Statements  оператор эсвэл коммандууд <ul><li>Сонголтын комманд : </li></ul><ul><ul><li>if </li></ul></ul><ul><ul><li>sw...
Сонголт : if <ul><li>Нөхцлөөс хамааруулан биелүүлнэ . </li></ul><ul><li>if  ( expression ) </li></ul><ul><li>statemen...
Жишээ <ul><li>/* Өгөгдсөн тооны абсолютыг олно */ </li></ul><ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><li>int main() </...
if-else statement <ul><li>if ( expression ) </li></ul><ul><li>statement 1  </li></ul><ul><li>else  </li></ul><ul><li>...
Жишээний хэсэг <ul><li>int first, second, min; </li></ul><ul><li>/* … */ </li></ul><ul><li>if (first < second) </li></u...
True эсвэл false <ul><li>C -д , илэрхийлэл  бүр numeric буюу тоон утгатай байдаг. </li></ul><ul><li>‘ true ’ гэдэ...
Харьцуулах үйлдэл <ul><ul><li>A == B (A = B үүнээс маш их ялгаатай шүү !!!!!) </li></ul></ul><ul><ul><li>A != B </li></ul...
Жишээ <ul><li>int a, b; </li></ul><ul><li>printf(&quot;Enter two numbers
&quot;); </li></ul><ul><li>scanf(&quot;%d%d&quot...
Утга оноох = <ul><li>Энэ нь мөн үйлдэл мөн . </li></ul><ul><li>Жишээ нь : </li></ul><ul><ul><li>(x = 4) </li></ul></ul><...
Нийтлэг алдаа <ul><li>Дараах хоёрыг андуурч үл болно : </li></ul><ul><ul><li>if (x==4) … </li></ul></ul><ul><ul><li>if (x=...
Жишээ <ul><li>/*Утга оноох ба харьцуулах үйлдлийн хоорондын ялгаа. */ </li></ul><ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><...
Жишээ <ul><li>/*Утга оноох ба харьцуулах үйлдлийн хоорондын ялгаа. */ </li></ul><ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><...
Жишээ <ul><li>/*Утга оноох ба харьцуулах үйлдлийн хоорондын ялгаа. */ </li></ul><ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><...
Жишээ <ul><li>/*Утга оноох ба харьцуулах үйлдлийн хоорондын ялгаа. */ </li></ul><ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><...
Жишээ <ul><li>/*Утга оноох ба харьцуулах үйлдлийн хоорондын ялгаа. */ </li></ul><ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><...
Жишээ <ul><li>/*Утга оноох ба харьцуулах үйлдлийн хоорондын ялгаа. */ </li></ul><ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><...
Жишээ <ul><li>/*Утга оноох ба харьцуулах үйлдлийн хоорондын ялгаа. */ </li></ul><ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><...
Жишээ <ul><li>/*Утга оноох ба харьцуулах үйлдлийн хоорондын ялгаа. */ </li></ul><ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><...
Жишээ <ul><li>/*Утга оноох ба харьцуулах үйлдлийн хоорондын ялгаа. */ </li></ul><ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><...
Жишээ <ul><li>/*Утга оноох ба харьцуулах үйлдлийн хоорондын ялгаа. */ </li></ul><ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><...
Жишээ <ul><li>/*Утга оноох ба харьцуулах үйлдлийн хоорондын ялгаа. */ </li></ul><ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><...
Логик оператор <ul><ul><li>!A – ‘ not ’ - үгүйсгэл </li></ul></ul><ul><ul><li>A && B – ‘ and ’ – ба, болон, бөгөөд </li...
Жишээ <ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><li>int main(void) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>int grade; </l...
else if <ul><li>if  энэ нь зөвхөн хоёр салаалуулна </li></ul><ul><li>else-if  гэвэл олон салгах бололцоо олгоно </li></ul>
else if <ul><li>if (expression) </li></ul><ul><li>statement </li></ul><ul><li>else if (expression) </li></ul><ul><li>st...
Жишээ <ul><li>if (grade >= 90) </li></ul><ul><li>printf (&quot;A
&quot;); </li></ul><ul><li>else if (grade >= 80) </li>...
Оролтыг зөв эсэхийг шалгах <ul><li>Хэрэглэгчийг оруулсан өгөгдлийг зөв эсэхийг шалгах нь маш чухал . </li></ul><ul><li>Бур...
return keyword <ul><li>Програмыг дуусгаж үйлдлийн системд мэдээлнэ </li></ul><ul><li>Хэрэв амжилттай дуусвал 0 –г буцаана...
Дасгал <ul><li>Оролт </li></ul><ul><ul><li>English letter </li></ul></ul><ul><li>Гаралт  </li></ul><ul><ul><li>Хэрэв жижи...
Бодолт <ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><li>int main( ) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>char c; </li></ul><u...
Дасгал <ul><li>Оролт </li></ul><ul><ul><li>A B бүхэл тоонууд </li></ul></ul><ul><li>Гаралт </li></ul><ul><ul><li>Эдгээри...
Бодолт <ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><li>int main() </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>int A, B; </li></u...
?: operator <ul><li>expr1 ? expr2 : expr3 </li></ul><ul><li>эсвэл : </li></ul><ul><ul><li>(expr1)? expr2 : expr3 </li></u...
?: operator <ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><li>int main() </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>int i, j, mi...
switch statement <ul><li>Олон сонголтын комманд </li></ul><ul><ul><li>if-else if-else тэй адил  </li></ul></ul><ul><ul><...
Үнэлгээний ж ишээ <ul><li>switch (grade/10) { </li></ul><ul><li>case 10: </li></ul><ul><li>case 9: </li></ul><ul><li...
break хийнэ үү <ul><li>switch  нь аль нэг  case , сонгоод түүнээс цаашхийг биелүүлээд байдаг иймд break  хийж энэ ба...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

C lects (2)

1,246 views

Published on

Published in: Technology, Business
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,246
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

C lects (2)

 1. 1. Statements оператор эсвэл коммандууд <ul><li>Сонголтын комманд : </li></ul><ul><ul><li>if </li></ul></ul><ul><ul><li>switch </li></ul></ul>
 2. 2. Сонголт : if <ul><li>Нөхцлөөс хамааруулан биелүүлнэ . </li></ul><ul><li>if ( expression ) </li></ul><ul><li>statement </li></ul><ul><li>Хэрэв expression үнэн бол , statement биелнэ ( үнэн гэж юу вэ ?). </li></ul><ul><li>statement нь олон зааврууд байж болно тэгвэл { } хаалтыг ашиглана . </li></ul>
 3. 3. Жишээ <ul><li>/* Өгөгдсөн тооны абсолютыг олно */ </li></ul><ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><li>int main() </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>double num; </li></ul><ul><li>printf(&quot;Please enter a real number: &quot;); </li></ul><ul><li>scanf(&quot;%lf&quot;, &num); </li></ul><ul><li>if (num<0) </li></ul><ul><li>num = -num; </li></ul><ul><li>printf(&quot;The absolute value is %g &quot;, num); </li></ul><ul><li>return 0; </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 4. 4. if-else statement <ul><li>if ( expression ) </li></ul><ul><li>statement 1 </li></ul><ul><li>else </li></ul><ul><li>statement 2 </li></ul><ul><li>Хэрэв expression үнэн бол statement 1 биелнэ . </li></ul><ul><li>Хэрэв expression худал бол statement 2 биелнэ </li></ul><ul><li>Аль алинд нь олон стэйтмэнт байж болно </li></ul>
 5. 5. Жишээний хэсэг <ul><li>int first, second, min; </li></ul><ul><li>/* … */ </li></ul><ul><li>if (first < second) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>min = first; </li></ul><ul><li>printf (&quot;The first number is smaller than the second. &quot;); </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>else </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>min = second; </li></ul><ul><li>printf (&quot;The second number is smaller than the first &quot;); </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>printf(&quot;The smaller number is equal to %d &quot;, min); </li></ul>
 6. 6. True эсвэл false <ul><li>C -д , илэрхийлэл бүр numeric буюу тоон утгатай байдаг. </li></ul><ul><li>‘ true ’ гэдэг нь тэг биш тоо гэсэн үг </li></ul><ul><li>‘ false’ нь тэг гэсэн утга </li></ul>
 7. 7. Харьцуулах үйлдэл <ul><ul><li>A == B (A = B үүнээс маш их ялгаатай шүү !!!!!) </li></ul></ul><ul><ul><li>A != B </li></ul></ul><ul><ul><li>A < B </li></ul></ul><ul><ul><li>A > B </li></ul></ul><ul><ul><li>A <= B </li></ul></ul><ul><ul><li>A >= B </li></ul></ul>
 8. 8. Жишээ <ul><li>int a, b; </li></ul><ul><li>printf(&quot;Enter two numbers &quot;); </li></ul><ul><li>scanf(&quot;%d%d&quot;, &a, &b); </li></ul><ul><li>if (a == b) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>printf(&quot;The numbers equal %d &quot;, a); </li></ul><ul><li>printf(&quot;The expression a == b is %d &quot;, a == b); </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>else </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>printf(&quot;The numbers are not equal &quot;); </li></ul><ul><li>printf(&quot;The expression a == b is %d &quot;, a == b); </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 9. 9. Утга оноох = <ul><li>Энэ нь мөн үйлдэл мөн . </li></ul><ul><li>Жишээ нь : </li></ul><ul><ul><li>(x = 4) </li></ul></ul><ul><ul><li>(y = 0) </li></ul></ul>
 10. 10. Нийтлэг алдаа <ul><li>Дараах хоёрыг андуурч үл болно : </li></ul><ul><ul><li>if (x==4) … </li></ul></ul><ul><ul><li>if (x=4) … </li></ul></ul><ul><li>C –н хөрвүүлэгч ийм алдаа хийснийг хэлж үл чадна ! </li></ul>
 11. 11. Жишээ <ul><li>/*Утга оноох ба харьцуулах үйлдлийн хоорондын ялгаа. */ </li></ul><ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><li>int main() </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>int i = 2; </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>printf(&quot;(i==4) = %d &quot;, i==4); </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>printf(&quot;(i=4) = %d &quot;, i=4); </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 12. 12. Жишээ <ul><li>/*Утга оноох ба харьцуулах үйлдлийн хоорондын ялгаа. */ </li></ul><ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><li>int main() </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>int i = 2; </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>printf(&quot;(i==4) = %d &quot;, i==4); </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>printf(&quot;(i=4) = %d &quot;, i=4); </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 13. 13. Жишээ <ul><li>/*Утга оноох ба харьцуулах үйлдлийн хоорондын ялгаа. */ </li></ul><ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><li>int main() </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>int i = 2; </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>printf(&quot;(i==4) = %d &quot;, i==4); </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>printf(&quot;(i=4) = %d &quot;, i=4); </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>} </li></ul>i= 2
 14. 14. Жишээ <ul><li>/*Утга оноох ба харьцуулах үйлдлийн хоорондын ялгаа. */ </li></ul><ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><li>int main() </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>int i = 2; </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>printf(&quot;(i==4) = %d &quot;, i==4); </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>printf(&quot;(i=4) = %d &quot;, i=4); </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 15. 15. Жишээ <ul><li>/*Утга оноох ба харьцуулах үйлдлийн хоорондын ялгаа. */ </li></ul><ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><li>int main() </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>int i = 2; </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>printf(&quot;(i==4) = %d &quot;, i==4); </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>printf(&quot;(i=4) = %d &quot;, i=4); </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>} </li></ul>(i==4) = 0
 16. 16. Жишээ <ul><li>/*Утга оноох ба харьцуулах үйлдлийн хоорондын ялгаа. */ </li></ul><ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><li>int main() </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>int i = 2; </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>printf(&quot;(i==4) = %d &quot;, i==4); </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>printf(&quot;(i=4) = %d &quot;, i=4); </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 17. 17. Жишээ <ul><li>/*Утга оноох ба харьцуулах үйлдлийн хоорондын ялгаа. */ </li></ul><ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><li>int main() </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>int i = 2; </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>printf(&quot;(i==4) = %d &quot;, i==4); </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>printf(&quot;(i=4) = %d &quot;, i=4); </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>} </li></ul>i= 2
 18. 18. Жишээ <ul><li>/*Утга оноох ба харьцуулах үйлдлийн хоорондын ялгаа. */ </li></ul><ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><li>int main() </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>int i = 2; </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>printf(&quot;(i==4) = %d &quot;, i==4); </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>printf(&quot;(i=4) = %d &quot;, i=4); </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 19. 19. Жишээ <ul><li>/*Утга оноох ба харьцуулах үйлдлийн хоорондын ялгаа. */ </li></ul><ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><li>int main() </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>int i = 2; </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>printf(&quot;(i==4) = %d &quot;, i==4); </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>printf(&quot;(i=4) = %d &quot;, i=4); </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>} </li></ul>(i=4) = 4
 20. 20. Жишээ <ul><li>/*Утга оноох ба харьцуулах үйлдлийн хоорондын ялгаа. */ </li></ul><ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><li>int main() </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>int i = 2; </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>printf(&quot;(i==4) = %d &quot;, i==4); </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>printf(&quot;(i=4) = %d &quot;, i=4); </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 21. 21. Жишээ <ul><li>/*Утга оноох ба харьцуулах үйлдлийн хоорондын ялгаа. */ </li></ul><ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><li>int main() </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>int i = 2; </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>printf(&quot;(i==4) = %d &quot;, i==4); </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>printf(&quot;(i=4) = %d &quot;, i=4); </li></ul><ul><li>printf(&quot;i = %d &quot;, i); </li></ul><ul><li>} </li></ul>i= 4
 22. 22. Логик оператор <ul><ul><li>!A – ‘ not ’ - үгүйсгэл </li></ul></ul><ul><ul><li>A && B – ‘ and ’ – ба, болон, бөгөөд </li></ul></ul><ul><ul><li>A || B – ‘ or ’ эсвэл, буюу </li></ul></ul>
 23. 23. Жишээ <ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><li>int main(void) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>int grade; </li></ul><ul><li>printf(&quot;Please enter your grade: &quot;); </li></ul><ul><li>scanf(&quot;%d&quot;, &grade); </li></ul><ul><li>if (grade < 0 || grade > 100) </li></ul><ul><li>printf(&quot;This is not a valid grade! &quot;); </li></ul><ul><li>else </li></ul><ul><li>printf(&quot;This is indeed a grade. &quot;); </li></ul><ul><li>return 0; </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 24. 24. else if <ul><li>if энэ нь зөвхөн хоёр салаалуулна </li></ul><ul><li>else-if гэвэл олон салгах бололцоо олгоно </li></ul>
 25. 25. else if <ul><li>if (expression) </li></ul><ul><li>statement </li></ul><ul><li>else if (expression) </li></ul><ul><li>statement </li></ul><ul><li>else if (expression) </li></ul><ul><li>statement </li></ul><ul><li>else </li></ul><ul><li>statement </li></ul>
 26. 26. Жишээ <ul><li>if (grade >= 90) </li></ul><ul><li>printf (&quot;A &quot;); </li></ul><ul><li>else if (grade >= 80) </li></ul><ul><li>printf (&quot;B &quot;); </li></ul><ul><li>else if (grade >= 70) </li></ul><ul><li>printf (&quot;C &quot;); </li></ul><ul><li>else if (grade >= 60) </li></ul><ul><li>printf (&quot;D &quot;); </li></ul><ul><li>else </li></ul><ul><li>printf (&quot;F &quot;); </li></ul>
 27. 27. Оролтыг зөв эсэхийг шалгах <ul><li>Хэрэглэгчийг оруулсан өгөгдлийг зөв эсэхийг шалгах нь маш чухал . </li></ul><ul><li>Буруу өгөгдөл оруулбал мэдээллэх хэрэгтэй . </li></ul><ul><li>Жишээ – </li></ul><ul><li>if (grade < 0 || grade > 100) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>printf(“Invalid input! ”); </li></ul><ul><li>return 1; </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 28. 28. return keyword <ul><li>Програмыг дуусгаж үйлдлийн системд мэдээлнэ </li></ul><ul><li>Хэрэв амжилттай дуусвал 0 –г буцаана </li></ul><ul><li>Энэ үгийн утга дараа илүү тодорхой болно </li></ul>
 29. 29. Дасгал <ul><li>Оролт </li></ul><ul><ul><li>English letter </li></ul></ul><ul><li>Гаралт </li></ul><ul><ul><li>Хэрэв жижиг үсэг бол харгалзах том үсгийг </li></ul></ul><ul><ul><li>Том үсэг бол харгалзах жижиг үсгийг гарга </li></ul></ul><ul><li>тайлбар – </li></ul><ul><ul><li>ASCII утга мэдэх шаардлагагүй !! </li></ul></ul><ul><ul><li>Оролтыг зөв эсэхийг шалга ! </li></ul></ul>
 30. 30. Бодолт <ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><li>int main( ) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>char c; </li></ul><ul><li>printf(&quot;Please enter an english letter: &quot;); </li></ul><ul><li>scanf(&quot;%c&quot;, &c); </li></ul><ul><li>if (c <= 'z' && c >= 'a') </li></ul><ul><li>printf(&quot;%c in uppercase is %c &quot;, c, c-'a'+'A'); </li></ul><ul><li>else if (c <= 'Z' && c >= 'A') </li></ul><ul><li>printf(&quot;%c in lowercase is %c &quot;, c, c-'A'+'a'); </li></ul><ul><li>else </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>printf(&quot;%c is not an english letter! &quot;, c); </li></ul><ul><li>return 1; </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>return 0; </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 31. 31. Дасгал <ul><li>Оролт </li></ul><ul><ul><li>A B бүхэл тоонууд </li></ul></ul><ul><li>Гаралт </li></ul><ul><ul><li>Эдгээрийн харьцаа A==B, A<B A>B гэх мэт </li></ul></ul>
 32. 32. Бодолт <ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><li>int main() </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>int A, B; </li></ul><ul><li>printf(&quot;Enter two Numbers &quot;); </li></ul><ul><li>scanf(&quot;%d%d&quot;, &A, &B); </li></ul><ul><li>if (A == B) </li></ul><ul><li>printf(&quot;A == B n&quot;); </li></ul><ul><li>else if (A > B) </li></ul><ul><li>printf(&quot;A>B n&quot;); </li></ul><ul><li>else </li></ul><ul><li>printf(&quot;A<B n&quot;); </li></ul><ul><li>return 0; </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 33. 33. ?: operator <ul><li>expr1 ? expr2 : expr3 </li></ul><ul><li>эсвэл : </li></ul><ul><ul><li>(expr1)? expr2 : expr3 </li></ul></ul><ul><li>expr1 нь true (non-zero) бол expr2 биелүүл . Бусад үед expr3 биелүүл </li></ul>
 34. 34. ?: operator <ul><li>#include <stdio.h> </li></ul><ul><li>int main() </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>int i, j, min; </li></ul><ul><li>printf(&quot;Please enter two numbers: &quot;); </li></ul><ul><li>scanf(&quot;%d%d&quot;, &i, &j); </li></ul><ul><li>min = (i < j)? i : j; </li></ul><ul><li>printf(&quot;The minimum between %d and %d is %d &quot;, i, j, min); </li></ul><ul><li>return 0; </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 35. 35. switch statement <ul><li>Олон сонголтын комманд </li></ul><ul><ul><li>if-else if-else тэй адил </li></ul></ul><ul><ul><li>Бүхэл утга ашиглан сонголт хийдэг </li></ul></ul><ul><li>switch ( expression ) {    case const-expr : statements    case const-expr : statements    …    default: statements } </li></ul>
 36. 36. Үнэлгээний ж ишээ <ul><li>switch (grade/10) { </li></ul><ul><li>case 10: </li></ul><ul><li>case 9: </li></ul><ul><li>printf (&quot;A &quot;); </li></ul><ul><li>break ; </li></ul><ul><li>case 8: </li></ul><ul><li>printf (&quot;B &quot;); </li></ul><ul><li>break ; </li></ul><ul><li>case 7: </li></ul><ul><li>printf (&quot;C &quot;); </li></ul><ul><li>break ; </li></ul><ul><li>case 6: </li></ul><ul><li>printf (&quot;D &quot;); </li></ul><ul><li>break ; </li></ul><ul><li>default : </li></ul><ul><li>printf (&quot;F &quot;); </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 37. 37. break хийнэ үү <ul><li>switch нь аль нэг case , сонгоод түүнээс цаашхийг биелүүлээд байдаг иймд break хийж энэ байдлаас гарна уу </li></ul>

×