Introduction to hrm (original)

2,342 views

Published on

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
 • the idea is good based on our current jobs situations market.. even got good tracks of practical from gov or glc our competency grads are still loss their way to find jobs based on their major..
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
2,342
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Introduction to hrm (original)

 1. 1. DIPLOMA OF MECHATRONIC TECHNOLOGYADVANCE TECHNOLOGY EDUCATION CENTRE (ADTEC) MELAKA PREPARED BY: EN. MOHD FARID BIN MOHD NORDIN
 2. 2.  Pengenalan HRM Definisi Fungsi HRM
 3. 3.  “Pengurusan Sumber Manusia” pada awalnya dikenali sebagai “Pengurusan Personalia” Pada tahun 1970-an, Jepun berjaya menembusi dan menguasai pasaran Amerika Syarikat dalam sektor elektronik dan automotif. Hasil kajian – faktor utama kejayaan firma-firma Jepun ialah keprihatinan mereka terhadap Pengurusan Sumber Manusia. Semenjak tahun 1980-an, Amerika mula memberi penekanan terhadap Pengurusan Sumber Manusia. Kesannya, mereka telah berjaya dengan cemerlang dan mampu bertahan sewaktu zaman kemelesetan. Di Malaysia, pihak yang bertanggungjawab dalam pengurusan sumber manusia dikenali sebagai Kementerian Sumber Manusia, yang dulunya dikenali sebagai Kementerian Buruh.
 4. 4.  SUMBER MANUSIA (HR): Sekumpulan kakitangan/pekerja yang berkhidmat dengan sesebuah organisasi PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HRM): Wakil organisasi yang bertanggungjawab untuk menguruskan kakitangan/pekerja-pekerjanya. Contoh: Jabatan Sumber Manusia (HR) atau Jabatan Pentadbiran (Admin)
 5. 5. PENGANGKUTAN TEKNOLOGI PERALATAN BAHAN KEWANGAN MENTAHPEKERJA ORGANISASI LAIN-LAIN (MAJIKAN)
 6. 6. ORGANISASI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SUMBER MANUSIA (PEKERJA) • JABATAN • PENGARAH • PELAJAR PENTADBIRAN • PENSYARAH • PENSYARAH (ADMIN) • JABATAN • KENDERAAN • ADTEC MELAKA MEKATRONIK PEJABAT • PENGARAH • JABATAN • PENJAGA PUSAT • JABATAN TENAGA PENTADBIRAN SUMBER MANUSIA (ADMIN) • PENGAWAL • KEMENTERIAN • PELAJAR KESELAMATAN SUMBER • CLEANER MANUSIA • TUKANG KEBUN • MAKCIK KANTIN
 7. 7. PENSTAFFAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIAPAMPASAN & FAEDAH HRM PENILAIAN PRESTASI HUBUNGAN INDUSTRI KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJA
 8. 8.  Definisi: Satu siri aktiviti yang dijalankan oleh sesebuah organisasi untuk mencari calon bagi mengisi kekosongan jawatan. Terdapat 4 aktiviti/komponen penting yang terlibat, iaitu:
 9. 9. • Definisi: Proses mengkaji keperluan sumber manusia1) Perancangan • Tujuan: Untuk memastikan organisasi mendapat bilangan dan jenis pekerja yang betul pada masa yang sesuai • Definisi: Proses untuk mencari dan menarik minat calon- calon yang sesuai untuk mengisi kekosongan jawatan2) Perekrutan (secara dalaman atau luaran) • Definisi: Proses tapisan dan pemilihan pekerja daripada kalangan calon yang telah memohon3) Pemilihan • Definisi: Proses penempatan dan memperkenalkan pekerja baru kepada tugasan mereka, rakan sekerja dan polisi-4) Orientasi polisi syarikat
 10. 10.  Definisi: Satu usaha berterusan yang dijalankan oleh sesebuah organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan motivasi pekerja. Contoh pogram pembangunan: 1. Mengadakan kursus dan latihan (Teknikal, pengurusan, teambuilding) 2. Mengubah persekitaran kerja (Contoh: Program 5S) 3. Mengadakan sesi kaunseling 4. Menguruskan budaya korporat 5. Menguruskan perancangan kerjaya
 11. 11.  Definisi: Proses penilaian terhadap prestasi pekerja yang dilakukan secara berkala berdasarkan standard/sasaran yang telah ditetapkan. Apakah aspek yang perlu dinilai?  Sikap (bertanggungjawab, berdisiplin, rajin, berkerjasama, dll.)  Hasil kerja  Kepimpinan  Tahap keyakinan  Pengetahuan berkaitan kerja
 12. 12. KESELAMATAN Definisi: Usaha melindungi pekerja daripada kecederaan dan kemalangan ketika bekerja. Contoh: menyediakan kelengkapan pertolongan cemas, mengadakan latihan memadam kebakaran, menyediakan pengangkutan, persekitaran kerja yang selamat, dll. KESIHATAN Definisi: Usaha memastikan pekerja bebas daripada penyakit dan sentiasa sihat dari segi mental dan fizikal. Contoh: menganjurkan program kesihatan, mewajibkan pekerja menjalani pemeriksaan kesihatan, mewujudkan klinik panel untuk pekerja, menyediakan suasana kerja yang bersih dan harmoni, dll.
 13. 13.  Definisi: Merangkumi dua bentuk hubungan, iaitu: 1. Hubungan antara pekerja dengan pekerja 2. Hubungan antara pekerja dengan organisasi Peranan HRM: Mewujudkan hubungan yang baik di antara sesama pekerja dan juga di antara pekerja dan pihak pengurusan.
 14. 14.  Definisi: Ganjaran (bayaran) dan faedah yang diberikan kepada pekerja sebagai menghargai hasil kerja mereka.  Contoh Ganjaran: Pemberian gaji, bonus, elaun, dll.  Contoh Faedah: insuran perubatan, insuran nyawa, pemberian cuti, kenaikan pangkat, penganugerahan sijil, dll. Kesan: Boleh mempengaruhi kepuasan, kesetiaan, produktiviti dan motivasi pekerja.
 15. 15.  Gary Dessler, 2002. Pengurusan Sumber Manusia, Edisi Kelapan. Malaysia: Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn. Bhd. Mohmad Yazam Sharif, 2001. Asas Pengurusan Sumber Manusia, Pendekatan Proses. Malaysia: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Muhamad Ali Embi, 2001. Pendekatan Pengurusan Sumber Manusia Masa Kini. Malaysia: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. Ab. Aziz Yusof, 2004. Penilaian Prestasi Dari Perspektif Pengurusan Sumber Manusia. Malaysia: Penerbit Universiti Utara Malaysia Sintok. Ab. Aziz Yusof, 2001. Penilaian Prestasi Konsep & Pelaksanaan. Malaysia: Penerbit Universiti Utara Malaysia Sintok. Selvaraj Nadarajah & S. Susila Devi, 2002. Quality human Resource Management. Malaysia: Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn. Bhd. Arun Kumar, 2000. International Encyclopaedia of Management Training And Development. Malaysia: Institute for Sustainable Development Lucknow.
 16. 16.  Apakah perbezaan Sumber Manusia & Pengurusan Sumber Manusia? (Jawapan: Berikan takrifan kedua-duanya – Slide 4) Berikan 1 contoh kaitan antara Organisasi, Pengurusan Sumber Manusia & Sumber Manusia dalam bentuk gambar rajah? (Jawapan: Lukiskan gambar rajah – Slide 6) Bagaimanakah pendekatan HRM dalam menguruskan sumber manusia bagi sesebuah organisasi? (Jawapan: Senaraikan 6 fungsi HRM – Slide 7) Apakah yang anda faham dengan istilah penstaffan dan senaraikan langkah-langkah yang perlu dilakukan? (Jawapan: Slide 8 & 9) Apakah yang dimaksudkan dengan Pembangunan Sumber Manusia? (Jawapan: Definisi HRD – Slide 10) Sebagai seorang pengurus HR di sebuah syarikat, anda dikehendaki memikirkan apa yang perlu dilakukan bagi meningkatkan prestasi dan motivasi pekerja. Senaraikan sekurang- kurangnya 3 perancangan anda. (Jawapan: Program pembangunan HR – Slide 10)
 17. 17.  Sebagai seorang pengurus/ketua, bagaimanakah anda menilai prestasi orang bawahan anda? (Jawapan: Aspek-aspek penilaian prestasi – Slide 11) Sesebuah organisasi wajib menjaga keselamatan dan kesihatan kakitangannya ketika bekerja. Berikan perbezaan definisi di antara kedua-duanya. (Jawapan: Definisi keselamatan dan kesihatan pekerja – Slide 12) Berikan dua contoh program yang boleh dilakukan bagi meningkatkan kesedaran pekerja dari segi keselamatan dan kesihatan sewaktu bekerja. (Jawapan: 1 contoh program keselamatan & 1 contoh program kesihatan – Slide 12) Apakah yang dimaksudkan dengan hubungan industri? (Jawapan: Definisi hubungan industri – Slide 13) Apa pentingnya pengurusan pampasan yang efektif kepada sesebuah organisasi? (Jawapan: Kesan pelaksanaan pampasan – Slide 14)

×