Ulumul al quran dan as-sunnah

3,389 views

Published on

Muliyani

Published in: Education
  • Be the first to comment

Ulumul al quran dan as-sunnah

  1. 1. Ulumul A l-Quran dan A s-Sunnah / Hadis
  2. 2. U LU M1.1 PENGERTIAN ULUM AL-QURAN Ulum = ilmu-ilmu Ulum al-Quran =ilmu-ilmu yang berkaitan dengan al-Quran. PERINGKAT PERTAMAQ U R AN1.2 SEJARAH PENULISAN ULUM AL-QURAN• a. Semasa zaman Nabi Muhammad b. Kandungan al-Quran diperjelaskan oleh baginda• PERINGKAT KEDUA – Bermula pada abad kedua hijrah – Tidak ada penulisan yang menyeluruh mengenai ilmu Ulum al-Quran. – Para ulama hanya membincangkan beberapa tajuk pilihan mengenai ilmu al-Quran yang begitu luas skop perbincangannya .• PERINGKAT KETIGA – Sukar untuk menentukan pelopor awal yang menghasilkan karya lengkap Ulum al- Quran. – MUncul beberapa karya pada kurun kelima,keenam,ketujuh,kelapan dan kesembilan. – Penulisan terus pesat pada kurun kesepuluh.1.3 SEBAB PENURUNAN AYAT a. Definisi sebab nuzul = asbab al-Nuzul -suatu peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat yang membincangkan perihal peristiwa tersebut atau menjelaskan hukum saat terjadinya peristiwa. b. Rupa bentuk sebab nuzul• Sebab penurunan ayat yang berbentuk peristiwa• Sebab penurunan ayat yang berbentuk pertanyaan
  3. 3. 1.4 KEMUKJIIZATAN AL-QURAN PERUMPAMAAN AL-QURANb. Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar dianugerahkan kepada baginda Rasullah s.a.w kerana nilai estetikanya yang terlalu tinggi dan boleh menimbulkan getaran jiwa,perasaan khusyuk dan keinsafan.c. Mengandungi unsur-unsur keindahan bahasa yang menarik pendengaran manusiad. Dari sudut sains• Al-Quran memberi petunjuk dan panduan kepada kita tentang kehidupan.• Contoh Surah al-Mu’minun menceritakan tentang peringkat pembentukan janin.g. Dari segi berita-berita ghaib.• Masa lalu/peristiwa silam• Masa akan datang1.5 KISAH-KISAH AL-QURAN12. Kisah-kisah para nabi13. Kisah berkaitan peristiwa pelik dan individu-individu yang tidak disabitkan tentang kenabian mereka14. Kisah yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa zaman Rasullah1.6 SEJARAH PENGUMPULAN AL-QURAN• Dalam bentuk hafazan• Dalam bentuk tulisan• Pengumpulan pada zaman Abu Bakar Al-Siddiq• Pengumpulan pada zaman Saidina Uthman r.a
  4. 4. ULUM HADITH1.1 PENULISAN HADITH2. Di zaman Rasullah S.A.W• Hadith tidak ditulis ketika itu kerana beberapa faktor• Hadith juga tidak ditulis kerana larangan Rasullah s.a.w5. Di zaman sahabat• Isu penulisan hadith masih diperselisihkan kerana larangan penulisan hadith di zaman Rasullah s.a.w• Namun kebanyakan sahabat berpendapat penulisan hadith adalah harus kerana alasan bagi larangan sudah tidak wujud lagi.8. Di zaman tabiin• Ia berlaku secara meluas kerana a. Ramai para penghafaz hadith meninggal dunia, dibimbangi dengan pemergian mereka akan lenyaplah hadith Rasullah s.a.w. b Lemahnya bakat hafazan dengan tersebarnya penulisan dan bertambahnya ilmu-ilmu beraneka bidang c. Munculnya amalan-amalan bid’ah dan berkembangnya pendustaan.
  5. 5. 1.3 ULUM HADITH2. Ilmu untuk mengetahui perkataan Rasullah s.a.w,perbuatannya dan hal ehwal baginda s.a.w.3. Matlamat ilmu ini adalah untuk memelihara hadith Nabi daripada bercampur aduk,mempertahankan hadith daripada sebarang tuduhan dan tohmahan serta membersihkannya daripada sebarang elemen yang tiada kaitan dengannya.4. Sejarah ilmu hadith 1.4 PEMBAHAGIAN ILMU HADITH• Ilmu hadith riwayah• Ilmu hadith dirayah
  6. 6. PERBEZAAN /PERSAM AAN AL-QURAN HADITH •Kalam Allah yang • Apa sahaja yang di diwahyukan kepada Nabi sandarkan Muhammad s.a.w beserta kepadaRasullah dengan lafaznya (lafaz al- sama ada Quran. perkataan,perbuatan, •Himpunan yang dan taqrir dipindahkan kepada kita (pengakuan) (Nabi Muhammad s.a.w) baginda. dengan cara berperingkat • Banyak keraguan dan ianya jelas,benar dan padanya. Ada yang sahih. sahih,hasan dan •Membacanya merupakan dhaif. satu ibadah • Tidak dikira ibadat ketika membacanya.

×