Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metsään.fi-palvelun sähköiset kanavat ja avoin metsävaratieto - Veikko Iittainen

Metsätieto ja sähköiset palvelut hankkeen välitulosseminaari

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Metsään.fi-palvelun sähköiset kanavat ja avoin metsävaratieto - Veikko Iittainen

 1. 1. Metsätieto ja sähköiset palvelut välitulosseminaari 7.3.2017 Veikko Iittainen Metsään.fi-palvelun sähköiset kanavat ja avoin metsävaratieto
 2. 2. Hyödyntäminen Tietoa kerätään 1,5 milj. ha/v Tietoa kannassa 11,5 milj. ha, 82% Metsään.fi 75 000 mo, 12% Toimijoita 382 kpl/2 000 hlöä Tietoa ladattu 1,8 milj. ha, 13 % Nyt kirjautumisia 20 000/kk HANKINTA
 3. 3. Metsätiedon tavoitetila 08.03.17
 4. 4. Metsätiedon tavoitetila Metsäkeskus tuottaa tehokkaat julkiset metsätieto- ja hallintopalvelut, mikä luo perustan yksityisille kaupallisille palveluille ja toimivalle metsätietoekosysteemille
 5. 5. Tavoitetila toteutuu, kun •Metsään.fi-palvelu on asiointiportaali, jonka kautta metsänomistaja pystyy asioimaan kattavasti metsäasioissa yhden palvelun kautta •Metsään.fi-palvelun kautta metsänomistaja näkee kaiken omaan metsäänsä kohdistuvan julkisen tiedon kootusti ja ajantasaisena 08.03.17 5
 6. 6. Tavoitetila toteutuu, kun •Metsään.fi–palvelun kautta tarjotaan avoin metsätieto joustavasti selattavaksi, ladattavaksi ja haettavaksi rajapinnoista •Metsätieto kerätään kustannustehokkaasti ja se päivittyy kattavasti omavalvonta- ja hakkuukonetiedolla
 7. 7. Metsään.fi-palvelut 08.03.17
 8. 8. Metsään.fi-palveluiden sisältö 1. Metsään.fi – Metsänomistaja 2. Metsään.fi – Toimija 3. Metsään.fi - Avoin metsätieto 08.03.17 8
 9. 9. 1. Metsään.fi – metsänomistaja Vahvan tunnistautumisen takana pysyvä tieto › oman metsän kuvioittainen metsävaratieto, hilatieto ja julkisesti tuotettu muu tieto ›sähköinen asiointi
 10. 10. 2. Metsään.fi – toimija Vahvan tunnistamisen takana pysyvä tieto › henkilötieto (metsävaratieto + yhteystiedot) suostumukseen ym. perustuen › toimijakohtaiset raportit, analyysitulokset, tilastot (toimijan tietopalvelu) › sähköinen asiointi
 11. 11. 3A. Metsään.fi - avoin metsätieto Karttapalvelut Metsätietojen selaus (karttaikkuna) › Metsävaratiedon saatavuus, hilat, mete-kohteet, metsänkäyttöilmoitukset, kemera-hakemukset ja –ilmoitukset Metsätiedosta jalostetut esitykset › Hakkuuaikomukset, metsätyöt kartalla, kirjanpainajatuhot, metsävaratiedon alueellliset yhteenvedot jne…
 12. 12. 3B. Metsään.fi - avoin metsätieto Latauspalvelut • Metsätietostandardin mukaisena vapaa aluehaku, kiinteistöittäin, karttalehdittäin,…. • Hilat, kuviot (pyydettäessä, ei sisällä henkilötietoa eikä tilanrajoja), mete- kohteet, metsänkäyttöilmoitukset, kemera-hakemukset ja ilmoitukset
 13. 13. 3C. Metsään.fi - avoin metsätieto Standardit rajapinnat (WMS,WFS) ›Aineisto suoraan toimijan järjestelmään ›Hilat, kuviot (pyydettäessä, ei sisällä henkilötietoa eikä tilanrajoja), mete- kohteet, metsänkäyttöilmoitukset, kemera-hakemukset ja –ilmoitukset
 14. 14. Kärkihanke sisältö ja tuloksia 08.03.17
 15. 15. • Kansallisen Palveluarkkitehtuurin hyödyntäminen • Metsätietostandardien ylläpito ja kehittäminen • Tietojärjestelmien ja rajapintojen kehittäminen Tulokset 2016 • KaPa:an liittyminen käynnissä • Metsätietostandardityössä tehty metsäkeskusviesti (sis. Kemera-hakemus ja -toteutusilmoitus, metsänkäyttöilmoitus), puukauppa- ja tilastostandardien sanomat • Tietojärjestelmät ja rajapinnat työn alla Metsätietoekosysteemin rakentaminen
 16. 16. • Metsävaratiedon ylläpidon (keruu ja ajantasaistus) kehittäminen • Omavalvonnan kehittäminen metsälliseksi laatutiedoksi • Myrskytuhojen seuranta joukkoistamalla Tulokset 2016 • Metsävaratiedon keruun kehittämishankkeet käynnistyneet • Omavalvontahanke käynnistynyt toimijoiden kanssa • Hakkuukonetiedon palautus pilotti käynnistynyt Metsätiedon hankinnan, laadun ja sisällön kehittäminen
 17. 17. • Metsään.fi –palvelun kehittäminen asiointiportaaliksi • Metsätiedon jalostaminen monipuolisiksi tuotteiksi Tulokset 2016 • Metsään.fi-palvelun kehittäminen sähköisen asioinnin palveluksi etenee • Metsätietotuotteiden kehittäminen käynnissä Metsätietoon pohjautuvat tietotuotteet
 18. 18. • Sähköinen rahoitushakemus on julkaistu 4/2016 ja toteutusilmoitus 9/2016 • Taimikon varhaishoito ja nuoren metsän hoito metsänomistajille ja toimijoille • Toimija voi tehdä metsänomistajan puolesta, jos toimijalla on suostumus metsänomistajan metsätilan tietoihin ja hankittuna käyttöoikeus tilan kuntaan palvelussa • Ei yhteishankkeille Kemeran sähköinen asiointi haastava toteuttaa
 19. 19. • Pintavesien virtausmalli • Kartta-aineistojen lisäys (metsavaratiedon saatavuus, myrsky- tai hyönteistuhon vuoksi annetut metsänkäyttöilmoitukset) • Käytettävyyttä parantavia ominaisuuksia lukuisa joukko Muita ominaisuuksia
 20. 20. Metsään.fi-palvelu 2017
 21. 21. • Metsään.fi-palvelun ja Kemera-järjestelmän välille rakennetaan yhteys, jolloin rahoitushakemuksella tai -päätöksellä olevat perustiedot siirtyvät automaattisesti sähköiselle toteutusilmoitukselle • Kemera-käsittelyn tilan seuranta • Paperilla tehdyt hakemukset ja ilmoitukset tuodaan näkyviin Metsään.fi-palvelussa Kemeran sähköinen asiointi – kehitys 2017
 22. 22. • Luontotietoa lisää (mm. uhanalaiset, liito-oravat, muinaisjäännökset, kaavat/Liiteri-palvelu) • Sähköisiä ominaisuuksia lisää (Metso- ja ympäristötukilomake, hirvivahinkoilmoitus, metsänkäyttöilmoituksen jatkokehitys) • Metsätietolain muutosten huomiointi, hilatiedon hyödyntäminen • Chat • Liittyminen Kansalaisen palvelunäkymään ja Kansalliseen palveluväylään Uutta Metsään.fi-palvelussa 2017
 23. 23. Kiitos • ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus Veikko Iittainen veikko.iittainen@metsakeskus.fi

×