F T ra n sf o                           F T ra n sf o
     PD          rm     ...
F T ra n sf o                                      F T ra n sf o
     PD    ...
F T ra n sf o                                           F T ra n sf o
     ...
F T ra n sf o                                                    F T ra...
F T ra n sf o                                F T ra n sf o
     PD          ...
F T ra n sf o                              F T ra n sf o
     PD          rm ...
F T ra n sf o                                                     F T ...
F T ra n sf o                                                F T ra n sf o
...
F T ra n sf o                                            F T ra n sf o
    ...
F T ra n sf o                                         F T ra n sf o
     PD ...
F T ra n sf o                                     F T ra n sf o
     PD     ...
F T ra n sf o                                   F T ra n sf o
     PD       ...
F T ra n sf o                                      F T ra n sf o
     PD    ...
F T ra n sf o                                      F T ra n sf o
     PD    ...
F T ra n sf o                                          F T ra n sf o
     PD...
F T ra n sf o                                    F T ra n sf o
     PD      ...
F T ra n sf o                                         F T ra n sf o
     PD ...
F T ra n sf o                                             F T ra n sf o
   ...
F T ra n sf o                                              F T ra n sf o
  ...
F T ra n sf o                             F T ra n sf o
     PD          rm   ...
F T ra n sf o                                    F T ra n sf o
     PD      ...
F T ra n sf o                       F T ra n sf o
     PD          rm        ...
F T ra n sf o                                            F T ra n sf o
    ...
F T ra n sf o                                   F T ra n sf o
     PD       ...
F T ra n sf o                                                    F T ra...
F T ra n sf o                                   F T ra n sf o
     PD       ...
F T ra n sf o                                           F T ra n sf o
     ...
F T ra n sf o                                        F T ra n sf o
     PD  ...
F T ra n sf o                                     F T ra n sf o
     PD     ...
F T ra n sf o                                    F T ra n sf o
     PD      ...
F T ra n sf o                                   F T ra n sf o
     PD       ...
F T ra n sf o                                                   F T ra ...
Kimpalan Gas 1
Kimpalan Gas 1
Kimpalan Gas 1
Kimpalan Gas 1
Kimpalan Gas 1
Kimpalan Gas 1
Kimpalan Gas 1
Kimpalan Gas 1
Kimpalan Gas 1
Kimpalan Gas 1
Kimpalan Gas 1
Kimpalan Gas 1
Kimpalan Gas 1
Kimpalan Gas 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kimpalan Gas 1

24,297 views

Published on

Kimpalan Gas 1

 1. 1. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c J1003 TEKNOLOGI WOKSYOP 1 GAS WELDING Mokhtar Padeli
 2. 2. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c KIMPALAN GAS Kimpalan gas ialah satu proses penyambungan logam dengan kaedah memanaskan kedua-dua bahagian logam. Kimpalan Lebur : 2 logam yang hendak disamb dipanaskan sehingga cair dan dibiarkan bercantum. Kimpalan Tempa : memanaskan 2 logam yg hendak disamb dan dikenakan impak/ tekanan yang kuat Mokhtar Padeli
 3. 3. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c Jenis Kimpalan Kimpalan Tekanan • Kimpalan Gas Rendah Tekanan Tinggi – menerima bekalan gas • menerima bekalan gas asetilina dari dari janakuasa gas janakuasa gas asetilina yang asetilina yang mempunyai tekanan dari mempunyai tekanan 1-15psi atau 1-15 Bar. kurang dari 1.0 psi atau 1.0 Bar • Menggunakan badan sumpitan api jenis – Kimpalan tekanan tekanan seimbang rendah menggunakan badan sumpitan jenis ‘injector’ Mokhtar Padeli
 4. 4. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c Sistem Pemasangan Kimpalan Gas • Sistem Pancarongga • Sistem Tunggal - Selinder gas oksigen dan - Selinder oksigen dan asetelina dikumpul disatu asetelina digabungkan tempat berasingan diantara bersama-sama disetiap keduanya stesen kimpalan Sistem Manifol pancarongga adalah sistem yang paling selamat dan menjimatkan gas kerana: – silinder-selinder oksigen dan asetilina diletakan pada tempat yang berlainan. – Sistem ini mempunyai sebuah alator pusat yang mengawal tekanan ke tempat kerja. – Menjimatkan ruang tempat bekerja – Menggunakan gas secara maksima. Mokhtar Padeli
 5. 5. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c Sistem Pancarongga & Kelengkapan Mokhtar Padeli
 6. 6. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c Sistem Tunggal & Kelengkapan Mokhtar Padeli
 7. 7. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c GAS • Oksigen(O2) • Asetilina (C2H2). - Gas oksigen tidak mempunyai - Gas asetilina adalah bahanapi warna , rasa dan bau. Ia yang tidak mempunyai warna merupakan sejenis gas yang tetapi mempunyai bau yang dapat membantu dalam proses kuat dan mudah terbakar .Ia pembakaran dan juga adalah gas yang tidak stabil merupakan gas aktif yang dan perlu disimpan dalam boleh bertindakbalas ke atas keadaan yang tetap. Titik logam yang menyebabkan kritikal bagi gas asetilina ialah pengoksidanan berlaku ke pada tekanan 28 psi pada atas logam berkenaan. suhu 70°F. - Contohnya, pengkaratan ke atas keluli. Mokhtar Padeli
 8. 8. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om Penghasilan Gas w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c • Oksigen(O2) •Asetilina (C2H2). i. Kaedah Gas asetilina dapat dihasilkan dengan mencampurkan kalsium Penyulingan karbida dan air. Berperingkat Udara. Jenis janakuasa yang menghasikan gas ii. Kaedah i. Janakuasa tekanan rendah Elektrolisis .(karbida kepada air – melebihi 20 meter padu ) ii. Janakuasa tekanan tinggi (air kepada karbida – kurang dari 20 meter padu ) Mokhtar Padeli
 9. 9. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c Kaedah Penyulingan Udara • Satu kaedah yang dilakukan secara komersial. Ianya dilakukan melalui proses pengasingan oksigen daripada udara yang dipanggil proses penyulingan udara cair yang termampat pada ketekanan 206 bar (3000psi) iaitu pada suhu -160°C. • Seterus tekanan akan akan di kurangkan sedikit demi sedikit dimana oksigen dalam bentuk cair akan bertukar menjadi gas lalu ditabungkan. Begitulah bagi gas-gas yang lainnya akan bertukar menjadi gas apabila tekanan dikurangkan dan ditabungkan untuk kegunaan yang lain. Mokhtar Padeli
 10. 10. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c Kaedah Elektrolisis • Kaedah elektrolisis adalah satu proses penghasilan gas oksigen yang diperolehi melalui arus elektrik di dalam air. Proses ini sangat mahal dan tidak ekonomi untuk dikomersialkan Mokhtar Padeli
 11. 11. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c Alatur • Merupakan alat kawalan yang dipasang pada bahagian atas silinder oksigen atau asetilina bagi mengawal pengaliran gas yang diperlukan untuk tujuan mengimpal dan juga untuk menunjukkan tekanan gas dalam silinder. • Ianya dikenali juga dengan tolok tekanan Mokhtar Padeli
 12. 12. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c Alator Satu Peringkat • Mempunyai satu ruang tekanan tinggi dimana tekanan tinggi dari silinder terus masuk ke dalam ruang ini bacaan tekanan dapat dilihat pada jarum alator dan sedia dikurangkan kepada tekanan untuk kerja mengikut pelarasan yang sesuai dengan menggunakan skru pelaras pad alator. • Tahap keselamatan alator ini adalah rendah berbanding alator dua peringkat. Mokhtar Padeli
 13. 13. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c Alator Dua Peringkat • Mempunyai 2 ruang tekanan iaitu ruang tekanan rendah dan ruang tekanan tinggi. • Ruang tekanan tinggi pada alator menerima terus tekanan tinggi dalam silinder dan bacaan bagi tekanan ini dapat dibaca pada tolok tekanan. • Tekanan rendah menerima gas yang dikawal kemasukannya dari ruang tekanan tinggi dengan melaraskan skru pelaras pada alator mengikut tekanan kerja yang dikehendaki. • Keselamatannya adalah lebih baik berbanding alator satu peringkat Mokhtar Padeli
 14. 14. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c Hos • Hos adalah tiub getah berlapiskan benang nylon yang kuat . Ia digunakan untuk mengalirkan gas dari silinder ke sumpitan api. Tahan api dan tahan pada tekanan tinggi. Hos boleh didapati dalam rekabentuk berkembar dan juga tunggal. Namun begitu hos berkembar mempunyai cirri-ciri keselamatan yang tinggi Mokhtar Padeli
 15. 15. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c Badan Sumpitan Api • Ianya berfungsi • Jenis badan sumpitan sebagai alat untuk api yang digunakan mencampurkan gas asetilina dan oksigen i. Jenis tekanan mengikut nisbah yang seimbang tertentu bagi menghasilkan jenis nyalaan yang ii. Jenis injector diperlukan. Mokhtar Padeli
 16. 16. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c Sumpitan Api • Alat yang digunakan untuk mengeluarkan nyalaan hasil percampuran antara gas oksigen dan asetilina didalam ruang percampuran di dalam badan sumpitan api berkenaan. Nyalaan oksi-asetilina itu dikawal oleh dua injap yang terdapat dibadan sumpitan api. Injap-injap itu ialah injap oksigen dan injap asetilina Mokhtar Padeli
 17. 17. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c Badan Sumpitan Api Jenis Tekanan Seimbang • Kedua-dua gas akan masuk dan bercampur di dalam ruang percampuran Mokhtar Padeli
 18. 18. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c Badan Sumpitan Api Jenis Injektor • Pengaliran oksigen pada kelajuan yang lebih tinggi akan bercampur dengan gas asetilina sebelum memasuki ruang percampuran dan ianya digunakan jika janakuasa tekanan rendah digunakan. Mokhtar Padeli
 19. 19. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c Perbezaan Kelengkapan Kimpalan Oksigen O2 Asetelina H2O2 • Sifat – tiada bau • Mempunyai bau • Selinder - tinggi • Rendah • Warna selinder – hitam • Merah/ meroon • Ulir skru – kanan/ ikut jam • Kiri/ lawan jam • Hos – warna hijau/ biru • merah Mokhtar Padeli
 20. 20. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c Pemasangan oksi-asetilina Mokhtar Padeli
 21. 21. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c Pemasangan • Komponen-komponen asas pemasangan adalah seperti berikut: – Silinder gas oksigen dan asetilina. – Alator gas – Hos gas – Badan sumpitan – Sumpitan api. Mokhtar Padeli
 22. 22. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c Mokhtar Padeli
 23. 23. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c Langkah-langkah pemasangan kelengkapan oksi-asetilina 1. Buka injap silinder 3. Pasangkan hos bagi sedikit dan tutup kedua-dua. dengan segera untuk 4. Sambungkan badan tujuan ‘ cracking the sumpitan kepada hos valve’. 5. Pasangkan sumpitan 2. Balutkan bebenang api kepada badan alator dengan pita sumpitan. cegah bocor bagi kedua-dua alator. Kemudian pasangkan alator pada kedua-dua selinder. Mokhtar Padeli
 24. 24. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c Menguji kebocoran pada pemasangan oksi-asetilina. • Pastikan sekali lagi bahawa pemasangan adalah betul. • Lakukan pemeriksaan kebocoran ke atas semua penyambungan terutama sekali penyambungan diantara alator dan selinder asetilina dengan menggunakan air sabun Mokhtar Padeli
 25. 25. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c Nyalaan Oksi-asetilina Nyalaan Pengoksidanan Nyalaan Cuali ( Neutral Flame) (Oxidising Flame) Nyalaan Pertengahan ( Carburising Flame) Mokhtar Padeli
 26. 26. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c Nyalaan Cuali ( Neutral Flame) • Ciri-ciri: – Nyalaan seimbang pada nisbah 1:1. - Suhu lebih kurang 5589°F(3087°C) • Kegunaan : – Mengimpal lebur keluli lembut – Mengimpal tembaga – Besi tuang. Mokhtar Padeli
 27. 27. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c Nyalaan Pertengahan ( Carburising Flame) • Ciri-ciri – Nyalaan ini mempunyai lebihan pelarasan pada asetilina. – Mempunyai tiga lapisan iaitu kon dalam, bulu api berwarna putih dan lapisan luar yang kebiruan. – Suhu lebih kurang 5400°F – 5800°F • Kegunaanya: – mengimpal dan meloyang aluminium. – Mengimpal keluli tahan karat. – Meloyang perak. – Mengeras permukaan. Mokhtar Padeli
 28. 28. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c Nyalaan Pengoksidanan (Oxidising Flame) • Ciri-ciri: - nyalaan ini mempunyai lebihan pelarasan kepada gas oksigen berbanding asetilin. – Mempunyai dua lapisan iaitu kon dalam dan lapisan luar yang kebiruan. – Suhu kepanasan lebih kurang 5,615°F(3,102°C) • Kegunaan: - mengimpal loyang - mengimpal logam mangan. Mokhtar Padeli
 29. 29. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c Langkah-langkah pelarasan bagi nyalaan – Buka injap asetilina (merah) pada badan sumpitan lebih kurang ¼ pusingan. – Gunakan pemetik api kimpalan untuk menyalakan sumpitan api. – Laraskan nyalaan sehingga asap hitam berkurangan. – Buka injap oksigen (biru) pada badan smpitan secara perlahan-lahan sehingga kon dalam yang dempul berwarna kehijauan diperolehi. Mokhtar Padeli
 30. 30. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c Nyalaan pengoksidanan • Untuk nyalaan pengoksidanan pula pelarasan gas oksigen dilebihkan sedikit sehingga kon berwarna kebiruan yang tajam diperolehi. Mokhtar Padeli
 31. 31. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c Nyalaan pengoksidanan • Untuk memperolehi nyalaan pertengahan (pengaban) lebihan asetilin diperlukan sehingga nyalaan menjadi tiga lapisan. Mokhtar Padeli
 32. 32. F T ra n sf o F T ra n sf o PD rm PD rm Y Y Y Y er er ABB ABB y y bu bu 2.0 2.0 to to re re he he k k lic lic C C w om w om w w w. w. A B B Y Y.c A B B Y Y.c Teknik Mengimpal Oksi-asetilina Terdapat dua teknik mengimpal yang biasa diamalkan oleh jurukimpal iaitu: 1. Teknik ke hadapan (forehand) 2. Teknik mengundur (backhand). Mokhtar Padeli

×