Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4. Access and Equity

349 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

4. Access and Equity

 1. 1. PENGENALAN ISU-ISU PERGURUAN ISU-ISU PELAJAR CADANGAN KESIMPULAN
 2. 2. PENGENALAN
 3. 3. Proses atau cara untuk mencapai atau memperoleh sesuatu data dan maklumat capaian • Pemilikan sama rata dalam sesebuah organisasi. • Saksama, adil Kamus Dewan, Edisi Keempat
 4. 4. Orang yang mengajar, pengajar, pengasuh, pendidik Orang atau anak yang sedang belajar atau berguru, penuntut, pelajar Kamus Dewan, Edisi Keempat, 2010
 5. 5. Ilmu hisab Kamus Dewan, Edisi Keempat Satu cara berfikir, kajian pola, kajian perhubungan, satu seni dan bahasa tersendiri, satu alat dalam kehidupan sosial dan rekreasi manusia. Mok Soon Sang Mathematics is the queen of science and arithmetic the queen of mathematics Carl Friedrich Gauss, Mathematician
 6. 6. Memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia dengan memberi tumpuan terhadap akses kepada pendidikan, meningkatkan standard (kualiti), merapatkan jurang pencapaian (ekuiti), mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid, serta mengoptimumkan kecekapan sistem;
 7. 7. LONJAKAN BESAR DALAM MENINGKATKAN AKSES KEPADA PENDIDIKAN Sistem pendidikan negara menyaksikan lonjakan besar sejak tahun 1957. Ketika negara mencapai kemerdekaan, lebih separuh daripada populasi tidak menerima pendidikan formal, hanya 6% kanak-kanak menerima pendidikan peringkat menengah, dan 1% sahaja mendapat pendidikan lepas menengah. Namun, lima setengah dekad kemudian, akses kepada pendidikan telah mengalami perubahan yang melangkaui jangkaan.
 8. 8. ASPIRASI TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN DAN MURID DI MALAYSIA Pelan pembangunan pendidikan ini berhasrat untuk mencapai lima keberhasilan teras pendidikan bagi menentukan kejayaaan sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhan, iaitu akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan
 9. 9. Setiap kanak-kanak di Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing- masing. Kementerian perlu memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas (Tingkatan 5) menjelang tahun 2020.
 10. 10. Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan berkualiti kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, jantina atau latar belakang sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara murid bandar dan luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara jantina sehingga 50% menjelang tahun 2020.
 11. 11. 1. Meluaskan akses dan meningkatkan ekuiti 2. Menambah baik kualiti pengajaran dan pembelajaran 3. Memperteguh penyelidikan dan inovasi 4. Memperkasakan institusi pengajian tinggi 5. Mempergiatkan pengantarabangsaan 6. Membudayakan pembelajaran sepanjang hayat 7. Memperkukuhkan sistem penyampaian KPT
 12. 12. Membentuk individu yang berfikiran matematik Berketrampilan mengaplikasikan pengetahuan matematik dengan berkesan Bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan Berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian hasil perkembangan sains dan teknologi
 13. 13. Rakyat yang berguna selaras dengan matlamat Falsafah pendidikan kebangsaan Kognitif, sikap, psikomotor, nilai-nilai murni Perkembangan pelajar secara menyeluruh
 14. 14. Hak semua individu mendapatkan pengetahuan Matematik dengan sempurna dan mendapat peluang seluasnya bagi mencapai tahap tertinggi dalam pengetahuan Matematik melalui pendidikan sama rata.
 15. 15. GURU PELAJAR VS
 16. 16. Kemahiran Komuniksi Tuntutan Tempat Kerja Penempatan Guru Interaksi Sosial
 17. 17. MASALAH • Bil guru perempuan melebihi lelaki • Lelaki : 126580, Perempuan : 279650 KESAN • “Bidan Terjun” Statistik KPM, April 2010
 18. 18. • “Penempatan guru lelaki lebih mudah berbanding perempuan terutama kawasan pedalaman yang membabitkan soal keselamatan” Jemale Paiman, Presiden Kesatuan Guru Lepasan Maktab, 2010 • “Timbul rungutan dari guru-guru yang berat hati untuk menerima penempatan yang ditawarkan” MyMetro, 28 Mac 2009
 19. 19. MASALAH • Prestasi LNPT • KPI KESAN • P&P berorientasikan peperiksaan
 20. 20. MASALAH • Penggunaan bahasa yang kurang efektif KESAN • P&P kurang berkesan • Hasrat KPM tidak tercapai
 21. 21. • “PPSMI gagal memberi manfaat kepada pelajar khususnya Melayu dan Bumiputera di luar bandar” Mantan Menteri Besar Johor, Datuk Abdul Ghani Othman, 2009 • “Jika Jepun, Jerman dan China mempelajari Sains dan Matematik dalam bahasa ibunda mereka, saya percaya Malaysia juga boleh cemerlang dalam pelbagai bidang” Tan Sri Dato' Sri Haji Muhyiddin Haji Mohd Yassin, 2011
 22. 22. MASALAH • Guru tidak berperanan sebagai model KESAN • Kebimbangan matematik (Math Anxiety)
 23. 23. ISU-ISUPELAJAR OKU Peluang Belajar Sistem Peperiksaan Kemampuan Pelajar Latarbelakang Keluarga Psikologi Pelajar
 24. 24. Masalah pembelajaran spesifik yang mempengaruhi pemerolehan atau pembelajaran kemahiran arithmetik (wikipedia,2008) * Tidak dapat memahami konsep nombor mudah. * Tidak dapat mengenali simbol matematik. *Tidak dapat membezakan nilai besar dan kecil. DISKALKULIA
 25. 25. Tidak diasingkan Tiada pemerhatian pakar Kos tinggi untuk Bahan Bantu Mengajar
 26. 26. Kem, motivasi Buku teks - Program sokongan - Prasarana - Peralatan pengajaran Bilik darjah khusus
 27. 27. Soalan peperiksaan ‘boleh dipilih’ menyebabkan pelajar hanya mempelajari topik-topik tertentu. Contoh: soalan SPM matematik kertas 2 bahagian B 5 soalan pilih 4 1 soalan mewakili 1 bab
 28. 28. Menghadapi kesukaran untuk: * Memberi perhatian kepada langkah yang terlibat dalam penyelesaian masalah. * Mengingat. * Keupayaan visual- ruang. Lemah kemahiran asas seperti peratus, pecahan, yang penting untuk meneruskan pengajian peringkat tinggi dan kegunaan seharian. Menerima pendekatan dan latihan yang sama dengan pelajar lain
 29. 29. Ibu bapa yang tidak berpelajaran tinggi. Pendapatan keluarga yang kurang. Pengaruh pendidikan keluarga.
 30. 30. Identiti lawan kekeliruan peranan • Umur 12-20 tahun, pada tahap ini remaja akan cuba berusaha mewujudkan identiti dan persepsi sendiri terhadap dunia mereka. Mereka juga mula memikir diri mereka sebagai bakal teman hidup, ibu bapa dan ahli masyarakat. Sekiranya usaha mencari identiti diri ini gagal, mereka akan mula meragui peranan dan fungsi mereka dalam masyarakat. (Ramlah Jantan dan Mahani Razali,2004)
 31. 31. CADANGAN MENGATASI KEKANGAN AKSES DAN EKUITI DALAM PENDIDIKAN MATEMATIK Penerapan Nilai pengajaran Guru Matematik Memantapkan Sistem Pentaksiran dan Penilaian supaya lebih analitik Interaksi sosial –Guru dan pelajar Komitmen dan kreativiti Guru Matematik
 32. 32. • NILAI PENGAJARAN GURU MATEMATIK GAMBARAN MODEL KERANGKA KONSEP OLEH MOHD UZI, 2007 TENAGA PENGAJAR
 33. 33. Anjakan ke-3 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025 adalah untuk melahirkan rakyat yang menghayati nilai. (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2012). Sistem pendidikan yang hanya menitik beratkan akademik semata-mata dan tidak memberikan perhatian yang sewajarnya kepada aspek-aspek nilai dalam pengajaran di dalam bilik darjah akan mewujudkan generasi yang mempunyai kepakaran dalam bidang keilmuan tetapi kurang menghargai akhlak dan agama dalam profesion dan kehidupan mereka. (Abdul Rahim;Azharul, 2010)
 34. 34. SISTEM PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN Guru perlu menggalakkan penggunaan soalan kemahiran berfikir aras tinggi dengan mengemukakan soalan masalah bukan rutin dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Selaras dengan anjakan pertama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 iaitu menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.
 35. 35. INTERAKSI SOSIAL - GURU DAN PELAJAR  Dalam pengajaran dan pembelajaran, strategi pemusatan murid ditekan dalam bilik darjah.  Dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, murid memainkan peranan yang penting sedangkan peranan guru merupakan pemimpin yang membimbing murid menjalankan aktiviti pembelajaran.  Komunikasi dan interaksi di antara guru dan murid adalah secara dua hala.  Peluang interaksi di antara murid adalah banyak dan sifat-sifat sosial yang positif seperti tolong-menolong, bekerjasama dan bertolak ansur jelas dapat dipupuk.
 36. 36. 5 Ogos 2009 • PPSMI dimansuhkan secara ‘soft landing’ Tahun 2012 • MBMMBI dilaksanakan Rasional • Penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar Sains dan Matematik di sekolah rendah dan menengah menghakis kepentingan bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu dalam bidang tersebut • Penggunaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar telah mantap bagi semua mata pelajaran yang dimulakan sejak 1970an • Kebanyakan negara di dunia berusaha keras untuk memartabatkan bahasa kebangsaan mereka masing-masing sebagai bahasa ilmu BAHASA PENGANTAR DALAM SUBJEK MATEMATIK
 37. 37. KOMITMEN GURU Guru harus memberi hak kesamaan kepada murid berpencapaian rendah di dalam pengajarannya (Vaughn et al.,2003) Proses pengajaran memerlukan persediaan yang mantap oleh seorang pendidik sebelum terlibat secara langsung dalam P&P di sekolah.
 38. 38. Faham masalah pelajar Kuasai kurikulum, teknik dan kaedah mengajar Muhasabah diri Meluaskan pengetahuan
 39. 39. Beri masa secukupnya untuk pelajar menjawab sesuatu soalan Memanggil mereka sekerap mungin seperti memanggil pelajar lain Elakkan meminta pelajar berpencapaian tinggi sering membetulkan kesalahan pelajar berpencapaian rendah Beri peluang kepada semua murid untuk menjawab soalan sukar dan berpemikiran tinggi CADANGAN HAK KESAMAAN Elakkan daripada membezakan kurikulum, bahan dan kaedah mengajar bagi mengelakkan tanggapan bahawa mereka murid berpencapaian rendah Interaksi dengan mereka sekerap mungkin Terima idea sebagai menghargai idea mereka sebagai sesuatu yang bermakna Beri maklum balas yang berinformasi terhadap jawapan pelajar berpencapaian rendah
 40. 40. Pembelajaran Koperatif Melibatkan pengajaran yang mengumpulkan pelajar dalam kumpulan kecil supaya mereka bekerjasama bagi memaksimumkan pembelajaran (Johnson et.al,1993) PENDEKATAN PENGAJARAN
 41. 41. MODEL KOPERATIF STAD (Students Teams- Achievement Division) TGT (Teams-Games- Tournament) TAI (Team Assisted Individualization) • 4 atau 5 orang • Terdiri daripada pelajar pencapaian tiggi, sederhana dan rendah • 4 aktiviti utama, persembahan dan penyampaian guru, kumpulan, kuiz dan pengiktirafan kumpulan • Serupa STAD cuma permainan gantikan kuiz • Pencapaian pertandingan melibatkan skor rendah atau tinggi • Kombinasi pembelajaran kumpulan dengan individu • 4 atau 5 orang yang ditempatkan satu unit berdasarkan Ujian Diagnostik • Skor ujian dikumpul dalam seminggu dan akan menjadi skor kumpulan
 42. 42. • Hasil kajian oleh penyelidik mendapati pembelajaran koperatif menyebabkan :  Peningkatan dalam keupayaan menyelesaikan masalah  Menggalakkan aktiviti metakognitif  Penyelesaian masalah matematik  Pemikiran kritikal dan pemikiran tahap tinggi
 43. 43. MURID KEFAHAMAN GAYA PEMBELAJARAN
 44. 44. KEFAHAMAN Perlu tahu halangan kefahaman sesuatu maklumat Aplikasikan pembelajaran dalam kehidupan seharian Meminta bantuan orang lain Berusaha mengatasi kelemahan diri
 45. 45. :Gaya pembelajaran: Kaedah tersendiri individu mencari, menyimpan dan mengeluarkan semula maklumat (Felder dan Henriques, 1995).
 46. 46. Bass&Greary(1996) Kajian beliau merumuskan bahawa salah satu cara penentuan kecekapan atau prestasi seseorang individu mempelajari dan menguasai ilmu adalah dengan menyedari gaya pembelajarannya. Penggunaan kaedah atau gaya pembelajaran dapat membantu seseorang mengetahui dan memahami pengetahuan dan kemahiran dalam proses pembelajaran. Dunn&Stevenson(1997) Gaya pembelajaran yang dimiliki juga dapat membantu seseorang untuk mengenalpasti situasi pembelajaran dan mempertingkatkan prestasi pembelajaran. Pelajar yang tahu menggunakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan dirinya akan lebih mudah membantu mereka mencapai keputusan yang lebih cemerlang. Dunn&Dunn(1978) Kajian berpanjangan (longitudinal) oleh beliau menghasilkan satu model gaya pembelajaran dan mengenalpasti 5 kategori gaya pembelajaran yang diamalkan oleh individu.
 47. 47. :Model gaya pembelajaran:
 48. 48. Model Gaya Pembelajaran Dunn & Dunn berasaskan prinsip-prinsip berikut Kebanyakan individu mampu dan boleh belajar Setiap individu mempunyai gaya pembelajaran tertentu Gaya pembelajaran individu bertindak balas dengan iklim, sumber dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran Dengan iklim, sumber dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan gaya pembelajaran, seorang dapat mengoptimumkan proses pembelajarannya
 49. 49. :kesimpulan: Guru-guru Matematik dan murid khususnya perlu memainkan peranan masing-masing bagi mencapai akses dan ekuiti pendidikan Matematik di samping perlu mendapat sokongan daripada pihak-pihak lain seperti Kementerian Pendidikan Malaysia, pentadbir sekolah dan ibu bapa.

×