Pràctiques d'educació intercultural

776 views

Published on

Pràctiques d'educació intercultural

Published in: Education
  • Be the first to comment

Pràctiques d'educació intercultural

  1. 1. Pr àctiques del màster d’educació intercultural <ul><li>Marc general de les pr àctiques (fases, funcions, avaluació) </li></ul><ul><li>Protocol 1. Exploració del context social, cultural i educatiu </li></ul><ul><li>Mitjans informàtics de comunicació (moodle i e-mail) </li></ul><ul><li>Primer contacte amb els tutors i tutores </li></ul>Zwelethu Mthethwa Durban, Sudàfrica, 1960
  2. 2. Objectius <ul><li>Analitzar i conceptualitzar la pràctica educativa a partir de les diferents teories, models i perspectives que s’estudien en els mòduls del màster </li></ul><ul><li>Comprendre i interpretar des de la complexitat les diferents estructures, dinàmiques i situacions que observem en les institucions i/o contextos de les pràctiques. </li></ul><ul><li>Desenvolupar estratègies professionals orientades a la planificació de propostes, programes, dispositius, plans i recursos en contextos educatius amb presència de diversitat cultural o ciutadans nouvinguts </li></ul><ul><li>Promoure els processos durant el desenvolupament de les propostes i actuacions educatives a través de la reconstrucció i la retroalimentació permanents </li></ul><ul><li>Tenir cura dels aprenentatges i la participació des de la perspectiva del diàleg intercultural i la construcció de la identitat i la diferència de ciutadans i ciutadanes. </li></ul><ul><li>Adquirir un posicionament ètic, social, cultural, de gènere i polític en la construcció d’una identitat professional com a educadors </li></ul><ul><li>Construir eines pel desenvolupament de la professió en les institucions i/o contextos de l’educació intercultural </li></ul><ul><li>Dissenyar i implementar mesures i mecanismes d’avaluació per garantir la qualitat i la millora de les propostes i actuacions desenvolupades </li></ul>IV. Projectes d’acció social, cultural i educativa des d’una perspectiva comunitària que promouen la participació en diferents contextos III. Disseny i implementació de plans i dispositius de gestió educativa adreçats a ciutadans nouvinguts en les institucions (organització de l’acollida i alternatives, mediació cultural, equips docents) II. Disseny i desenvolupament d’estratègies i recursos didàctics/tecnològics per la comunicació intercultural (a l’aula, l’escola, a la comunitat) I. Projectes de desenvolupament d’un currículum integrat d’educació intercultural o centrats en una àrea de coneixement, en l’acció tutorial L ínies de treball de les pràctiques professionals
  3. 3. <ul><li>CENTRES/ENTITATS </li></ul><ul><li>Tutors professionals que supervisen </li></ul><ul><li>les següents dimensions: </li></ul><ul><li>Rol de l’educador intercultural </li></ul><ul><li>Metodologia del projecte </li></ul><ul><li>Qualitat del disseny </li></ul><ul><li>Qualitat de la intervenció </li></ul><ul><li>Pr àctica reflexiva </li></ul><ul><li>Estratègies en el desenvolupament </li></ul><ul><li>professional </li></ul><ul><li>Adequació al context i </li></ul><ul><li>retroalimentaci ó </li></ul><ul><li>PRACTICANTS </li></ul><ul><li>Estudiants del màster </li></ul><ul><li>Realitzaci ó de les diferents </li></ul><ul><li>fases de les pr àctiques: </li></ul><ul><li>Exploració </li></ul><ul><li>Elaboraci ó de la proposta </li></ul><ul><li>Acció educativa </li></ul><ul><li>Avaluació </li></ul><ul><li>UAB </li></ul><ul><li>Professors del màster </li></ul><ul><li>Tutors de facultat que supervisen </li></ul><ul><li>les següents dimensions: </li></ul><ul><li>Rol de l’educador intercultural </li></ul><ul><li>Relació amb els continguts </li></ul><ul><li>dels mòduls teòrics </li></ul><ul><li>Supervisi ó tècnica del projecte </li></ul><ul><li>Qualitat de l’anàlisi i la interpretació </li></ul><ul><li>Reflexió cr ítica </li></ul><ul><li>Estratègies de la recerca en </li></ul><ul><li>l’acció, etnografia, col·laboraci ó,etc. </li></ul><ul><li>Garantia de participaci ó de tots els </li></ul><ul><li>agents implicats </li></ul>Pràctiques en institucions i/o contextos amb diversitat cultural o ciutadans nouvinguts
  4. 4. Observació i anàlisi del context social, cultural i educatiu <ul><ul><ul><li>1. Anàlisi institucional i de context </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Context social de la institució, entitat, servei, etc. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>L’entorn: el barri, la situació socio-econòmica </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Marc legal i polític del centre </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Organigrama i funcions dels diferents òrgans </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Anàlisi del grup de població </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2. Anàlisi del projecte o pla d’actuació i de la seva implementació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Tipologia i definició de la institució, entitat, servei </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Característiques del projecte educatiu o pla d’actuació </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Objectius de l’àmbit pedagògic, de gestió, administratiu, humà </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Programes / activitats / plans d’acollida / recursos / tecnologia </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Metodologia de treball (com ho porten a terme) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3. Anàlisi de l’atenció a la diversitat cultural i a ciutadans nouvinguts </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Trets d’identitat </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Multilingüisme </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Interaccions entre diversitat cultural, ètnica, racial, de gènere, etc. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Gestió de la diversitat i de l’atenció a nouvinguts (en el currículum / en la institució / en el desenvolupament sociocomunitari) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Perfil del professional de l’educació intercultural </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Participació de l’alumnat, dels usuaris, etc. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Exemplificació de situacions o casos on es produeixen aprenentatges. </li></ul></ul></ul></ul></ul>- Com penses que es construeix la interculturalitat a través d’un projecte en el lloc on realitzes les teves pràctiques?

×