Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cum poţi folosi mobisite-urile şi codurile 2D într-o campanie?

1,169 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cum poţi folosi mobisite-urile şi codurile 2D într-o campanie?

 1. 1. <ul><li>Cum po ţ i folosi mobisite-urile ş i codurile 2D î ntr-o campanie? </li></ul><ul><li>Mobile Marketing Conference </li></ul><ul><li>13.05.2010 </li></ul><ul><li>Bogdan Apostol </li></ul>
 2. 2. <ul><li>www.i-nigma.mobi </li></ul><ul><li>www.upcode.mobi </li></ul><ul><li>http://get.beetagg.com </li></ul><ul><li>http://m.mobiletag.com </li></ul><ul><li>http://get.neoreader.com </li></ul>
 3. 3. <ul><li>GLOBAL </li></ul><ul><li>1956 - primul sistem de telefonie mobil ă ; </li></ul><ul><li>1973 - primul telefon mobil </li></ul><ul><li>1991 - apari ţ ia re ţ elei GSM </li></ul><ul><li>1993 - primul sms </li></ul><ul><li>1994 - qr codes </li></ul><ul><li>1996 - mobile web </li></ul><ul><li>2001 - 3G </li></ul><ul><li>NA Ţ IONAL </li></ul><ul><li>1997 - voce </li></ul><ul><li>1998 - sms </li></ul><ul><li>2000 - internet mobil (email, wap) </li></ul><ul><li>2005 - 3G </li></ul><ul><li>2010 - 3G UMTS 900 </li></ul>
 4. 4. <ul><li>MOBILE WEB </li></ul><ul><li>1.3 mld utilizatori global , </li></ul><ul><li>30% acceseaz ă internetul doar de pe mobil , </li></ul><ul><li>2011 v â nz ă rile de smartphones le vor dep ăş i pe cele de PC , </li></ul><ul><li>15% din pia ţă sunt smartphones , </li></ul><ul><li>5 mil utilizatori na ţ ional , </li></ul><ul><li>pe primul loc î n Europa la pagini accesate pe mobil (miniOpera) </li></ul>
 5. 5. <ul><li>MOBI SITE-uri </li></ul><ul><li>small is beautifull: con ţ inut relevant, grafic ă simpl ă ş i optimizat ă pentru c ă t mai multe modele , </li></ul><ul><li>î ndepline ş te a ş tept ă rile utilizatorului? </li></ul><ul><li>elemente de “call to action”: </li></ul><ul><ul><li>click2sms </li></ul></ul><ul><ul><li>click2call </li></ul></ul><ul><ul><li>click2order </li></ul></ul><ul><ul><li>download cupoane discount </li></ul></ul><ul><li>masurabilitate </li></ul><ul><li>spa ţ ii de promovare: portal e operatori, re ţ ele locale ş i interna ţ ionale, mobisiteuri locale ş i interna ţ ionale </li></ul>
 6. 6. <ul><li>CODURI 2D </li></ul><ul><li>permit stocarea unei mari varieta ţ i de date: caractere alfa-numerice, linkuri, date binare, simboluri, coduri </li></ul><ul><li>pentru a fi citite: telefon cu camera foto, reader, internet mobil – pentru accesul online </li></ul><ul><li>promovate offline pentru a fi scanate cu telefonul mobil pentru e xtra informaţii </li></ul><ul><li>trimitere pe telefonul mobil pentru a fi scanate de catre citito a re obişnuite de coduri de bare </li></ul>
 7. 7. www.i-nigma.mobi www.upcode.mobi http://get.beetagg.com http://m.mobiletag.com http://get.neoreader.com
 8. 8. <ul><li>QR CODES </li></ul><ul><li>quick response codes – vitez ă mare de decodare , </li></ul><ul><li>cel mai utilizat format, decodat de majoritatea cititoarelor , </li></ul><ul><li>codul trebuie promovat î n locuri care s ă determine interac ţ iunea cu consumatorul , </li></ul><ul><li>poten ţ ial viral , </li></ul><ul><li>atragere de clien ţ i noi , </li></ul><ul><li>fac leg ă tura dintre offline ş i online </li></ul><ul><ul><li>print interactiv </li></ul></ul><ul><ul><li>permit interac ţ iunea cu brandul prin produsele acestuia </li></ul></ul><ul><li>Avantaje: </li></ul><ul><ul><li>comunicare direct ă </li></ul></ul><ul><ul><li>acces facil la informa ţ ie </li></ul></ul><ul><ul><li>monitorizare ş i m ă surare </li></ul></ul><ul><ul><li>pot fi citite chiar ş i cu 30% deteriorare, din diverse unghiuri </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>EXEMPLE </li></ul>
 10. 10. <ul><li>28 Weeks Later (2007) </li></ul><ul><li>lansare dvd </li></ul><ul><li>pro: mare, poate fi vazut ş i scanat de la dep ă rtare </li></ul><ul><li>cons: ofer ă doar un simplu text dup ă scanare: data de lansare a dvd-ului </li></ul>
 11. 11. <ul><li>The SUN: What is in Keeley’s hands? 2007 </li></ul><ul><li>proiect de promovare a qr codes in ziar </li></ul><ul><li>promovare atractiv ă , acces con ţ inut site mobil thesun.mobi dup ă scanare </li></ul>
 12. 12. <ul><li>NBA: Free all-star gift </li></ul><ul><li>acces pe site pentru desc ă rcarea unui cupon pentru un cadou gratuit </li></ul><ul><li>promovare î n pauzele din timpul meciului </li></ul><ul><li>public 100 000, rat ă de r ă spuns peste 10% </li></ul><ul><li>accesarea nu trimite spre un site optimizat pentru mobil (!) </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Pepsi Max Kicks, 2010 </li></ul><ul><li>promovare qr code pe cutiile ş i sticlele Pepsi Max si Pepsi Diet (400 milioane, UK) </li></ul><ul><li>trimitere î n siteul wap Pepsi pentru desc ă rcare continut exclusiv </li></ul><ul><li>alternativ ă de comunicare cu consumatorii </li></ul>
 14. 14. <ul><li>VIITORUL? </li></ul><ul><li>Dubai QR Code Hotel </li></ul>
 15. 15. GHID DE MOBILE MARKETING PRIN SMS IN ROMANIA www.i-nigma.mobi http://get.beetagg.com http://m.mobiletag.com http://get.neoreader.com
 16. 16. <ul><li>MUL Ţ UMESC! </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>http://mobilemarketer.ro </li></ul><ul><li>bogdanapostol </li></ul>

×