dir  i  ho  faré.  

×