Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

LATIHAN BAHASA MELAYU PSLE - PERIBAHASA 05

2,935 views

Published on

LATIHAN BAHASA MELAYU PSLE - PERIBAHASA 05

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

LATIHAN BAHASA MELAYU PSLE - PERIBAHASA 05

  1. 1. LATIHAN BAHASA UNTUK P5 & P6 PERIBAHASA www.saujana.sg BAHAN INI DIUSAHAKAN OLEH JAWATANKUASA PENGUMPULAN SOALAN P5 & P6
  2. 2. LATIHAN PERIBAHASA (5A) 8 (1) dua orang yang sering Pagi itu dalam perjalanan ke  bertengkar apabila bertemu. sekolah, saya terserempak  sekolah saya terserempak (2) dua orang yang sering dengan Ryan dan Fauzi yang  berbaik apabila bertemu. sedang bertengkar.  Saya pun  (3) dua orang yang sering berbual b b l apabila b t bil bertemu. menghampiri mereka.  (4) dua orang yang sering bargurau apabila bertemu. “ Mengapa kamu berdua ini  “M k b d i i tidak boleh bersua muka (8)  9 (1) meminta kembali barang seperti anjing dengan  seperti anjing dengan y g yang berharga. g (2) meminta kembali barang kucing?” kepunyaan kawan. (3) meminta kembali barang “Ryan ini (9) buruk siku,”  yang telah diberi kata Fauzi dengan marahnya. (4) meminta kembali barang kepunyaan orang orang.
  3. 3. LATIHAN PERIBAHASA (5B) “ Kamu jangan (10)campur  10 (1) alah kadar tangan dalam perkara ini !”  g p (2) alah bi t l h bisa tegal bi l biasa kata Ryan pula.   (3) alah sabung menang sorak (4) alah membeli menang Saya menasihati mereka  memakai supaya (11)buang yang  11 (1) mata yang tidak dapat ( ) y g p keruh dan ambil yang jernih  keruh dan ambil yang jernih melihat dengan betul kerana tahun ini merupakan  (2) orang yang mementingkan tahun terakhir mereka  wang bersama.Pada tahun  (3) orang yang kecewa kerana hadapan kami semua  hajatnya tidak tercapai (4) orang yang sukar membuat akan ke sekolah menengah.  pilihan
  4. 4. LATIHAN PERIBAHASA (5C) Setelah mendengar nasihat  saya, mereka terdiam  12 (1) orang yang berasa besar hati h ti apabila di ji bil dipuji seketika.Akhirnya mereka  (2) orang yang berasa besar berduaberdamai semula.  hati apabila mendapat Segala pertolongan saya  S l t l sesuatu. diterima umpama (12) kecil  (3) orang yang berasa besar tapak tangan, nyiru  tapak tangan, nyiru hati apabila memberi p sesuatu. ditadahkan. Mereka berdua  (4) orang yang berasa besar pun berjabat tangan. Setelah  hati apabila memulangkan itu, kami bertiga melangkah  sesuatu. pulang.
  5. 5. JAWAPAN LATIHAN PERIBAHASA  SOALAN 8 9 10 0 11 12 2 JAWAPAN 1 3 4 1 2 BAHAN INI DIUSAHAKAN OLEH JAWATANKUASA PENGUMPULAN SOALAN P5 & P6 www.saujana.sg

×