Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5. Language of Instruction

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

5. Language of Instruction

 1. 1. Bahasa ialah suatu sistem lambang bunyi suara yang arbitrari yang digunakan oleh anggota sesuatu kelompok manusia untuk berhubungan TAKRIF BAHASA
 2. 2. Alat yang paling penting dalam pendidikan yang membolehkan guru menyampaikan pengetahuan kepada pelajar. bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dan menyampaikan pemikiran manusia dalam bentuk visual Bahasa pengantar
 3. 3. Isu-isu PPSMI MBMMBI Penggunaa n Bahasa Ibunda Di Sekolah
 4. 4. Penggunaan Bahasa Ibunda Di Sekolah
 5. 5. Kepentingan Bahasa ibunda meningkatkan komunikasi sesama kaum dan merapatkan hubungan kekeluargaan dan kejiranan meningkatkan kefahaman pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran Memaksimakan komunikasi dalam bilik darjah dan membolehkan pelajar lebih banyak berfikir
 6. 6. Kesan Positif Penggunaan Bahasa Ibunda dalam Pengajaran  Guru lebih yakin dalam pengajaran dengan bahasa ibunda  Pelajar juga lebih mudah memahami proses pembelajaran dan lebih berani menanyakan soalan  Menurut Ketua Pengarah UNESCO, Irina Bokova di Paris pada 12 Mei 2011, kanak-kanak akan lebih cemerlang jika didedahkan dengan pelajaran yang menggunakan bahasa ibunda khususnya di peringkat rendah
 7. 7. Kesan Negatif Penggunaan Bahasa Ibunda dalam Pengajaran  guru juga perlu menguasai Bahasa Ibunda dengan baik supaya dapat menyampaikan pengajaran dengan berkesannya  daripada keluarga yang mana ibu dan bapa daripada etnik yang berbeza akan mengalami kekeliruan memilih Bahasa Ibunda.  guru menggunakan bahasa campur / rojak dalam pengajaran.
 8. 8. Langkah Penyelesaian  menubuhkan satu jenis sekolah sahaja di peringkat rendah dan menengah yang terdiri daripada berbilang kaum bagi menyelaraskan bahasa pengantar dalam pengajaran sains dan matematik  mewujudkan perpaduan antara kaum  pelajar bukan Melayu sukar memahami isi pengajaran.  Bangsa Cina dan Tamil juga akan rasa tergugat.
 9. 9. wujud perpaduan di kalangan pelajar yang pelbagai bangsa dan latar belakang Melahirkan generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persefahaman yang tinggi Memupuk semangat integrasi antara pelajar dari pelbagai aliran
 10. 10. Isu Kedua: Dasar PPSMI  menetapkan bahasa Inggeris menggantikan bahasa kebangsaan/ibunda sebagai bahasa perantara mata pelajaran Sains dan Matematik di semua peringkat pendidikan.  PPSMI dilaksanakan kepada masukan pelajar Tahun 1 dan Tingkatan 1 pada tahun persekolahan 2003.
 11. 11. Bersaing dalam era globalisasi. Bahasa Inggeris adalah bahasa hubungan antarabangsa Pembangunan sumber tenaga manusia untuk mencapai taraf negara maju
 12. 12. Strategi perlaksanaan PPSMI
 13. 13. Kebaikan PPSMI Melahirkan ramai cerdik pandai dalam ketiga-tiga matapelajaran iaitu matematik,sains dan juga bahasa inggeris Melahirkan pelajar yang berdaya saing yang tinggi
 14. 14. Prestasi akademik menurun Mengurangkan minat murid memperlajari subjek Sains dan Matematik Skor purata pencapaian pelajar Malaysia dalam (TIMSS) merosot dengan ketara Kajian menunjukkan PPSMI mendatangkan masalah pemahaman Penggunaan Bahasa Inggeris dikatakan mencabar budaya bangsa Melayu
 15. 15. Laporan TIMSS Skor Purata Pencapian Pelajar Malaysia (Matematik)
 16. 16. Pemansuhan PPSMI PPSMI tidak tercapai -menyusah dan melemahkan lagi pembelajaran Matematik dan Sains pelajar. PPSMI dimansuhkan mulai 2012 MBMMBI bagi menggantikan PPSMI - sekolah kebangsaan, bahasa Melayu akan menggantikan bahasa Inggeris untuk mengajar SN & MT. -Sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil akan menggunakan bahasa ibunda masing-masing
 17. 17. Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris Definisi •Meletakkan BM pada tempat yang sepatutnya •Sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan. Definisi Memantapkan penguasaan BI sebagai: •bahasa yang wajid dipelajari, •bahasa komunikasi dan •bahasa ilmu di peringkat nasional dan antarabangsa.
 18. 18. Sebab memperkenalkan dasar MBMMBI PPSMI gagal mencapai matlamat Penurunan keputusan Sains dan Matematik Guru masih tidak dapat menguasai Bahasa Inggeris
 19. 19. Rasional memperkenalkan dasar MBMMBI Menghakis kepentingan BM sebagai bahasa ilmu. BM telah mantap bagi semua mata pelajaran sejak 1970-an. Negara lain memartabatkan bahasa kebangsaan sendiri. Melebarkan jurang pencapaian Sains dan Matematik antara murid sekolah bandar dan luar bandar. Bahasa perpaduan.
 20. 20. Pelaksanaan dan penambahbaikan soft-landing (3 tahun) Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 2012 BM/BI BI BI 2013 BM/BI BM/BI BI 2014 BM/BI BM/BI BM/BI 2015 BM BM/BI BM/BI 2016 BM BM BM/BI
 21. 21. Pelaksanaan dan penambahbaikan soft-landing (3 tahun) Tingkatan 4 Tingkatan 5 2012 BM/BI BI 2013 BM/BI BM/BI 2014 BM/BI BM/BI 2015 BM BM/BI
 22. 22. Cara-cara guru dilatih  ELITE-ToT  C-PELT  RELTNote  OPS-ENGLISH Latihan untuk Bahasa Malaysia Latihan untuk Bahasa Inggeris 1. Kursus Pendek Kelolaan Institusi (KPKI). 2. Kursus Kolaboratif dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. 1. Kursus Pemantapan Profisiensi Guru Bukan Opsyen Bahasa Inggeris 2. Kursus Peningkatan Pedagogi Guru Opsyen Bahasa Inggeris 3. Latihan Guru
 23. 23. Peranan guru dalam menjayakan dasar MBMMBI Melaksanakan dan melestarikan dasar dan strategi MBMMBI di sekolah. Meningkatkan penguasaan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris secara teori dan amali. Meningkatkan penguasaan kemahiran P&P di bilik darjah
 24. 24. Manfaat Melahirkan warga Malaysia yang fasih dan yakin untuk menggunakan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris standard dalam perbualan, urusan rasmi, penerokaan ilmu dan dalam alam kerjaya mengikut kesesuaian dan keperluan. Membina modal insan yang mampu mengakses pelbagai bidang ilmu melalui pelbagai media seperti teknologi komunikasi maklumat (ICT) serta mempunyai minda yang kritis, kreatif dan inovatif. Membentuk 1 Malaysia yang mempunyai jati diri yang kuat, progesif, dinamik, dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa ke arah mencapai negara maju.

×