Unit 0: Pengenalan

7,790 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unit 0: Pengenalan

 1. 1. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re i he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c MODUL POLITEKNIK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA R1001 KO-KURIKULUM 1 ZAHIRAN BIN HAMZAH (PUO) CHE MOHD BIN CHE ISMAIL (PUO)
 2. 2. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re ii he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c BIODATA PENULIS R1001 KO-KURIKULUM 1 (POLIBRIGED) Nama Leftenan Muda Zahiran bin Hamzah Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Alamat Politeknik Ungku Omar, Jalan Raja Musa Mahadi 31400 Ipoh Perak. No. Tel. 05-5457622 ext.1431 E-mail Zahiranh@hotmail.com Kelulusan Sijil Perguruan Asas (MPTAA-Kuantan) Sarjana Muda Kej. Mekanik – (USM) Jawatan Pensyarah Nama Che Mohd bin Che Ismail Jabatan Kejuruteraan Elektrik Alamat Politeknik Ungku Omar, Jalan Raja Musa Mahadi 31400 Ipoh Perak. No. Tel. 05-5457622 ext.2431 E-mail Kelulusan Sijil Perguruan Asas (MPT-KL) Diploma kej. Elektrik (Perhubungan)-(UTM) Sarjana Muda Kej. Elektrik (kuasa) – (UTM) Jawatan Pensyarah
 3. 3. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re iii he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c RENUNGAN HARTA BOLEH DICURI SEDANGKAN ILMU AKAN TIDAK HARTA WARISAN QARUN SEDANGKAN ILMU WARISAN NABI HARTA MINTA DIJAGA SEDANGKAN ILMU MENJAGA PEMILIKNYA HARTA ROSAK DIMAKAN ZAMAN SEDANGANKAN ILMU TETAP UTUH HARTA JIKA DIBERI AKAN BERKURANGAN SEDANGKAN ILMU AKAN BERTAMBAH SABDA RASULULLAH S.A.W. “Jangan berasa iri hati, kecuali kepada dua orang iaitu orang yang diberi Allahharta, kemudian dipergunakan untuk yang hak, dan orang yang diberi Allah hikmah (ilmu) kemudian dipergunakannya serta diajarkannya” (sahih muslim) Sumber ilmu itu ialah mendengar, melihat, berfikir dan membaca
 4. 4. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re iv he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c SOAL SELIDIK MODUL OLEH PELAJAR Tajuk Modul : _________________________ Kod Modul : _____________ Nama Pelajar : _______________________ No. Pendaftaran: ____________ Kursus : ____________________________________ Nama Penulis Modul : ______________________________ Sila gunakan skala berikut untuk penilaian anda. 4 Sangat setuju 3 Setuju 2 Tidak setuju 1 Sangat tidak setuju Arahan : Tandakan Ö pada ruangan skor yang dipilih. Bil ELEMEN PENILAIAN SKALA A. FORMAT 1 2 3 4 1 Susun atur muka surat adalah menarik. 2 Saiz font yang digunakan adalah senang untuk dibaca. Saiz dan jenis gambar serta carta yang digunakan sesuai 3 dengan input. 4 Carta dan gambar senang dibaca dan difahami. Jadual yang digunakan tersusun dengan teratur dan mudah 5 difahami. 6 Teks input disusun dengan cara yang mudah difahami. 7 Semua ayat berbentuk arahan dipamerkan dengan jelas. B. ISI KANDUNGAN 1 2 3 4 8 Saya faham semua objektif dengan jelas. 9 Saya faham pada idea yang disampaikan. 10 Cara persembahan idea adalah menarik. 11 Semua arahan yang diberikan mudah difahami. Saya boleh melaksanakan semua arahan yang diberikan 12 dalam unit ini. 13 Soalan dalam aktiviti adalah mudah dijawab. 14 Saya boleh menjawab soalan-soalan dalam penilaian kendiri. 15 Maklum balas boleh membantu mengenalpasti kesilapan saya. 16 Ayat-ayat yang digunakan mudah difahami. 17 Gaya penulisan menarik. 18 Saya boleh mengikuti unit ini dengan mudah. 19 Unit ini memudahkan saya mempelajari & memahami topik ini. 20 Penggunaan modul ini menarik minat saya.
 5. 5. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re v he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c GRID KURIKULUM Grid kurikulum modul ini adalah berdasarkan kepada kurikulum yang sedang digunakan di Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. TOPIK UNIT A. BERKAWAD 1 B. PERTOLONGAN CEMAS 2 C. PENCEGAHAN KEBAKARAN 3 D. PROTOKOL DAN ETIKET SOSIAL 4 E. PENGURUSAN DIRI DAN JATI 5 UNIT 1 : BERKAWAD ( 12 JAM) 1.0 Asas kawad kaki. 1.1 Sedia 1.2 Senang diri 1.3 Rehatkan diri 1.4 Berbaris dalam tiga barisan 1.5 Luruskan barisan 1.6 Nombor dan nyatakan 1.7 Buka dan tutup barisan 1.8 Berpusing/separuh berpusing 1.9 Berjalan dan berhenti 1.10 Keluar baris dan bersurai UNIT 2 : PERTOLONGAN CEMAS (3 JAM) 2.0. Pengenalan 2.1. Definisi pertolongan cemas 2.2. Petua-petua pertolongan cemas 2.3. Sistem pernafasan dan peredaran darah 2.4. Resusitasi Kardiopulmonari (CPR) 2.4.1 Punca-punca terhenti pernafasan (Asfiksia) 2.4.2 Pemeriksaan ABC 2.4.3 Kaedah pemulihan pernafasan bantuan mulut ke mulut 2.4.4 Rawatan tercekik mangsa tidak sedar 2.4.5 Kaedah CPR seorang diri 2.4.6 Kedudukan pemulihan 2.5. Pendarahan kecil 2.5.1 Rawatan Pendarahan Eksternal secara umum 2.5.2 Cara menahan darah 2.5.3 Pembebatan dan pembalutan 2.6. Terseliuh dan patah 2.6.1 Jenis-jenis patah 2.6.2 Tanda-tanda kecederaan tulang 2.6.3 Prinsip rawatan secara am
 6. 6. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re vi he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c 2.7. Melecur dan terbakar 2.7.1 Klasifikasi terbakar 2.7.2 Peraturan sembilan 2.7.3 Rawatan luka terbakar yang ringan 2.7.4 Rawatan luka terbakar yang teruk 2.7.5 Terkejut (Shock) atau Renjatan 2.8. Lemas – air dan sesak nafas 2.8.1 Rawatan lemas kerana air 2.8.2 Rawatan lemas kerana asap 2.8.3 Rawatan sesak nafas (kesukaran bernafas) 2.9. Pengsan atau tidak sedarkan diri 2.10. Kejutan elektrik 2.11. Sengatan serangga dan gigitan binatang 2.11.1 Patukan ular 2.11.2 Sengatan serangga 2.11.3 Sengatan hidupan laut 2.12. Keracunan 2.12.1 Keracunan makanan 2.12.2 Keracunan umum UNIT 3 : PENCEGAHAN KEBAKARAN ( 3 JAM) 3.1 Pengenalan kepada kebakaran 3.2 Katogeri kebakaran dan kejadian api 3.2.1 Pengkelasan jenis-jenis api. 3.3 Punca-punca kebakaran 3.4 Pencegahan kebakaran 3.5 Tatacara pengunsian bangunan/kawasan kebakaran UNIT 4 : PROTOKOL DAN ETIKET SOSIAL (3 JAM) 4.1 Definisi protokol dan etiket sosial 4.2 Tatasusila dan kelakuan 4.2.1 Tatacara majlis rasmi 4.2.2 Tatacara berpakaian di dalam majlis 4.2.3 Etika di meja makan UNIT 5 : PENGURUSAN DIRI DAN JATI DIRI (3 JAM) 5.1 Konsep pengurusan diri 5.2 Pengurusan kendiri 5.3 Komunikasi berkesan 5.3.1 DefinIsi 5.3.2 Jenis-jenis komunikasi 5.3.3 Kaedah komunikasi 5.3.4 Kepentingan komunikasi 5.3.5 Halangan komunikasi 5.4 Kemahiran asas perkhemahan 5.4.1 Tatacara berkhemah 5.4.2 Peralatan pekhemahan 5.4.3 Cara-cara memasang khemah 5.4.4 Aktiviti perkhemahan
 7. 7. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re vii he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c PANDUAN MENGGUNAKAN MODUL 1. Modul ini dibahagikan kepada 5 unit. Setiap unit disediakan dalam jilid yang sama. 2. Muka surat dinomborkan berdasar kepada kod subjek, unit dan halaman. R1001 / UNIT 1 / 5 Subjek Unit 1 Halaman 5 3. Pada permulaan unit, objektif am dan khusus dinyatakan. 4. Setiap unit mengandungi urutan aktiviti dan diberikan simbol berikut:- OBJEKTIF Bahagian ini mengandungi objektif am dan khusus setiap pembelajaran INPUT Input mengandungi maklumat yang akan anda pelajari AKTIVITI Bahagian ini mengandungi proses pembelajaran secara aktif untuk menguji kefahaman anda . Anda perlu ikuti dengan teliti dan melaksanakan arahan yang diberikan . MAKLUMBALAS KEPADA AKTIVITI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukakan dalam aktiviti . PENILAIAN KENDIRI Penilaian kendiri menguji kefahaman anda dalam setiap unit . MAKLUMBALAS KEPADA PENILAIAN KENDIRI Bahagian ini mengandungi jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukakan dalam penilaian kendiri .
 8. 8. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re viii he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c 5. Anda perlu mengikuti unit demi unit yang disediakan. 6. Anda boleh meneruskan unit selanjutnya setelah berjaya melalui unit sebelumnya dan yakin dengan pencapaian anda. PERNYATAAN TUJUAN Modul ini disediakan untuk kegunaan pelajar-pelajar Semester 1 yang mengikuti kursus Diploma atau Sijil, Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia. Ianya bertujuan untuk memberi pendedahan kepada kemahiran asas yang meliputi aktiviti kawad kaki, pertolongan cemas, pencegahan kebakaran, asas protokol/etika dan pengurusan diri/jati diri. PRA-SYARAT KEMAHIRAN & PENGETAHUAN Tiada. OBJEKTIF AM MODUL Di akhir modul ini, pelajar-pelajar akan dapat:- 1. Membentuk pelajar supaya hidup dalam konteks yang memberi pendekatan ke arah individu yang bermoral, berdedikasi dan bertanggungjawab. 2. Membina insan yang berketrampilan, bersahsiah tinggi, berdaya tahan mental dan fizikal, berkeyakinan, berfikir secara kreatif, inovatif dan kritis dalam membuat keputusan dan penyelesaian masalah. 3. Boleh membimbing dan memimpin masyarakat serta cekap dan berkeupayaan menjalankan tugas. MOTO : CEKAL BUDI CEKAL – bermaksud mempunyai keupayaan minda yang positif terhadap tanggungjawab atau tugas yang hendak dilaksanakan serta cekap mengendalikan tugas. BUDI – bermaksud mempunyai nilai-nilai murni serta tanggungjawab terhadap inidividu atau masyarakat. CIRI-CIRI 1. Boleh memimpin dan membimbing masyarakat. 2. Mempunyai daya saing yang tinggi. 3. Cekap dan berkeupayaan menjalankan tugas. 4. Mempunyai nilai-nilai murni yang tinggi. 5. Boleh menyumbang tenaga bakti kepada negara ketika darurat dan malapetaka. 6. Daya kreatif dari sudut sains dan teknologi. 7. Mempunyai olahan minda melalui seni dan budaya. 8. Berketrampilan dari segi intelek, rohani, emosi dan rohani.
 9. 9. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re ix he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c PERALATAN & SUMBER YANG DIPERLUKAN BERSAMA MODUL 1. Pakaian seragam (uniform polibgiged) 2. Patung untuk CRP 3. Kain anduh 4. Peralatan untuk balutan 5. Alat pemadam api 6. Set makan malam 7. Khemah 8. Peralatan perkhemahan RUJUKAN 1. Kawad Kaki Untuk Semua Pasukan Angkatan Tentera Malaysia 2. Andrew K Marsden, Sir Cameron Moffat, Roy Scott, Manual Pertolongan Cemas, Golden Books Centre, KUALA LUMPUR, 1992. 3. Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia, Manual Pertolongan Cemas. Ibu Pejabat kebangsaan PBSM, KUALA LUMPUR, 2000. 4. Institut Jantung Negara, Panduan Penyelamat Jantung, IJN, KUALA LUMPUR, 1994. 5. Harvey D Grant, Robert H. Murry, Jr.,J.David Bergeron, Emergency Care-Fourth Edition , A BRADY BOOK,NEW JERSEY. 6. Modul Kursus Tingkatan Bomba, Pusat Latihan Bomba Malaysia. 7. Jabatan Bomba Dan Penyelamat, Siri Asas Kebombaan, UTUSAN PUB. & DIST. 1997 8. Rahmat Ismail, Etika Sosial, Utusan Pub. 1997. 9. Mokhtar Haji Mohd Tohar, Ahmad Fawzi M. Basri, Protokol di Malaysia Tradisi dan Amalan, DBP,1999. 10. Mohd Yusof Abdullah, Teknik Kegiatan Luar, DBP, 1996 11. Abdul Alim Abdul Rahim, Ilmu Pengakap, Fajar Bakti, 2000. 12. Gordon Koh Hong Kian, Panduan Lencana Kemajuan Pengakap Muda, Fajar Bakti, 1993. 13. Siri sastera & Teks, Berkhemah untuk semua, Bukumust Sdn. Bhd, 2001. 14. Samsuddin A. Rahim, Komunikasi Asas, DBP, 1993. 15. Ahmad Atory Hussain, Pengurusan Organisasi, 1991. 16. Juhary Haji Ali dan Ishak Ismail, Prinsip dan Amalan Pengurusan, DBP,1991. 17. Omardin Ashaari, Pengurusan Masa, Utusan Publcation, 1998.

×