Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tribe Soc Med SMC040

1,227 views

Published on

presentatie SMC040 op 26 mei 2010

Published in: Education

Tribe Soc Med SMC040

 1. 1. GEVANGEN VERLANGEN VERLANGEN GEVANGEN Een strategische verkenning voor een merk vanuit standplaats communicatie
 2. 2. Niels van Maaren www.linkedin.com/in/nvmaaren modellenman Fontys Hogeschool Communicatie Future Media Lab - Fontys
 3. 3. Opmaat <ul><li>Waarom twitter je? </li></ul><ul><li>Slow thinking </li></ul><ul><li>45 jaar = Groeiremmer! </li></ul>
 4. 4. Aanleiding <ul><li>Hoeveelheid communicatieboodschappen </li></ul><ul><li>Enorme keuze en aanbod van mediakanalen </li></ul><ul><li>Hoge kosten voor marketing en media activiteiten </li></ul><ul><li>Nieuwe technieken zorgen voor nieuwe kansen </li></ul><ul><li>Digitalisering zorgt voor convergentie </li></ul>
 5. 5. Wat is hiervan de invloed op gebruikers? Evolving media habits - 1990 Music LPs, tapes, CDs Arcade games Videos Watch 6’oclock TV news Newspapers Talk on the phone Letters Personal relationships Entertainment Staying informed Radio Appointment TV viewing Magazines Cafés, bars, clubs Cinema
 6. 6. Wat is hiervan de invloed op gebruikers? Evolving media habits - 2002 Music LPs, tapes, CDs Arcade games Videos Watch 6’oclock TV news Newspapers Talk on the phone Letters Personal relationships Entertainment Staying informed Radio Appointment TV viewing Magazines Cafés, bars, clubs Mobile games Cinema Internet chat Email SMS Instant messaging Web sites TV channel surfing PPV MP3 Console games PC games Mobile games Internet chat Email SMS Instant messaging SMS alerts Email alerts Dedicated news TV Web sites
 7. 7. Wat is hiervan de invloed op gebruikers? Evolving media habits - 2010 . . . Music LPs, tapes, CDs Arcade games Videos Watch 6’oclock TV news Newspapers Talk on the phone Letters Personal relationships Entertainment Staying informed Radio Appointment TV viewing Magazines TV channel surfing PPV MP3 Console games Cafés, bars, clubs PC games Mobile games Cinema Internet chat Email SMS Instant messaging SMS alerts Email alerts Dedicated news TV Web sites iTV TV via PVR/VOD Internet radio Personal news bulletin Intelligent “all device” alerts Pervasive games Multiplayer online games Avatars
 8. 8. Increased costumer connection Scheduled On-demand Just more complex and difficult One-way Advertiser To Customer Push Broadcast Interactive Customer To Customer (P2P) Pull Narrowcast
 9. 9. Communicatie verandert razendsnel <ul><li>We gingen uit van de zender > Nu van de ontvanger . </li></ul><ul><li>We richtten ons op massacommunicatie > Nu op one-to-one communicatie. </li></ul><ul><li>We wilden informeren > Nu communiceren . </li></ul><ul><li>We ontwierpen logo’s > Nu een visuele identiteit . </li></ul><ul><li>We dachten in doelgroepen > Nu in netwerken . </li></ul><ul><li>We dachten in tekst > Nu in beeld . </li></ul><ul><li>We hadden een informatietekort > Nu een overload . </li></ul><ul><li>We ontwikkelden communicatiemiddelen > Nu concepten . </li></ul><ul><li>We communiceerden over producten > Nu over merken . </li></ul><ul><li>We focusten ons op verkopen > Nu op verbinden . </li></ul><ul><li>We zochten kopers van onze producten > Nu fans van ons merk. </li></ul><ul><li>We gingen voor verkooppraatjes > Nu voor authenticiteit . </li></ul><ul><li>We zochten transacties > Nu relaties . </li></ul>
 10. 10. Observatie <ul><ul><li>Social </li></ul></ul><ul><ul><li>Media </li></ul></ul>Integrated Media New Media
 11. 11. Media en TRIBES Manifesten: - Futuristen - Bauhaus - Benedictijnen
 12. 12. Verschillen tussen segmenten en ‘tribes’ <ul><li>Een segment is een homogene groep mensen die niet aan elkaar gelinked zijn maar wel dezelfde karakteristieken hebben. Zij zijn individuele gebruikers. </li></ul><ul><li>Een ‘tribe’ is een netwerk van heterogene personen die een passie en/of emotie delen. Zij kunnen collectief in actie komen. </li></ul>
 13. 13. Postmodernistische ‘Tribes’ <ul><li>Nu is de tijd van het individu. Dit individu moet persoonlijk actie ondernemen om; </li></ul><ul><ul><li>zijn bestaan vorm te geven </li></ul></ul><ul><ul><li>zich te onderscheiden </li></ul></ul><ul><ul><li>Zijn eigen identiteit vormgeven </li></ul></ul><ul><li>Postmodernistische sociale dynamiek is de aanleiding voor het ontstaan van ‘Tribes’ </li></ul>plato
 14. 14. Plato <ul><li>Het verlangen naar erkenning is voor het eerst beschreven door Plato in de Staat waarin hij beschreef dat de ziel uit drie delen bestaat: </li></ul><ul><li>Ratio, redenerend deel </li></ul><ul><li>Verlangend deel </li></ul><ul><li>Bezieling (thymos) deel </li></ul><ul><li>Het eind van de geschiedenis en de laatste mens, F. Fukuyama, pag. 18 </li></ul>
 15. 15. Marjolein Februari <ul><li>. . . Administraties en managementlagen worden bevolkt door papieren mensen die papieren beslissingen nemen over papieren gevallen en die ‘s avonds hun papieren successen vieren onder een papieren maan . . . </li></ul><ul><li>Column in de Volkskrant </li></ul>februari
 16. 16. ‘ Tribes’ en identiteit <ul><li>Een tegenbeweging van de individualisering is dat het individu: </li></ul><ul><li>‘ is embarking on a reverse movement to recompose their social universe’ </li></ul>Friedman Bauhaus
 17. 17. Thomas Friedman <ul><li>10 platmakers </li></ul><ul><li>9 november 1989, De val van de muur </li></ul><ul><li>9 augustus 1995, Netscape naar de beurs, </li></ul><ul><li>Workflowsoftware </li></ul><ul><li>Uploading, de kracht van gemeenschappen </li></ul><ul><li>Outsourcing, in delen </li></ul><ul><li>Offshoring, in z’n geheel </li></ul><ul><li>Supply-chaining </li></ul><ul><li>Insourcing, horizontaal creëren van waarde </li></ul><ul><li>In-formeren, alles staat on-line </li></ul><ul><li>De steroiden, overal bereik </li></ul>
 18. 18. Bauhaus <ul><li>Alles wat gemechaniseerd kan worden, wordt gemechaniseerd </li></ul><ul><li>In de jaren twintig en dertig experimenteerde het Bauhaus in het Duitse Dessau o.l.v. Laslo Moholy-Nagy met licht en beweging. De Bauhauskunstenaars zochten in navolging van de Futuristen en Constructivisten naar een nieuwe synthese tussen kunst en moderne technolo-gie . Mechanisatie is voor de kunstenaars van het Bauhaus een teken van de moderne tijd, die de maatschappij en de kunst beïnvloedt. Alles wat gemechaniseerd kon worden, werd gemechaniseerd. Met technologie konden de gekste fantasieën worden gerealiseerd. Zo werd er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van geluidsapparatuur die stemgeluiden kon vervormen en ontwierp Laszlo Moholy-Nagy speciaal voor de Bauhaus-opvoeringen bewegende luidsprekers. De decors van Bauhauskunstenaar Heinz Loew bestonden uit elementen, die draaiden en bewogen, zoals in een machine. Hiervoor werden onder andere de mechanische balletten van Kurt Schmidt opgevoerd. De meest beroemde Bauhauschoreograaf was Oskar Schlemmer. Het mechanische in zijn theaterstukken en baletten werd zelfs uitgebreid uit de doeken gedaan in zijn artikel 'Man art figure'. Hierin geeft hij uitleg over de figuren die hij in zijn Triadisches Balett uit 1923 ten tonele voert. Zo beschijft hij bijvoorbeeld een technisch figuur en een gedematerialiseerd figuur. Het technische figuur bestaat bijvoorbeeld uit ronde ronddraaidende vormen en het gedematerialiseerde figuur draagt het symbool van de oneindige kosmos met zich mee. De mens was bijna overbodig geworden in het theater van het Bauhaus. 'Hier is de mens als medespeler niet nodig daar in onze tijd apparaten kunnen worden geconstrueerd, die veel beter in staat zijn de slechte mechanische rol van de mens perfect uit te voeren dan de mens zelf.' aldus Laszlo Moholy-Nagy. </li></ul><ul><li>http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-nl-9802/msg00009.html </li></ul>
 19. 19. Karakteristieken van ‘Tribes’ <ul><li>Zij komen samen rondom het thema: </li></ul><ul><li>EMOTIE en PASSIE </li></ul><ul><li>Er is geen centraal machtsorgaan maar wel een initiator-leider </li></ul><ul><li>Er zijn geen formeel vastgestelde regels of wetten </li></ul><ul><li>Zij hebben een collectieve intrinsieke ‘drive’ </li></ul>bakas jensen
 20. 20. Jensen <ul><li>Het bedrijf kan vergeleken worden met een stam met een gedeelde reeks aan normen, waarden en regels. </li></ul><ul><li>Het bedrijf is gebouwd op het uitwisselen van ideeën, motivatie, ervaringen en maatschappelijke beïnvloeding van collega’s. </li></ul>
 21. 21. Bakas <ul><li>Megatrend 2 T he new Tribalization </li></ul><ul><li>‘ People start to cultivate their regional identities, even if they were not born there.’ </li></ul><ul><li>So called ‘Glocalization’. Salad bowl – Melting pot </li></ul>Megatrends Europe, A. Bakas, pag. 77 en verder
 22. 22. Closed societies <ul><li>Noukhaev en Mansour </li></ul><ul><li>Een alternatief voor volkeren die niet aan de vaart van het globaliserend kapitalisme mee willen doen </li></ul><ul><li>Waardigheid, trots en geloof in eigen cultuur </li></ul><ul><li>Andere kijk dan de Westerse invalshoek </li></ul><ul><li>http://www.vpro.nl/programma/dnw/afleveringen/4889745/items/4395862/ </li></ul>
 23. 23. Verschillen vs. oude en nieuwe ‘Tribes’ <ul><li>‘ Tribes’ </li></ul><ul><li>Permanent en eenkennig </li></ul><ul><li>Lid van een totalitair systeem </li></ul><ul><li>Fysieke grenzen </li></ul><ul><li>Relatie gebaseerd op affiniteit en taal </li></ul><ul><li>Post modernistische ‘Tribes’ </li></ul><ul><li>Kortstondiger </li></ul><ul><li>Lidmaatschap van meerdere ‘tribes’ mogelijk </li></ul><ul><li>Conceptuele grenzen </li></ul><ul><li>Relatie gebaseerd op gedeelde gevoelens en tekens </li></ul>de tocqueville
 24. 24. De Tocqueville <ul><li>Wil een democratie werken, dan moeten de democratische instituties de burgers met een irrationele trots vervullen en moeten de burgers ook ontwikkelen wat Alexis de Tocqueville l’art de l’association noemde, een kunst die berust op de trotse verbondenhied met kleine gemeenschappen. </li></ul><ul><li>Deze gemeenschappen zijn veelal gebaseerd op religie, etniciteit of andere vormen van erkenning die niet voldoen aan de universele erkenning waarop de liberale staat is gebaseerd. Het eind van de geschiedenis en de laatste mens, F. Fukuyama, pag. 21 </li></ul>
 25. 25. Identiteit vormgeven d.m.v. SocMed Gene Smith mediumspecificiteit
 26. 26. Eigenschappen van SocMed <ul><li>Multimedialiteit, combinatie woord-beeld-geluid </li></ul><ul><li>Virtualiteit, simulatie </li></ul><ul><li>Interactiviteit, real time observeren communicatie en informatie </li></ul><ul><li>Connectiviteit, verbinding tussen gebruikers en apparaten </li></ul><ul><li>-> mediumspecificiteit </li></ul>
 27. 27. De grote uitdaging: Conversie en Activatie
 28. 28. Intimate Alle digitale levenslopen Augmentation Plaatsgerelateerde multimedia informatie en simulatie Simulation Virtuele ruimtes Extimate Digitale planeet
 29. 29. Intimate - Identiteit vormgeven <ul><li>Leningradskoye Optiko-Mekhanicheskoye Ob’edinyeniye (LOMO) </li></ul><ul><li>Door student herontdekt in Wenen </li></ul><ul><li>‘ shooting from the hip’, niet denken </li></ul><ul><li>Wanden vol met resultaten ‘ LOMO wall’ </li></ul><ul><li>Nu 35.000 gebruikers waaronder David Byrne en Brian Eno </li></ul><ul><li>Speciale bijeenkomsten en opdrachten </li></ul>
 30. 30. Conversie - Picture assignment
 31. 31. Simulation - Identiteit vormgeven Serious gaming In game advertising Online games
 32. 32. Simulation - Identiteit vormgeven <ul><li>ARCHLORD </li></ul><ul><li>Solo </li></ul><ul><li>Party </li></ul><ul><li>Guild </li></ul>
 33. 33. Conversie – Zelfvertrouwen
 34. 34. <ul><li>To reach a ‘new’ generation the U.S. Army created its own game as a recruitment tool </li></ul><ul><li>The game is distributed for free. </li></ul><ul><li>The game will also be distributed through the Internet and on the cover of computer game magazines. </li></ul>Conversie - America’s Army Snipers
 35. 35. Conversie – SWAN - Nerdette.nl <ul><li>Alternate Reality Game voor Nerdettes </li></ul><ul><li>Fontys Future Media Lab, vanaf 3 juni 2010 in het van Abbe </li></ul>
 36. 36. Simulation - Identiteit vormgeven <ul><li>SECOND LIFE </li></ul><ul><li>- Mensen ervaren de vrienden in SL als echte vrienden </li></ul><ul><li>- Bedrijven krijgen virtuele filialen </li></ul><ul><li>SL is een ideale plek voor het oefenen van nieuw gedrag </li></ul>Vrijheid/paradigmashift
 37. 37. Conversie - identiteit
 38. 38. Extimate - Identiteit vormgeven
 39. 39. Conversie
 40. 40. Augmentation - Identiteit vormgeven <ul><li>Artefacts </li></ul><ul><li>Apple Iphone </li></ul><ul><li>The North Face (Hoodies) </li></ul><ul><li>Salomon Bergschoenen </li></ul><ul><li>Cannondale mountainbike </li></ul><ul><li>SocMed Twitter en Facebook </li></ul>NEW Targetgroup
 41. 41. Conversie – GetUpAndGo! <ul><li>Muziekfestival, friendfinder </li></ul><ul><li>Camperplek </li></ul><ul><li>Vrienden </li></ul><ul><li>Routeplanner, location tracker </li></ul>
 42. 42. Augmentation - Identiteit vormgeven Golfers irritatie: Bal in de rough <ul><li>Artefacts </li></ul><ul><li>Smartphone </li></ul><ul><li>Polo </li></ul><ul><li>Golfclub </li></ul><ul><li>Club Sandwich </li></ul>NEW
 43. 43. Conversie <ul><li>Bal tracker ! </li></ul><ul><li>Facts and figures of course and play </li></ul><ul><li>Zoek een maatje voor je flight </li></ul><ul><li>Golfbuddy voor coaching </li></ul><ul><li>Brand identifier </li></ul>
 44. 44. Marjolein Februari <ul><li>. . . Administraties en managementlagen worden bevolkt door papieren mensen die papieren beslissingen nemen over papieren gevallen en die ‘s avonds hun papieren successen vieren onder een papieren maan . . . </li></ul><ul><li>Column in de Volkskrant </li></ul>
 45. 45. Boeken Crossmedia concepting I. Reynaert ISBN 90-473-0088-2 Tribes S. Godin ISBN 07-499-3975-3 Megatrends Europe A. Bakas ISBN 1-904879-75-6 De Droommaatschappij R. Jensen. ISBN 90-389-0958-6 Filosofie in 30 seconden B. Loewer ISBN 978-90-774-4523-5 Consumer Tribes B. Cova ISBN 0750680245
 46. 46. Boeken Het einde van de geschiedenis . . . F. Fukuyama ISBN 90-254-2158-X Me the media Bloem e.a. ISBN 978-90-75414-21-9 De aarde is plat . . T. Friedman ISBN 90-468-0073-3 In Europa G. Mak ISBN 90-450-0372-4

×