Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peer instruction questions: mixing

3,800 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Peer instruction questions: mixing

 1. 1. Ideale  gasser  blandes  spontant  fordi  …  A          forskellige  molekyler  5ltrækker  hinanden  B          Blandingen  har  den  laveste  entropi  C          Hvert  molekyle  har  50  %  sandsynlighed  for  at  være  5l  højre  D          Ved  ikke  
 2. 2. Ideale  gasser  blandes  spontant  fordi  …  A          forskellige  molekyler  5ltrækker  hinanden  B          Blandingen  har  den  laveste  entropi  C          Hvert  molekyle  har  50  %  sandsynlighed  for  at  være  5l  højre  D          Ved  ikke  
 3. 3. Ideale  gasser  blandes  spontant  fordi  …   Δ mix S er mest positivB          Blandingen  har  den  laveste  entropi   når x A = x B = 0.5C          Hvert  molekyle  har  50  %  sandsynlighed  for  at  være  5l  højre   ln(0.5) er negativ Δ mix G = −T Δ mix S ⎡ ⎤ = −T ⎢ −nR ( x A ln(x A ) + x B ln(x B )) ⎥ ⎢  ⎥ ⎣ >0 ⎦
 4. 4. En  ideal  blanding  blandes  spontant  fordi  …  A          der  er  ingen  vekselvirkninger  mellem  molekylerne  B          vekselvirkningnerne  mellem  molekylerne  er  ens  C          ens  molekyler  frastøder  hinanden  D          ved  ikke  
 5. 5. En  ideal  blanding  blandes  spontant  fordi  …  A          der  er  ingen  vekselvirkninger  mellem  molekylerne  B          vekselvirkningnerne  mellem  molekylerne  er  ens  C          ens  molekyler  frastøder  hinanden  D  ved  ikke  
 6. 6. En  ideal  blanding  blandes  spontant   af  samme  grunde  som  ideal  gasser   B          vekselvirkningnerne  mellem  molekylerne  er  ens  Derfor    har  hvert  molekyle  har  50  sandsynlighed  for  at  være  5l  højre  og   Δ mix G = −T Δ mix S ⎡ ⎤ = −T ⎢ −nR ( x A ln(x A ) + x B ln(x B )) ⎥ ⎢  ⎥ ⎣ >0 ⎦
 7. 7. Denne  blanding  er  ikke  ideel  fordi  …  A          de  blå  og  grønne  molekyler  frastøder  hinanden  B          entropien  s5ger  ikke  når  molekylerne  blandes    C          vekselvirkninger  mellem  blå  molekyler  er  stærkere  end    mellem  grønne  molekyler  D          ved  ikke  
 8. 8. Denne  blanding  er  ikke  ideel  fordi  …  A          de  blå  og  grønne  molekyler  frastøder  hinanden  B          entropien  s5ger  ikke  når  molekylerne  blandes    C          vekselvirkninger  mellem  blå  molekyler  er  stærkere  end    mellem  grønne  molekyler  D          ved  ikke  
 9. 9. Molekyler  5ltrækker  al5d  hinanden  A          de  blå  og  grønne  molekyler  frastøder  hinaden  B          entropien  s5ger  ikke  når  molekylerne  blandes    C          vekselvirkninger  mellem  blå  molekyler  er  stærkere  end    mellem  grønne  molekyler  Entropien  s5ger  nøjag5g  som  for  en  ideal  blanding  Δ mix G = Δ mix H − T Δ mix S = nξ RTx A x B − T ⎡ −nR ( x A ln ( x A ) + x B ln ( x B )) ⎤ ⎣ ⎦ men Δ mix G > 0 fordi Δ mix H > T Δ mix S A − A + B − B → 2A − B ΔE = ξ RT ξ RT ≈ 2 ( ε AB − 1 (ε AA + ε BB )) 2
 10. 10. C          vekselvirkninger  mellem  blå  molekyler  er  stærkere  end    mellem  grønne  molekyler   Entropien  s5ger  nøjag5g  som  for  en  ideal  blanding   men Δ mix G > 0 fordi Δ mix H > T Δ mix SΔmixH  er  posi5v  fordi  det  kræver  mere  energi  at  adskille   A  fra  A  og  B  fra  B  end  man  får  5lbage  fra    to  A-­‐B  vekselvirkninger   A − A + B − B → 2A − B ΔE = ξ RT ξ RT ≈ 2 ( ε AB − 1 (ε AA + ε BB )) 2 NB:  som  skrevet  her  er  ε  al5d  nega5v  

×