Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 maquinari joel david-martinez mora

237 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

2 maquinari joel david-martinez mora

 1. 1. MAQUINARI DEL PC
 2. 2. PARTS DEL PC • Tarjeta de memòria • Disc dur • Socket • Tarjeta ethernet • Bus-os • Disipadors • Font d’alimentació • Ports de conexio • Tarjeta grafica • Port paral·lel • Ports USB y Micro SD • Port HDMI • Port VGA • Microprocesador • Placa base/mare • Ranures de expansió • Acumuladors • Punts de soldadura • Pila • Refrigerador • Transformador d’energia • La Bios • Lector CD/DVD • Pantalla
 3. 3. TARJETA DE MEMÒRIA La tarjeta de memòria serveix per que el ordinador pugui aumentar la seva memòria, de manera que si li posem dos tarjetas de memòria tindra més memòria que si li posem una.
 4. 4. DISC DUR El disc dur serveix per enmagatzemar coses a dintre del ordinador ( programes, documents, etc…) seria la memoria de l’ordinador.
 5. 5. SOCKET Serveix per a fixar un microprosessador.
 6. 6. TARJETA ETHERNET Serveix per que el ordinador es pugui conectar a internet ya sigui via wifi o via cable.
 7. 7. BUS-OS Serveixen per que la informació de l’ordinador es vaigui transmitin de una part a l’altre de manera que sempre esta enviant informació.
 8. 8. DISIPADORS Serveixen per que el ordinador no s’escalfi i no res sobre calenti i funcioni correctament. En el ordinador i solen haver dos disipadors o més.
 9. 9. FONT D’ALIMENTACIÓ És el que fa que el ordinador estigui en funcionament ya que és el que lii dona la energia.
 10. 10. PORTS DE CONEXIO És on es conectarien el ratoli, el teclat, el audio, etc…
 11. 11. TARJETA GRAFICA És la part de l’ordinador la qual fa que els grafics de l’ordinador vaiguin correctament. Per que funcioni millor s’ha de posar una tarjeta grafica de major capacitat.
 12. 12. PORT PARAL·LEL Seria la famella del port VGA, serviria per conectar periferics i altres disposituis.
 13. 13. PORTS USB Y MICRO SD Serveizen per conectar diversos dispositius: Port USB: Per conectar pendrivers Micro SD: Per conectar tarjetes SD
 14. 14. PORT HDMI Serveix per poder conectar el ordinador a una televisio HD o a una altre pantalla la qual sigui HD.
 15. 15. PORT VGA Serveix per poder conectar el ordinador a una pantalla.
 16. 16. MICROPROCESADOR És el encarregat de fer anar els programes desde el sistema operatiu fins les aplicacions de l’usuari.
 17. 17. PLACA BASE/MARE És una tarjeta a la qual es conectan tots els components que constitueixen l’ordinador.
 18. 18. RANURES DE EXPANSIÓ Permet conectar una tarjeta adicional per poder controlar dispositius periferics.
 19. 19. ACUMULADORS Serveixen per acumular energia a l’ordinador.
 20. 20. PUNTS DE SOLDADURA Serveixen per subjectar tots els xips i les peces a cada placa o tarjeta. Aquest punts de soldadura formen un circuit.
 21. 21. PILA Serveix per guardar els parametres que tu li configures. Si la pila esta baixa l’ordinador ya no enviara la señal al monitor.
 22. 22. REFRIGERADOR Serveix per que el ordinador no s’escalfi molt.
 23. 23. TRANSFORMADOR D’ENERGIA Serveix per canviar la energia alterna que ens arriba a l’ordinador per energia continua.
 24. 24. LA BIOS Serveix per controlar el funcionament de la placa basa.
 25. 25. LECTOR CD/DVD Serveix per poder llegir els CD o DVD’s que vulguem fe servir en el ordinador.
 26. 26. PANTALLA Serveix per poder veure el que l’ordinar esta fent.
 27. 27. CREDITS • Fet per: Joel David Martinez Mora • Asignatura: Informatica • Professor: Rodolf

×