Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programa Escoles Tàndem

Projecte Tàndem entre l’Escola Miquel Bleach i el Museu Nacional d’Art de Catalunya

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Programa Escoles Tàndem

 1. 1. Transformant l’escola, repensant el museu El programa escoles Tàndem El Tàndem entre l’Escola Miquel Bleach i el Museu Nacional d’Art de Catalunya
 2. 2. Què és el Programa Escoles Tàndem? • Una escola i una institució cultural treballen plegades durant tres anys • L’escola s’especialitza en un tema relacionat amb la institució, en aquest cas l’art i el patrimoni . • Objectius Millorar l’ èxit educatiu en contextos educatius complexos : -Motivació I formació acadèmica -La dinàmica general de l’ escola -La percepció social de l’escola -La futura sostenibilitat del projecte • Aquest projecte està impulsat per la Fundació Catalunya La Pedrera https://www.youtube.com/watch?v=Yq-pZ78cASI&feature=youtu.be&list=PLR _cXCvCDlI57TQE2C-w36QjsC-5vrYq- vídeo 5 min.
 3. 3. L’Escola Miquel Bleach • Escola pública d’educació infantil i primària • 98% de famílies immigrants amb desavantatge econòmic i social • 25 nacionalitats i llengües • Matrícula viva Característiques de l’escola a l’inici del projecte a 2013 : •Matrícula baixa •Poca participació de les famílies. Sense Associació de Pares i Mares •Percepció negativa de l’entorn social •Ensenyament tradicional •Claustre de professors sense formació artística específica •Un equip directiu amb desig i capacitat de liderar la transformació de l’escola
 4. 4. Per què decideix el museu participar en un projecte d’aquestes característiques ? •Dóna contingut a la missió social del museu. •Fa possible establir una aliança de llarg recorregut amb una escola de l’entorn. •Ofereix l’oportunitat de participar en un procés de formació, acció i reflexió amb la comunitat. •Possibilita la recerca sobre l’ensenyament de l’art tan a l’escola com al museu . •Possibilita treballar amb el col·lectiu de famílies immigrants que normalment no visiten el museu. Museu Nacional d’Art de Catalunya
 5. 5. Metodologia basada en projectes Estratègies de Pensament Visual (VTS) La proposta del museu: Aprendre a través de l’art El desig de l’escola Portar a terme una transformació profunda de l’escola que correspongui a la seva diversitat i complexitat
 6. 6. ÀREES D’ INFLUÈNCIA DEL PROJECTE COMUNICACIÓ Creixem amb l’art blog & revista ORGANITZACIÓ DE CENTRE Projecte Tàndem: Escola Miquel Bleach & Museu Nacional d’Art de Catalunya FORMACIÓ DE PROFESSORS Estudiants en pràctiques de màster
 7. 7. Formació de professors Treball per projectes i art - Eines per a la recerca - Eines per a la comunicació - Pràctica artística - Seguiment I assessorament en els projectes d’aula • Metodologia VTS • Procés = Formació-Acció- Reflexió
 8. 8. EQUIP DIRECTOR DEL PROJECTE -Equip Directiu escola Miquel Bleach -Equip Departament d’Educació Museu Nacional -Fundació Catalunya la Pedrera -Consorci d’Educació -Departament d’Ensenyament ;Inspector de zona EQUIP DE COORDINACIÓ I DISSENY Cap d’estudis / director escola Miquel Bleach + Cap de projecte Museu Nacional d’Art de Catalunya COMISSIÓ TÀNDEM -Cap d’estudis -Cap projecte MNAC + -Mestres representants de cicle : -Coordinador Revista -Coordinador bloc -Coordinador Recursos -Coordinador projectes comunitaris (amb projectes a càrrec a partir del 2014-15) + -Estudiants en pràctiques + -Representants alumnes ( a partir curs 2015-16 ) CLAUSTRE DE MESTRES EQUIPS DE PROJECTE D’ AULA 2/3 mestres ORGANITZACIÓ DE CENTRE : EQUIPS HUMANS DEL PROJECTE (2013 - 2016)
 9. 9. ORGANITZACIÓ DE CENTRE Model de treball per projectes REORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT DE CENTRE PER PROJECTES 1-Projectes d’Aula al voltant d’un tema anual 2-Projectes Transversals -Projecte artístic de Nadal -Revista Creixem amb l’Art -Bloc Creixem amb l’art -VTS Implementació Estratègies de pensament Visual 3-Projectes Comunitaris -Moments en família -Festa de cloenda projectes anuals DEFINICIÓ FULLS DE RUTA DELS PROJECTES REORGANITZACIÓ DELS EQUIPS HUMANS EN FUNCIÓ DELS PROJECTES 2on i 3er any 1er any FORMACIÓ DEL PROFESSORAT- EXPERIMENTACIÓ DE MODELS- REAJUSTAMENT
 10. 10. 2013 Bestiaris 2014 Cuines 2015 l’Esport i els Jocs Olímpics 2016 l’Univers Els estudiants i els mestres trien el tema de recerca del projecte anual ORGANITZACIÓ DE CENTRE
 11. 11. PROJECTES D’AULA: ORGANITZACIÓ DE CENTRE QÜESTIONAR-SE- INVESTIGAR- CONNECTAR- EXPERIMENTAR- EXPRESSAR-COMPARTIR - COMUNICAR CURS 2015-16 P4- Com són les curses ciclistes?
 12. 12. Botiga La Bicicleta TREBALLEM A PARTIR DE LA VIDA QUOTIDIANA- L’ART I EL PATRIMONI- EL TERRITORI- L’ACTUALITAT P4-Com són les curses ciclistes ? TREBALL EN XARXA
 13. 13. ORGANITZACIÓ DE CENTRE PROJECTES TRANSVERSALS Instal·lació projecte Cuines 2014-15
 14. 14. ORGANITZACIÓ ESCOLAR Instal·lació projecte L’esport i els Jocs Olímpics 2015-16
 15. 15. ORGANITZACIÓ ESCOLAR Implementació de la metodología de les estratègies de pensament visual (VTS ) http://blog.museunacional.cat/estrategies-de-pensament-visual
 16. 16. CURRICULUM VTS Selecció d’imatges M . Morales 9 sessions anuals + 1 sessió al Museu Nacional d’Art de Catalunya
 17. 17. APRENDRE - TREBALLAR PLEGATS - PARTICIPAR - VISIBILITZAR- COHESIONAR PROJECTES COMUNITARIS: MOMENTS EN FAMÍLIA ACCIÓ COMUNITÀRIA
 18. 18. FESTA DE FINAL DE PROJECTE 2016 https://www.youtube.com/watch?v=aa_9ad7aDRE ACCIÓ COMUNITÀRIA
 19. 19. ACCIÓ COMUNITÀRIA
 20. 20. COMUNICACIÓ Blog Creixem amb l’art http://escolamiquelbleach.org/creixemamblart/
 21. 21. Revista Anual Creixem amb l’art COMUNICACIÓ www.museunacional.cat/ca/revista- creixem-amb-lart http://museunacional.cat/ca/revista- creixem-amb-lart-num-2 http://museunacional.cat/ca/revista- creixem-amb-lart-num-2
 22. 22. L’Escola Miquel Bleach avui • Ha incrementat el nombre d’alumnes • La participació de les famílies és d’un 70% • Ha guanyat en estabilitat del grup de mestres • Continua treballant per projectes • Està estenent la metodologia VTS a tota l’escola • Els alumnes participen a la presa de decisions • Continuen la seva formació artística amb Museu Nacional d’Art de Catalunya • Els museus són llocs significatius I bons socis per a educar
 23. 23. L’Escola Miquel Bleach avui •És a la llista d’escoles innovadores de Catalunya •Va guanyar el Premi Ciutat de Barcelona d’Educació 2015.
 24. 24. El Museu Nacional d’Art de Catalunya Què hem après d’aquesta experiència ? • Tenim un coneixement més profund de la realitat de l’escola avui. • Hem construït coneixement compartit amb la comunitat .La mirada dels alumnes ha creat noves narratives i maneres de veure les col·leccions. • Ens replantegem el paper del museu en la formació dels futurs mestres. • Estem pensant a utilitzar el VTS a les sales del museu com a eina d’inclusió. • Hem augmentat la col·laboració amb d’altres museus • Hem contribuït a crear xarxa al barri • Coneixem una mica més a les famílies immigrants
 25. 25. Tandem, art a l’escola L’esperit de tres anys de Tàndem en un documental de Daniel Lacasa https://www.youtube.com/watch?v=NCSs4Tp6DCU, vídeo 24 min https://www.youtube.com/watch?v=1BzYfs1JNDA , trailer, 1min’54
 26. 26. Esther Fuertes Department d’educació Museu Nacional d’Art de Catalunya esther.fuertes@museunacional.cat Maig 2017

×