Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sinonim P5/P6 bilangan 3

2,794 views

Published on

Siri Pemaknaan Kata - Sinonim P5/P6 bilangan 3

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sinonim P5/P6 bilangan 3

 1. 1. ARAHAN : NAMA : ............................................................    Berikan perkataan seerti bagi DARJAH : ........................................................ perkataan yang berhuruf tebal dan tuliskan jawapan nya ke jawapan-nya SEKOLAH : ...................................................... SEKOLAH dalam tempat kosong yang TARIKH : ......................................................... disediakan.
 2. 2. S O SINONIM 3 3 Tidak seorang pun keluarga Pak Man yang  menghiraukan kehidupan orang tua itu. g p g ________________ Ibu bapa kami menegah k i b Ib b k i h kami bercampur gaul dengan  ld budak‐budak nakal itu. ________________ www.saujana.sg
 3. 3. S O SINONIM 3 3 Kerana kesombongannya, dia telah disingkirkan oleh  j y teman‐teman sedarjahnya. ________________ Selain berbicara d S l i b bi dengan bahasa yang betul, kita juga  b h b t l kit j harus berbicara dengan bahasa yang sopan. ________________ www.saujana.sg
 4. 4. S O SINONIM 3 3 Usahlah membuang masa dengan kerja‐kerja yang  tidak berfaedah. ________________ Adik meraung k Adik kerana ibu tidak membelikan mainan  ib tid k b lik i yang digemarinya. ________________ www.saujana.sg
 5. 5. S O SINONIM 3 3 Apabila terkenang akan peristiwa yang pahit itu, air  g mataku mengalir. ________________ Dalam kemalangan yang mengerikan itu, lima orang  D l k l ik it li penumpang bas telah terkorban. ________________ www.saujana.sg
 6. 6. S O SINONIM 3 3 Mangsa kemalangan yang berusia lapan puluh tahun  y p g j itu hanya pengsan sahaja. ________________ Azman terpaku k tik dik t h i A t k ketika diketahuinya ayahnya telah  h t l h dilantik sebagai pengetua di sekolahnya.  ________________ www.saujana.sg
 7. 7. S O SINONIM 3 3 Kami bersetuju agar perkara kehilangan jam tangan Ali  dilaporkan kepada pengetua. dilaporkan kepada pengetua ________________ Pak Karman dilantik kerana beliau layak menjadi  P kK dil tik k b li l k j di penghulu baru di kampung itu. ________________ www.saujana.sg
 8. 8. S O SINONIM 3 3 Ibu bapa saya tentu berasa bangga akan keputusan  p p peperiksaan saya kali ini. y ________________ Kedua‐dua orang tua kamu akan berasa bimbang jik K d d t k k b bi b jika  kamu pulang lewat. ________________ www.saujana.sg
 9. 9. S O SINONIM 3 3 Jika saya berpeluang, saya akan turut menyertai  p pasukan sepak takraw melawat negeri Thai. p g ________________ Beberapa orang sahabat saya turut diundang untuk  B b h b t t t di d t k meraikan majlis ulang tahun saya. ________________ www.saujana.sg
 10. 10. S O SINONIM 3 3 Kenangan sewaktu tinggal di kampung itu telah dicatat  ke dalam buku. ________________ Pertunjukan P t j k para penyanyi dari negara jiran itu tidak  id i ji it tid k menyeronokkan saya. ________________ www.saujana.sg
 11. 11. ANTONIM 3 O 3 www.saujana.sg

×