Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Komunikasi rasmi

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Komunikasi rasmi

 1. 1. KOMUNIKASI RASMI Kumpulan 5 : NIK AHMAD SYAFIQ BIN ZAHARI MOHD FIRDAUS BIN ISHAK
 2. 2. DEFINISI KOMUNIKASI• Carl Hoyland (1953) ‘satu proses seseorang individu menghantar rangsangan untuk ubahsuai tingkah laku lain’• David Berlo (1960) ‘semua tingkah laku komunikasi mempunyai tujuan menarik tindakbalas yang khusus dari seseorang individu atau berkumpulan’
 3. 3. UNSUR PENTING KOMUNIKASI• Penyampai iaitu pemberi atau sumber maklumat• Penerima iaitu orang yang ditujukan maklumat atau orang yang menerima maklumat• Maklumat atau masej merupakan idea yang ingin disampaikan
 4. 4. • Saluran merupakan perantaraan untuk menyampai mesej• Kesan ialah tingkahlaku hasil daripada masej yang disampaikan• Konteks merupakan persekitaran dimana komunikasi itu berlaku
 5. 5. BENTUK KOMUNIKASI• NON VERBAL : dikesan daripada isyarat, air muka dan gerak tubuh• INTRAPESONAL : idea, perlakuan, nilai seseorang melahirkan kesedaran kendiri• INTERPERSONAL : hubungan antara manusia, hubungan dua hala,komunikasi bertulis
 6. 6. PENYAMPAI PENERIMA Terjemah mesej danIdea atau konsep yang penukaran kepada idea hendak diberikan Mesej dihantar dengan lisan @ bertulisBentuk bahasa Proses tindak balas kepada penyampai
 7. 7. TUJUAN KOMUNIKASI• Memberi arahan• Penyampaian maklumat• Motivasi• Hiburan• Menceriakan suasana• Mengeratkan perhubungan
 8. 8. KAEDAH KOMUNIKASI BERKESAN• Tetapkan objektif dan matlamat• Isi kandungan yang jelas dan tersusun• Masa dan tempat yang sesuai• Dapatkan maklumbalas dari penerima• Tetapkan pendirian utama
 9. 9. KEMAHIRAN KOMUNIKASIKEMAHIRAN MENDENGAR1) Berfikiran terbuka2) Tunjukkan minat3) Eye contact4) Sabar mendengar5) Fahami maklumat
 10. 10. KEMAHIRAN MELAYAN (bukan verbal)1) Kedudukan yang hampir2) Tidak berpeluk tubuh atau bersilang kaki3) Tunduk sedikit kehadapan4) Eye contact5) Tidak berada dalam keadaan tertekan
 11. 11. KEMAHIRAN MELAYAN (verbal)1) Mengemukakan soalan kepada penyampai (rujuk halaman 61)2) Membuat rumusan dan komen3) Konfrantasi (menaikkan semangat)4) Berdiam diri
 12. 12. KEMAHIRAN MENYOAL1) Memulakan soalan yang mudah dahulu2) Menyoal soalan yang hanya berkaiatan3) Menyoal soalan yang menguji kecekapan berfikir4) Elakkan soalan tertutup
 13. 13. KEMAHIRAN BEREMPATI1) Mengenal diri individu2) Memberi respon yang positif3) Cuba hampiri penyampai
 14. 14. KEMAHIRAN MENILAI1) Menilai objektif komunikasi2) Pemerhatian atau respon secara verbal atau non-verbal3) Elakkan elemen bias dan prasangka negatif sesama membuat keputusan
 15. 15. KEMAHIRAN MERANCANG DAN MEMIMPIN1) Mewujudkan suasana perbualan yang baik2) Mendapatkan maklumat yang diperlukan3) Membuat rumusan dan keputusan4) Mengatur strategi semasa berkomunikasi
 16. 16. KOMUNIKASI MEDIA ELEKTRONIK• Telefon, telegram, radio, e-mel, faks dan sebagainya• Kemampuan dunia tanpa sempadan• Mudah digunakan dan pantas• Boleh dilakukan pada bila-bila masa tanpa hadirnya penerima secara berdepan
 17. 17. RUJUKANBuku Rujukan• Dr. Tam Yeow Kwai(2010). Pengurusan Kokurikulum, Subang Jaya, Selangor.Pencetak Sentosa Sdn. Bhd.Laman Sesawang• Amirul Nazrin(t.t). Komunikasi berkesan, dilayari pada 5Februari2013 daripada http://www.slideshare.net/amirulnazrin1967/komunikasi- berkesan-1• Abu Musaddad(t.t). Tip Komunikasi Berkesan, dilayari pada 5Februari2013 daripada http://ibnismail.wordpress.com/2008/04/01/tips-komunikasi- berkesan/
 18. 18. SEKIAN... TERIMA KASIH PenghargaanEn. Luqman Hakim Sertarakan-rakan G1.6

×