Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

mga pagdiriwang na pansibiko

29,033 views

Published on

mga pagdiriwang na pansibiko

Published in: Education
 • Be the first to comment

mga pagdiriwang na pansibiko

 1. 1. Araling Panlipunan 2 Nobyembre 15, 2013 Ms. Maria Ivorie Esperanza
 2. 2. Layunin: •Malalaman ang ibat-ibang pagdiriwang na pansibiko •Mapahahalagahan ang pakikiisa sa mga pagdiriwang na pansibiko
 3. 3. Ano Kailan Bakit Paano
 4. 4. Mga Pagdiriwang na Pansibiko
 5. 5. 1.Araw ng Kalayaan Tuwing ika-12 ng Hunyo upang gunitain ang pagkakadeklara ng ating kalayaan noong 1898.Itinataas ang watawat at nag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal.
 6. 6. 2. Araw ng mga Puso Sa araw na ito, ipinaaalam natin ang ating pagpapahalaga sa ating mga mahal sa buhay tuwing ika-14 ng Pebrero sa pamamagitan ng pagbibigay ng kard, at mga regalo ang mga mahal sa buhay.
 7. 7. 3. Araw ng mga Ina Isang araw na paggunita ito sa kahalagahan ng mga kabutihan ng isang ina tuwing ikalawang linggo ng Mayo. Binabati natin ang lahat ng mga ina, nagbibigay tayo ng kard o regalo bilang tanda ng pagmamahal sa kanila.
 8. 8. 4. Araw ng mga Ama Ipinagdiriwang ang araw ng mga ama sa tuwing ikatlong linggo ng Hunyo. Binabati natin ang ating ama at iba pang ama. Maari din tayo magbigay ng kard at regalo para sa kanila.
 9. 9. 5. Araw ng mga Guro Pinahahalagahan natin ang kabutihang nagawa sa atin ng ating mga guro tuwing Setyembre. Binabati at binibigyan natin sila ng bulaklak bilang pagpapakita ng pagmamahal sa kanila.
 10. 10. ACTION: Bilang isang mag-aaral sa ika-2 baitang,ano ang maari ninyong gawin upang maipagmalaki ang mga pagdiriwang na pangrelihiyon at pansibiko?
 11. 11. Sagutan ang pagsasanay A ng kayamanan 2, pahina 137
 12. 12. Takdang Aralin: Sagutan ang mga pagsasanay B, C, at D sa pahina 138-139

×