Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
P R E D A V A Č : N A T A Š A S A J K O , P R O F . M E N T O RHRVATSKI JEZIK NADRŽAVNOJ MATURI30.svibnja2013.
ISPITNI KATALOGTemeljni dokument za pripremanje ispita državne matureispitni je katalog za svaki nastavni predmet pa tako ...
STRUKTURA ISPITNE CJELINE
TEHNIČKI OPIS ISPITA• Ispit se piše 80 minuta.• Ispit dobivate u sigurnosnoj vrećici.• U sigurnosnoj vrećici nalaze se:• i...
VRSTE ZADATAKATri su vrste zadataka moguće u drugom dijelu ispita:• zadatak višestrukoga izbora• zadatak višestrukoga izbo...
ZADATAK VIŠESTRUKOGA IZBORA
ZADATAK VIŠESTRUKOGA IZBORA SDOPUNJAVANJEM• Ova vrstazadatkapojavljuje se odprošle državnemature.• Njime seprovjeravajuzna...
ZADATAKPOVEZIVANJA• Ovim tipom zadatkaNajčešće se provjeravapoznavanje pisaca idjela te književnihrazdoblja i poetika.Pone...
UPUTE ZA ISPIT I OČEKIVANI ISHODI• Upute pristupnicima jednake su i za višu i zaosnovnu razinu ispita.• Obrazovnim ishodim...
OBRAZOVNI ISHODI• Književnost• književna povijest• književna teorija• poznavanje književnihdjela• interpretacija književni...
OBRAZOVNIISHODI IZKNJIŽEVNOSTI• prepoznati• razumjeti• razlikovati• analizirati• interpretirati• usporediti
OBRAZOVNIISHODI IZ JEZIKA• poznavati• primjenjivati• razlikovati• prepoznati• razumjeti
LITERATURA ZA ISPITLiteraturu za pripremu ispita iz Hrvatskoga jezika činesvi udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo znan...
AUTORI ISPITA SAVJETUJUZa postizanje uspjeha na ispitu pristupnicima sesavjetuje:• temeljito poznavanje ispitnih djela• po...
OGLEDNIISPITSedam jepolaznihtekstova.Prijepolaznogateksta nalazise uputa zarješavanje.
PRIMJER• Uz svaki polazitekst pet jepitanja zarazumijevanjeteksta.• Odgovor trebaotkriti u tekstu.• Ponekad traženainforma...
DJELA IZ STARIJE HRVATSKEKNJIŽEVNOSTI• Djela iz starijehrvatskeknjiževnostiopremljena su iobjašnjenjimamanje poznatihriječ...
PRIMJERI PITANJA IZ TEORIJEKNJIŽEVNOSTI• Često suponuđenistihovi ukojima trebaprepoznatiodređenufiguru ilimotiv.• Traži se...
PRIMJERI ZADATAKA IZ POVIJESTIKNJIŽEVNOSTI• Iz povijestiknjiževnosti traži sepoznavanjeknjiževnih razdoblja,mogućnost da s...
PRIMJERI ZADATAKA IZ JEZIKAU ovim sezadatcimaispituje vašepoznavanjepravopisnihpravila ipoznavanjeglasovnihpromjena.To su ...
PRIMJER ZADATAKA IZ POVIJESTIJEZIKA• Iz povijestijezika tražese osnovnečinjenice ipoznavanjenajvažnijihleksikografa,jeziko...
PJESMA ZA KRAJBUKOLIČNOM, TRIJEZNOM ČITAOCUČitaoče, tekst nema,Ti si sam na startu,Sve se stvara u tvom duhu,Sude Bonni Ta...
KORISNE ADRESE• http://ncvvo.hr• http://savjetnik.ihjj.hr/index.php• http://hacheck.tel.fer.hr/• http://struna.ihjj.hr/o-s...
SRETNO!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hrvatski jezik na državnoj maturi

4,494 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hrvatski jezik na državnoj maturi

 1. 1. P R E D A V A Č : N A T A Š A S A J K O , P R O F . M E N T O RHRVATSKI JEZIK NADRŽAVNOJ MATURI30.svibnja2013.
 2. 2. ISPITNI KATALOGTemeljni dokument za pripremanje ispita državne matureispitni je katalog za svaki nastavni predmet pa tako iHrvatski jezik.Ispitni katalog priređuje se prema važećim nastavnimplanovima i programima za gimnazije i strukovne škole.A razina (viša razina) priređuje se prema gimnazijskomprogramu.B razina (osnovna razina) priređuje se premačetverogodišnjemu strukovnome programu s najmanjomsatnicom (3, 3, 3, 3 sata).Ispitni katalog vrijedi po dvije godine od objavljivanja nastranicama NCVVO-a. Sljedeće školske godine bit ćeobjavljen novi Ispitni katalog za Hrvatski jezik na DM:
 3. 3. STRUKTURA ISPITNE CJELINE
 4. 4. TEHNIČKI OPIS ISPITA• Ispit se piše 80 minuta.• Ispit dobivate u sigurnosnoj vrećici.• U sigurnosnoj vrećici nalaze se:• ispitna knjižica• list za odgovoreSve odgovore morate prepisati na list za odgovorejer ih vrednuje optički čitač.Ispit se piše kemijskom olovkom koja piše plavom ilicrnom bojom.Svaki točan odgovor nosi jedan bod.
 5. 5. VRSTE ZADATAKATri su vrste zadataka moguće u drugom dijelu ispita:• zadatak višestrukoga izbora• zadatak višestrukoga izbora s dopunjavanjem• zadatak povezivanja.
 6. 6. ZADATAK VIŠESTRUKOGA IZBORA
 7. 7. ZADATAK VIŠESTRUKOGA IZBORA SDOPUNJAVANJEM• Ova vrstazadatkapojavljuje se odprošle državnemature.• Njime seprovjeravajuznanja koja nisuvezana uzpolazne tekstove.
 8. 8. ZADATAKPOVEZIVANJA• Ovim tipom zadatkaNajčešće se provjeravapoznavanje pisaca idjela te književnihrazdoblja i poetika.Ponekad se tim tipomzadatka provjeravapoznavanje književnihdjela (povezuju sestihovi s pripadajućimautorom ili naslovom).
 9. 9. UPUTE ZA ISPIT I OČEKIVANI ISHODI• Upute pristupnicima jednake su i za višu i zaosnovnu razinu ispita.• Obrazovnim ishodima određeno je što će seispitivati na državnoj maturi.• Obrazovni ishodi za A (višu) i B (osnovnu) razinurazličiti su.• Broj djela za interpretaciju veći je na A razini. Manjije broj djela različit na B razini (Camus, Kuga;Pavličić, Dunav).• Na osnovnoj razini ne traži se poznavanje tvorberiječi i stilistike oblika. Na B razini traži se poznavanjevelikog broja pjesnika.
 10. 10. OBRAZOVNI ISHODI• Književnost• književna povijest• književna teorija• poznavanje književnihdjela• interpretacija književnihdjela• poznavanje stvaralačkihbiografija nekolicinepisaca (Marulić, Držić,Mažuranić, Šenoa, Krleža,Slamnig, Mihalić na Arazini, na B razini Marulić,Držić, Mažuranić, Šenoa,Krleža).• Jezik• fonologija• morfologija• sintaksa• leksikologija• tvorba riječi (A razina)• povijest jezika• dijalektologija• stilistika oblika (A razina)• funkcionalni stilovi• pravopisna pravila
 11. 11. OBRAZOVNIISHODI IZKNJIŽEVNOSTI• prepoznati• razumjeti• razlikovati• analizirati• interpretirati• usporediti
 12. 12. OBRAZOVNIISHODI IZ JEZIKA• poznavati• primjenjivati• razlikovati• prepoznati• razumjeti
 13. 13. LITERATURA ZA ISPITLiteraturu za pripremu ispita iz Hrvatskoga jezika činesvi udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta za rad u gimnazijama istrukovnim školama u proteklome četverogodišnjemrazdoblju.
 14. 14. AUTORI ISPITA SAVJETUJUZa postizanje uspjeha na ispitu pristupnicima sesavjetuje:• temeljito poznavanje ispitnih djela• poznavanje ispitnih cjelina te primjera zadataka• svladavanje svih sadržaja propisanih Ispitnimkatalogom• upoznavanje s materijalima koje je objavioNacionalni centar za vanjsko vrednovanjeobrazovanja• rješavanje oglednoga primjera ispita.
 15. 15. OGLEDNIISPITSedam jepolaznihtekstova.Prijepolaznogateksta nalazise uputa zarješavanje.
 16. 16. PRIMJER• Uz svaki polazitekst pet jepitanja zarazumijevanjeteksta.• Odgovor trebaotkriti u tekstu.• Ponekad traženainformacija nemora bitiusklađena sopćim znanjem otekstu (kao prošlegodine pitanje oHektorovićevimputnicima ubrodici).
 17. 17. DJELA IZ STARIJE HRVATSKEKNJIŽEVNOSTI• Djela iz starijehrvatskeknjiževnostiopremljena su iobjašnjenjimamanje poznatihriječi i pojmovakoji otežavajurazumijevanjeteksta.
 18. 18. PRIMJERI PITANJA IZ TEORIJEKNJIŽEVNOSTI• Često suponuđenistihovi ukojima trebaprepoznatiodređenufiguru ilimotiv.• Traži sepoznavanjetemeljnihpojmova.
 19. 19. PRIMJERI ZADATAKA IZ POVIJESTIKNJIŽEVNOSTI• Iz povijestiknjiževnosti traži sepoznavanjeknjiževnih razdoblja,mogućnost da sesmjeste djela i pisciu književnorazdoblje iprepoznaju njegoveodlike.
 20. 20. PRIMJERI ZADATAKA IZ JEZIKAU ovim sezadatcimaispituje vašepoznavanjepravopisnihpravila ipoznavanjeglasovnihpromjena.To su zadatcirazumijevanjai primjene.
 21. 21. PRIMJER ZADATAKA IZ POVIJESTIJEZIKA• Iz povijestijezika tražese osnovnečinjenice ipoznavanjenajvažnijihleksikografa,jezikoslovacai jezikoslovnihpolitika.
 22. 22. PJESMA ZA KRAJBUKOLIČNOM, TRIJEZNOM ČITAOCUČitaoče, tekst nema,Ti si sam na startu,Sve se stvara u tvom duhu,Sude Bonni Tartu.Nema teksta pa ni pisca:Piri maštu tvojuAndroid od rešetkicaSklon kratkome spoju.Čitalice, nema mene,Ni onog što nudih.Ostala si samo ti.E pa, sretna budi.Ivan Slamnig
 23. 23. KORISNE ADRESE• http://ncvvo.hr• http://savjetnik.ihjj.hr/index.php• http://hacheck.tel.fer.hr/• http://struna.ihjj.hr/o-struni//• http://www.hrvatskijezik.eu/?q=knjizevnost• http://mojamatura.net/• https://sites.google.com/site/mojamucionica/• http://webograd.tportal.hr/Miha29/pocetnastranica• http://hjp.novi-liber.hr/index.php?show=main• http://crodip.ffzg.hr/default.aspx
 24. 24. SRETNO!

×