Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Calendario ABAU 2019

27 views

Published on

Calendario ABAU e acceso á univesidade 2019

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Calendario ABAU 2019

  1. 1. COMISIÓN INTERUNIVERSITARIA DE GALICIA SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA C i U G CALENDARIO DE ADMISIÓN EN TITULACIÓNS CON LÍMITE DE PRAZAS DO SUG CALENDARIO DA PROBA DE ACCESO Á UNIVERSIDADE CALENDARIO DE MATRÍCULA EN TITULACIÓNS CON LÍMITE DE PRAZAS DO SUG UNIVERSIDADE DE VIGO UNIVERSIDADE DA CORUÑA 2 0 1 9 27 Publicación da 5.ª listaxe de admitidos e de agarda (incorporación do alumnado da ABAU extraordinaria) 28-30 Reclamacións á 5.ª listaxe de admitidos e de agarda QUINTO PRAZO DE MATRÍCULA SETEMBRO 3 Publicación da 6.ª listaxe de admitidos e de agarda 4-6 Reclamacións á 6.ª listaxe de admitidos e de agarda SEXTO PRAZO DE MATRÍCULA 10 Publicación da 7.ª listaxe de admitidos e de agarda (DERRADEIRO PRAZO) 11-13 SÉTIMO PRAZO DE MATRÍCULA (DERRADEIRO) 16-31 out. CHAMAMENTOS POLA LISTAXE DE AGARDA DAS VACANTES PRODUCIDAS OUTUBRO 3 Preasignación de prazas (prazo extraordinario de matrícula para alumnos que realizaron as ABAU, en setembro, fora da C.A. de Galicia). 4-8 PRAZO EXTRAORDINARIO DE MATRÍCULA (ata ás 14:00 horas do día 8). CONVOCATORIA ORDINARIA DE XUÑO DE 2019 MAIO 8-31 MATRÍCULA ANTICIPADA Matrícula anticipada en liña para realizar a proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade. Lugar: Nerta 22-23 RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS DO BACHARELATO Prazo de presentación de reclamacións ás cualificacións de 2.º curso de bacharelato. Lugar: centros 23-27 PREMATRÍCULA DA ABAU Matrícula para a ABAU do alumnado que supere 2.º curso de bacharelato na convocatoria de xuño de 2019 (lugar de presentación: centros de bacharelato). Lugar: centros 29-31 MATRÍCULA ORDINARIA Por parte dos centros de bacharelato de Galicia nos LERD para o alumnado que superou o 2.º curso de bacharelato na convocatoria de xuño de 2019. Lugar: LERD XUÑO 4 MATRÍCULA EXTRAORDINARIA Alumnado dos centros de bacharelato de Galicia que aprobe o 2.º curso do bacharelato despois da resolución das reclamacións ás cualificacións pola comisión de supervisión. Lugar: LERD 12-13-14 REALIZACIÓN DOS EXERCICIOS DA ABAU (Lugar: sedes das comisións delegadas) 21 PUBLICACIÓN NA CiUG, NOS LERD E EN INTERNET DAS CUALIFICACIÓNS PROVISIONAIS DA ABAU 22 DIFUSIÓN NA PRENSA DA LISTAXE PROVISIONAL DE APTOS POR COMISIÓN DELEGADA 22-26 PRAZO DE SOLICITUDES DE SEGUNDA CORRECCIÓN E/OU DE SOLICITUDES DE RECLAMACIÓN ÁS CUALIFICACIÓNS DA ABAU (ata as 14:00 horas do día 26) 28 PUBLICACIÓN NA CiUG, NOS LERD E EN INTERNET DAS CUALIFICA- CIÓNS DA ABAU DESPOIS DA RESOLUCIÓN DAS RECLAMACIÓNS 29-3 xullo PRAZO DE SOLICITUDES DE RECLAMACIÓNS AO RESULTADO DA SEGUNDA CORRECCIÓN (só para o alumnado que no 1.º prazo solicitase a segunda corrección) XULLO 4 PUBLICACIÓN NA CiUG, NOS LERD E EN INTERNET DAS CUALIFICACIÓNS DEFINITIVAS DA ABAU CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE XULLO DE 2019 XUÑO 17- 3 xullo MATRÍCULA ANTICIPADA Matrícula anticipada en liña para realizar a proba de avaliación de bacharelato para o acceso á universidade. Lugar: Nerta 25-26 RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS DO BACHARELATO Prazo de presentación de reclamacións ás cualificacións do 2.º curso de bacharelato. Lugar: centros 26-27 PREMATRÍCULA ABAU Matrícula para a ABAU do alumnado que supere o 2.º curso de bacharelato na convocatoria extraordinaria de 2019. Lugar: centros XULLO 1-3 MATRÍCULA ORDINARIA Por parte dos centros de bacharelato de Galicia nos LERD para o alumnado que superou o 2.º curso de bacharelato na convocatoria extraordinaria de 2019. Lugar: LERD 4 MATRÍCULA EXTRAORDINARIA Alumnado de centros de bacharelato de Galicia que aprobe o 2.º curso do bacharelato despois da resolución das reclamacións ás cualificacións pola comisión de supervisión. Lugar: LERD 10-11-12 REALIZACIÓN DOS EXERCICIOS DA ABAU (Lugar: sedes das comisións delegadas) 18 PUBLICACIÓN NA CiUG, NOS LERD E EN INTERNET DAS CUALIFICACIÓNS PROVISIONAIS DA ABAU 19 DIFUSIÓN NA PRENSA DA LISTAXE PROVISIONAL DE APTOS POR COMISIÓN DELEGADA 19-23 PRAZO DE SOLICITUDES DE SEGUNDA CORRECCIÓN E/OU DE SOLICITUDES DE RECLAMACIÓN ÁS CUALIFICACIÓNS DA ABAU (ata as 14:00 horas do día 23) Lugar: Nerta/ LERD 24 PUBLICACIÓN NA CiUG, NOS LERD E EN INTERNET DAS CUALIFICACIÓNS DA ABAU DESPOIS DA RESOLUCIÓN DAS RECLAMACIÓNS 26-30 PRAZO DE SOLICITUDES DE RECLAMACIÓNS AO RESULTADO DA SEGUNDA CORRECCIÓN (só para o alumnado que no 1.º prazo solicitase a segunda corrección) 31 PUBLICACIÓN NA CiUG, NOS LERD E EN INTERNET DAS CUALIFICACIÓNS DEFINITIVAS DA ABAU XUÑO-XULLO 18-28 xuño PREINSCRICIÓN ANTICIPADA NO SUG Solicitudes anticipadas de admisión para cursar ensinanzas universitarias oficiais de grao no SUG. Lugar: Nerta 24-2 xullo PREINSCRICIÓN ORDINARIA NO SUG Solicitudes ordinarias de admisión para cursar ensinanzas universitarias oficiais de grao no SUG. Lugar: Nerta /LERD 8-9 xullo PREINSCRICIÓN EXTRAORDINARIA NO SUG Alumnado que aprobe a ABAU despois de reclamar a segunda corrección. Lugar: Nerta/LERD 12 FIN DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE RECLAMACIÓNS AOS ERROS NAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN (Reclamacións aos erros na preinscrición anticipada, ordinaria e extraordinaria) Lugar: LERD XULLO 16 Publicación da 1.ª listaxe de admitidos e de agarda 17-19 Reclamacións á 1.ª listaxe de admitidos e de agarda PRIMEIRO PRAZO DE MATRÍCULA 22 Publicación da 2.ª listaxe de admitidos e de agarda 23-26 Reclamacións á 2.ª listaxe de admitidos e de agarda SEGUNDO PRAZO DE MATRÍCULA 30 Publicación da 3.ª listaxe de admitidos e de agarda AGOSTO 31 xullo- 2 Reclamacións á 3.ª listaxe de admitidos e de agarda TERCEIRO PRAZO DE MATRÍCULA 20 Publicación da 4.ª listaxe de admitidos e de agarda (primeira listaxe alumnado titulado universitario) 21-23 Reclamacións á 4.ª listaxe de admitidos e de agarda CUARTO PRAZO DE MATRÍCULA 9-30 xullo PREINSCRICIÓN ESPECIAL NO SUG Titulados universitarios graduados no 2019. AGOSTO 19-23 PREINSCRICIÓN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA NO SUG Solicitude de admisión en titulacións con prazas vacantes do SUG. Lugar: Nerta /LERD SETEMBRO 23-27 PREINSCRICIÓN ALUMNADO FÓRA DE GALICIA Solicitude Extraordinaria de Admisión (Prescrición) en titulacións do SUG para alumnos que realizaron as ABAU, en setembro, fora da C.A. de Galicia e que teñan nota superior á do último alumno admitido. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 INFORMACIÓN DAS LISTAXES DE PERSOAS ADMITIDAS E DE AGARDA CiUG (Santiago de Compostela): 881 813 452 (das 9.00 ás 14.00 horas) • Universidade da Coruña: 981 167 000 Universidade de Santiago de Compostela: 881 812 000/881 811 000 • Universidade de Vigo: 986 813 630/986 813 755 htpp://ciug.gal UNIVERSIDADE DA CORUÑA Nos centros onde se imparten as correspondentes titulacións A matrícula tamén poderá facerse en internet (http://matricula.udc.es/matriculaprimeiro/) UNIVERSIDADE DE VIGO Nos centros onde se imparten as correspondentes titulacións A matrícula tamén poderá facerse en internet (http://seix.uvigo.es/automatricula) UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA A matrícula deberá facerse en internet (http://matricula.usc.es) En caso de dúbidas, Unidades de Xestión Académica dos tres campus LUGARES DE MATRÍCULA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

×