Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PREINSCRIPCIÓN e
MATRÍCULA en
Formación Profesional
Abril 2015
MÓNICA DIZ BESADA
 A información contida nesta presentación está referida aos prazos e
normas de admisión do curso pasado, que se publicou ...
SOLICITUDE DE CICLOS DE GRAO SUPERIOR
(procedemento que se levou a cabo no curso 14/15)
DISTRIBUCIÓN DAS
PRAZAS
- Acceso d...
PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE
Debe presentarse unha única solicitude por réxime e grao, no centro
elixido como primeira opció...
IMPRESO DE SOLICITUDE CS
SOLICITUDE WEB
INSTRUCIÓNS PARA A SOLICITUDE WEB
Pódese facer con conta correo electrónico de edu.xunta.es ou sin ela.
Ir á aplicación in...
ADXUDICACIÓN DA PRAZA
Logo de
adxudicárselle
unha praza, a
persoa solicitante
ten dúas
posibilidades:
• Matricularse: debe...
IMPRESO DE RENUNCIA A CICLOS
CALENDARIO DE ADMISIÓN:
PERÍODO ORDINARIO do curso 14/15
CALENDARIO DE ADMISIÓN:
PERÍODO EXTRAORDINARIO do curso 14/15
LIBERACIÓN DE PRAZAS
A Dirección Xeral de
Educación poderá liberar
as prazas vacantes do
ciclo formativo ata o 3 de
outubr...
MATRÍCULA SIMULTÁNEA EN CICLOS
FORMATIVOS
O alumnado matriculado nun ciclo formativo, en bacharelato ou en ESO, poderá sol...
PARA INFORMARTE MELLOR
WEB oficial FP da Xunta de Galicia:
edu.xunta.es/fp
ENLACE no blog de orientación:
monicadizorienta...
Sesión preinscripción e matrícula nos ciclos de grao superior
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sesión preinscripción e matrícula nos ciclos de grao superior

Preinscripción e matrícula nos ciclos de grao superior

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sesión preinscripción e matrícula nos ciclos de grao superior

 1. 1. PREINSCRIPCIÓN e MATRÍCULA en Formación Profesional Abril 2015 MÓNICA DIZ BESADA
 2. 2.  A información contida nesta presentación está referida aos prazos e normas de admisión do curso pasado, que se publicou en xuño de 2014.  En cada curso escolar a Consellería de Educación publica no mes de xuño as instrucións para a admisión nos ciclos, nas que se establecen as normas e os prazos exactos para esa convocatoria: Enlace instrucións do 2014: http://www.edu.xunta.es/fp/informacion-xeral-admision http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/4844  Esta presentación é unha orientación para asesorar do procedimento aos alumnos interesados en acceder a Ciclos de Grao Superior. As datas e as normas para a próxima convocatoria de 2015 poden variar.
 3. 3. SOLICITUDE DE CICLOS DE GRAO SUPERIOR (procedemento que se levou a cabo no curso 14/15) DISTRIBUCIÓN DAS PRAZAS - Acceso directo: 80% - Acceso mediante proba: 20% En cada colectivo: 10% persoas discapacitadas e 5 % deportistas alto rendemento. PREINSCRIPCIÓN: Ordinario: Do 17 de xuño ao 4 de xullo ata as 13´00h. Extraordinario: Do 1 ao 12 de setembro ata as 13´00h. MATRICULACIÓN: Xullo: período ordinario. Setembro: período extraordinario. En cada período publícanse 2 listaxes de admitidos e 2 prazos para a matrícula.
 4. 4. PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE Debe presentarse unha única solicitude por réxime e grao, no centro elixido como primeira opción, podendo poñer ata un máximo de 8 peticións de ciclos e/ou centros. A solicitude de admisión deberase presentar por duplicado xa que unha das copias é para a persoa interesada. Pódese optar por presentar a solicitude vía web. DOCUMENTACIÓN: Acceso directo: Solicitude + Fotocopia DNI compulsada + Certificación académica. Acceso mediante proba: Solicitude + Fotocopia DNI compulsada . Non será necesario presentar Certificación de superación da proba se se realizou despois do 2008. (Lembrar que no caso de posuír simultaneamente os requisitos para o acceso directo e mediante proba, haberá que presentar a certificación académica que acredita o acceso directo)
 5. 5. IMPRESO DE SOLICITUDE CS
 6. 6. SOLICITUDE WEB
 7. 7. INSTRUCIÓNS PARA A SOLICITUDE WEB Pódese facer con conta correo electrónico de edu.xunta.es ou sin ela. Ir á aplicación informática: www.edu.xunta.es/ciclosadmision Logo de cubrir a solicitude a aplicación xera un impreso que se deberá entregar, xunto coa documentación, dentro do prazo establecido, nun centro que imparta FP, para a súa validación. A solicitude enténdese como non válida sen o requisito de presentación nun centro, agás que na propia solicitude xerada pola aplicación informática se indique que é unha solicitude validada e que non precisa ser presentada nun centro educativo; neste caso a copia impresa conservarase como resgardo.
 8. 8. ADXUDICACIÓN DA PRAZA Logo de adxudicárselle unha praza, a persoa solicitante ten dúas posibilidades: • Matricularse: deberase facer no centro adxudicado e nos prazos establecidos. Estar matriculado en calquera ensinanza, implica a renuncia a seguir participando no proceso de admisión a ciclos formativos. • Renunciar á praza: deberase facer no centro adxudicado ou vía web, e nos prazos establecidos. A renuncia afectará a praza que lle foi adxudicada e a todas as preferencias sinaladas en lugares posteriores a esa. Seguirase no proceso de adxudicación para as preferencias anteriores.
 9. 9. IMPRESO DE RENUNCIA A CICLOS
 10. 10. CALENDARIO DE ADMISIÓN: PERÍODO ORDINARIO do curso 14/15
 11. 11. CALENDARIO DE ADMISIÓN: PERÍODO EXTRAORDINARIO do curso 14/15
 12. 12. LIBERACIÓN DE PRAZAS A Dirección Xeral de Educación poderá liberar as prazas vacantes do ciclo formativo ata o 3 de outubro ás 13:00 horas para aquel alumnado que acredite o cumprimento dos requisitos de acceso. Os centros efectuarán a matrícula por estrita orde de chegada das solicitudes. A relación dos ciclos formativos coa condición de liberados e o número de prazas dispoñibles en cada un deles poderase consultar na páxina web de formación profesional.
 13. 13. MATRÍCULA SIMULTÁNEA EN CICLOS FORMATIVOS O alumnado matriculado nun ciclo formativo, en bacharelato ou en ESO, poderá solicitar a autorización de matrícula simultánea. O prazo de presentación de solicitudes abranguerá desde o 24 de setembro, sempre que existan prazas dispoñibles e non haxa listaxe de espera, ata o 26 de setembro. O Servizo Territorial de Inspección Educativa resolverá a autorización no prazo que abrangue desde o 30 de setembro ata o 2 de outubro, se existe unha compatibilidade horaria mínima do 90 %. Logo de concedida a autorización da matrícula simultánea, o alumno ou a alumna poderá formalizar a matrícula no centro educativo no prazo que abrangue desde o 6 de outubro ata o 10 de outubro, sempre que existan prazas dispoñibles e non haxa listaxe de espera
 14. 14. PARA INFORMARTE MELLOR WEB oficial FP da Xunta de Galicia: edu.xunta.es/fp ENLACE no blog de orientación: monicadizorienta. blogspot.com

×