Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RUJUKAN
AbdRahman Ab. Rashid, Yap Kim Fattdan Ab. Rahim Selamat (1997).
PengajianMelayu 1. Selangor : Longman Malaysia Sdn...
Aisya Sensei (2013). “AspekPentingKemahiranBerbahasa”, (Web Document).
Diperolehipada Mac 5, 2014, Dari:
http://ekspresiba...
RUJUKAN
Panel Penulis, ( 2003).BukuPanduanPelaksanaan Program Pemulihan
Khas (MasalahPenguasaan 3M), JabatanPendidkanKhas,...
KanniaamalGapaloo (2013). “MasalahDalamOperasiMatematik”. (Web Document).
Diperolehipada Mac 24, 2014. Dari:
http://kannia...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Man

143 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Man

  1. 1. RUJUKAN AbdRahman Ab. Rashid, Yap Kim Fattdan Ab. Rahim Selamat (1997). PengajianMelayu 1. Selangor : Longman Malaysia Sdn. Bhd. Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying, SharifahFakhriah Syed Ahmad danZuraidah A. Majid (2011), BudayadanPembelajaran, Selangor :Penerbitan Oxford Fajar Sdn.Bhd. NoriatiA.Rashid, &SharifahFakhriah Syed Ahmad. (2009).SiriPendidikan Guru Murid danAlamBelajar. Selangor DarulEhsan :Oxford FajarSdn.Bhd. Tuan Jah Tuan Yusof PhD danFaridahNazir PhD. (2011).Pengajaran Kemahiran BahasaMelayu. Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Panel Penulis (2011), ModulBahasaMelayuSekolahRendah, PengajaranKemahiran BahasaMelayu 1, BMM 3104. InstitutPendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. JURNAL CheZanariahChe Hassan (2011).PelaksanaanPengajaranKemahiranMenulis Di SekolahRendah – JurnalPendidikanBahasaMelayu , 80-83. LAMAN SESAWANG Ahmad Afendi (2010). “Kepentinganpendekatan, strategi, kaedahdanteknikdalampengajarandanpembelajaranbahasamelayusekolahrendah”, (Web Document). Diperolehpada Mac 4, 2014, Dari: http://thenotejots.blogspot.com/2010/12/kepentingan-pendekatan-strategi-kaedah.html
  2. 2. Aisya Sensei (2013). “AspekPentingKemahiranBerbahasa”, (Web Document). Diperolehipada Mac 5, 2014, Dari: http://ekspresibahasamelayu.blogspot.com/2013/04/aspek-aspek-penting-kemahiran- berbahasa.html FaiznurFauzi (2009). “KemahiranBerbahasa”, (Web Document). Diperolehipada Mac 8, 2014, Dari: http://pelangipetang89.blogspot.com/2009/06/kemahiran-berbahasa.html
  3. 3. RUJUKAN Panel Penulis, ( 2003).BukuPanduanPelaksanaan Program Pemulihan Khas (MasalahPenguasaan 3M), JabatanPendidkanKhas,KementerianPelajaran Malaysia. Panel Penulis, ( 2012).GarisPanduanPelaksanaan Program Pemulihan Khas 12, BahagianPendidikanKhas, KementerianPelajaran Malaysia. Panel Penulis, ( 2012 ). LembaranKerjaMatematikPendidikanPemulihanKhas. BahagianPendidikanKhas.KementerianPelajaran Malaysia. Panel Penulis, (2013). ModulKaedahPemulihanMatematik PKP 3110 Institut Pendidikan Guru, KementerianPelajaran Malaysia. JURNAL Azlan Bin Ibrahim (2009).AmalanPembelajaranKoperatifOleh Guru Matematik – MaktabPerguruan Terengganu SafinazBt M. Annuar. SatuTinjauanKesilapanMuridDalamPenyelesaianOperasiBahagi Di DuaBuahSekolah. LAMAN SESAWANG Ahmad Afendi (2010). “Kepentinganpendekatan, strategi, kaedahdanteknikdalampengajarandanpembelajaranbahasamelayusekolahrendah”, (Web Document). Diperolehpada Mac 20, 2014, Dari: http://thenotejots.blogspot.com/2010/12/kepentingan-pendekatan-strategi-kaedah.html
  4. 4. KanniaamalGapaloo (2013). “MasalahDalamOperasiMatematik”. (Web Document). Diperolehipada Mac 24, 2014. Dari: http://kanniammalgapaloo.blogspot.com/2013/09/masalah-dalam-operassi-mt.html Mala Murugan (2013). “OperasiAsasMatematik”. (Web Document). Diperolehipada Mac 24, 2014. Dari: http://malamurugan27.blogspot.com/2013/09/operasi-asas-matematik.html Nurfarhanah (2013). “Laporan”. (Web Document). Diperolehipada Mac 24, 2014. Dari: http://www.academia.edu/4882337/LAPORAN TerapiCalistung (2013). “gangguanBelajarDiskalkulia”. (Web Document). Diperolehipada Mac 25, 2014. Dari: http://terapidiskalkulia.terapicalistung.com/ .

×