Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Os

285 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Os

  1. 1. 10/10/2007 KONSEP UMUM SISTEM PENGOPERASIAN FUNGSI-FUNGSI SISTEM PENGOPERASIAN JENIS-JENIS SISTEM PENGOPERASIAN Fungsi-fungsi Sistem Pengoperasian Berfungsi mengendalikan segala masalah yang bersangkutan dengan operasi sistem komputer dan direkabentuk agar membolehkan perhatian pihak pengguna ditumpukan dengan sepenuhnya kearah penggunaan komputer yang lebih kreatif. 1
  2. 2. 10/10/2007 Sambungan; Menambahkan lagi produktiviti sistem komputer dengan cara mempertingkatkan jumlah kerja yang dilaksanakan oleh sistem komputer dalam suatu masa yang tertentu. Mengurangkan serta memperbaiki masa sambutan atau masa pusing-balik bagi sistem komputer, iaitu jumlah masa yang digunakan oleh komputer untuk menginput, memproses dan mengoutput. Membantu dalam pengurusan kawalan aktiviti-aktiviti komputer agar sesuatu sistem itu dapat mencapai daya pemprosesan yang tinggi dengan kos terendah. Sambungan; Membantu juru-aturcara dengan cara menyediakan bahasa-bahasa pengaturcaraan yang mudah digunakan. Membantu juru operasi komputer untuk menyediakan kemudahan-kemudahan bagi membolehkan mereka berkomunikasi dengan sistem komputer serta mengurangkan keperluan untuk mengendalikan perantiperanti sistem komputer secara manual. Sebagai antaramuka untuk interaksi pengguna dengan sistem komputer. 2
  3. 3. 10/10/2007 Jenis-jenis Sistem Pengoperasian Berkelompok Perlaksanaan kerja adalah menurut penjadualan berjujukan(rujuk gambarajah 1.5). Setiap kerja akan dilaksanakan dengan segera apabila input diperoleh. Jika terlalu banyak, kerja akan disimpan dahulu di dalam storan sekunder kemudian dilaksana satu persatu. Kelemahan : Keseluruhan fungsi/perkhidmatan komputer hanya tertumpu pada 1 kerja sahaja (tidak mempertimbangkan – kecil/besar, penting/tidak) Kalau banyak kerja-kerja kecil, maka akan berlaku pembaziran penggunaan system komputer, terutama ‘masa pemproses’. 3
  4. 4. 10/10/2007 Kelebihan : Ia menghindari status sumber menjadi tidak aktif walaupun tanpa interaksi dan penyeliaan manusia. Ia digunakan pada kelas-kelas komputer yang mahal untuk mengurangkan kos dengan penggunaan sumbersumber yang kerap. Gambarajah 1.5 : Contoh Operasi Sistem Berkelompok 4
  5. 5. 10/10/2007 Kongsi Masa membenarkan sistem komputer digunakan secara serentak oleh ramai pengguna. Pengguna fikir, sistem komputer sedang berkhidmat khas padanya sahaja. Berlaku kerana sistem komputer memberi peruntukkan sehiris masa pemproses untuk setiap pengguna (peruntukkan masa pemproses sementara menunggu ‘save’ disket, input rangkaian, etc;) Proses ini dinamakan ‘hirisan masa’ Apabila hirisan masa kerja A tamat – pergi ke hirisan masa kerja B Exp: sistem carian buku di perpustakaan (OPAC – On-line Catalog), internet. Gambarajah 1.6 : Contoh Operasi Sistem Kongsi Masa 5
  6. 6. 10/10/2007 Teragih tugas-tugas pengoperasian bagi bahagian berbeza program akan diagih-agihkan kepada beberapa pemproses (dua atau lebih komputer) tetapi berjalan secara serentak. Setiap proses akan mempunyai ingatan sendiri dan saling berhubung melalui talian komunikasi. Sejenis perkomputeran selari (parallel computing) Exp : talian kelajuan tinggi(LAN)/talian telefon Setiap pemproses adalah berbeza daripada saiz dan fungsi. Kelebihan : Perkongsian sumber yang cekap Mempercepatkan komputasi Meningkatkan kebolehharapan serta komunikasi Gambarajah 1.7 : Contoh Operasi Sistem Teragih 6
  7. 7. 10/10/2007 Masa Nyata corak perkhidmatan adalah sama seperti sistem pengoperasian kongsi masa. Terdapat terminal yang terletak jauh dari permproses yang akan menghubungkan pengguna dengan sistem komputer. Perbezaan : Tidak akan proses kerja dengan serentak. Tidak sesuai untuk pemprosesan kerja yang melibatkan banyak pengiraan. Penggunaan biasanya untuk kerja-kerja bersangkutan input/output yang banyak seperti kerja-kerja input data dari terminal. Exp : pendaftaran pelajar,pendaftaran modul, mesin ATM Multipengaturcaraan digunakan secara meluas membolehkan sistem komputer melarikan banyak kerja dengan serentak pada satu masa. Setiap kerja akan dibahagikan kepada bahagianbahagian tertentu dan dilaksanakan satu persatu. Perlaksanaan kerja menggunakan teknik hamparan a/cara. Modul-modul a/cara akan disimpan dalam storan sekunder, apabila diperlukan baru dimasukkan ke dalam ingatan utama. Exp : save,print,taip,bold,etc ** Hamparan a/cara – biasanya digunakan apabila arahan-arahan/data-data yang diberikan melebihi jumlah ingatan fizikal) 7
  8. 8. 10/10/2007 Gambarajah 1.8 : Contoh Operasi Sistem Multipengaturcaraan Multipemprosesan lebih kurang sama seperti sistem pengoperasian multipengaturcaraan Perbezaan : memerlukan beberapa pemproses beroperasi dengan serentak. melaksanakan pelbagai tugas yang tak segerak dalam suatu masa yang sama. Dari sudut fungsi, perlu sediakan kemudahan-kemudahan yang meliputi skema-skema berikut : peruntukkan dan pengurusan sumber-sumber sistem. perlindungan ingatan dan set data. menghalang kebuntuan sistem. penamatan proses yang luar biasa/pengendalian kekecualian. ** Kesimpulan : perlu sediakan skema-skema pengimbasan muatan input/output dan pemproses yang kompleks dan cekap. 8

×