Hasonlóan informatív az ugatás az emberek és a kutyák számára?

293 views

Published on

A vokális jelek egyszerre többféle információt is kódolhatnak. A jelet vevő egyedek tudomást szerezhetnek az adó egyed testméretéről, neméről, a hierarchiában elfoglalt státuszáról, motivációs állapotáról, arról hogy mely csoportba tartozik, egyedileg is megkülönböztetheti az egyedeket hangjuk alapján, és képet alkothat a kommunikatív kontextusról. Számos főemlős fajnál kimutatták, hogy a fajtársak képesek a csoport más tagjait hangjuk alapján megkülönböztetni, és a szituációnak megfelelő viselkedést mutatni. Az akusztikus jelek egyedi megkülönböztethetőségét és kontextus-függését vizsgáljuk a kutyaugatás esetében.
Korábbi vizsgálataink során kimutattuk, hogy az emberek az ugatás alapján képesek egységesen megítélni az ugató kutya motivációs állapotát, és a véletlen szintnél nagyobb valószínűséggel eltalálják a szituációt, amelyben az ugatás elhangzott. Érdekes módon azonban az emberek nem voltak képesek különbséget tenni különböző egyedek ugatásai között. Felmerül a kérdés, hogy vajon a kutyák képesek-e erre. Habituációs teszteket végeztünk kutyákon, melynek során azt vizsgáltuk, hogy képesek-e különbséget tenni egy azonos egyed különböző szituációkban rögzített, illetve különböző egyedek hasonló szituációban rögzített hangjai között. Eredményeink alapján a kutyák teljesítménye sok tekintetben párhuzamba állítható az emberével.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hasonlóan informatív az ugatás az emberek és a kutyák számára?

 1. 1. Hasonlóan informatív az ugatás az emberek és a kutyák számára? Molnár Csaba, Pongrácz Péter, Dóka Antal és Miklósi Ádám ELTE Etológia Tanszék
 2. 2. Előzmények: kísérletek emberekkel Azemberek képesek egyöntetűen különböző belső állapotokat tulajdonítani eltérő helyzetekben ugató kutyáknakA véletlennél sikeresebben eltalálják a kontextust (Pongrácz et al 2005) Ez a képességük a születésüktől nem-látóknak is megvan (Molnár et al 2006a in prep)
 3. 3. A belső állapot meghatározásánál felhasználnak bizonyos akusztikai jellegzetességeket (Pongrácz et al 2006 in press) Azemberek nem képesek megbízhatóan megkülönböztetni a kutyákat ugatásuk alapján (Molnár et al 2006b in press) Fejleszthető olyan computeres algoritmus, ami képes kategorizálni az ugatásokat (Molnár et al 2006c in prep)
 4. 4. Most: visszajátszás kutyáknak Habituáció-diszkrimináció paradigma  1. fázis: többször egyféle inger (habituáció)  Az egymást követő ingerekre adott reakció csökken  2. fázis: új típusú inger (diszhabituáció)  Ha az állat képes különbséget tenni a két típusú inger között, akkor ezt „újnak” érzékeli, megnövekedett reakciót mutat rá Janik, Rey 2002 (delfin), Masataka 1985 (makákó), Hauser 1998 (rhesusok), Zuberbüchler 2002 (Diana cerkóf)
 5. 5. „A” inger „B” inger habituáció diszhabituációreakció idő
 6. 6. Kérdések Képesek-e a kutyák egy adott kutya két különböző helyzetben felvett ugatásait megkülönböztetni? Képesek-e egy adott helyzetben, de különböző kutyáktól rögzített ugatásokat megkülönböztetni?
 7. 7. Anyag és módszer  Alanyok: családi kutyák, N=90 (két kísérlet: N1,2=30; Nkontroll=30) Stimulusok: idegen embert ugató illetve kikötve ugató mudik felvett hangjai Vizuálisan és akusztikusan szeparált kísérleti helyiség Mért változó: a hangfal irányába történő orientáció időtartama
 8. 8. Kísérleti elrendezés sz.gép, videó, monitor kutatói labor Gazda és kutya az ajtó vagy az mikrofon ablak felé kamera kamera kábel Hangszóró és kamera
 9. 9. Kontextusok megkülönböztetése kontroll (4. hang ugyanaz), N=30 12 * kezelt (4. hang más), N=30 10nézési idő (s) ± SE 8 6 NS NS ** 4 NS 2 0 *** 1 2 3 4 hangok (Molnár et al 2006d in prep)
 10. 10. 12 10nézési idő (s) ± SE 8 6 4 2 0 1 2 3 4 hangok kezelt kikötve kezelt idegen kontroll kikötve kontroll idegen (Molnár et al 2006d in prep)
 11. 11. Egyedek megkülönböztetése NS 10 9 8nézési idő (s) ± SE 7 6 NS 5 NS *** 4 3 2 NS 1 0 1 2 *** 3 4 hangok kontroll (4. hang ugyanaz), N=30 kezelt (4. hang más), N=30 (Molnár et al 2006d in prep)
 12. 12. 12 10nézési idő (s) ± SE 8 6 4 2 0 1 2 3 4 hang kezelt kikötve kezelt idegen kontroll kikötve kontroll idegen (Molnár et al 2006d in prep)
 13. 13. KonklúziókA kutyák képesek különbséget tenni a különböző szituációkban felvett ugatások között Képesek megkülönböztetni különböző egyedek ugatásaitA diszkriminációs képességüket nem befolyásolja, hogy idegen emberre ugató vagy kikötve ugató kutya hangjaira lettek habituálva
 14. 14. Továbblépés Képesek-e a kutyák felismerni ismerős egyedek ugatását? Eza diszkriminációs képességük csak ugatást hallva működik, vagy más hangokra is? Meg lehet-e tanítani a kutyáknak a különböző kontextusokban rögzített ugatások megkülönböztetését?

×