Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sinisen biotalouden työpajat - Taustamateriaali työpajaan 21.11.

1,818 views

Published on

Maa- ja metsätalousministeriössä on käynnistetty sinisen biotalouden valmistelutyö, jonka tavoitteena on alan liiketoimintaa tukevan tutkimuksen ja osaamisen painopisteiden määrittely. Tietoa ja näkymyksiä strategiaa varten kerätään työpajoissa syksyllä 2017.

Published in: Government & Nonprofit
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Sinisen biotalouden työpajat - Taustamateriaali työpajaan 21.11.

  1. 1. Tutkimuksesta ja osaamisesta vauhtia siniselle biotaloudelle Taustamateriaali työpajaan 21.11.2017 1
  2. 2. Tämän työpajan tavoitteet 1. Tarkentaa tutkimuksen ja osaamisen vahvistamisen painopisteitä 2. Konkretisoida toimenpiteitä tutkimuksen ja osaamisen vahvistamiseksi 3. Ideoida, miten tutkimusta ja osaamista ja näihin liittyvää tekemistä voidaan suunnata ja vahvistaa tavoitteellisella yhteistyöllä ja vuoropuhelulla
  3. 3. Työpajan ohjelma 21.11.2017 Lounas klo 11.00 alkaen 12.00 Tervetuloa 12.05 Tavoitteet ja keskeiset näkökulmat Tehtävä 1: Tutkimuksen ja osaamisen painopisteet Tehtävä 2: Painopisteiden ja toimenpiteiden konkretisointi 14.00 Tauko 14.15 Tehtävä 2 jatkuu Tehtävä 3: Jatkuva ja tavoitteellinen vuoropuhelu 15.45 Yhteenveto ja seuraavat askeleet 16.00 Työpajan päätös
  4. 4. Strategian alustava sisältö 1. Motivaatio 2. Visio ja tavoitteet 3. Painopisteet ja toimenpiteet – Tutkimuksen ja osaamisen edellytysten ja toimintapojen vahvistaminen – Tutkimuksen ja osaamisen sisällön vahvistaminen 4. Toimijat ja vastuut 5. Jatkuva ja tavoitteellinen vuoropuhelu 6. Näin strategia tehtiin
  5. 5. Motivaatio (luonnos) Suomi haluaa kasvua ja hyvinvointia vesiosaamisesta ja vesiluonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä. Edistykselliset ratkaisut ja osaaminen sekä ainutlaatuiset vesistöt ja vesivarannot antavat tähän erinomaiset edellytykset. Yhteiskunnan voimavaroja ja toimenpiteitä sekä tutkimusta ja osaamista halutaan suunnata nykyistä paremmin tukemaan yritysten kasvua ja uudistumista sekä kansainvälisten läpimurtojen saavuttamista. Suomalainen osaaminen halutaan valjastaa globaalien ongelmien ratkaisuun. Lähtökohtana ovat kansainvälisen kestävän kehityksen haasteet ja niiden ratkaiseminen: ruokaturva, vesiturva, puhdas energia, puhdas ympäristö, ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen sekä terveys ja hyvinvointi. Hallinto ja tutkimus haluavat olla sinisen biotalouden kasvun aktiivisia mahdollistajia ja vauhdittajia ja haastaa itsensä uusiin toimintapoihin. Kasvun on kuitenkin oltava yrityslähtöistä. Aktiivisen vuoropuhelun ja yhteistyön lisäämistä tarvitaan yritysten, hallinnon ja tutkimuksen ja sen rahoittajien välillä. Tutkimusta halutaan suunnata kasvun kannalta keskeisimpiin mahdollisuuksiin. Vuoden 2016 lopussa julkaistussa Sinisen biotalouden kansallisessa kehittämissuunnitelmassa nostettiin esiin tavoite vahvistaa ja vauhdittaa yrityksiä palvelevaa tutkimusta ja osaamista. Tähän kehittämissuunnitelman tavoite lyhyesti.
  6. 6. Painopisteet (luonnos) Arvoa luovat kumppanuudet Mahdollistava hallinto Tutkimusrahoituksen vaikuttavuus Ketteryys osaamisen ja ratkaisujen hyödyntämisessä Avoimuus ja osaamisen jakaminen1 4 3 2 6 5 (Mahdollistavat) resurssitehokkaat teknologiat Kestävät kokonaiskonseptit ja metatason/systeeminen ajattelu Veteen (ja vesiluonnonvaroihin) liittyvän päätöksenteon moniarvoisuus ja kestävyys Asiakas- ja markkinaymmärrys (ml. tuotteistaminen ja brändäys) Arvonluonnin ja liiketoiminnan kehittäminen Liiketoiminnan kannalta relevanttien (veteen liittyvien) ilmiöiden ymmärtäminen 1 4 3 2 6 5 TUTKIMUKSEN JA OSAAMISEN EDELLYTYSTEN JA TOIMINTAPOJEN VAHVISTAMINEN TUTKIMUKSEN JA OSAAMISEN SISÄLLÖN VAHVISTAMINEN Tutkimuksen infra?7 Tulevaisuuden tekijät
  7. 7. 20.11.2017 7 Lisätietoja: Erityisasiantuntija Riitta Rahkonen, puh. 0295 162 202 Erityisasiantuntija Timo Halonen, puh. 0295 162 411 etunimi.sukunimi@mmm.fi

×