SlideShare a Scribd company logo

سكاكين لقطع الجينات

إنزيمات القطع أمدتنا بسكاكين كيمائيه لقطع الجينات يمكن قطع DNA)) إلى قطع معروفه والتي يمكن استخدامها بعد ذلك • لمعرفة ترتيب الجينات على الكرموسومات • تحليل التركيب الكيميائي للجينات ولمناطق من (DNA) تنظم وظيفة الجينات • تخليق خلطات من الجينات

1 of 6
Download to read offline
‫فكر‬‫العباقرة‬ ‫بعقول‬
‫صفحة‬1
‫محمد‬‫طه‬
‫القطع‬ ‫إنزيمات‬
‫الجينات‬ ‫لقطع‬ ‫كيمائيه‬ ‫بسكاكين‬ ‫أمدتنا‬
‫قطع‬ ‫يمكن‬DNA))‫معروفه‬ ‫قطع‬ ‫إلى‬
‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫استخدامها‬ ‫يمكن‬ ‫والتي‬
‫الكرموسومات‬ ‫على‬ ‫الجينات‬ ‫ترتيب‬ ‫لمعرفة‬
‫للجينات‬ ‫الكيميائي‬ ‫التركيب‬ ‫تحليل‬
‫من‬ ‫ولمناطق‬(DNA)
‫الجين‬ ‫وظيفة‬ ‫تنظم‬‫ا‬‫ت‬
‫الجينات‬ ‫من‬ ‫خلطات‬ ‫تخليق‬
‫هذه‬‫التقنية‬‫د‬ ‫فتحت‬‫رب‬‫ا‬‫جديد‬‫ا‬‫التنظيم‬ ‫لدراسة‬
‫الراقية‬ ‫الحيوانات‬ ‫في‬ ‫الجينات‬ ‫عن‬ ‫والتعبير‬
‫المعلوما‬ ‫زيادة‬‫ت‬‫البحثية‬ ‫المنطقة‬ ‫هذه‬ ‫فى‬
‫التشوهات‬ ‫من‬ ‫والعالج‬ ‫الوقاية‬ ‫في‬ ‫ساعدت‬
‫والسرطان‬ ‫الوراثية‬ ‫واألمراض‬
Arber))
‫القطع‬ ‫إنزيمات‬ ‫اكتشف‬((Restriction enzymes
‫ترتبط‬ ‫اإلنزيمات‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫افترض‬
‫بمادة‬DNA))‫معينه‬ ‫مناطق‬ ‫في‬
‫متكررة‬ ‫تراكيب‬ ‫على‬ ‫تحتوى‬
‫النتروجينيه‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫تتابع‬ ‫من‬ ‫تتكون‬
Smith))
‫فرضية‬ ‫اقر‬Arber))
‫منتقاة‬ ‫بكتريا‬ ‫من‬ ‫قطع‬ ‫إنزيمات‬ ‫باستخدام‬
‫مادة‬ ‫تقطع‬ ‫اإلنزيمات‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫اظهر‬DNA))
‫متماثل‬ ‫تتابع‬ ‫منتصف‬ ‫في‬
‫الخصائص‬ ‫نفس‬ ‫لها‬ ‫أخرى‬ ‫قطع‬ ‫إنزيمات‬
‫ت‬ ‫في‬ ‫تختلف‬ ‫ولكن‬‫أخرى‬ ‫تتابعات‬ ‫على‬ ‫عرفها‬
(Nathans)
‫الوراثة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫القطع‬ ‫إنزيمات‬ ‫تطبيق‬ ‫رائد‬ ‫كان‬
‫جينية‬ ‫خرائط‬ ‫بناء‬ ‫في‬ ‫استخدامها‬ ‫إمكانية‬ ‫أوضح‬
‫فكر‬‫العباقرة‬ ‫بعقول‬
‫صفحة‬2
‫محمد‬‫طه‬
‫القطع‬ ‫إنزيمات‬ ‫فيها‬ ‫تدخل‬ ‫جديدة‬ ‫طرق‬ ‫وتطبيق‬ ‫تطوير‬
‫الوراثة‬ ‫في‬ ‫مختلفة‬ ‫مشكالت‬ ‫لحل‬
‫الطب‬ ‫في‬ ‫نوبل‬ ‫جائزة‬ ‫على‬ ‫الثالثة‬ ‫حصل‬
‫أفاد‬ ‫الذي‬ ‫اكتشافاتهم‬ ‫على‬‫الوراثة‬ ‫علم‬
‫الوراثة‬ ‫مهمة‬‫هي‬
‫أن‬ ‫كيف‬ ‫وشرح‬ ‫وصف‬‫تترتب‬ ‫الجينات‬
‫الحية‬ ‫الكائنات‬ ‫في‬ ‫الخاليا‬ ‫عنها‬ ‫وتعبر‬
‫اكتشاف‬‫إنزيمات‬‫القطع‬‫أمدنا‬‫بوسائل‬‫وأدوات‬
‫للتحليل‬‫الجين‬ ‫فعل‬ ‫آلية‬ ‫لفهم‬ ‫الكيميائي‬
‫قصيرة‬ ‫فتره‬ ‫من‬ ‫متاحة‬ ‫اإلنزيمات‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫مع‬
‫نتائج‬ ‫إلى‬ ‫أدت‬ ‫الوراثة‬ ‫في‬ ‫تطبيقاتها‬ ‫أن‬ ‫إال‬‫باهرة‬
‫الراقية‬ ‫للحيوانات‬ ‫الجينات‬ ‫عن‬ ‫والتعبير‬ ‫تنظيم‬
‫العمل‬ ‫كل‬‫في‬‫كثيرة‬ ‫أبحاث‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ ‫المنطقة‬ ‫هذه‬
‫كثيرة‬ ‫بحثيه‬ ‫ومجموعات‬‫في‬‫كل‬‫أنحاء‬‫العالم‬
‫الثالثة‬ ‫الرواد‬ ‫على‬ ‫اعتمدوا‬ ‫هؤالء‬ ‫كل‬
‫لقطع‬ ‫كأدوات‬ ‫تستخدم‬ ‫القطع‬ ‫إنزيمات‬DNA))
‫معرفه‬ ‫محدده‬ ‫صغيره‬ ‫ألجزاء‬
‫ال‬ ‫على‬ ‫الجينات‬ ‫ترتيب‬‫كرموسومات‬
‫الكيميائي‬ ‫التركيب‬ ‫لتحليل‬ ‫استخدامها‬ ‫يمكن‬ ‫وهذه‬
‫كيميائيه‬ ‫بوسائل‬ ‫للجينات‬
‫أكثر‬‫أهميه‬ ‫القطع‬ ‫إنزيمات‬‫تستخدم‬ ‫التي‬
‫منطقه‬ ‫وظيفة‬ ‫لتحليل‬‫من‬DNA))
‫ا‬‫الجيني‬ ‫التعبير‬ ‫تنظم‬ ‫لتي‬Gene expression))
‫لبحث‬ ‫مجال‬ ‫فتح‬ ‫هذا‬
‫والوظيفة‬ ‫الوراثة‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫لدراسة‬
‫أ‬ ‫أالن‬ ‫يمكننا‬‫االجابه‬ ‫نبدأ‬ ‫ن‬
‫جوهريه‬ ‫اسئله‬‫البيولوجي‬ ‫في‬
‫فكر‬‫العباقرة‬ ‫بعقول‬
‫صفحة‬3
‫محمد‬‫طه‬
‫وحيده‬ ‫مخصبه‬ ‫بويضة‬ ‫لتطور‬ ‫تتحرك‬ ‫الجينات‬ ‫أن‬ ‫كيف‬
‫األعضاء‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫له‬ ‫فرد‬ ‫إلى‬
‫األعضاء‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫في‬ ‫الخاليا‬ ‫أن‬ ‫يحدد‬ ‫الذي‬ ‫ما‬
‫متخصصة‬ ‫بوظيفة‬ ‫تقوم‬ ‫سوف‬
‫الوظيفة‬ ‫واختالل‬ ‫المختلفة‬ ‫األمراض‬
‫والعال‬ ‫الوقاية‬ ‫في‬ ‫تساعد‬ ‫سوف‬ ‫المعلومات‬ ‫زيادة‬‫ج‬
‫الوراثية‬ ‫األمراض‬ ‫عالج‬
‫السرطان‬ ‫عالج‬
Werner Arber))
‫الستينيات‬ ‫خالل‬ ‫جينيف‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫من‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫بدأ‬
‫القطع‬ ‫إنزيمات‬ ‫اكتشف‬
‫قديمه‬ ‫ظاهره‬ ‫يدرس‬ ‫كان‬ ‫حيث‬
(‫البكتريوفاج‬ ‫لفيروس‬ ‫العائل‬ ‫تقيد‬)
Host controlled of Bacteriophage))
‫في‬ ‫تغيرات‬ ‫بها‬ ‫يحدث‬ ‫عملية‬ ‫أنها‬ ‫وجد‬DNA))‫للفيروس‬
‫ب‬ ‫العملي‬‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫العائل‬ ‫لدفاع‬ ‫وسيله‬ ‫أنها‬ ‫دت‬
(Arber)
‫مكونين‬ ‫إلى‬ ‫تقسيمها‬ ‫يمكن‬ ‫الظاهرة‬ ‫أن‬ ‫أوضح‬
1-‫تعديل‬Modification))
2-‫تقييد‬Restriction ))
‫الميثيل‬ ‫مجموعة‬ ‫بإضافة‬ ‫يكون‬ ‫التعديل‬Methylation of
DNA))
‫الوراثية‬ ‫المادة‬ ‫تركيب‬ ‫يتغير‬ ‫وبذلك‬DNA))
‫بالقطع‬ ‫ذلك‬ ‫يسمح‬‫والقطع‬ ‫التقييد‬ ‫فيجتمع‬
‫إنزيمات‬ ‫تحفزها‬ ‫العمليتين‬ ‫كال‬
Restriction Enzymes)Specific)
‫تعديل‬ ‫وإنزيمات‬ ‫قطع‬ ‫إنزيمات‬ ‫تحفزها‬ ‫العملية‬
‫فكر‬‫العباقرة‬ ‫بعقول‬
‫صفحة‬4
‫محمد‬‫طه‬
‫جزئ‬ ‫أن‬ ‫اقترح‬DNA))‫معينه‬ ‫أماكن‬ ‫على‬ ‫تحتوى‬
Specific sites))‫االرتباط‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫لها‬
‫اإلنزيمات‬ ‫من‬ ‫النوعيين‬ ‫بكال‬
‫من‬ ‫تتكون‬ ‫المواقع‬ ‫هذه‬
‫تركيبي‬ ‫عناصر‬‫ه‬‫تتابعات‬ ‫من‬ ‫تتكون‬‫مخصوصة‬
‫اإلنزيمات‬‫المواقع‬ ‫هذه‬ ‫عند‬ ‫تعمل‬‫إما‬‫تقطيع‬ ‫الجزئ‬ ‫تكسير‬
Restriction))‫او‬Methylation
Hamilton Smith))
‫عن‬ ‫منفصال‬ ‫عمل‬ ‫بيوكميائى‬ ‫كان‬Arber
‫عام‬1791‫فيهما‬ ‫شرح‬ ‫أساسيتان‬ ‫ورقتين‬ ‫نشر‬
‫اال‬ ‫تسبب‬ ‫بكتريا‬ ‫من‬ ‫القطع‬ ‫إنزيمات‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬‫نفونزا‬
Haemophilus influenzae))
‫في‬ ‫القطع‬ ‫إنزيمات‬ ‫بالتفصيل‬ ‫حدد‬ ‫حيث‬
(Haemophilus influenzae)
‫تقطع‬ ‫والتي‬DNA))‫قطع‬ ‫إلى‬ ‫الغريب‬
‫نتروجينيه‬ ‫قاعدة‬ ‫مائة‬ ‫على‬ ‫تحتوى‬ ‫قطعه‬ ‫كل‬
‫تلمس‬ ‫ال‬ ‫ولكن‬DNA))‫نفسها‬ ‫البكتريا‬ ‫بالعائل‬ ‫الخاص‬
‫أوضح‬smith‫ونهايتها‬ ‫بدايتها‬ ‫فى‬ ‫قطعه‬ ‫كل‬ ‫ان‬
‫لها‬‫قواعد‬ ‫الثالث‬ ‫نفس‬
‫يوضح‬ ‫هذا‬‫قطعت‬ ‫اإلنزيمات‬ ‫أن‬DNA))
‫معين‬ ‫مخصص‬ ‫مكان‬ ‫فى‬
‫موجود‬ ‫التتابع‬ ‫هذا‬ ‫حيث‬
‫المنتصف‬ ‫في‬ ‫وقطع‬ ‫متماثل‬ ‫التتابع‬ ‫هذا‬
‫من‬ ‫الكثير‬‫إنزيمات‬‫القطع‬‫التي‬‫بنفس‬ ‫عملت‬ ‫غيره‬ ‫وصفها‬
‫طريقة‬smithes))
‫أكثر‬‫اإلنزيمات‬‫أظهرت‬‫فتره‬ ‫كل‬ ‫عددها‬ ‫ويتزايد‬ ‫النمط‬ ‫نفس‬
‫الق‬ ‫إنزيمات‬‫النتروجينيه‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫متماثلة‬ ‫تتابعات‬ ‫على‬ ‫تتعرف‬ ‫طع‬
‫مادة‬ ‫وتقطع‬DNA))‫التتابعات‬ ‫تلك‬ ‫تتواجد‬ ‫حيث‬
‫مختلفة‬ ‫تتابعات‬ ‫على‬ ‫تتعرف‬ ‫مختلفة‬ ‫إنزيمات‬
‫يمكن‬ ‫والتي‬ ‫متاحة‬ ‫اإلنزيمات‬ ‫من‬ ‫بطارية‬ ‫أالن‬
‫فكر‬‫العباقرة‬ ‫بعقول‬
‫صفحة‬5
‫محمد‬‫طه‬
‫قطع‬ ‫في‬ ‫تستخدم‬ ‫أن‬DNA))‫مختلفة‬ ‫أماكن‬ ‫في‬
‫المعرفة‬ ‫القطع‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫إنتاج‬ ‫اجل‬ ‫من‬
Dan Nathans))
‫الوراثة‬ ‫مشاكل‬ ‫لحل‬ ‫وذلك‬ ‫القطع‬ ‫إنزيمات‬ ‫تطبيقات‬ ‫رائد‬ ‫كان‬
‫تيمو‬ ‫بال‬ ‫في‬ ‫عمل‬‫ر‬‫مع‬smith))
‫السبعينات‬ ‫خالل‬ ‫أجريت‬ ‫البحثية‬ ‫المنطقة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫إسهاماته‬ ‫كل‬
Nathans))
‫تجاربه‬ ‫في‬ ‫استخدم‬DNA))‫فيروس‬ ‫من‬ ‫صغير‬( simian virus)
SV40))‫عامه‬ ‫أهميه‬ ‫لها‬ ‫نتيجة‬ ‫هذه‬ ‫لكن‬(general
significance)
‫عام‬ ‫شرح‬1791‫اكتشفها‬ ‫التي‬ ‫اإلنزيمات‬smith))
‫تقطع‬ ‫والتي‬SV40DNA))
‫الوراثة‬ ‫في‬ ‫القطع‬ ‫إلنزيمات‬ ‫مختلفة‬ ‫تطبيقات‬ ‫ناقش‬
‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫تطور‬ ‫وتوقع‬
‫قطع‬ ‫نمط‬ ‫وصف‬ ‫سنتين‬ ‫بعد‬(DNA)‫فيروس‬ ‫في‬SV40))
‫قطع‬ ‫انزيمى‬ ‫بإضافة‬ ‫عليه‬ ‫حصل‬ ‫الذي‬
‫بعضها‬ ‫مع‬ ‫القطع‬ ‫يضع‬ ‫أن‬ ‫استطاع‬
‫ا‬ ‫من‬‫الثالثة‬ ‫القطع‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫المتحصل‬ ‫ألجزاء‬
‫لفيروس‬ ‫الجينية‬ ‫الخريطة‬ ‫ركب‬SV40))
‫أوال‬‫ك‬ ‫بطريقه‬ ‫عليها‬ ‫حصل‬‫ي‬‫ميائيه‬
‫الطريقة‬‫التي‬‫استخدمها‬Nathan))
‫علماء‬ ‫استخدمها‬‫آخرين‬‫تعقيدا‬ ‫أكثر‬ ‫خرائط‬ ‫لرسم‬
‫فكر‬‫العباقرة‬ ‫بعقول‬
‫صفحة‬6
‫محمد‬‫طه‬
‫حصلو‬‫ا‬‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫لجهودهم‬ ‫نوبل‬ ‫جائزة‬ ‫على‬

Recommended

Splicing genes الجينات المنشطره
Splicing genes  الجينات المنشطرهSplicing genes  الجينات المنشطره
Splicing genes الجينات المنشطرهMohamed Alashram
 
الجين فى أنبوب ثورة الهندسه الوراثيه
الجين فى أنبوب ثورة الهندسه الوراثيهالجين فى أنبوب ثورة الهندسه الوراثيه
الجين فى أنبوب ثورة الهندسه الوراثيهMohamed Alashram
 
الجين فى أنبوب ثورة الهندسه الوراثيه
الجين فى أنبوب ثورة الهندسه الوراثيهالجين فى أنبوب ثورة الهندسه الوراثيه
الجين فى أنبوب ثورة الهندسه الوراثيهMohamed Alashram
 
خرائط الماده الوراثيه
خرائط الماده الوراثيهخرائط الماده الوراثيه
خرائط الماده الوراثيهMohamed Alashram
 
الوراثه التجريبيه
الوراثه التجريبيهالوراثه التجريبيه
الوراثه التجريبيهMohamed Alashram
 
المنشأ الخلوى لانكوجينات فيروسات الرترو
المنشأ الخلوى لانكوجينات فيروسات الرتروالمنشأ الخلوى لانكوجينات فيروسات الرترو
المنشأ الخلوى لانكوجينات فيروسات الرتروMohamed Alashram
 
الفيروسات المسرطنه وفعلها فى الخليه
 الفيروسات المسرطنه وفعلها فى الخليه الفيروسات المسرطنه وفعلها فى الخليه
الفيروسات المسرطنه وفعلها فى الخليهMohamed Alashram
 

More Related Content

Viewers also liked

الفيروسات الارتجاعية والبيرونات
الفيروسات الارتجاعية والبيروناتالفيروسات الارتجاعية والبيرونات
الفيروسات الارتجاعية والبيروناتNaif2060
 
الدجاجه أولا أم البيضه أولا
الدجاجه أولا أم البيضه أولاالدجاجه أولا أم البيضه أولا
الدجاجه أولا أم البيضه أولاMohamed Alashram
 
Half-life and Nuclear Reaction
Half-life and Nuclear ReactionHalf-life and Nuclear Reaction
Half-life and Nuclear Reactionclareyfans
 
Applied Bioinformatics & Chemoinformatics: Techniques, Tools, and Opportunities
Applied Bioinformatics & Chemoinformatics: Techniques, Tools, and OpportunitiesApplied Bioinformatics & Chemoinformatics: Techniques, Tools, and Opportunities
Applied Bioinformatics & Chemoinformatics: Techniques, Tools, and OpportunitiesHezekiah Fatoki
 
FORENSIC DNA PROFILING: Strengths and Limitations
FORENSIC DNA PROFILING: Strengths and LimitationsFORENSIC DNA PROFILING: Strengths and Limitations
FORENSIC DNA PROFILING: Strengths and LimitationsHezekiah Fatoki
 
‫قسم الامراض المعدية Department of infectious diseases
‫قسم الامراض المعدية Department of infectious diseases‫قسم الامراض المعدية Department of infectious diseases
‫قسم الامراض المعدية Department of infectious diseasesHayat abdulhamid
 
مبادئ علم الوراثة
مبادئ علم الوراثةمبادئ علم الوراثة
مبادئ علم الوراثةnoraallahou
 
.علم الوراثة.
.علم الوراثة..علم الوراثة.
.علم الوراثة.Noor Eid
 
التقنية الحيوية ( مجموعة شقراء)
التقنية الحيوية ( مجموعة شقراء)التقنية الحيوية ( مجموعة شقراء)
التقنية الحيوية ( مجموعة شقراء)RanaAbdullah11
 
Restriction enzymes d.sirohi
Restriction enzymes d.sirohiRestriction enzymes d.sirohi
Restriction enzymes d.sirohiD. Sirohi
 
DNA Analysis
DNA Analysis DNA Analysis
DNA Analysis Yosok Pun
 
Crispr cas: A new tool of genome editing
Crispr cas: A new tool of genome editing Crispr cas: A new tool of genome editing
Crispr cas: A new tool of genome editing palaabhay
 

Viewers also liked (20)

الفيروسات الارتجاعية والبيرونات
الفيروسات الارتجاعية والبيروناتالفيروسات الارتجاعية والبيرونات
الفيروسات الارتجاعية والبيرونات
 
الدجاجه أولا أم البيضه أولا
الدجاجه أولا أم البيضه أولاالدجاجه أولا أم البيضه أولا
الدجاجه أولا أم البيضه أولا
 
Half-life and Nuclear Reaction
Half-life and Nuclear ReactionHalf-life and Nuclear Reaction
Half-life and Nuclear Reaction
 
التيلومير
التيلوميرالتيلومير
التيلومير
 
Dna in forensics
Dna in forensicsDna in forensics
Dna in forensics
 
Applied Bioinformatics & Chemoinformatics: Techniques, Tools, and Opportunities
Applied Bioinformatics & Chemoinformatics: Techniques, Tools, and OpportunitiesApplied Bioinformatics & Chemoinformatics: Techniques, Tools, and Opportunities
Applied Bioinformatics & Chemoinformatics: Techniques, Tools, and Opportunities
 
تضاعف الحامض النووي Dna
تضاعف الحامض النووي Dnaتضاعف الحامض النووي Dna
تضاعف الحامض النووي Dna
 
Paper from mokhtar thesis
Paper from mokhtar thesisPaper from mokhtar thesis
Paper from mokhtar thesis
 
FORENSIC DNA PROFILING: Strengths and Limitations
FORENSIC DNA PROFILING: Strengths and LimitationsFORENSIC DNA PROFILING: Strengths and Limitations
FORENSIC DNA PROFILING: Strengths and Limitations
 
‫قسم الامراض المعدية Department of infectious diseases
‫قسم الامراض المعدية Department of infectious diseases‫قسم الامراض المعدية Department of infectious diseases
‫قسم الامراض المعدية Department of infectious diseases
 
مبادئ علم الوراثة
مبادئ علم الوراثةمبادئ علم الوراثة
مبادئ علم الوراثة
 
.علم الوراثة.
.علم الوراثة..علم الوراثة.
.علم الوراثة.
 
DNA FORENSIC ANALYSIS
DNA FORENSIC ANALYSISDNA FORENSIC ANALYSIS
DNA FORENSIC ANALYSIS
 
التقنية الحيوية ( مجموعة شقراء)
التقنية الحيوية ( مجموعة شقراء)التقنية الحيوية ( مجموعة شقراء)
التقنية الحيوية ( مجموعة شقراء)
 
Restriction enzymes d.sirohi
Restriction enzymes d.sirohiRestriction enzymes d.sirohi
Restriction enzymes d.sirohi
 
Bioguide
BioguideBioguide
Bioguide
 
DNA Analysis
DNA Analysis DNA Analysis
DNA Analysis
 
Dna forensic
Dna forensicDna forensic
Dna forensic
 
Dna fingerprinting
Dna fingerprintingDna fingerprinting
Dna fingerprinting
 
Crispr cas: A new tool of genome editing
Crispr cas: A new tool of genome editing Crispr cas: A new tool of genome editing
Crispr cas: A new tool of genome editing
 

Similar to سكاكين لقطع الجينات

restriction enzymes انزيمات القطع ودورها فى الوراثة التجريبيه.pdf
restriction enzymes انزيمات القطع ودورها فى الوراثة التجريبيه.pdfrestriction enzymes انزيمات القطع ودورها فى الوراثة التجريبيه.pdf
restriction enzymes انزيمات القطع ودورها فى الوراثة التجريبيه.pdfMohamed Alashram
 
الهندسة الوراثية
الهندسة الوراثيةالهندسة الوراثية
الهندسة الوراثيةMahmoud Ibrahim
 
فى المناعه Niles Jerne نظريات
فى المناعه  Niles Jerne نظريات  فى المناعه  Niles Jerne نظريات
فى المناعه Niles Jerne نظريات Mohamed Alashram
 
خرائط الماده الوراثيه
خرائط الماده الوراثيهخرائط الماده الوراثيه
خرائط الماده الوراثيهMohamed Alashram
 
الوراثة-النظري-المرحلة-الثالثة_3مقرر محاضرات.pdf
الوراثة-النظري-المرحلة-الثالثة_3مقرر محاضرات.pdfالوراثة-النظري-المرحلة-الثالثة_3مقرر محاضرات.pdf
الوراثة-النظري-المرحلة-الثالثة_3مقرر محاضرات.pdfhakim hassan
 
الجينات النطاطه
الجينات النطاطهالجينات النطاطه
الجينات النطاطهMohamed Alashram
 
الفيروسات المسرطنه.pdf
الفيروسات المسرطنه.pdfالفيروسات المسرطنه.pdf
الفيروسات المسرطنه.pdfMohamed Alashram
 
DArT (تقانة مصفوفات التنوع الحيوي )
DArT (تقانة مصفوفات التنوع الحيوي )DArT (تقانة مصفوفات التنوع الحيوي )
DArT (تقانة مصفوفات التنوع الحيوي )Ibrahem Ismael
 
النسخ فى الخليه الصوره متكامله
النسخ فى الخليه الصوره متكاملهالنسخ فى الخليه الصوره متكامله
النسخ فى الخليه الصوره متكاملهMohamed Alashram
 
التنوع فى إنتاج الأجسم المضاده
التنوع فى إنتاج الأجسم المضادهالتنوع فى إنتاج الأجسم المضاده
التنوع فى إنتاج الأجسم المضادهMohamed Alashram
 
التنوع فى إنتاج الأجسم المضاده لأسباب وراثيه
التنوع فى إنتاج الأجسم المضاده لأسباب وراثيهالتنوع فى إنتاج الأجسم المضاده لأسباب وراثيه
التنوع فى إنتاج الأجسم المضاده لأسباب وراثيهMohamed Alashram
 
من أسرار الأجسام المضاده
من أسرار الأجسام المضادهمن أسرار الأجسام المضاده
من أسرار الأجسام المضادهMohamed Alashram
 
تركيب الجسم المضاد نوبل الطب 1972
تركيب الجسم المضاد نوبل الطب 1972تركيب الجسم المضاد نوبل الطب 1972
تركيب الجسم المضاد نوبل الطب 1972Mohamed Alashram
 
تركيب الجسم المضاد
تركيب الجسم المضادتركيب الجسم المضاد
تركيب الجسم المضادMohamed Alashram
 
النسخ فى الخليه صوره متكامله
النسخ فى الخليه صوره متكاملهالنسخ فى الخليه صوره متكامله
النسخ فى الخليه صوره متكاملهMohamed Alashram
 
من أسرار الجينات
من أسرار الجيناتمن أسرار الجينات
من أسرار الجيناتMohamed Alashram
 
علم الوراثة اللاجيني Epigenetics
علم الوراثة اللاجيني Epigeneticsعلم الوراثة اللاجيني Epigenetics
علم الوراثة اللاجيني EpigeneticsUniv. of Tripoli
 
الحمض النووي
الحمض النوويالحمض النووي
الحمض النوويfalehkhalaf
 

Similar to سكاكين لقطع الجينات (20)

restriction enzymes انزيمات القطع ودورها فى الوراثة التجريبيه.pdf
restriction enzymes انزيمات القطع ودورها فى الوراثة التجريبيه.pdfrestriction enzymes انزيمات القطع ودورها فى الوراثة التجريبيه.pdf
restriction enzymes انزيمات القطع ودورها فى الوراثة التجريبيه.pdf
 
الهندسة الوراثية
الهندسة الوراثيةالهندسة الوراثية
الهندسة الوراثية
 
فى المناعه Niles Jerne نظريات
فى المناعه  Niles Jerne نظريات  فى المناعه  Niles Jerne نظريات
فى المناعه Niles Jerne نظريات
 
خرائط الماده الوراثيه
خرائط الماده الوراثيهخرائط الماده الوراثيه
خرائط الماده الوراثيه
 
قضايا طبية
قضايا طبيةقضايا طبية
قضايا طبية
 
الوراثة-النظري-المرحلة-الثالثة_3مقرر محاضرات.pdf
الوراثة-النظري-المرحلة-الثالثة_3مقرر محاضرات.pdfالوراثة-النظري-المرحلة-الثالثة_3مقرر محاضرات.pdf
الوراثة-النظري-المرحلة-الثالثة_3مقرر محاضرات.pdf
 
الجينات النطاطه
الجينات النطاطهالجينات النطاطه
الجينات النطاطه
 
الفيروسات المسرطنه.pdf
الفيروسات المسرطنه.pdfالفيروسات المسرطنه.pdf
الفيروسات المسرطنه.pdf
 
Microarray
MicroarrayMicroarray
Microarray
 
DArT (تقانة مصفوفات التنوع الحيوي )
DArT (تقانة مصفوفات التنوع الحيوي )DArT (تقانة مصفوفات التنوع الحيوي )
DArT (تقانة مصفوفات التنوع الحيوي )
 
النسخ فى الخليه الصوره متكامله
النسخ فى الخليه الصوره متكاملهالنسخ فى الخليه الصوره متكامله
النسخ فى الخليه الصوره متكامله
 
التنوع فى إنتاج الأجسم المضاده
التنوع فى إنتاج الأجسم المضادهالتنوع فى إنتاج الأجسم المضاده
التنوع فى إنتاج الأجسم المضاده
 
التنوع فى إنتاج الأجسم المضاده لأسباب وراثيه
التنوع فى إنتاج الأجسم المضاده لأسباب وراثيهالتنوع فى إنتاج الأجسم المضاده لأسباب وراثيه
التنوع فى إنتاج الأجسم المضاده لأسباب وراثيه
 
من أسرار الأجسام المضاده
من أسرار الأجسام المضادهمن أسرار الأجسام المضاده
من أسرار الأجسام المضاده
 
تركيب الجسم المضاد نوبل الطب 1972
تركيب الجسم المضاد نوبل الطب 1972تركيب الجسم المضاد نوبل الطب 1972
تركيب الجسم المضاد نوبل الطب 1972
 
تركيب الجسم المضاد
تركيب الجسم المضادتركيب الجسم المضاد
تركيب الجسم المضاد
 
النسخ فى الخليه صوره متكامله
النسخ فى الخليه صوره متكاملهالنسخ فى الخليه صوره متكامله
النسخ فى الخليه صوره متكامله
 
من أسرار الجينات
من أسرار الجيناتمن أسرار الجينات
من أسرار الجينات
 
علم الوراثة اللاجيني Epigenetics
علم الوراثة اللاجيني Epigeneticsعلم الوراثة اللاجيني Epigenetics
علم الوراثة اللاجيني Epigenetics
 
الحمض النووي
الحمض النوويالحمض النووي
الحمض النووي
 

More from Mohamed Alashram

different cheese styles cheese styles
different cheese  styles cheese stylesdifferent cheese  styles cheese styles
different cheese styles cheese stylesMohamed Alashram
 
milk processing .how to process cheese
milk  processing .how to process cheesemilk  processing .how to process cheese
milk processing .how to process cheeseMohamed Alashram
 
emergency medicine introduction.pptx
emergency  medicine  introduction.pptxemergency  medicine  introduction.pptx
emergency medicine introduction.pptxMohamed Alashram
 
emergency medicine introduction.pdf
emergency  medicine  introduction.pdfemergency  medicine  introduction.pdf
emergency medicine introduction.pdfMohamed Alashram
 
histology of respiratory system upper and lower
histology of respiratory system upper and lowerhistology of respiratory system upper and lower
histology of respiratory system upper and lowerMohamed Alashram
 
histology of respiratory system upper lower
histology of respiratory system upper lowerhistology of respiratory system upper lower
histology of respiratory system upper lowerMohamed Alashram
 
histology of respiratory system upper lower
histology of respiratory system  upper lowerhistology of respiratory system  upper lower
histology of respiratory system upper lowerMohamed Alashram
 
histology of respiratory system upper lower
histology of respiratory system upper lowerhistology of respiratory system upper lower
histology of respiratory system upper lowerMohamed Alashram
 
histology of respiratory system upper and lower
histology of respiratory system upper and lowerhistology of respiratory system upper and lower
histology of respiratory system upper and lowerMohamed Alashram
 
Analgesia and Sedation. emergency medicine
Analgesia and Sedation. emergency medicineAnalgesia and Sedation. emergency medicine
Analgesia and Sedation. emergency medicineMohamed Alashram
 
الالكترونيات تعريفها انواعها اساسيات
الالكترونيات  تعريفها انواعها  اساسياتالالكترونيات  تعريفها انواعها  اساسيات
الالكترونيات تعريفها انواعها اساسياتMohamed Alashram
 
أشباه الموصلات تطبيقات مستقبل أساسيات
أشباه الموصلات  تطبيقات مستقبل  أساسياتأشباه الموصلات  تطبيقات مستقبل  أساسيات
أشباه الموصلات تطبيقات مستقبل أساسياتMohamed Alashram
 
مع الامثله البرمجه بسكراتس.اساسيات البرمجه
مع الامثله البرمجه بسكراتس.اساسيات البرمجهمع الامثله البرمجه بسكراتس.اساسيات البرمجه
مع الامثله البرمجه بسكراتس.اساسيات البرمجهMohamed Alashram
 
Airway Assessment and Management in emergency medicinent, .pdf
Airway Assessment and Management in emergency medicinent, .pdfAirway Assessment and Management in emergency medicinent, .pdf
Airway Assessment and Management in emergency medicinent, .pdfMohamed Alashram
 
Prehospital Monitoring.in emergency medicine
Prehospital Monitoring.in emergency medicinePrehospital Monitoring.in emergency medicine
Prehospital Monitoring.in emergency medicineMohamed Alashram
 
Breathing Assessment and management1.pdf
Breathing Assessment and management1.pdfBreathing Assessment and management1.pdf
Breathing Assessment and management1.pdfMohamed Alashram
 
red cell morphology indices.1.pdf
red cell morphology indices.1.pdfred cell morphology indices.1.pdf
red cell morphology indices.1.pdfMohamed Alashram
 

More from Mohamed Alashram (20)

different cheese styles cheese styles
different cheese  styles cheese stylesdifferent cheese  styles cheese styles
different cheese styles cheese styles
 
milk processing .how to process cheese
milk  processing .how to process cheesemilk  processing .how to process cheese
milk processing .how to process cheese
 
emergency medicine introduction.pptx
emergency  medicine  introduction.pptxemergency  medicine  introduction.pptx
emergency medicine introduction.pptx
 
emergency medicine introduction.pdf
emergency  medicine  introduction.pdfemergency  medicine  introduction.pdf
emergency medicine introduction.pdf
 
histology of respiratory system upper and lower
histology of respiratory system upper and lowerhistology of respiratory system upper and lower
histology of respiratory system upper and lower
 
histology of respiratory system upper lower
histology of respiratory system upper lowerhistology of respiratory system upper lower
histology of respiratory system upper lower
 
histology of respiratory system upper lower
histology of respiratory system  upper lowerhistology of respiratory system  upper lower
histology of respiratory system upper lower
 
histology of respiratory system upper lower
histology of respiratory system upper lowerhistology of respiratory system upper lower
histology of respiratory system upper lower
 
histology of respiratory system upper and lower
histology of respiratory system upper and lowerhistology of respiratory system upper and lower
histology of respiratory system upper and lower
 
Analgesia and Sedation. emergency medicine
Analgesia and Sedation. emergency medicineAnalgesia and Sedation. emergency medicine
Analgesia and Sedation. emergency medicine
 
الالكترونيات تعريفها انواعها اساسيات
الالكترونيات  تعريفها انواعها  اساسياتالالكترونيات  تعريفها انواعها  اساسيات
الالكترونيات تعريفها انواعها اساسيات
 
أشباه الموصلات تطبيقات مستقبل أساسيات
أشباه الموصلات  تطبيقات مستقبل  أساسياتأشباه الموصلات  تطبيقات مستقبل  أساسيات
أشباه الموصلات تطبيقات مستقبل أساسيات
 
مع الامثله البرمجه بسكراتس.اساسيات البرمجه
مع الامثله البرمجه بسكراتس.اساسيات البرمجهمع الامثله البرمجه بسكراتس.اساسيات البرمجه
مع الامثله البرمجه بسكراتس.اساسيات البرمجه
 
Airway Assessment and Management in emergency medicinent, .pdf
Airway Assessment and Management in emergency medicinent, .pdfAirway Assessment and Management in emergency medicinent, .pdf
Airway Assessment and Management in emergency medicinent, .pdf
 
Prehospital Monitoring.in emergency medicine
Prehospital Monitoring.in emergency medicinePrehospital Monitoring.in emergency medicine
Prehospital Monitoring.in emergency medicine
 
Breathing Assessment and management1.pdf
Breathing Assessment and management1.pdfBreathing Assessment and management1.pdf
Breathing Assessment and management1.pdf
 
Prehospital care.pdf
Prehospital care.pdfPrehospital care.pdf
Prehospital care.pdf
 
haematocrite.pdf
haematocrite.pdfhaematocrite.pdf
haematocrite.pdf
 
red cell morphology indices.1.pdf
red cell morphology indices.1.pdfred cell morphology indices.1.pdf
red cell morphology indices.1.pdf
 
manual cell count.pdf
manual cell count.pdfmanual cell count.pdf
manual cell count.pdf
 

سكاكين لقطع الجينات

 • 1. ‫فكر‬‫العباقرة‬ ‫بعقول‬ ‫صفحة‬1 ‫محمد‬‫طه‬ ‫القطع‬ ‫إنزيمات‬ ‫الجينات‬ ‫لقطع‬ ‫كيمائيه‬ ‫بسكاكين‬ ‫أمدتنا‬ ‫قطع‬ ‫يمكن‬DNA))‫معروفه‬ ‫قطع‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫استخدامها‬ ‫يمكن‬ ‫والتي‬ ‫الكرموسومات‬ ‫على‬ ‫الجينات‬ ‫ترتيب‬ ‫لمعرفة‬ ‫للجينات‬ ‫الكيميائي‬ ‫التركيب‬ ‫تحليل‬ ‫من‬ ‫ولمناطق‬(DNA) ‫الجين‬ ‫وظيفة‬ ‫تنظم‬‫ا‬‫ت‬ ‫الجينات‬ ‫من‬ ‫خلطات‬ ‫تخليق‬ ‫هذه‬‫التقنية‬‫د‬ ‫فتحت‬‫رب‬‫ا‬‫جديد‬‫ا‬‫التنظيم‬ ‫لدراسة‬ ‫الراقية‬ ‫الحيوانات‬ ‫في‬ ‫الجينات‬ ‫عن‬ ‫والتعبير‬ ‫المعلوما‬ ‫زيادة‬‫ت‬‫البحثية‬ ‫المنطقة‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫التشوهات‬ ‫من‬ ‫والعالج‬ ‫الوقاية‬ ‫في‬ ‫ساعدت‬ ‫والسرطان‬ ‫الوراثية‬ ‫واألمراض‬ Arber)) ‫القطع‬ ‫إنزيمات‬ ‫اكتشف‬((Restriction enzymes ‫ترتبط‬ ‫اإلنزيمات‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫افترض‬ ‫بمادة‬DNA))‫معينه‬ ‫مناطق‬ ‫في‬ ‫متكررة‬ ‫تراكيب‬ ‫على‬ ‫تحتوى‬ ‫النتروجينيه‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫تتابع‬ ‫من‬ ‫تتكون‬ Smith)) ‫فرضية‬ ‫اقر‬Arber)) ‫منتقاة‬ ‫بكتريا‬ ‫من‬ ‫قطع‬ ‫إنزيمات‬ ‫باستخدام‬ ‫مادة‬ ‫تقطع‬ ‫اإلنزيمات‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫اظهر‬DNA)) ‫متماثل‬ ‫تتابع‬ ‫منتصف‬ ‫في‬ ‫الخصائص‬ ‫نفس‬ ‫لها‬ ‫أخرى‬ ‫قطع‬ ‫إنزيمات‬ ‫ت‬ ‫في‬ ‫تختلف‬ ‫ولكن‬‫أخرى‬ ‫تتابعات‬ ‫على‬ ‫عرفها‬ (Nathans) ‫الوراثة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫القطع‬ ‫إنزيمات‬ ‫تطبيق‬ ‫رائد‬ ‫كان‬ ‫جينية‬ ‫خرائط‬ ‫بناء‬ ‫في‬ ‫استخدامها‬ ‫إمكانية‬ ‫أوضح‬
 • 2. ‫فكر‬‫العباقرة‬ ‫بعقول‬ ‫صفحة‬2 ‫محمد‬‫طه‬ ‫القطع‬ ‫إنزيمات‬ ‫فيها‬ ‫تدخل‬ ‫جديدة‬ ‫طرق‬ ‫وتطبيق‬ ‫تطوير‬ ‫الوراثة‬ ‫في‬ ‫مختلفة‬ ‫مشكالت‬ ‫لحل‬ ‫الطب‬ ‫في‬ ‫نوبل‬ ‫جائزة‬ ‫على‬ ‫الثالثة‬ ‫حصل‬ ‫أفاد‬ ‫الذي‬ ‫اكتشافاتهم‬ ‫على‬‫الوراثة‬ ‫علم‬ ‫الوراثة‬ ‫مهمة‬‫هي‬ ‫أن‬ ‫كيف‬ ‫وشرح‬ ‫وصف‬‫تترتب‬ ‫الجينات‬ ‫الحية‬ ‫الكائنات‬ ‫في‬ ‫الخاليا‬ ‫عنها‬ ‫وتعبر‬ ‫اكتشاف‬‫إنزيمات‬‫القطع‬‫أمدنا‬‫بوسائل‬‫وأدوات‬ ‫للتحليل‬‫الجين‬ ‫فعل‬ ‫آلية‬ ‫لفهم‬ ‫الكيميائي‬ ‫قصيرة‬ ‫فتره‬ ‫من‬ ‫متاحة‬ ‫اإلنزيمات‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫مع‬ ‫نتائج‬ ‫إلى‬ ‫أدت‬ ‫الوراثة‬ ‫في‬ ‫تطبيقاتها‬ ‫أن‬ ‫إال‬‫باهرة‬ ‫الراقية‬ ‫للحيوانات‬ ‫الجينات‬ ‫عن‬ ‫والتعبير‬ ‫تنظيم‬ ‫العمل‬ ‫كل‬‫في‬‫كثيرة‬ ‫أبحاث‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ ‫المنطقة‬ ‫هذه‬ ‫كثيرة‬ ‫بحثيه‬ ‫ومجموعات‬‫في‬‫كل‬‫أنحاء‬‫العالم‬ ‫الثالثة‬ ‫الرواد‬ ‫على‬ ‫اعتمدوا‬ ‫هؤالء‬ ‫كل‬ ‫لقطع‬ ‫كأدوات‬ ‫تستخدم‬ ‫القطع‬ ‫إنزيمات‬DNA)) ‫معرفه‬ ‫محدده‬ ‫صغيره‬ ‫ألجزاء‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫الجينات‬ ‫ترتيب‬‫كرموسومات‬ ‫الكيميائي‬ ‫التركيب‬ ‫لتحليل‬ ‫استخدامها‬ ‫يمكن‬ ‫وهذه‬ ‫كيميائيه‬ ‫بوسائل‬ ‫للجينات‬ ‫أكثر‬‫أهميه‬ ‫القطع‬ ‫إنزيمات‬‫تستخدم‬ ‫التي‬ ‫منطقه‬ ‫وظيفة‬ ‫لتحليل‬‫من‬DNA)) ‫ا‬‫الجيني‬ ‫التعبير‬ ‫تنظم‬ ‫لتي‬Gene expression)) ‫لبحث‬ ‫مجال‬ ‫فتح‬ ‫هذا‬ ‫والوظيفة‬ ‫الوراثة‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫لدراسة‬ ‫أ‬ ‫أالن‬ ‫يمكننا‬‫االجابه‬ ‫نبدأ‬ ‫ن‬ ‫جوهريه‬ ‫اسئله‬‫البيولوجي‬ ‫في‬
 • 3. ‫فكر‬‫العباقرة‬ ‫بعقول‬ ‫صفحة‬3 ‫محمد‬‫طه‬ ‫وحيده‬ ‫مخصبه‬ ‫بويضة‬ ‫لتطور‬ ‫تتحرك‬ ‫الجينات‬ ‫أن‬ ‫كيف‬ ‫األعضاء‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫له‬ ‫فرد‬ ‫إلى‬ ‫األعضاء‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫في‬ ‫الخاليا‬ ‫أن‬ ‫يحدد‬ ‫الذي‬ ‫ما‬ ‫متخصصة‬ ‫بوظيفة‬ ‫تقوم‬ ‫سوف‬ ‫الوظيفة‬ ‫واختالل‬ ‫المختلفة‬ ‫األمراض‬ ‫والعال‬ ‫الوقاية‬ ‫في‬ ‫تساعد‬ ‫سوف‬ ‫المعلومات‬ ‫زيادة‬‫ج‬ ‫الوراثية‬ ‫األمراض‬ ‫عالج‬ ‫السرطان‬ ‫عالج‬ Werner Arber)) ‫الستينيات‬ ‫خالل‬ ‫جينيف‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫من‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫بدأ‬ ‫القطع‬ ‫إنزيمات‬ ‫اكتشف‬ ‫قديمه‬ ‫ظاهره‬ ‫يدرس‬ ‫كان‬ ‫حيث‬ (‫البكتريوفاج‬ ‫لفيروس‬ ‫العائل‬ ‫تقيد‬) Host controlled of Bacteriophage)) ‫في‬ ‫تغيرات‬ ‫بها‬ ‫يحدث‬ ‫عملية‬ ‫أنها‬ ‫وجد‬DNA))‫للفيروس‬ ‫ب‬ ‫العملي‬‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫العائل‬ ‫لدفاع‬ ‫وسيله‬ ‫أنها‬ ‫دت‬ (Arber) ‫مكونين‬ ‫إلى‬ ‫تقسيمها‬ ‫يمكن‬ ‫الظاهرة‬ ‫أن‬ ‫أوضح‬ 1-‫تعديل‬Modification)) 2-‫تقييد‬Restriction )) ‫الميثيل‬ ‫مجموعة‬ ‫بإضافة‬ ‫يكون‬ ‫التعديل‬Methylation of DNA)) ‫الوراثية‬ ‫المادة‬ ‫تركيب‬ ‫يتغير‬ ‫وبذلك‬DNA)) ‫بالقطع‬ ‫ذلك‬ ‫يسمح‬‫والقطع‬ ‫التقييد‬ ‫فيجتمع‬ ‫إنزيمات‬ ‫تحفزها‬ ‫العمليتين‬ ‫كال‬ Restriction Enzymes)Specific) ‫تعديل‬ ‫وإنزيمات‬ ‫قطع‬ ‫إنزيمات‬ ‫تحفزها‬ ‫العملية‬
 • 4. ‫فكر‬‫العباقرة‬ ‫بعقول‬ ‫صفحة‬4 ‫محمد‬‫طه‬ ‫جزئ‬ ‫أن‬ ‫اقترح‬DNA))‫معينه‬ ‫أماكن‬ ‫على‬ ‫تحتوى‬ Specific sites))‫االرتباط‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫لها‬ ‫اإلنزيمات‬ ‫من‬ ‫النوعيين‬ ‫بكال‬ ‫من‬ ‫تتكون‬ ‫المواقع‬ ‫هذه‬ ‫تركيبي‬ ‫عناصر‬‫ه‬‫تتابعات‬ ‫من‬ ‫تتكون‬‫مخصوصة‬ ‫اإلنزيمات‬‫المواقع‬ ‫هذه‬ ‫عند‬ ‫تعمل‬‫إما‬‫تقطيع‬ ‫الجزئ‬ ‫تكسير‬ Restriction))‫او‬Methylation Hamilton Smith)) ‫عن‬ ‫منفصال‬ ‫عمل‬ ‫بيوكميائى‬ ‫كان‬Arber ‫عام‬1791‫فيهما‬ ‫شرح‬ ‫أساسيتان‬ ‫ورقتين‬ ‫نشر‬ ‫اال‬ ‫تسبب‬ ‫بكتريا‬ ‫من‬ ‫القطع‬ ‫إنزيمات‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬‫نفونزا‬ Haemophilus influenzae)) ‫في‬ ‫القطع‬ ‫إنزيمات‬ ‫بالتفصيل‬ ‫حدد‬ ‫حيث‬ (Haemophilus influenzae) ‫تقطع‬ ‫والتي‬DNA))‫قطع‬ ‫إلى‬ ‫الغريب‬ ‫نتروجينيه‬ ‫قاعدة‬ ‫مائة‬ ‫على‬ ‫تحتوى‬ ‫قطعه‬ ‫كل‬ ‫تلمس‬ ‫ال‬ ‫ولكن‬DNA))‫نفسها‬ ‫البكتريا‬ ‫بالعائل‬ ‫الخاص‬ ‫أوضح‬smith‫ونهايتها‬ ‫بدايتها‬ ‫فى‬ ‫قطعه‬ ‫كل‬ ‫ان‬ ‫لها‬‫قواعد‬ ‫الثالث‬ ‫نفس‬ ‫يوضح‬ ‫هذا‬‫قطعت‬ ‫اإلنزيمات‬ ‫أن‬DNA)) ‫معين‬ ‫مخصص‬ ‫مكان‬ ‫فى‬ ‫موجود‬ ‫التتابع‬ ‫هذا‬ ‫حيث‬ ‫المنتصف‬ ‫في‬ ‫وقطع‬ ‫متماثل‬ ‫التتابع‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الكثير‬‫إنزيمات‬‫القطع‬‫التي‬‫بنفس‬ ‫عملت‬ ‫غيره‬ ‫وصفها‬ ‫طريقة‬smithes)) ‫أكثر‬‫اإلنزيمات‬‫أظهرت‬‫فتره‬ ‫كل‬ ‫عددها‬ ‫ويتزايد‬ ‫النمط‬ ‫نفس‬ ‫الق‬ ‫إنزيمات‬‫النتروجينيه‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫متماثلة‬ ‫تتابعات‬ ‫على‬ ‫تتعرف‬ ‫طع‬ ‫مادة‬ ‫وتقطع‬DNA))‫التتابعات‬ ‫تلك‬ ‫تتواجد‬ ‫حيث‬ ‫مختلفة‬ ‫تتابعات‬ ‫على‬ ‫تتعرف‬ ‫مختلفة‬ ‫إنزيمات‬ ‫يمكن‬ ‫والتي‬ ‫متاحة‬ ‫اإلنزيمات‬ ‫من‬ ‫بطارية‬ ‫أالن‬
 • 5. ‫فكر‬‫العباقرة‬ ‫بعقول‬ ‫صفحة‬5 ‫محمد‬‫طه‬ ‫قطع‬ ‫في‬ ‫تستخدم‬ ‫أن‬DNA))‫مختلفة‬ ‫أماكن‬ ‫في‬ ‫المعرفة‬ ‫القطع‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫إنتاج‬ ‫اجل‬ ‫من‬ Dan Nathans)) ‫الوراثة‬ ‫مشاكل‬ ‫لحل‬ ‫وذلك‬ ‫القطع‬ ‫إنزيمات‬ ‫تطبيقات‬ ‫رائد‬ ‫كان‬ ‫تيمو‬ ‫بال‬ ‫في‬ ‫عمل‬‫ر‬‫مع‬smith)) ‫السبعينات‬ ‫خالل‬ ‫أجريت‬ ‫البحثية‬ ‫المنطقة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫إسهاماته‬ ‫كل‬ Nathans)) ‫تجاربه‬ ‫في‬ ‫استخدم‬DNA))‫فيروس‬ ‫من‬ ‫صغير‬( simian virus) SV40))‫عامه‬ ‫أهميه‬ ‫لها‬ ‫نتيجة‬ ‫هذه‬ ‫لكن‬(general significance) ‫عام‬ ‫شرح‬1791‫اكتشفها‬ ‫التي‬ ‫اإلنزيمات‬smith)) ‫تقطع‬ ‫والتي‬SV40DNA)) ‫الوراثة‬ ‫في‬ ‫القطع‬ ‫إلنزيمات‬ ‫مختلفة‬ ‫تطبيقات‬ ‫ناقش‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫تطور‬ ‫وتوقع‬ ‫قطع‬ ‫نمط‬ ‫وصف‬ ‫سنتين‬ ‫بعد‬(DNA)‫فيروس‬ ‫في‬SV40)) ‫قطع‬ ‫انزيمى‬ ‫بإضافة‬ ‫عليه‬ ‫حصل‬ ‫الذي‬ ‫بعضها‬ ‫مع‬ ‫القطع‬ ‫يضع‬ ‫أن‬ ‫استطاع‬ ‫ا‬ ‫من‬‫الثالثة‬ ‫القطع‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫المتحصل‬ ‫ألجزاء‬ ‫لفيروس‬ ‫الجينية‬ ‫الخريطة‬ ‫ركب‬SV40)) ‫أوال‬‫ك‬ ‫بطريقه‬ ‫عليها‬ ‫حصل‬‫ي‬‫ميائيه‬ ‫الطريقة‬‫التي‬‫استخدمها‬Nathan)) ‫علماء‬ ‫استخدمها‬‫آخرين‬‫تعقيدا‬ ‫أكثر‬ ‫خرائط‬ ‫لرسم‬