Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Læring i multimodalt miljø

434 views

Published on

Versjon 2 av presentasjon holdt for IKT-ansvarlige i Bergen kommune, høsten 2014

Published in: Education
 • You can try to use this service ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ I have used it several times in college and was absolutely satisfied with the result.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Læring i multimodalt miljø

 1. 1. IKT-samling, Bergen kommune, høsten 2014 Læring i multimodale læringsmiljø Multimodalt læringsmiljø Rolf-Anders Moldeklev about.about.me/me/moldeklev moldeklev
 2. 2. Rolf-Anders Moldeklev avdelingsleder digital pedagog og digital leder about.me/moldeklev
 3. 3. slideshare.net/moldeklev
 4. 4. Multimodale læringsmiljø Multimodal = på mange måter
 5. 5. Forankring Konkrete eksempler
 6. 6. http://www.robotbyn.se/solsystemet/images/bluemarblewest.jpg
 7. 7. Industrisamfunn Ferdigheter - kunne sitt fag - følge instrukser - kunne omgås andre - presis - ærlig - rettferdig http://www.lier.kommune.no/files/2289/Fr%C3%B8ken%20Apalen%20p%C3%A5%20plass%20bakerst%20i%20klasserom%20102.png
 8. 8. Informasjonssamfunn Ferdigheter - problemløsning - teamarbeid - bruke mange typer medier - stadig lære å bruke ny teknologi - håndtere overflod av informasjon http://newton.no/uploads/bilder/rom/1065-Newtonbilde.jpg
 9. 9. «Endringene fra industrisamfunnet til digitalt nettsamfunn skjer ikke når man får ny teknologi, men når begynner å arbeide på en annen måte» Clay Shirky
 10. 10. Post
 11. 11. Bank
 12. 12. Musikk
 13. 13. Sosiokulturelt læringssyn Læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis
 14. 14. John Hattie
 15. 15. Elevene vurderer seg selv Reflektere over egen læring Tilbakemeldinger underveis
 16. 16. Eksem pler
 17. 17. LEælerevr
 18. 18. Struktur
 19. 19. Førforståelse
 20. 20. Førtest
 21. 21. Jobbe med begreper
 22. 22. Tankekart
 23. 23. Fokus på mål
 24. 24. Arbeid med et emne Førforståelse Innføringsfase
 25. 25. Omvendt undervisning
 26. 26. Gjennomgang av nytt stoff Oppgaver og aktiviteter Oppgaver
 27. 27. Mindre tid på formidling Mer individuell veiledning Praktiske oppgaver Konkreter/spill Mer rom for individuell tilpasning
 28. 28. Lekse
 29. 29. Lekse
 30. 30. Lekse
 31. 31. http://skranevatnetikttips.wikispaces.com/
 32. 32. http://skranevatnetikttips.wikispaces.com/
 33. 33. Elevproduserte videoer Faglige forklaringer
 34. 34. Elevproduserte videoer Faglige forklaringer
 35. 35. Arbeid med et emne Førforståelse Innføringsfase Vurderings-situasjon
 36. 36. Skriftlig prøve Skriftlig innlevering Muntlig presentasjon Video
 37. 37. Prøve
 38. 38. 1. utkast presentasjon
 39. 39. Innlevering
 40. 40. Arbeid med et emne Førforståelse Innføringsfase Vurderings-situasjon Tilpasset opplæring
 41. 41. Arbeid med et emne Førforståelse Innføringsfase Vurderings-situasjon Vurderings-situasjon Tilpasset opplæring
 42. 42. Vurderingsoversikt
 43. 43. IUP
 44. 44. Elevene vurderer seg selv Reflektere over egen læring Tilbakemeldinger underveis John Hattie Ha r det noen effekt?
 45. 45. about.me/moldeklev

×