Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Drets Dels Infants

906 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Drets Dels Infants

  1. 1. ELS DRETS DELS INFANTS
  2. 2. Els 10 drets fonamentals <ul><li>1. Dret a la igualtat, sense distinció de raça, religió o nacionalitat. </li></ul><ul><li>2. Dret a una protecció especial que asseguri un creixement mental i social sa i lliure. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>3. Dret a un nom i a una nacionalitat. </li></ul><ul><li>4. Dret a una alimentació, habitatge i atenció mèdica adequats. </li></ul><ul><li>5. Dret a una educació i atenció especials per als infants físicament o mentalment disminuïts. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>6. Dret a comprensió i afecte per part de les famílies i de la societat. </li></ul><ul><li>7. Dret a l'educació gratuïta. Dret a divertir-se i a jugar. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>8. Dret a atenció i ajuda preferents en cas de perill. </li></ul><ul><li>9. Dret a protecció contra l'abandonament i l'explotació en el treball. </li></ul><ul><li>10. Dret a rebre una educació que fomenti la solidaritat, l'amistat i la justícia entre tothom </li></ul>
  6. 6. ELS DRETS DELS INFANTS <ul><li>La Convenció sobre els Drets dels Infants, de les Nacions Unides, es va adoptar el 1989. A finals de 1997 havia estat ratificada per tots els països, excepte Somàlia i els Estats Units. </li></ul><ul><li>És de caràcter vinculant per als estats que l'han signada. </li></ul>

×