Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Az IKT jelentősége az oktatásban

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 13 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Az IKT jelentősége az oktatásban (20)

Advertisement

Az IKT jelentősége az oktatásban

 1. 1. Az IKT jelentősége az oktatásban<br />Készítette: Molnár Tibor<br />Oktató: Dr. Forgó Sándor<br />Tantárgy: Elektronikus médiumok és tananyagok<br />Szak: Tanár- pedagógiatanár, Mesterképzés<br />Neptun kód: BILYAB<br />
 2. 2. Mire való az iskola?<br />„ Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog”<br />Oroszlány PéterSzent-Györgyi Albert nyomán<br />
 3. 3. Az Információs és KommunikációsTechnológiák alkalmazása ma az oktatásban nemcsak lehetőség, hanem elvárás: - szülők, a társadalom (korszerű, piacképes, konvertálható tudás)<br /> - diákok (változatos, érdekes, inspiráló tanulási környezet) <br /> részéről (megrendelő).<br />megfelelés: - oktatásirányítás ( központ, önkormányzat – feltételek biztosítása)<br /> - (iskola), pedagógus (széleskörű módszertani eszköztár<br /> kompetencia-alapú oktatás, motiváció, önképzés, stb.) részéről (szolgáltató) <br />
 4. 4. Az IKT feltételeia tanulási környezetben<br />
 5. 5. A tanulás szervezése(tanulási stratégiák )<br />Hagyományos(instruktív)Tanár szerepe<br />Verbális, szakértő, bíráló<br />Tanuló szerepe<br />Passzív hallgató, reprodukáló<br />Tartalom<br />Elvont, tantárgyakra bontott, átfogó<br />Értékelés<br />Válogató, minősítő<br />Tanulási környezet<br />Utasításon alapuló, nagy lépések. Kevés az interakció, kevés információforrás<br />DidaktikaDidaktikai háromszög: tanár, diák, tananyag<br /> <br />
 6. 6. Korszerű(konstruktív)<br />Tanár szerepe<br />Edző, vezető, szakértő, értékelő, tanuló<br />Tanuló szerepe<br />Aktív cselekvő, konstruktív<br />Tartalom<br />Integrált, több tudományterületet átfogó, autentikus<br />Értékelés<br />Diagnosztizáló, alakító, portfólió alapú, önértékelés<br />Tanulási környezet <br />Apró lépések, sok interakció, kollaboratív<br />Didaktika<br />Didaktikai sokszög: tanár, diáktárs, feladat, média, tudományterület<br /> Kooperatív fizika óra a 8. osztályban<br />
 7. 7. Az IKT szerepe az oktatásbana tanulók számára<br />- Interaktív, egyénre szabott tanulási lehetőség,<br />- Jobb megértés a különböző, többoldalú prezentációs lehetőségek kapcsán (verbalitás -> vizualitás),<br /> - Tanulási képességek fejlődése - Egyéni sikerélmény,<br /> - Könnyebb figyelemösszpontosítás,<br /> - Hátrányos helyzetűek, speciális nevelési igényűek integratív, de egyénre szabott oktatása,<br /> - tanuláshoz való viszony módosulása (aktivitás, önállóság, motiváció, stb.) - folyamatos tanulásra felkészítő készségek, kompetenciák (Intelligens tanulás, digitális írástudás, probléma- megoldó készség, kommunikációs készség,szociális és életviteli készségek) <br />
 8. 8. Az IKT szerepe az oktatásbana pedagógusok számára<br /><ul><li>Korlátlan hozzáférés az
 9. 9. információkhoz,- Alacsonyabb költség és időigény,</li></ul>- Rutinfeladatok kiváltása, munkateher csökkenés,<br />- Szakmai fejlődés kiszélesedése,<br /> - Lehetőség az együttműködésre másokkal,<br /> - Alternatív módon szerkeszthető tananyagok<br /><ul><li>Önálló továbbképzés.- Korszerű tartalmak és metodikák alkalmazása. </li></ul> Hatékonyabb, örömtelibb tanítás- tanulás.<br />
 10. 10. Az információs robbanás hatása a tanári szerepre<br /><ul><li> „Digitális szakadék”
 11. 11. Az iskola és a munka világa
 12. 12. A fiatalok és az idősebbek (tanárok) között
 13. 13. XX. századi tanármodell – apa, tudóstanár, a tudás monopolistája.
 14. 14. XXI. századi tanármodell – társ, információmenedzser, révkalauz az információk dzsungelében.</li></li></ul><li>Magyarországi fejlesztések, beruházások<br />az IKT vonatkozásában<br /><ul><li>Sulinet hálózat kiépítése
 15. 15. Sulinet Digitális Tudásbázis
 16. 16. Sulinet Express adókedvezmény
 17. 17. Pedagógus továbbképzések
 18. 18. Interaktív tábla
 19. 19. „Zsúrkocsi”</li></li></ul><li>A tanári munka során használható eszközök, programok<br /><ul><li>Word - üzenetek, dolgozatok, ábrák, grafikonok
 20. 20. Excel - névsorok, osztályzatok, pontszámok, egyéb adatok kezelése
 21. 21. MovieMaker- képek, videók, diaképsorok szerkesztése oktatási céllal
 22. 22. PowerPoint- prezentációk
 23. 23. SDT Player- digitális oktatási tartalmak lejátszása offline
 24. 24. Web 2.0 szolgáltatások- pl.: Wikipédia,</li></ul>blogok, fórumok, online irodai <br />alkalmazások, stb.<br />
 25. 25. Mindenkinek szüksége van információs írástudásra !<br /><ul><li>Lassan nincs szakma, ami e nélkül űzhető
 26. 26. Ha van, rosszul fizetett, instabil
 27. 27. Az ismeretek jelentős része digitalizálva (továbbképzés, átképzés terén fontos)
 28. 28. Álláslehetőségek jelentős része digitalizálva
 29. 29. Kapcsolati háló digitalizálódik (pl. iwiw)</li></li></ul><li>Köszönöm a figyelmet!<br />

×