Optimálne objednávkové množstvo      Prezentácia z predmetu Distribučný manažmentIng. Martin Moravčík, Katedra market...
Význam zásob a ich riadenia• Zásoby výrobných firiem môžu tvoriť viac ako 20% ich celkového imania a u obchodných firiem ...
Základné funkcie držania zásob•  Geografická funkcia - zásoby umožňujú miestne odlúčenie výroby   a spotreby a optimál...
5 dôvodov, pre ktoré firmy udržujú zásoby 1. umožňujú firme dosiahnuť efekty (úspory)  založené na rozsahu výroby 2. vyr...
Základné pojmy• teória zásob – súhrn matematických metód používaných k modelovaniu a optimalizácií procesu hromadenia rô...
Základné pojmy - pokračovanie• obratová (bežná) zásoba – zásoba, ktorá kryje potrebu v období medzi dvoma dodávkami• pois...
Základné pojmy - pokračovanie• Q – systém riadenia zásob, ktorý pracuje s pevnými veľkosťami objednávok a kolísanie   ...
Základné pojmy - pokračovanie• náklady na vystavenie objednávky - telefonické a faxové vybavovanie, doprava na rokovanie,...
Náklady - graf                  Náklady na                  udržiavanie        ...
Priebeh dodávok a čerpania zásob v čase                   Diskrétny priebeh spotreby          ...
Modely optimalizácie zásob• Sú založené na princípe vyrovnanosti síl na trhu, resp. keď silnejšie postavenia na trhu má ...
Členenie modelova.) z hľadiska úplnosti informácií o základných veličinách:deterministické – vstupné údaje sú určené presn...
Stochastické modely skladovaniaTieto modely vychádzajú z neistoty určitých veličín:•  úbytok tovaru•  čas na znovuzapl...
Deterministické modely skladovaniaNajjednoduchším modelom je model určeniaoptimálneho objednávkového množstva (EOQ –Econom...
EOQ modelN – celkové náklady spojené s nadobudnutím (obstaraním)a skladovaním zásob,Ns – priemerné náklady na skladovanie ...
Z čoho vyplýva:v = D/Q – počet dodávok za príslušné obdobie (za rok),Z = Q/2 – priemerná zásoba,no * D/Q – vyjadruje celko...
Pri vývoji EOQ vychádzame z celkových nákladov,ktoré minimalizujeme zmenou objednávkovéhomnožstva. V modeli neuvažujeme s ...
EOQ - Graf Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave  18
Minimum funkcie celkových variabilných nákl.        EOQ Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta...
Podmienky platnosti základného modelu• stabilný (konštantný) dopyt – nezávislý dopyt• konštantná a známa doba doplnenia zá...
Snažíme sa aby...        Náklady na                Náklady na       obstarávanie       ...
Z priebehu skladových zásob... • Náklady na skladovanie za obdobie       Q   Ns    ns       2 • Pričo...
- ročné tovarové nákladyNt    D pCelkové náklady:     Q     s             D Nc       p  ...
Nesprávne riadenie zásob• množstvo ležiakov na sklade,• zvyšujúci sa počet nevybavených objednávok,• veľký rozdiel v obrát...
Príklad č. 1Spoločnosť PURIFY sa zaoberá upratovacími službami. Načistenie podláh používa čistiaci prostriedok Cleany.Ročn...
Príklad č. 2Firma LimoDrink produkuje limonády v dvojlitrovýchplastových fľašiach. Tieto fľaše sú od dodávateľa odoberanév...
Príklad č. 3V predajni SUVENÍR sa predá za rok v priemere 5840 ksmalých sošiek. Nákupná cena jednej sošky je 8 Eur. Náklad...
Príklad č. 4Firma AHA vyrába určitý druh súčiastok s mesačnouspotrebou u odberateľa 10 000 ks. Náklady dodávky sú 6 000EUR...
Príklad č. 5Súčasná stratégia doplňovania zásob vo firme LOLEK počíta spravidelnými týždennými objednávkami. Budeme uvažov...
Ďakujem za pozornosť!Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave  30
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Distribucny manazment_Optimalne objednavkove mnozstvo

1,210 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,210
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Distribucny manazment_Optimalne objednavkove mnozstvo

 1. 1. Optimálne objednávkové množstvo Prezentácia z predmetu Distribučný manažmentIng. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 1
 2. 2. Význam zásob a ich riadenia• Zásoby výrobných firiem môžu tvoriť viac ako 20% ich celkového imania a u obchodných firiem to môže byť až 50% celkového imania.• Zjednodušene sa dá povedať, že pri riadení zásob ide o to, aby zabezpečenie všetkých potrieb výroby, resp. odbytu bolo dosiahnuté s minimálnymi celkovými nákladmi. Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 2
 3. 3. Základné funkcie držania zásob• Geografická funkcia - zásoby umožňujú miestne odlúčenie výroby a spotreby a optimálne rozmiestnenie výrobných kapacít z hľadiska zdrojov surovín, energií a pracovníkov.• Vyrovnávacia a technologická funkcia - spočívajúca v zabezpečení plynulosti výrobného procesu, odstraňovaniu kapacitných nesúladov medzi jednotlivými výrobnými operáciami, možnosťami výroby a dopravy v ekonomicky optimálnych dávkach, preklenutiu časového kolísania výroby a spotreby a eliminácií nepredvídateľných výkyvov v požiadavkách a dodávkach.• Špekulatívna funkcia - má za cieľ dosiahnutie mimoriadneho zisku vhodným nákupom za nižšiu cenu za účelom budúceho predaja za vyššiu cenu, alebo predzásobenie podniku pri znížení ceny či predpokladanom zvýšení ceny materiálu. Dnešná manažérska prax však kladie dôraz na znižovanie zásob. Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 3
 4. 4. 5 dôvodov, pre ktoré firmy udržujú zásoby 1. umožňujú firme dosiahnuť efekty (úspory) založené na rozsahu výroby 2. vyrovnávajú dopyt a ponuku - napr. pri sezónnych komoditách, 3. umožňujú špecializáciu výroby, 4. poskytujú ochranu pred nepredvídateľnými výkyvmi v dopyte a dodacej lehote, 5. poskytujú akýsi tlmič medzi kritickými spojmi v distribučnom kanále. Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 4
 5. 5. Základné pojmy• teória zásob – súhrn matematických metód používaných k modelovaniu a optimalizácií procesu hromadenia rôznych položiek zásob k zabezpečeniu plynulého chodu podniku• zásoba - ekonomicky zdroj (financie, surovina, polotovar, výrobok) skladovaný pre výrobu; nie je v sledovanom čase plne využívaný a jeho množstvo bolo určené pre pokrytie očakávanej potreby• mj - merná jednotka, v ktorej je určovaná zásoba (ks, súprava, kg, . . . )• stratégia vstupu - zákonitosti popisujúce čas a veľkosť dodávok zásoby• stratégia výstupu - zákonitosti popisujúce rýchlosť spotreby zásoby a reakciu na prípadný deficit Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 5
 6. 6. Základné pojmy - pokračovanie• obratová (bežná) zásoba – zásoba, ktorá kryje potrebu v období medzi dvoma dodávkami• poistná zásoba - zásoba udržiavaná nad rozsah bežnej potreby pre vykrytie neistoty v spotrebe alebo dobe doplnenia zásob; do určitej miery tlmí náhodné výkyvy jednak na strane vstupu do podniku (t.j. vo veľkosti intervalu dodávok) a jednak na strane výstupu z podniku, (vo veľkosti a intervale čerpania zo zásoby)• technologická zásoba – zásoba, ktorá vzniká, ak je proces výroby zo strany výrobcu ukončený, ale výrobok zatiaľ nieje schopný uspokojovať požiadavky zákazníka, vyžaduje ešte istú dobu skladovania, napr. syr, víno• EOQ - Economic Order Quantity, ekonomické objednávacie množstvo podľa objednávacích nákladov a nákladov na udržanie zásob Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 6
 7. 7. Základné pojmy - pokračovanie• Q – systém riadenia zásob, ktorý pracuje s pevnými veľkosťami objednávok a kolísanie v spotrebe vyrovnáva zmenami frekvencie objednávok• P – systém riadenia zásob, ktorý pracuje s pevnými objednávacími termínmi, v ktorých sa vystavujú objednávky obecne nie rovnakej veľkosti• ABC analýza – vychádza z predpokladu, že relatívne malé množstvo položiek tvorí často využívané portfólio náhradných dielov (A), oproti ním je veľká skupina položiek s minimálnym pohybom (C). Skupina položiek (B) je niekde medzi A a C, a tvorí napríklad 10 percent množstva s 20 percentným pohybom. Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 7
 8. 8. Základné pojmy - pokračovanie• náklady na vystavenie objednávky - telefonické a faxové vybavovanie, doprava na rokovanie, poštovné• náklady na nákup zásob – sú priamoúmerné množstvu a cene za mernú jednotku• náklady na zriadenie zásob – náklady spojené s určovaním, výpravou objednávky, prenosom objednávky, dopravou, prevzatím zásielky a pod. sú funkciami počtu dodávok v sledovanom období• náklady na skladovanie - platby za prenájom priestoru, energiu pre chladenie, platy skladníkom...• náklady na udržiavanie a skladovanie zásob – náklady, ktoré sú funkciami priemernej zásoby, napr. mzdové náklady skladníkov, náklady na údržbu skladovacích zariadení, náklady na energiu, poistné, skladovanie položiek atd. Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 8
 9. 9. Náklady - graf Náklady na udržiavanie zásob Náklady na Náklady na Náklady na Náklady pri kapitál služby priestory znehodnotení Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 9
 10. 10. Priebeh dodávok a čerpania zásob v čase Diskrétny priebeh spotreby Spojitý priebeh spotreby Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 10
 11. 11. Modely optimalizácie zásob• Sú založené na princípe vyrovnanosti síl na trhu, resp. keď silnejšie postavenia na trhu má odberateľ.• Vychádzajú z rozboru nákladov spojených s hospodárením so zásobami.• Pri uplatňovaní metód tohto typu je cieľom organizovať viazanosť zásob tak, aby sa minimalizovali náklady spojené so zásobami.• Využívajú sa nákladovo orientované modely zásob. Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 11
 12. 12. Členenie modelova.) z hľadiska úplnosti informácií o základných veličinách:deterministické – vstupné údaje sú určené presne, predpokladápresnú znalosť výšky požiadavky a dĺžky obstarávacej lehotystochastické (pravdepodobnostný model) – vstupné údaje súnáhodné veličiny; považuje požiadavku a obstarávaciu lehotu zanáhodné veličinyb.) z hľadiska prihliadania na vývoj v čase:statické – model, v ktorom sa zaobstaranie zásoby realizujejedinou dodávkou, tiež sa nazýva ako model s jedným cyklom,len jeden kolobeh zásob,dynamické – model, kde je zásoba dlhodobo udržiavaná nasklade a čas od času sa musí doplňovať, viac kolobehov idúcich zasebou; stacionárne – vstupné charakteristiky sa nemenia v obdobiach, ktoré po sebe nasledujú, nestacionárne – vstupné charakteristiky sa menia. Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 12
 13. 13. Stochastické modely skladovaniaTieto modely vychádzajú z neistoty určitých veličín:• úbytok tovaru• čas na znovuzaplnenie skladu• množstvo tovaru potrebné na zaplnenie skladu• aktuálny stav zásobPri väčšom úbytku, resp. dlhšom čase naznovuzaplnenie skladu vzniká chýbajúce množstvo.Odstránenie tejto neistoty je možné pros-tredníctvom udržiavania poistnej zásoby. Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 13
 14. 14. Deterministické modely skladovaniaNajjednoduchším modelom je model určeniaoptimálneho objednávkového množstva (EOQ –Economic Order Quantity) Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 14
 15. 15. EOQ modelN – celkové náklady spojené s nadobudnutím (obstaraním)a skladovaním zásob,Ns – priemerné náklady na skladovanie zásob za určitéobdobie v závislosti od objednaného množstva (spravidlaročné),No – náklady na objednávky za určité obdobie (spravidlaročné),ns – náklady na udržiavanie zásob na jednotku množstvano – objednávacie náklady na jednu dodávkuD – spotreba v technických jednotkách (ročná),Q – veľkosť dodávky (objednávky) v technických jednotkách,p – cena za nákladovú jednotkus – sadzba skladových nákladov v % z viazaného kapitáluT – plánovacie obdobie (spravidla 1 rok) Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 15
 16. 16. Z čoho vyplýva:v = D/Q – počet dodávok za príslušné obdobie (za rok),Z = Q/2 – priemerná zásoba,no * D/Q – vyjadruje celkové náklady spojenés objednaním zásob (náklady na objednanie, prepravua pod.), s rastom veľkosti dodávky (Q) klesajú,ns * Q/2 – celkové náklady spojené so skladovaním(úroky z úveru, poistné, skladová réžia), závisia odpriemernej zásoby Q/2 a s rastom Q stúpajú. Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 16
 17. 17. Pri vývoji EOQ vychádzame z celkových nákladov,ktoré minimalizujeme zmenou objednávkovéhomnožstva. V modeli neuvažujeme s fixnýminákladmi, ale len s variabilnými nákladmi.Konkrétne sú to:- variabilné náklady na obstaranie zásob (naobjednávky)- variabilné náklady na držanie zásob (naskladovanie) Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 17
 18. 18. EOQ - Graf Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 18
 19. 19. Minimum funkcie celkových variabilných nákl. EOQ Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 19
 20. 20. Podmienky platnosti základného modelu• stabilný (konštantný) dopyt – nezávislý dopyt• konštantná a známa doba doplnenia zásob• konštantné nákupné ceny nezávislé na objednávanom množstve alebo dobe objednávky• konštantné prepravné náklady nezávislé na objednávanom množstve alebo dobe objednávky• nepripúšťa sa vyčerpanie zásob• žiadne zásoby nie sú na ceste• jedná sa o nezávislé položky zásob – v zásobe je len jeden produkt alebo medzi produktmi neexistujú žiadne vzájomné závislosti• nekonečný/neobmedzený plánovací horizont• neexistuje obmedzenie dostupnosti kapitálu Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 20
 21. 21. Snažíme sa aby... Náklady na Náklady na obstarávanie udržiavanie Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 21
 22. 22. Z priebehu skladových zásob... • Náklady na skladovanie za obdobie Q Ns ns 2 • Pričom náklady na udržiavanie zásob na jednotku množstva vypočítame s ns p T 100 • objednávacie náklady za obdobie D No no Q Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 22
 23. 23. - ročné tovarové nákladyNt D pCelkové náklady: Q s D Nc p T no D p 2 100 Q - z toho možno odvodiť celkové náklady modelu, t.j. EOQ 2 D no 200 D noQopt alebo Qopt ns p s TOptimálny počet dodávok Optimálny dodávkový cyklus D QOPT v t 360 QOPT D Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 23
 24. 24. Nesprávne riadenie zásob• množstvo ležiakov na sklade,• zvyšujúci sa počet nevybavených objednávok,• veľký rozdiel v obrátkovosti pri rovnakých položkách v rôznych distribučných skladoch. Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 24
 25. 25. Príklad č. 1Spoločnosť PURIFY sa zaoberá upratovacími službami. Načistenie podláh používa čistiaci prostriedok Cleany.Ročne spotrebuje 6000 kusov tohto výrobku. Nákupná cenaza kus je 10 Eur. Náklady na jednu objednávku sú vo výške1500 Eur. Náklady na skladovanie jedného kusu sú 30% zviazaného kapitálu.1. Vypočítajte optimálne objednávkové množstvo aoptimálny dodávkový cyklus.2. Vypočítajte, aké zvýšenie nákladov možno očakávať pri10%-nom kolísaní od optimálneho objednávkovéhomnožstva.3. Zistite, či je výhodné prijať ponuku na objednávkovémnožstvo 3000 kusov s poskytnutím rabatu 5% z ceny. Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 25
 26. 26. Príklad č. 2Firma LimoDrink produkuje limonády v dvojlitrovýchplastových fľašiach. Tieto fľaše sú od dodávateľa odoberanév kartónoch, kde jeden kartón obsahuje 24 kusov fliaš.Plánovaná ročná potreba je 36000 kartónov. Nákupná cenajedného kartónu je 2 Eur. Fľaše sú pravidelne odoberanév zvolenom množstve.Fixné náklady jednej objednávky sú 200 Eur. Dobaobjednania je 14-dňová.Skladovacie náklady na jeden kartón činia 20% nákupnejceny. Firma LimoDrink sa rozhodla minimalizovať náklady nadoplňovanie a skladovanie zásob.V akých veľkých dodávkach má firma LimoDrink doplňovaťzásoby, aby minimalizovala tieto náklady? Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 26
 27. 27. Príklad č. 3V predajni SUVENÍR sa predá za rok v priemere 5840 ksmalých sošiek. Nákupná cena jednej sošky je 8 Eur. Nákladyna dopravu jednej dodávky sošiek z dielne, kde sa soškyvyrábajú, do predajne sú 2 Eur.Skladovacie náklady na jednu sošku sú odhadnuté na 10Eur/rok/ks. Dodacia lehota je 2 dni.Majiteľ predajne chce vedieť optimálne množstvo sošiek,ktoré má byť dodané v jednej dodávke tak, aby boli celkovénáklady minimálne. Ďalej určite optimálnu veľkosťdodávkového cyklu a počet objednávok za rok.Pri objednávke 200 ks poskytuje predajca rabat 10%. Oplatísa podniku využiť tento rabat? Aká bude úspora? Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 27
 28. 28. Príklad č. 4Firma AHA vyrába určitý druh súčiastok s mesačnouspotrebou u odberateľa 10 000 ks. Náklady dodávky sú 6 000EUR. Nákupná cena jednej súčiastky je 6 EUR.Náklady skladovania jednej súčiastky sú 3 EUR mesačne adodacia lehota sú 2 mesiace. Predpokladajme 240pracovných dní v roku (teda mesiac má 20 pracovných dní).Firma chce optimalizovať svoj zásobovací proces. Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 28
 29. 29. Príklad č. 5Súčasná stratégia doplňovania zásob vo firme LOLEK počíta spravidelnými týždennými objednávkami. Budeme uvažovať,že rok má 52 týždňov, fixné náklady jednej objednávky sú800 Eur a skladovacie náklady jednej jednotky ročne sú 50Eur. Firma si chcela overiť, aký vplyv na celkové náklady bymal prechod na dvojtýždenný objednávkový cyklus a zistila,že by sa tieto náklady vôbec nezmenili. Optimalizujtezásobovaciu stratégiu firmy a porovnajte súčasné celkovénáklady s optimálnymi nákladmi. Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 29
 30. 30. Ďakujem za pozornosť!Ing. Martin Moravčík, Katedra marketingu, Obchodná fakulta EU v Bratislave 30

×