Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

математик

2,731 views

Published on

Зургаагаар үржүүлэх

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

математик

 1. 1. Математик II анги Багш Э.Мөнгөнтуул 2011-2012 оны хичээлийн жил
 2. 2. Хичээлийн хэлбэр Зорилго Зорилт Сэдэв Шинэ мэдлэг олгох Бататгах дасгал Дүгнэлт Сэдэл Ижил нэмэгдэхүүн
 3. 3. Сэдэв Зургааг үржүүлэх, зургаагаар үржүүлэх
 4. 4. Зорилго Үржих үйлдлийг зөв гүйцэтгэж үйлдлийн чанар Үйлдлийн гишүүдийг мэднэ. Буцах
 5. 5. Зорилт <ul><li>Ижил нэмэгдэхүүний нийлбэрийг олох
 6. 6. Ижил нэмэгдэхүүний нийлбэрийгүржвэр хэлбэрээр бичих
 7. 7. Үржих үйлдлийн утга санааг ойлгох
 8. 8. Үржүүлэх үйлдлийн тэмдэг ба гишүүдийг нэрлэх
 9. 9. Үржих үйлдлийн байр солих чанарыг мэдэх </li></ul>Буцах Төгсгөл
 10. 10. Зургийг ажиглаад нөхөөрэй. 6 6 6 18 Дараагийн
 11. 11. Ижил нэмэгдэхүүний нийлбэрийг үржвэр хэлбэрээр бичээрэй. 6 6 6 3 6 Дараагийн
 12. 12. Үржигдэхүүн Үржигдэхүүн Үржвэр 6 18 3 Дараагийн
 13. 13. Зургаагийн хүрд зохиож бичээрэй. <ul>6+6=12 6х2=12 6+6+6=18 6х3=18 6+6+6+6=24 6х4=24 6+6+6+6+6=30 6х5=30 6+6+6+6+6+6=36 6х6=36 6+6+6+6+6+6+6=42 6х7=42 6+6+6+6+6+6+6+6=48 6х8=48 6+6+6+6+6+6+6+6+6=54 6х9=54 6+6+6+6+6+6+6+6+6+6=60 6х10=60 </ul>Дараагийн
 14. 14. Үржигдэхүүний байр солигдоход үржвэр өөрчлөгдөхгүй. <ul>6х3=18 3х6=18 </ul>6 3 6 6 3 Дараагийн
 15. 15. Бататгал,дадлага <ul>Дэвтэртээ бичээд бодоорой. 5х6= 4х6= 7х6= 8х6= 9х6= 3х6= 2х6= </ul><ul>Цээжээр уралдаж бодоорой. 6х10= 6х9= 6х8= 6х7= 6х6= 6х5= 6х4= 6х3= 6х2= </ul>Дараагийн
 16. 16. Дүгнэлт <ul>Өнөөдрийн мэдэж авсан зүйлээ дүгнэн ярилцая. </ul>Зорилт
 17. 17. Хичээлд идэвхтэй оролцсон шавь нартаа баярлалаа. Хичээлд идэвхтэй оролцсон шавь нартаа баярлалаа. Нүүр

×