SKRIAUDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS STRATEGINIS PLANAS 2010-2012 METAMS Visuotinis tėvų susirinkimas 2009-12-10 Renata Liagie...
2006-2009 m. strateginio plano įgyvendinimo analizė Kelti mokymosi kokybę, tenkinti mokinių poreikius 1 Tapti bendruomenės...
1. Kelti mokymosi kokybę, tenkinti mokinių poreikius <ul><li>Sukurta „Mokinių skatinimo ir drausminimo sistema“, kuri turė...
Praleistų ir nepateisintų pamokų kaita per ketverius metus  I trimestras Nepateisintos  pamokos I trimestras Nepateisint...
Mokyklos pažangumo kaita  2007-2008 m. m. metinis trimestras  2006-2007 m. m. metinis trimestras 2008-2009 m. m. metinis...
1. Kelti mokymosi kokybę, tenkinti mokinių poreikius  <ul><li>Mokyklos mokytojų kompiuterinis raštingumas siekia 91 proc ...
2. Tapti bendruomenės etninės kultūros centru  <ul><li>Etnokultūrinės temos buvo integruotos į privalomųjų dalykų mokymą ...
3. Mokyklos veiklos manifestavimas <ul><li>Mokyklos internetinis tinklapis sistemingai atnaujinamas pagal poreikį, šiame d...
4. Dalyvavimas įvairiuose projektuose 2009 metai 2008 metai 2007 metai 2006 metai 1000 Lt 15000 Lt 12400 Lt 5980 Lt
5. Materialinės bazės gerinimas, mokyklos turtinimas <ul><li>Pastaraisiais metais buvo nupirktos dauguma mokymo priemonių ...
5. Materialinės bazės gerinimas, mokyklos turtinimas <ul><li>Dalyvaudama įvairiuose projektuose, mokykla įsigijo keletą ko...
5. Materialinės bazės gerinimas, mokyklos turtinimas <ul><li>Į naujas patalpas perkelti ir įrengti technologijų kabinetai....
2010-2012 metų strateginis planas VIZIJA Tai mokykla, puoselėjanti savo krašto tradicijas, tenkinanti mokinių poreikius ir...
2010-2012 metų strateginiai tikslai 1 Ugdymo proceso kokybės gerinimas 2 Tėvų įtraukimas į vaikų mokymosi procesą 3 Mokykl...
1. Ugdymo proceso kokybės gerinimas  <ul><li>Dalyvavimas seminaruose apie aktyviuosius mokymo metodus. </li></ul><ul><li>...
2. Tėvų įtraukimas vaikų mokymosi procesą  <ul><li>Atlikti tyrimą, kokia dalis tėvų naudojasi namuose internetu. </li></u...
3. Mokyklos materialinės bazės turtinimas  <ul><li>Biudžetinių lėšų panaudojimas : </li></ul><ul><li>Kabinetų ir laiptini...
3. Mokyklos materialinės bazės turtinimas <ul><li>Papildomų finansavimo šaltinių paieška: </li></ul><ul><li>Pasiekti, kad ...
4. Sudaryti mokiniams sąlygas ugdytis verslumo kompetencijas  <ul><li>Parengti verslumo ugdymo programą mokykloje. </li>...
DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Strateginis planas 2010 - 2012

2,466 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,466
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Strateginis planas 2010 - 2012

 1. 1. SKRIAUDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS STRATEGINIS PLANAS 2010-2012 METAMS Visuotinis tėvų susirinkimas 2009-12-10 Renata Liagienė
 2. 2. 2006-2009 m. strateginio plano įgyvendinimo analizė Kelti mokymosi kokybę, tenkinti mokinių poreikius 1 Tapti bendruomenės etninės kultūros centru 2 Mokyklos veiklos manifestavimas 3 Dalyvavimas įvairiuose projektuose 4 Materialinės bazės gerinimas, mokyklos turtinimas 5
 3. 3. 1. Kelti mokymosi kokybę, tenkinti mokinių poreikius <ul><li>Sukurta „Mokinių skatinimo ir drausminimo sistema“, kuri turėjo didelės reikšmės mokyklos mokinių lankomumo rezultatams ir iš dalies turėjo įtakos mokinių pažangumo rezultatams. </li></ul><ul><li>Pradėjus veikti „Mokinių skatinimo ir drausminimo sistemai“ visus trejus mokslo metus mokinių lankomumas nuolat gerėjo ir 2009–2010 m. m. I trimestrą vienam mokiniui teko tik 0,3 nepateisintos pamokos. </li></ul>
 4. 4. Praleistų ir nepateisintų pamokų kaita per ketverius metus I trimestras Nepateisintos pamokos I trimestras Nepateisintos pamokos I trimestras Nepateisintos pamokos I trimestras Nepateisintos pamokos 72 30 119 156 200 6/ 2007 200 7/ 2008 200 8/ 2009 200 9/2010
 5. 5. Mokyklos pažangumo kaita 2007-2008 m. m. metinis trimestras 2006-2007 m. m. metinis trimestras 2008-2009 m. m. metinis trimestras 90 proc. 100 proc. 97 proc.
 6. 6. 1. Kelti mokymosi kokybę, tenkinti mokinių poreikius <ul><li>Mokyklos mokytojų kompiuterinis raštingumas siekia 91 proc ., beveik visi mokytojai yra išklausę ECDL kursus. </li></ul><ul><li>Dvejus metus iš eilės 7 klasėje buvo dėstomas pasirenkamasis dalykas „Lietuvių kalba informatikos kabinete“. </li></ul><ul><li>Vidutiniškai kiekvienas mokytojas per mokslo metus 8 dienas kėlė savo kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose, konferencijose. </li></ul><ul><li>Per trejus metus atviras pamokas mokykloje vedė 74 proc. mokytojų. </li></ul><ul><li>Įgyvendindama šį strateginį uždavinį mokykla pasiekė vidutinį pasiekimų lygį. </li></ul>
 7. 7. 2. Tapti bendruomenės etninės kultūros centru <ul><li>Etnokultūrinės temos buvo integruotos į privalomųjų dalykų mokymą ir vidutiniškai sudarė iki 5 proc. pamokų temų. </li></ul><ul><li>Per trejus metus jau tradiciniais tapo šie renginiai: Adventinė vakaronė, Etnografijos diena (temos „Duonos kelias“ ir „Bėk, žirgeli“), Užgavėnių šventė, Mažųjų Velykėlės (margučių ridenimo šventė), įvairios kitos kalendorinės šventės. </li></ul><ul><li>5–10 klasių auklėtojai po vieną kartą (2006–2007 m. m.) organizavo tėvų etnokultūrines šventes, vakarones, tačiau jos nepasiteisino, nes klasių bendruomenės yra nedidelės, be to mokykloje organizuojama daug renginių visai mokyklos bendruomenei . </li></ul><ul><li>Įgyvendindama šį strateginį uždavinį mokykla pasiekė maksimalų pasiekimų lygį. </li></ul>
 8. 8. 3. Mokyklos veiklos manifestavimas <ul><li>Mokyklos internetinis tinklapis sistemingai atnaujinamas pagal poreikį, šiame darbe dalyvauja ir mokiniai (mokykloje buvo paskelbtas mokinių konkursas ir suburta komanda, kuri rūpinasi informacijos atnaujinimu, įvairių mokyklos renginių aprašymu). </li></ul><ul><li>2008 m. lapkričio mėnesį mokykla paminėjo mokyklos 100 metų jubiliejų. Šia proga mokiniai sukūrė eskizą ir pagal jį buvo pagaminta mokyklos vėliava. Ji naudojama įvairių mokyklos ir valstybinių švenčių metu, taip pat giedamas mokyklos himnas. </li></ul><ul><li>Apie mokyklos veiklą sukurtas video filmas, kuris buvo parodytas mokyklos svečiams, mokiniams, tėvams, socialiniams partneriams. </li></ul><ul><li>Apie mokyklos veiklą kuriami lankstinukai, kurie dovanojami mokyklos ir miestelio bendruomenės nariams. </li></ul><ul><li>Mokinių tėvai kasmet kviečiami į Atvirų durų savaitės renginius, kurių metu dalyvauja projektuose, konferencijose, viktorinose, stebi pamokas. </li></ul><ul><li>Mokyklos veikla nuolat aprašoma rajoninėje ir respublikinėje spaudoje. </li></ul><ul><li>Įgyvendindama šį strateginį uždavinį mokykla pasiekė maksimalų lygį </li></ul>
 9. 9. 4. Dalyvavimas įvairiuose projektuose 2009 metai 2008 metai 2007 metai 2006 metai 1000 Lt 15000 Lt 12400 Lt 5980 Lt
 10. 10. 5. Materialinės bazės gerinimas, mokyklos turtinimas <ul><li>Pastaraisiais metais buvo nupirktos dauguma mokymo priemonių pagal mokytojų poreikį, išskyrus IKT. </li></ul><ul><li>Kompiuterių skaičiaus, kuriais naudojasi mokiniai, nepavyko padidinti, kaip ir pradiniame etape mokykloje prie vieno kompiuterio dirba 20 mokinių. </li></ul><ul><li>Iš 7 informaciniame centre esančių kompiuterių, 4 buvo atnaujinti ir jais galima dirbti naujomis mokomosiomis programomis. Kiti kompiuteriai pasenę ir praktiškai mokymui yra netinkami. </li></ul><ul><li>Mokykloje yra rimtų problemą su interneto ryšiu. Dažniausiai jo nėra, o, jeigu ir atsiranda, nuolat stringa. </li></ul><ul><li>Dėl lėšų trūkumo mokykla neturi galimybių įsivesti interneto ryšio į pradinių klasių korpusą ir ikimokyklinio ugdymo skyrių, nors miestelio viešojoje bibliotekoje (tame pačiame pastate, kur yra pradinių klasių korpusas) prieiga prie interneto yra. </li></ul>
 11. 11. 5. Materialinės bazės gerinimas, mokyklos turtinimas <ul><li>Dalyvaudama įvairiuose projektuose, mokykla įsigijo keletą kompiuterių mokytojų darbui. Trys mokyklos mokytojos (pradinių klasių vyr. mokytoja A. Kiškienė, pradinių klasių mokyt. R. Šiškauskienė ir chemijos vyr. mokyt. R. Liagienė) savo iniciatyva 2008–2009 m. m. ugdymo programą pradėjo įgyvendinti pagal Atnaujintas bendrąsias programas, todėl ŠMM buvo paskatintos nešiojamais kompiuteriais. </li></ul><ul><li>Dvi papildomos stacionarios kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos buvo įrengtos pagrindiniame ir pradiniame korpusuose. </li></ul><ul><li>Ikimokyklinio skyriaus darbuotojos naudojasi nešiojamu kompiuteriu. </li></ul><ul><li>Dalyvaudama įvairioje projektinėje veikloje mokykla yra gavusi 5 vaizdo projektorius. </li></ul><ul><li>Informaciniame centre nupirkti visi nauji kompiuterių stalai ir kėdės. </li></ul>
 12. 12. 5. Materialinės bazės gerinimas, mokyklos turtinimas <ul><li>Į naujas patalpas perkelti ir įrengti technologijų kabinetai. </li></ul><ul><li>Dirbtuvėse pastatytos naujos medžio apdirbimo staklės, įrengta virtuvė (mergaičių technologijų kabinetas), kurios mokykla anksčiau neturėjo ir negalėjo įgyvendinti technologijų mitybos programos. </li></ul><ul><li>Atnaujinti visų kabinetų suolai, kėdės, lentos, mokytojų kambarys, ikimokyklinio ugdymo skyriaus inventorius. </li></ul><ul><li>Įrengtas pavaduotojų, socialinės pedagogės, logopedės kabinetai. </li></ul><ul><li>Išspręstas mokinių pavėžėjimo į mokyklą klausimas. </li></ul><ul><li>Visuose mokyklos korpusuose pakeisti langai ir renovuoti tualetai. </li></ul><ul><li>Mokyklos valgykloje įrengta ventiliacija. </li></ul><ul><li>Gerinant mokyklos materialinę bazę ir turtinant mokyklą pasiektas pagrindinis lygis. </li></ul>
 13. 13. 2010-2012 metų strateginis planas VIZIJA Tai mokykla, puoselėjanti savo krašto tradicijas, tenkinanti mokinių poreikius ir ugdanti verslumo kompetenciją. MISIJA Mokykla teikia kokybiškas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo paslaugas, užtikrina sėkmingą mokinių integraciją į visuomenę, ugdo Europos pilietį, puoselėjantį tautines tradicijas. VERTYBĖS Pažanga, bendravimas, sąžiningumas, šeimos saugumas, atsakingumas
 14. 14. 2010-2012 metų strateginiai tikslai 1 Ugdymo proceso kokybės gerinimas 2 Tėvų įtraukimas į vaikų mokymosi procesą 3 Mokyklos materialinės bazės turtinimas 4 Sudaryti mokiniams sąlygas ugdytis verslumo kompetencijas
 15. 15. 1. Ugdymo proceso kokybės gerinimas <ul><li>Dalyvavimas seminaruose apie aktyviuosius mokymo metodus. </li></ul><ul><li>Aktyviųjų mokymo metodų taikymas pamokose. </li></ul><ul><li>Mokymo priemonių panaudojimo įvairovė pamokose. </li></ul><ul><li>Netradicinių pamokų organizavimas (integruotos pamokos, mokyklos edukacinių erdvių panaudojimas (biblioteka ir pan.). </li></ul><ul><li>Ugdymo proceso diferencijavimas ir individualizavimas. </li></ul><ul><li>Mokinių darbų ir papildomų informacijos šaltinių duomenų bazės (virtualių bibliotekų adresai). </li></ul><ul><li>Tėvų dalyvavimas pamokose. </li></ul><ul><li>Mokyklos gerosios patirties sklaida. </li></ul><ul><li>Mokytojų tarpusavio pamokų stebėjimas. </li></ul>
 16. 16. 2. Tėvų įtraukimas vaikų mokymosi procesą <ul><li>Atlikti tyrimą, kokia dalis tėvų naudojasi namuose internetu. </li></ul><ul><li>Individualūs tėvų pokalbiai su dalykų mokytojais. </li></ul><ul><li>Tėvų švietimas, mokymai jiems aktualiomis temomis. </li></ul><ul><li>Renginiai etnokultūrine tematika: Etnografinė vakaronė, Adventinė vakaronė, Kaziuko mugė. </li></ul><ul><li>Tradiciniai mokyklos renginiai: Mokytojų diena, Turisto diena, Spyglių nominacijos. </li></ul><ul><li>Dalyvavimas mokomuosiuose projektuose. </li></ul>
 17. 17. 3. Mokyklos materialinės bazės turtinimas <ul><li>Biudžetinių lėšų panaudojimas : </li></ul><ul><li>Kabinetų ir laiptinių durų pakeitimas. </li></ul><ul><li>Patikimo internetinio ryšio įvedimas visoje mokykloje. </li></ul><ul><li>Atnaujinti sporto aikštyną. </li></ul><ul><li>Elektros ūkio atnaujinimas. </li></ul><ul><li>Mokyklos higienos paso įsigijimas (tvora, kanalizacijos sistema, apšvietimas). </li></ul><ul><li>Sutvarkyti pagrindinio korpuso laiptinės grindis ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus grindis. </li></ul><ul><li>Peršąlančios laiptinės sienos apšiltinimas pagrindiniame korpuse. </li></ul><ul><li>Stogų lietvamzdžių valymas. </li></ul>
 18. 18. 3. Mokyklos materialinės bazės turtinimas <ul><li>Papildomų finansavimo šaltinių paieška: </li></ul><ul><li>Pasiekti, kad vienam kompiuteriui tektų nustatytas mokinių skaičius. </li></ul><ul><li>Atnaujinti kompiuterių tinklą mokykloje. </li></ul><ul><li>Įrengti kabinetuose stacionarius vaizdo projektorius. </li></ul><ul><li>Mokyklos aplinkos atnaujinimas. </li></ul><ul><li>Individualių spintelių įrengimas mokiniams. </li></ul><ul><li>Rėmėjų lėšų paieška mokyklos sporto salės statybai. </li></ul><ul><li>Stalo teniso stalų atnaujinimas. </li></ul><ul><li>Atnaujinti ir papildyti bibliotekos grožinių knygų fondą, sutvarkyti bibliotekos inventorių. </li></ul><ul><li>Išasfaltuoti mokyklos kiemą. </li></ul>
 19. 19. 4. Sudaryti mokiniams sąlygas ugdytis verslumo kompetencijas <ul><li>Parengti verslumo ugdymo programą mokykloje. </li></ul><ul><li>Verslumo programos įgyvendinimą integruoti į įvairių dalykų mokymą ir neformalųjį ugdymą. </li></ul><ul><li>Organizuoti susitikimus su verslininkais, tėvais. </li></ul><ul><li>Dalyvauti projekte „Drąsinkime ateitį“. </li></ul><ul><li>Organizuoti teminius renginius verslumo tematika. </li></ul><ul><li>Organizuoti Kaziuko mugę, kurioje mokiniai galėtų prekiauti savo darbais. </li></ul><ul><li>Renginių pagal verslumo ugdymo programą įgyvendinimas. </li></ul>
 20. 20. DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ

×