Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adrià i emma

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Adrià i emma

  1. 1. EMMA GOMEZ MONTESADRIÀ RODRIGUEZ LARAELS TRES PORQUETS
  2. 2. Hi havia una vegada tres porquets que viviencadascun en una casa.El porquet petit viviaen la casa de palla,una altra de llenya,I la ultima de formigo.
  3. 3. Entre els boscosvivia un llop quesels volia menjar,un día el llop vabufar i la casa depalla va tumbar.
  4. 4. Va anar a la casa de llenya i tambe la vatumbar els dos germans van anar corrent ala casa del germa gran el germa gran els vadeixar entrar el llop va bufar pero no va poderderrumbarla va pujar per la xemenella i elgerma gran va encendre la ximeneia .Mentres el llop baixava per la ximeneia.Va arribar abaix I és va cremar el cul
  5. 5. http://www.youtube.com/watch?v=JXoAmDDPZz4&feature=player_detailpage
  6. 6. http://www.youtube.com/watch?v=JXoAmDDPZz4&feature=player_detailpage

×