פרוטוקול

403 views

Published on

מעצה מקומית שלומי - פרוטוקולים יישיבות מליאת המועצה המקומית שלומי

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
403
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

פרוטוקול

 1. 1. ‫מועצה מקומית שלומי‬ ‫٧٤ שנה לשלומי- ١٦ שנה למדינה‬ ‫בס"ד‬ ‫שני 60 ספטמבר 0102‬ ‫60 ספטמבר 0102‬ ‫פרוטוקול ישיבת מליאה מס' ٠١/٢٠‬ ‫תאריך: יום ראשון ٠١.١.٤٢‬ ‫שעה: ٠٣:٠٢‬ ‫מקום: חדר ישיבות מועצה מקומית.‬ ‫נוכחים:‬ ‫מר גבריאל נעמן, ראש המועצה המקומית‬ ‫מר מיכאל סלובדוב, סגן ומ"מ בתואר לראש המועצה‬ ‫עו"ד עופרי סיידה, סגן בתואר לראש המועצה‬ ‫עו"ד אוראל חשמטי, חברת המועצה‬ ‫מר עמנואל חזן, חבר המועצה‬ ‫מר גולן שלי, חבר המועצה‬ ‫מר שמואל אנקרי, חבר המועצה‬ ‫מר דודו דר, חבר המועצה‬ ‫מר יגאל זיסקינד, חבר המועצה‬ ‫משתתפים:‬ ‫עו"ד יצחק רז, יועץ משפטי למועצה‬ ‫מר שמואל רוזנגרטן, גזבר המועצה‬ ‫גב' דליה לוי, מזכיר המועצה‬ ‫על סדר היום:‬ ‫אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין ٩٠.٥١.‬ ‫١.‬ ‫אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' ٩٠.٦١.‬ ‫٢.‬ ‫1‬ ‫מועצה מקומית שלומי, ת.ד ١ שלומי ٢٣٨٢٢, טלפון: 1090599-40 / ٤٠-٤٠٩٠٥٩٩‬ ‫פקס': 1928089-40, דוא"ל: ‪gabin@iula.org.il‬‬
 2. 2. ‫מועצה מקומית שלומי‬ ‫٧٤ שנה לשלומי- ١٦ שנה למדינה‬ ‫אישור פרוטוקול מליאה טלפונית שלא מן המניין מס' ٩٠/٧١.‬ ‫٣.‬ ‫אישור פרוטוקול מליאה טלפונית שלא מן המניין מס' ٩٠/٨١.‬ ‫٤.‬ ‫אישור פרוטוקול הנהלה מס' ٠١/٨٠ לפי סעיפים ٥ עד ١١:‬ ‫٥.‬ ‫סעיף ٥ להנהלה: אישור תב"רים:‬ ‫٠٠٠,٠٠١ ₪‬ ‫א. פיתוח שכונת דדו- משב"ש-‬ ‫٠٠٠,٠٠١ ₪‬ ‫ב. השלמות פיתוח- שדרוג גן משחקים- משב"ש-‬ ‫٠٠٠,٩٣ ₪‬ ‫ג. תוספת למוקד ולגנראטור- משרד הפנים-‬ ‫ד. הקמת מתקני ספורט לגמלאים- משרד התרבות‬ ‫٠٠٠,٠٢١ ₪‬ ‫והספורט, משרד לענייני גמלאים-‬ ‫٠٠٠,٥٢ ₪‬ ‫ה. שיקום גדר ביטחון- פקע"ר-‬ ‫ו. משרד הפנים:‬ ‫٠٠٠,٠٠١ ₪‬ ‫תיקוני אספלט רחובות עוזיאל, בן גוריון, יפה נוף-‬ ‫משרד הפנים-‬ ‫٠٠٠,٠٥١ ₪‬ ‫החלפת גג מבנה טהרה בית עלמין- משרד הפנים-‬ ‫٠٠٠,٠٧ ₪‬ ‫בניית ממ"ד בית כנסת שלומית- משרד הפנים-‬ ‫٠٠٠,٦٧ ₪‬ ‫בניית קירות תמך שכונת שלומית-‬ ‫ז. מענקי פיתוח משרד הפנים:‬ ‫٠٠٠,٠٥٢ ₪‬ ‫מרכז תחבורה/מסוף-‬ ‫٠٠٠,٠٥٢ ₪‬ ‫בניין המועצה-‬ ‫٠٠٠,٠٥٢,٢ ₪‬ ‫ח. הסדרת רח' עוזיאל- משרד התחבורה-‬ ‫2‬ ‫מועצה מקומית שלומי, ת.ד ١ שלומי ٢٣٨٢٢, טלפון: 1090599-40 / ٤٠-٤٠٩٠٥٩٩‬ ‫פקס': 1928089-40, דוא"ל: ‪gabin@iula.org.il‬‬
 3. 3. ‫מועצה מקומית שלומי‬ ‫٧٤ שנה לשלומי- ١٦ שנה למדינה‬ ‫٠٠٠,٠٠٥ ₪‬ ‫ט. חידוש מבנים בי"ס הרב מימון ממ"ד- משרד החינוך-‬ ‫סעיף ٦ להנהלה: אישור הרכב ועדת תחבורה ותנועה רשויות תמרור:‬ ‫מיכאל סלובדוב מ"מ וסגן בתואר לראש המועצה‬ ‫יו"ר‬ ‫הועדה:‬ ‫עופרי סיידה סגן בתואר לראש המועצה‬ ‫חבר:‬ ‫מרום סינואני מהנדס המועצה‬ ‫חבר:‬ ‫נציג משטרת ישראל‬ ‫חבר:‬ ‫נציג משרד התחבורה‬ ‫חבר:‬ ‫סעיף ٧ להנהלה: אישור הרכב ועדת בטיחות:‬ ‫דליה לוי מזכיר המועצה‬ ‫יו"ר‬ ‫הועדה:‬ ‫אלי זיו מנהל המחלקה לאיכות הסביבה‬ ‫חבר:‬ ‫יהודית בן ישי יו"ר ועד עובדים‬ ‫חברה:‬ ‫ציון פרץ ממונה בטיחות משרד העבודה‬ ‫חבר:‬ ‫סעיף ٨ להנהלה: אישור השתתפות הרשות בתשלום‬ ‫נסיעת ٣ תלמידים )מצ"ב( במשלחות לפולין במסגרת‬ ‫٠٠٥,٤ ₪‬ ‫בתיה"ס בעלות של ٠٠٥,١ ₪ לתלמיד סה"כ:‬ ‫סעיף ٩ להנהלה: השתתפות המועצה בתשלום נסיעת ٣‬ ‫נערים תושבי שלומי לתחרות באליפות אירופה בג'יו‬ ‫٠٠٠,٩ ₪‬ ‫ג'יטסו בעלות של ٠٠٠,٣ ₪ לנער סה"כ:‬ ‫סעיף ٠١ להנהלה: אישור חוזה הפעלה קרן רש"י את‬ ‫המרכז לגיל הרך )מצ"ב(.‬ ‫סעיף ١١ להנהלה: אישור החלפת יו"ר ועדת ביקורת מר יגאל זיסקינד‬ ‫בשל אי תפקוד.‬ ‫3‬ ‫מועצה מקומית שלומי, ת.ד ١ שלומי ٢٣٨٢٢, טלפון: 1090599-40 / ٤٠-٤٠٩٠٥٩٩‬ ‫פקס': 1928089-40, דוא"ל: ‪gabin@iula.org.il‬‬
 4. 4. ‫מועצה מקומית שלומי‬ ‫٧٤ שנה לשלומי- ١٦ שנה למדינה‬ ‫הצעת החלטה: יו"ר ועדת ביקורת חבר המועצה דודו דר.‬ ‫סעיף ٢١ להנהלה: הצגה ודיון בדו"חות ביקורת שנת‬ ‫٨٠٠٢.‬ ‫אישור מינוי מבקר מועצה ונציב קבילות ציבור ٠٥%‬ ‫٦.‬ ‫מישרה ٠٨% שכר בכירים.‬ ‫אישור תקציב המועצה הדתית לשנת ٠١٠٢ סה"כ ٠,٢٣٥,١‬ ‫٧.‬ ‫٠٣١,٣٨٣ ₪‬ ‫٠٠ חלקה של הרשות המקומית ٥٢% -‬ ‫סיוע למרכז יום לקשיש בכיסוי חובות )מצ"ב הסכם עם‬ ‫٨.‬ ‫٠٠٠,٠٥ ₪‬ ‫מוא"ז מעלה יוסף(-‬ ‫בהמשך להחלטת מליאה המועצה מס' ٩٠.٦١ אישור החלפת חבר‬ ‫٩.‬ ‫דירקטוריון לתאגיד מים וביוב עו"ד עופרי סיידה סגן בתואר לראש‬ ‫המועצה במקום מר יוסי ויצמן פרויקטור המועצה.‬ ‫ראש המועצה:‬ ‫אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' ٠١/١٠.‬ ‫אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין ٩٠.٥١.‬ ‫סעיף ١:‬ ‫ראש המועצה:‬ ‫התייחסות חברים?‬ ‫הצבעה:‬ ‫٧ בעד‬ ‫٢ נמנעים )יגאל זיסקינד , דודו דר(‬ ‫אין מתנגדים‬ ‫פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין ٩٠.٥١ מאושר ברוב‬ ‫החלטה:‬ ‫קולות.‬ ‫אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' ٩٠.٦١.‬ ‫סעיף ٢:‬ ‫4‬ ‫מועצה מקומית שלומי, ת.ד ١ שלומי ٢٣٨٢٢, טלפון: 1090599-40 / ٤٠-٤٠٩٠٥٩٩‬ ‫פקס': 1928089-40, דוא"ל: ‪gabin@iula.org.il‬‬
 5. 5. ‫מועצה מקומית שלומי‬ ‫٧٤ שנה לשלומי- ١٦ שנה למדינה‬ ‫ראש המועצה:‬ ‫התייחסות חברים?‬ ‫הצבעה:‬ ‫٧ בעד‬ ‫٢ נמנעים )יגאל זיסקינד , דודו דר(‬ ‫אין מתנגדים‬ ‫פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' ٩٠.٦١ מאושר ברוב‬ ‫החלטה:‬ ‫קולות.‬ ‫אישור פרוטוקול מליאה טלפונית שלא מן המניין מס' ٩٠/٧١.‬ ‫סעיף ٣:‬ ‫ראש המועצה:‬ ‫התייחסות חברים?‬ ‫הצבעה:‬ ‫٩ בעד‬ ‫אין נמנעים ואין מתנגדים‬ ‫פרוטוקול מליאה טלפונית שלא מן המניין מס' ٩٠/٧١ מאושר פה‬ ‫החלטה:‬ ‫אחד‬ ‫אישור פרוטוקול מליאה טלפונית שלא מן המניין מס' ٩٠/٨١.‬ ‫סעיף ٤:‬ ‫ראש המועצה:‬ ‫התייחסות חברים?‬ ‫זיסקינד:‬ ‫בסעיף תמיכות אור לעולם אני מבקש לתקן אני אישרתי תמיכה בסך ٠,٣‬ ‫٠٠ ₪ וביקשתי שתינתן תמיכה בגובה הבקשה ולכן פרוטוקול זה מאושר‬ ‫פה אחד.‬ ‫הצבעה:‬ ‫٩ בעד‬ ‫אין נמנעים ואין מתנגדים‬ ‫5‬ ‫מועצה מקומית שלומי, ת.ד ١ שלומי ٢٣٨٢٢, טלפון: 1090599-40 / ٤٠-٤٠٩٠٥٩٩‬ ‫פקס': 1928089-40, דוא"ל: ‪gabin@iula.org.il‬‬
 6. 6. ‫מועצה מקומית שלומי‬ ‫٧٤ שנה לשלומי- ١٦ שנה למדינה‬ ‫פרוטוקול מליאה טלפונית שלא מן המניין מס' ٩٠/٨١ מאושר פה אחד‬ ‫החלטה:‬ ‫אישור פרוטוקול הנהלה מס' ٠١/٨٠ לפי סעיפים ٥ עד ١١:‬ ‫סעיף ٥:‬ ‫סעיף ٥ להנהלה: אישור תב"רים:‬ ‫٠٠٠,٠٠١ ₪‬ ‫א. פיתוח שכונת דדו- משב"ש-‬ ‫٠٠٠,٠٠١ ₪‬ ‫ב. השלמות פיתוח- שדרוג גן משחקים- משב"ש-‬ ‫٠٠٠,٩٣ ₪‬ ‫ג. תוספת למוקד ולגנראטור- משרד הפנים-‬ ‫ד. הקמת מתקני ספורט לגמלאים- משרד התרבות והספורט,‬ ‫٠٠٠,٠٢١ ₪‬ ‫משרד לענייני‬ ‫גמלאים-‬ ‫٠٠٠,٥٢ ₪‬ ‫ה. שיקום גדר ביטחון- פקע"ר-‬ ‫ו. משרד הפנים:‬ ‫תיקוני אספלט רחובות עוזיאל, בן גוריון, יפה נוף- משרד‬ ‫٠٠٠,٠٠١ ₪‬ ‫הפנים-‬ ‫٠٠٠,٠٥١ ₪‬ ‫החלפת גג מבנה טהרה בית עלמין- משרד הפנים-‬ ‫٠٠٠,٠٧ ₪‬ ‫בניית ממ"ד בית כנסת שלומית- משרד הפנים-‬ ‫٠٠٠,٦٧ ₪‬ ‫בניית קירות תמך שכונת שלומית-‬ ‫ז. מענקי פיתוח משרד הפנים:‬ ‫٠٠٠,٠٥٢ ₪‬ ‫מרכז תחבורה/מסוף-‬ ‫٠٠٠,٠٥٢ ₪‬ ‫בניין המועצה-‬ ‫٠٠٠,٠٥٢,٢ ₪‬ ‫ח. הסדרת רח' עוזיאל- משרד התחבורה-‬ ‫٠٠٠,٠٠٥ ₪‬ ‫ט. חידוש מבנים בי"ס הרב מימון ממ"ד- משרד החינוך-‬ ‫6‬ ‫מועצה מקומית שלומי, ת.ד ١ שלומי ٢٣٨٢٢, טלפון: 1090599-40 / ٤٠-٤٠٩٠٥٩٩‬ ‫פקס': 1928089-40, דוא"ל: ‪gabin@iula.org.il‬‬
 7. 7. ‫מועצה מקומית שלומי‬ ‫٧٤ שנה לשלומי- ١٦ שנה למדינה‬ ‫ראש המועצה:‬ ‫מסביר לחברים את יעוד התב"רים:‬ ‫א' ו- ב' - יתנו מענה בשכונת דדו האחד בסך ٠٠٠,٠٠١ ₪ שדרוג שביל‬ ‫בין בי"ס בן צבי לבלוק הדיירים והשני שדרוג גן משחקים בצמוד‬ ‫למועדונית בשכונה.‬ ‫תב"רים ג' ו- ה' - בסך ٠٠٠,٤٦ ₪ לצורכי ביטחון.‬ ‫תב"ר ד' – ג.ה.ו מיועד למתקני ספורט לגימלאים אשר יוצבו בגן בכניסה‬ ‫לשלומי.‬ ‫תב"ר ו'- מקבץ של תב"רים שיענו למגוון צרכים יישוביים.‬ ‫תב"ר ז'- ישלים שני פרויקטים חשובים האחד מסוף תחבורה והשני‬ ‫פיתוח בית המועצה בנושא חשמל ובטיחות.‬ ‫תב"ר ח'- מיועד למקטע ב' בשדרוג רח' עוזיאל ויגיע עד לצומת הרב‬ ‫מימון.‬ ‫תב"ר אחרון בסך ٠٠٠,٠٠٥ ₪ מיועד לשדרוג חדר מורים ואולם ספורט‬ ‫בבי"ס הרב מימון כאשר הוגשה בקשה לקרן רש"י להשתתף עם הרשות‬ ‫בתקווה שנענה בחיוב.‬ ‫התייחסות חברים.‬ ‫זיסקינד:‬ ‫יישר כוח.‬ ‫הצבעה:‬ ‫٩ בעד‬ ‫אין מתנגדים ואין נמנעים‬ ‫תב"רים:‬ ‫החלטה:‬ ‫٠٠٠,٠٠١ ₪‬ ‫א. פיתוח שכונת דדו- משב"ש-‬ ‫٠٠٠,٠٠١ ₪‬ ‫ב. השלמות פיתוח- שדרוג גן משחקים- משב"ש-‬ ‫7‬ ‫מועצה מקומית שלומי, ת.ד ١ שלומי ٢٣٨٢٢, טלפון: 1090599-40 / ٤٠-٤٠٩٠٥٩٩‬ ‫פקס': 1928089-40, דוא"ל: ‪gabin@iula.org.il‬‬
 8. 8. ‫מועצה מקומית שלומי‬ ‫٧٤ שנה לשלומי- ١٦ שנה למדינה‬ ‫٠٠٠,٩٣ ₪‬ ‫ג. תוספת למוקד ולגנראטור- משרד הפנים-‬ ‫ד. הקמת מתקני ספורט לגמלאים- משרד התרבות והספורט,‬ ‫٠٠٠,٠٢١ ₪‬ ‫משרד לענייני‬ ‫גמלאים-‬ ‫٠٠٠,٥٢ ₪‬ ‫ה. שיקום גדר ביטחון- פקע"ר-‬ ‫ו. משרד הפנים:‬ ‫٠٠٠,٠٠١ ₪‬ ‫תיקוני אספלט רחובות עוזיאל, בן גוריון, יפה נוף- משרד‬ ‫הפנים-‬ ‫٠٠٠,٠٥١ ₪‬ ‫החלפת גג מבנה טהרה בית עלמין- משרד הפנים-‬ ‫٠٠٠,٠٧ ₪‬ ‫בניית ממ"ד בית כנסת שלומית- משרד הפנים-‬ ‫٠٠٠,٦٧ ₪‬ ‫בניית קירות תמך שכונת שלומית-‬ ‫ז. מענקי פיתוח משרד הפנים:‬ ‫٠٠٠,٠٥٢ ₪‬ ‫מרכז תחבורה/מסוף-‬ ‫٠٠٠,٠٥٢ ₪‬ ‫בניין המועצה-‬ ‫٠٠٠,٠٥٢,٢ ₪‬ ‫ח. הסדרת רח' עוזיאל- משרד התחבורה-‬ ‫٠٠٠,٠٠٥ ₪‬ ‫ט. חידוש מבנים בי"ס הרב מימון ממ"ד- משרד החינוך-‬ ‫מאושרים פה אחד.‬ ‫סעיף ٦ להנהלה: אישור הרכב ועדת תחבורה ותנועה רשויות תמרור:‬ ‫מיכאל סלובדוב מ"מ וסגן בתואר לראש המועצה‬ ‫יו"ר‬ ‫הועדה:‬ ‫עופרי סיידה סגן בתואר לראש המועצה‬ ‫חבר:‬ ‫מרום סינואני מהנדס המועצה‬ ‫חבר:‬ ‫נציג משטרת ישראל‬ ‫חבר:‬ ‫נציג משרד התחבורה‬ ‫חבר:‬ ‫8‬ ‫מועצה מקומית שלומי, ת.ד ١ שלומי ٢٣٨٢٢, טלפון: 1090599-40 / ٤٠-٤٠٩٠٥٩٩‬ ‫פקס': 1928089-40, דוא"ל: ‪gabin@iula.org.il‬‬
 9. 9. ‫מועצה מקומית שלומי‬ ‫٧٤ שנה לשלומי- ١٦ שנה למדינה‬ ‫דליה:‬ ‫ועדת חובה אשר מטרתה בין היתר הינה בניית תוכנית אב יישובית‬ ‫בנושא תחבורה, תנועה, תמרור וחניות. הועדה כוללת נציגי משטרה‬ ‫ותחבורה אשר יתנו את ההיבט החוקי לנושא:‬ ‫הצבעה:‬ ‫٩ בעד‬ ‫אין מתנגדים ואין נמנעים.‬ ‫הרכב ועדת תחבורה ותנועה רשויות תמרור:‬ ‫החלטה:‬ ‫מיכאל סלובדוב מ"מ וסגן בתואר לראש המועצה‬ ‫יו"ר הועדה:‬ ‫עופרי סיידה סגן בתואר לראש המועצה‬ ‫חבר:‬ ‫מרום סינואני מהנדס המועצה‬ ‫חבר:‬ ‫נציג משטרת ישראל‬ ‫חבר:‬ ‫נציג משרד התחבורה‬ ‫חבר:‬ ‫מאושר פה אחד.‬ ‫סעיף ٧ להנהלה: אישור הרכב ועדת בטיחות:‬ ‫דליה לוי מזכיר המועצה‬ ‫יו"ר‬ ‫הועדה:‬ ‫אלי זיו מנהל המחלקה לאיכות הסביבה‬ ‫חבר:‬ ‫יהודית בן ישי יו"ר ועד עובדים‬ ‫חברה:‬ ‫ציון פרץ ממונה בטיחות משרד העבודה‬ ‫חבר:‬ ‫דליה:‬ ‫ועדת בטיחות מורכבת מנציגי עובדי הרשות וממונה בטיחות של משרד‬ ‫העבודה מטרתה לדאוג לתנאי הבטיחות, להמליץ על שיפורם ולייעץ‬ ‫בכללי בטיחות. הועדה פועלת בשתו"פ מלא עם ממונה הבטיחות.‬ ‫הצבעה:‬ ‫٩ בעד‬ ‫אין מתנגדים ואין נמנעים‬ ‫הרכב ועדת בטיחות:‬ ‫החלטה:‬ ‫9‬ ‫מועצה מקומית שלומי, ת.ד ١ שלומי ٢٣٨٢٢, טלפון: 1090599-40 / ٤٠-٤٠٩٠٥٩٩‬ ‫פקס': 1928089-40, דוא"ל: ‪gabin@iula.org.il‬‬
 10. 10. ‫מועצה מקומית שלומי‬ ‫٧٤ שנה לשלומי- ١٦ שנה למדינה‬ ‫דליה לוי מזכיר המועצה‬ ‫יו"ר‬ ‫הועדה:‬ ‫אלי זיו מנהל המחלקה לאיכות הסביבה‬ ‫חבר:‬ ‫יהודית בן ישי יו"ר ועד עובדים‬ ‫חברה:‬ ‫ציון פרץ ממונה בטיחות משרד העבודה‬ ‫חבר:‬ ‫מאושר פה אחד.‬ ‫סעיף ٨ להנהלה : אישור השתתפות הרשות בתשלום נסיעת ٣‬ ‫תלמידים )מצ"ב ( במשלחות לפולין במסגרת בתיה" ס בעלות‬ ‫٠٠٥,٤ ₪‬ ‫של ٠٠٥,١ ₪ לתלמיד סה"כ:‬ ‫דליה:‬ ‫ישנן כאן בקשות של שלוש משפחות לסיוע בתשלום יציאת ילדיהם‬ ‫לפולין במסגרת בתיה"ס שבהם הם לומדים. ٢ תלמידים יצאו כבר‬ ‫ותלמידה אחת מתעתדת לצאת. הסיוע שניתן עד היום הינו ٠٠٥,١ ₪ לכל‬ ‫ילד אשר משתתף במשלחת לפולין בכפוף להצגת אישורים רלוונטיים.‬ ‫הסיוע ניתן רק לאחר יציאת הילדים למשלחת וחזרתם.‬ ‫הצבעה:‬ ‫٩ בעד‬ ‫אין מתנגדים ואין נמנעים‬ ‫השתתפות הרשות בתשלום נסיעת ٣ תלמידים )מצ"ב( במשלחות לפולין‬ ‫החלטה:‬ ‫במסגרת בתיה"ס בעלות של ٠٠٥,١ ₪ לתלמיד סה"כ: ٠٠٥,٤ ₪ מאושרת פה‬ ‫אחד בכפוף להצגת צילום דרכון המעיד על יציאה מהארץ לפולין, הצגת‬ ‫קבלות לתשלום מלוא הסכום ואישור ביה"ס על יציאת התלמיד בפועל‬ ‫למשלחת.‬ ‫סעיף ٩ להנהלה: השתתפות המועצה בתשלום נסיעת ٣ נערים‬ ‫תושבי שלומי לתחרות באליפות אירופה בג' יו ג' יטסו בעלות‬ ‫٠٠٠,٩ ₪‬ ‫של ٠٠٠,٣ ₪ לנער סה"כ:‬ ‫דליה:‬ ‫בשלומי מתפתח תחום הספורט גיו ג'יסטו אשר אותו מובילה משפחה מן‬ ‫01‬ ‫מועצה מקומית שלומי, ת.ד ١ שלומי ٢٣٨٢٢, טלפון: 1090599-40 / ٤٠-٤٠٩٠٥٩٩‬ ‫פקס': 1928089-40, דוא"ל: ‪gabin@iula.org.il‬‬
 11. 11. ‫מועצה מקומית שלומי‬ ‫٧٤ שנה לשלומי- ١٦ שנה למדינה‬ ‫הישוב. בפעילות ספורט זה לוקחים חלק ילדים רבים מבין ילדי הישוב.‬ ‫לשמחתנו נבחרו מבין משתתפי החוג ٣ נערים מצטיינים לייצג את שלומי‬ ‫ומדינת ישראל באליפות המתקיימת באירופה. ההורים מבקשים סיוע‬ ‫של ٠٥% מעלות ההוצאות שהם נדרשים לשלם ולטענתם סך ההוצאות‬ ‫למשתתף הוא ٠٠٠,٦ ₪. כך שסיוע הרשות יעמוד על ٠٠٠,٣ ₪ למשתתף‬ ‫ובכפוף להצגת קבלות רלוונטיות המוכיחות הוצאות בגין התחרות.‬ ‫הצבעה:‬ ‫٩ בעד‬ ‫אין מתנגדים ואין נמנעים.‬ ‫השתתפות הרשות המקומית ב- ٠٥% בעלות ההוצאות של ילדיהם בתחרות‬ ‫החלטה:‬ ‫ולא יותר מ- ٠٠٠,٦ ₪ בכפוף להצגת קבלות רלוונטיות מאושרת פה אחד.‬ ‫סעיף ٠١ להנהלה : אישור חוזה הפעלה קרן רש" י את המרכז לגיל הרך‬ ‫)מצ"ב(.‬ ‫גזבר:‬ ‫עד לפני שנה הפעילה הרשות את המרכז כאשר קרן רש"י היתה שותפה‬ ‫בתקציבים. השנה אנו מבקשים להעביר את הפעלת המרכז לקרן‬ ‫והרשות תעביר השתתפותה בסך ٠٠٠,٨٢٢ ₪ לשנת ٠١٠٢ כאשר‬ ‫הפעילות מוגדרת בכ- ١ מלש"ח. בכל רבעון יעשה מעקב והתחשבנות.‬ ‫כל העובדים במרכז יועסקו ע"י הקרן. ההסכם לשנת ٠١٠٢ עם אופציה‬ ‫ל- ١١٠٢.‬ ‫דודו:‬ ‫מה היה התקציב בשנת ٩٠٠٢?‬ ‫דליה:‬ ‫התקציב עמד על ٠٠٠,٠٠٤,١ ₪ כאשר ٠٠٠,٠٠٣ ₪ הם תקציב המועדונית‬ ‫לגי"ר המופעלת ע"י הרווחה. כיום עפ"י ההסדר תקציב המועדונית ינוהל‬ ‫ע"י הרשות והשירותים ירכשו מהמרכז לגי"ר.‬ ‫הצבעה:‬ ‫٩ בעד‬ ‫אין מתנגדים ואין נמנעים.‬ ‫11‬ ‫מועצה מקומית שלומי, ת.ד ١ שלומי ٢٣٨٢٢, טלפון: 1090599-40 / ٤٠-٤٠٩٠٥٩٩‬ ‫פקס': 1928089-40, דוא"ל: ‪gabin@iula.org.il‬‬
 12. 12. ‫מועצה מקומית שלומי‬ ‫٧٤ שנה לשלומי- ١٦ שנה למדינה‬ ‫חוזה הפעלה קרן רש"י את המרכז לגיל הרך )מצ"ב( מאושר פה אחד.‬ ‫החלטה:‬ ‫סעיף ١١ להנהלה : אישור החלפת יו" ר ועדת ביקורת מר יגאל זיסקינד בשל‬ ‫אי תפקוד.‬ ‫הצעת החלטה: יו"ר ועדת ביקורת חבר המועצה דודו דר.‬ ‫ראש המועצה:‬ ‫יו"ר ועדת ביקורת במועצה יגאל זיסקינד לא כינס את הועדה ולו פעם‬ ‫אחת מיום שאושרה. יגאל פניתי אליך במכתב, ביקשתי את כינוס‬ ‫הועדה ודיון בדו"חות הביקורת לשנת ٨٠٠٢ לצערי, זה לא קרה ואי‬ ‫תפקוד הועדה אינו יכול להימשך לכן הצעת ההחלטה הינה שדודו דר או‬ ‫שמואל אנקרי יחליפו את יגאל בשל חוסר תפקוד ציבורי.‬ ‫זיסקינד:‬ ‫אנחנו נחליט מי יהיה יו"ר הועדה.‬ ‫שמואל אנקרי:‬ ‫אני לא מתנדב להיות יו"ר ועדת ביקורת מאחר ולקחתי על עצמי מס' רב‬ ‫של פעולות למען הקהילה ובראשם יו"ר הנהלת המתנ"ס בשלומי. ממליץ‬ ‫על דוד דר ליו"ר וועדת ביקורת.‬ ‫הצבעה:‬ ‫٨ בעד‬ ‫אין מתנגדים‬ ‫١ נמנע )דודו דר(‬ ‫יו"ר ועדת ביקורת חבר המועצה דודו דר מאושר פה אחד.‬ ‫החלטה:‬ ‫סעיף ٢١ להנהלה: הצגה ודיון בדו"חות ביקורת שנת ٨٠٠٢.‬ ‫ראש המועצה:‬ ‫מסביר לחברי המליאה את הנוהל לטיפול בדו"חות ביקורת. היות וחברי‬ ‫הועדה לא התכנסו ולא דנו בד"חות, חסרים החברים את התייחסות‬ ‫והמלצות הועדה. הטיפול בדו"חות יועבר לועדת תיקון ליקויים אשר‬ ‫בגמר עבודתה תציג דו"ח תיקון ליקויים למליאה.‬ ‫21‬ ‫מועצה מקומית שלומי, ת.ד ١ שלומי ٢٣٨٢٢, טלפון: 1090599-40 / ٤٠-٤٠٩٠٥٩٩‬ ‫פקס': 1928089-40, דוא"ל: ‪gabin@iula.org.il‬‬
 13. 13. ‫מועצה מקומית שלומי‬ ‫٧٤ שנה לשלומי- ١٦ שנה למדינה‬ ‫דודו דר:‬ ‫מדוע אנו לא מצליחים לגבות מעובדי הרשות ארנונה?‬ ‫ראש המועצה:‬ ‫אני מציע שתגיע לשמואל רוזנגרטן שהוא מנהל הארנונה ותבדוק את‬ ‫הנושא לעומק שכן כל עובדי הרשות בפועל הגיעו להסדרי תשלום‬ ‫ארנונה והמדובר בפנסיונרים של המועצה המתקשים מאוד לשלם את‬ ‫חובם וזהו תפקיד ועדת ביקורת לבדוק ולהמליץ על דרכי פעולה לתיקון‬ ‫הליקויים, מר יגאל זיסקינד לא טרח למלא את תפקידו.‬ ‫שמואל אנקרי:‬ ‫אחרי ٠١ שנים באופוזיציה כרגע אני מאוד מאוכזב שהחברים שלי‬ ‫נותנים לדו"ח לעבור בצורה כזאת. הבחירה שלי היא לא כנגד יגאל אלא‬ ‫משום שיגאל בחר שלא למלא תפקידו כיו"ר ועדת ביקורת. אני מקווה‬ ‫שדודו יעשה זאת יכנס את הועדה וידון בדו"ח כנדרש.‬ ‫דודו דר:‬ ‫נשתדל לתקן זאת בהמשך.‬ ‫ראש המועצה:‬ ‫שמוליק בשל ניסיונך ותפקודך כחבר מועצה אשר פועל לטובת הציבור‬ ‫ורווחתו נבחרת לכהן כיום כיו"ר הנהלת המתנ"ס. אין ספק בליבי‬ ‫שתמלא תפקידך ללא משוא פנים ותכוון אך ורק לטובת הציבור וזה‬ ‫המקום לאחל לך בהצלחה.‬ ‫דו"חות ביקורת שנת ٨٠٠٢ הוצגו ויועברו לטיפול ועדת ליקויים.‬ ‫החלטה:‬ ‫אישור מינוי מבקר מועצה ונציב קבילות ציבור ٠٥ % מישרה ٠٨ % שכר‬ ‫סעיף ٦:‬ ‫בכירים.‬ ‫ראש המועצה:‬ ‫אנו מבקשים למנות מבקרת למועצה העונה לדרישות הגב' אמירה‬ ‫מוסקוביץ אשר נבחרה ע"י ועדת הבחינה מבין כ- ٥ מועמדים. הודענו‬ ‫לגברת שאנו נאשר ٠٥% משרה אך בפועל אנו מבקשים שתתחיל‬ ‫עבודתה ב- ٠٣% משרה בשל המצב התקציבי לחצי שנה ולאחר מכן‬ ‫31‬ ‫מועצה מקומית שלומי, ת.ד ١ שלומי ٢٣٨٢٢, טלפון: 1090599-40 / ٤٠-٤٠٩٠٥٩٩‬ ‫פקס': 1928089-40, דוא"ל: ‪gabin@iula.org.il‬‬
 14. 14. ‫מועצה מקומית שלומי‬ ‫٧٤ שנה לשלומי- ١٦ שנה למדינה‬ ‫נבחן ונבדוק את האפשרות להעסקתה ב- ٠٥% מישרה בפועל.‬ ‫מיכאל:‬ ‫חשוב שבמסגרת עבודתה יינתן זמן גם לטיפול בפניות ציבור.‬ ‫זיסקינד:‬ ‫אנו מבקשים שתעבוד כמבקרת מועצה ב- ٠٥% משרה בפועל.‬ ‫הצבעה:‬ ‫٧ בעד‬ ‫٢ נגד )יגאל זיסקינד, דודו דר(‬ ‫אין נמנעים‬ ‫מינוי מבקר מועצה ונציב קבילות ציבור ٠٥ % מישרה ٠٨ % שכר בכירים‬ ‫החלטה:‬ ‫כאשר בפועל העבודה תתבצע למשך חצי שנה ב- ٠٣ % משרה מאושר ברוב‬ ‫קולות.‬ ‫אישור תקציב המועצה הדתית לשנת ٠١٠٢ סה"כ ٠٠,٢٣٥,١‬ ‫סעיף ٧:‬ ‫٠٣١,٣٨٣ ₪‬ ‫٠ חלקה של הרשות המקומית ٥٢% -‬ ‫אנו מאשרים את תקציב המועצה הדתית לשנת ٠١٠٢ כי ממנו נגזרת השתתפות‬ ‫ראש המועצה:‬ ‫הרשות בתקציב מועצה דתית. גובה ההשתתפות שנדרש מאיתנו הוא ٥٣%‬ ‫מסך תקציב המועצה הדתית. הגשנו ערעור בו אנו מבקשים שחלקה של‬ ‫המועצה המקומית יעמוד על ٥٢% שהוא ٠٣١,٣٨٣ ₪.‬ ‫מדוע אנו לא מאשרים ٥٣% ובמידה והערעור יתקבל נשלם בפועל ٥٢%?‬ ‫דודו דר:‬ ‫בשל מצבה הכלכלי אין ביכולתנו לעמוד ב-٥٣% ועל כן אנו מאשרים מצד אחד‬ ‫את המסגרת התקציבית כפועל יוצא מפעולות המועצה הדתית לשנת ٩٠٠٢‬ ‫ובהתאם ל ٠١٠٢ וחלקה של הרשות היא ٣٨٣‬ ‫בשל מצבנו הכלכלי אין ביכולתנו לעמוד ב- ٥٣% ועל כן אנו מאשרים מצד אחד‬ ‫ראש המועצה:‬ ‫את המסגרת התקציבית כפועל יוצא מפעולות המועצה הדתית לשנת ٩٠٠٢‬ ‫ובהתאם ל- ٠١٠٢ חלקה של הרשות הוא ٠٣١,٣٨٣ ₪ .‬ ‫٧ בעד‬ ‫הצבעה:‬ ‫٢ נגד )יגאל זיסקינד, דודו דר(‬ ‫אין נמנעים‬ ‫41‬ ‫מועצה מקומית שלומי, ת.ד ١ שלומי ٢٣٨٢٢, טלפון: 1090599-40 / ٤٠-٤٠٩٠٥٩٩‬ ‫פקס': 1928089-40, דוא"ל: ‪gabin@iula.org.il‬‬
 15. 15. ‫מועצה מקומית שלומי‬ ‫٧٤ שנה לשלומי- ١٦ שנה למדינה‬ ‫תקציב המועצה הדתית לשנת ٠١٠٢ סה" כ ٠٠٠,٢٣٥,١ חלקה של הרשות‬ ‫החלטה:‬ ‫המקומית ٥٢% סה"כ ٠٣١,٣٨٣ ₪ מאושר פה אחד.‬ ‫סיוע למרכז יום לקשיש בכיסוי חובות )מצ"ב הסכם עם מוא"ז‬ ‫סעיף ٨:‬ ‫٠٠٠,٠٥ ₪‬ ‫מעלה יוסף(-‬ ‫מרכז יום לקשיש נקלע לחובות שהם חובות מצטברים. בישיבה משותפת עם‬ ‫ראש המועצה:‬ ‫ראש המועצה האזורית מר אבי קרמפה השותף במרכז הגענו להסכמה שכל‬ ‫ויתרת הגרעון יכוסה מתקציב העמותה וגיוס‬ ‫רשות תסייע ב- ٠٠٠,٠٥ ₪‬ ‫משאבים כדוגמת אשל.‬ ‫ממה נובע הגרעון?‬ ‫שמואל אנקרי:‬ ‫למרכז מגיעים קשישים מהצד הדרומי של מעלה יוסף שבפועל מתבטא‬ ‫ראש המועצה:‬ ‫בתקציב ההסעות שעלותו גבוהה ביותר.‬ ‫٩ בעד‬ ‫הצבעה:‬ ‫אין מתנגדים ואין נמנעים.‬ ‫סיוע למרכז יום לקשיש בכיסוי חובות )מצ"ב הסכם עם מוא"ז מעלה יוסף(‬ ‫החלטה:‬ ‫בסך ٠٠٠,٠٥ ₪ מאושר פה אחד.‬ ‫בהמשך להחלטת מליאה המועצה מס' ٩٠.٦١ אישור החלפת חבר דירקטוריון‬ ‫סעיף ٩:‬ ‫לתאגיד מים וביוב עו" ד עופרי סיידה סגן בתואר לראש המועצה במקום מר‬ ‫יוסי ויצמן פרויקטור המועצה.‬ ‫במליאה מס' ٩٠/٦١ אישרנו את יוסי ויצמן כנציגנו בתאגיד מים וביוב. יוסי לא‬ ‫ראש המועצה:‬ ‫עמד בתנאי הסף ולכן אנו נדרשים להגיש מועמד נוסף כנציג שלומי בתאגיד.‬ ‫מה מפתח הנציגות בתאגיד?‬ ‫זיסקינד?‬ ‫כל רשות החברה בתאגיד המים וביוב יש לה ٢ נציגים. הנציגות בתאגיד היא‬ ‫ראש המועצה:‬ ‫לטובת האינטרסים של שלומי, לכן אני מציע את עו"ד עופרי סיידה כנציג‬ ‫51‬ ‫מועצה מקומית שלומי, ת.ד ١ שלומי ٢٣٨٢٢, טלפון: 1090599-40 / ٤٠-٤٠٩٠٥٩٩‬ ‫פקס': 1928089-40, דוא"ל: ‪gabin@iula.org.il‬‬
 16. 16. ‫מועצה מקומית שלומי‬ ‫٧٤ שנה לשלומי- ١٦ שנה למדינה‬ ‫בתאגיד המים.‬ ‫٧ בעד‬ ‫הצבעה:‬ ‫٢ נגד )יגאל זיסקינד, דודו דר(‬ ‫אין נמנעים‬ ‫החלפת חבר דירקטוריון לתאגיד מים וביוב עו"ד עופרי סיידה סגן בתואר‬ ‫החלטה:‬ ‫לראש המועצה במקום מר יוסי ויצמן פרויקטור המועצה מאושרת ברוב‬ ‫קולות.‬ ‫ראש המועצה:‬ ‫מתכבד לנעול ישיבת מליאה מן המניין מס' ٠١/٢. תודה רבה חברים‬ ‫ולילה טוב.‬ ‫בכבוד רב,‬ ‫דליה לוי‬ ‫גבריאל נעמן‬ ‫מזכיר‬ ‫ראש המועצה המקומית‬ ‫המועצה המקומית‬ ‫61‬ ‫מועצה מקומית שלומי, ת.ד ١ שלומי ٢٣٨٢٢, טלפון: 1090599-40 / ٤٠-٤٠٩٠٥٩٩‬ ‫פקס': 1928089-40, דוא"ל: ‪gabin@iula.org.il‬‬

×