Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
H IPOTETIČNA ANALOGIJA SLOVENŠČINE IN KELTŠČINE Zagovor raziskovalne naloge  Avtor: M ORENO M ITROVIĆ Mentor: I VAN S ...
<ul><li>Uvodni del: </li></ul><ul><ul><li>Cilj in teza </li></ul></ul><ul><ul><li>Metodologija </li></ul></ul><ul><ul><li>...
<ul><li>Teza oziroma cilj naloge je poiskati  analogijo slovenščine in keltščine izven aksioma indoevropskih jezikov . ...
gramatikalna leksikalna Slovenščina Keltščina hipotetična analogija
<ul><li>Metoda reprezentativnosti </li></ul><ul><li>Metoda abstrakcije ( omejeni viri ) </li></ul>M ETODOLOGIJA NALOGE
<ul><li>Primerjalnojezikoslovna paradigma </li></ul><ul><li>Zgodovinska paradigma </li></ul><ul><li>Primerjalnopaleografsk...
S ISTEMATIZACIJA NALOGE P o v e z a v a Gramatikalna (I. del) Leksikalna (II. del) Fonetika Morfologija Sintaksa Toponim...
Keltščina Keltski jeziki Kontinentalna keltščina Insularna keltščina ‘ p’ skupina ‘ q’ skupina
‘ q’ ‘ p’ Irščina ( Gaelige na hEireann ) Škotščina ( Gaidhlig na h-Alba ) Jezik otoka Man ( Gaelg Vanninagh ) Goidelska ...
<ul><li>Karni  današnja Gorenjska </li></ul><ul><li>Selini  opidum Celeia; današnje Celje </li></ul>Keltska plemena na ...
<ul><li>Zanimiv pojav, velikega pomena za teoretične lingviste. </li></ul><ul><li>Fonološka pravila se nanašajo na morfo...
<ul><li>Teorija skuša odgovoriti na vprašanje izvora IE jezika z začetno predpostavko, da se evropsko prebivalstvo od neo...
<ul><li>Območna asimetrija slovanske disperzije: severnoslovanščina ne tvori enotnosti, ampak zahodno in vzhodno vejo, ...
<ul><li>Beseda suženj ima svoje prvine v latinski besedi sclavus , ki ima prvoten pomen Slovan . </li></ul><ul><li>Ita...
sklav bretonščina: slaf velščina: s laaf švedščina: slave danščina: slaaf nizozemščina: Sklave nemščina: slave angleščina:
saklabi arabščina : skllaf albanščina : schiavo italijanščina : escravo portugalščina : sklavos grščina : esclave francošč...
<ul><li>Kako je lahko ta ogromna skupina, ki je agresivno zasedla ves vzhodni prostor od Baltika do Črnega morja obenem...
<ul><li>Povod za izbiro Borove teorije: pomanjkanje (teoretičnih) dejstev PTK o prihodu Keltov posledično pade breme doka...
 
 
<ul><li>Borova trditev, da se v (celotni) keltščini soli reče hal in ne sal, kot v stari keltščini, ni pravilna. </li></ul...
<ul><li>Največja napaka je pri uvrstitvi bretonščine med kontinentalno keltščino. To ne drži. </li></ul><ul><ul><li>V prim...
R EZULTATI GRAMATIKALNE ANALIZE  ( I. del ) <ul><li>Fonetika </li></ul><ul><li>Morfologija </li></ul><ul><li>Sintaksa </l...
F ONETIKA Primerjava slovenščine in irščine Primerjava slovenščine in velščine
Grafična in procentualna fonetična podobnost Fonetično je irščina , torej (goidelska) ‘ q’ skupina keltskih jezikov, bo...
<ul><li>Spolna diferenciacija </li></ul><ul><li>Pluralizacija </li></ul><ul><li>Deklinacija </li></ul><ul><li>Spregatev p...
Shematičen prikaz morfološkega ujemanja med slovenščino in keltščino končnica [ i ] Spregatev pravilnega glagola Deklin...
<ul><li>Ujemanje v istem razmerju (z izjemo inverzije glagola in osebka ) </li></ul><ul><li>Arhaizem izraza </li></ul>Si...
R EZULTATI HIPOTETIČNE LEKSIKALNE ANALIZE  ( II. del ) <ul><li>Povzemanje dosedanjih raziskav  ( v posredno-neposredne...
<ul><li>Osnova po dr. Bezlaju: </li></ul><ul><li>Sava velja za hidronim keltskega izvora. </li></ul><ul><li>Pojasnjena i...
Sava Sévres Sagone Seffersbach Sous Safākis Sebou Safi Toponim Sefrou Toponim Sawfajjin Sabhā Toponim
<ul><li>Asociativno-etimološka metoda </li></ul><ul><li>Beseda – BOBI </li></ul><ul><ul><li>Pomen: krof </li></ul></ul><...
<ul><li>Aplikativno-etimološka metoda </li></ul><ul><li>Besedo SONCE povezujemo z glagolom sijati , greti </li></ul><u...
Hvala za pozornost!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Defense New 2. June

1,553 views

Published on

Defense of my discourse Hypothetical Analogy of Slovene and Celtic.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Defense New 2. June

 1. 1. H IPOTETIČNA ANALOGIJA SLOVENŠČINE IN KELTŠČINE Zagovor raziskovalne naloge Avtor: M ORENO M ITROVIĆ Mentor: I VAN S UŽNIK, prof.
 2. 2. <ul><li>Uvodni del: </li></ul><ul><ul><li>Cilj in teza </li></ul></ul><ul><ul><li>Metodologija </li></ul></ul><ul><ul><li>Paradigme </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistematizacija </li></ul></ul><ul><li>Keltščina </li></ul><ul><li>Evalvacija teorij: </li></ul><ul><ul><li>Paleolitska teorija kontinuitete </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ugovori tradicionalni teoriji o slovanski etnogenezi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diagnostična vrednost etimološko-semantične spremembe iz ‘’Slovan’’ v ‘’suženj’’ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Borova venetska teorija: neposredna kritika </li></ul></ul><ul><li>Rezultati primerjave: </li></ul><ul><ul><li>Gramatikalna raven </li></ul></ul><ul><ul><li>Leksikalna raven </li></ul></ul>O RIS ZAGOVORA
 3. 3. <ul><li>Teza oziroma cilj naloge je poiskati analogijo slovenščine in keltščine izven aksioma indoevropskih jezikov . </li></ul>C ILJ IN TEZA NALOGE
 4. 4. gramatikalna leksikalna Slovenščina Keltščina hipotetična analogija
 5. 5. <ul><li>Metoda reprezentativnosti </li></ul><ul><li>Metoda abstrakcije ( omejeni viri ) </li></ul>M ETODOLOGIJA NALOGE
 6. 6. <ul><li>Primerjalnojezikoslovna paradigma </li></ul><ul><li>Zgodovinska paradigma </li></ul><ul><li>Primerjalnopaleografska paradigma </li></ul>P ARADIGME NALOGE
 7. 7. S ISTEMATIZACIJA NALOGE P o v e z a v a Gramatikalna (I. del) Leksikalna (II. del) Fonetika Morfologija Sintaksa Toponimi Hidronimi Monotongi Diftongi Konsonanti Nominalna Verbalna Spolna diferen . Spregatev Besedni red Glagolske znač. Sklanjatev Pluralizacija Poiskati vpliv pri nomenklaturi Semantika in pragmatika
 8. 8. Keltščina Keltski jeziki Kontinentalna keltščina Insularna keltščina ‘ p’ skupina ‘ q’ skupina
 9. 9. ‘ q’ ‘ p’ Irščina ( Gaelige na hEireann ) Škotščina ( Gaidhlig na h-Alba ) Jezik otoka Man ( Gaelg Vanninagh ) Goidelska – ‘ q ’ skupina Velščina ( Cymraeg ) Kornščina (Kernewek) Bretonš č ina ( ar brezhoneg) Britonska – ‘ p ’ skupina
 10. 10. <ul><li>Karni današnja Gorenjska </li></ul><ul><li>Selini opidum Celeia; današnje Celje </li></ul>Keltska plemena na naših tleh
 11. 11. <ul><li>Zanimiv pojav, velikega pomena za teoretične lingviste. </li></ul><ul><li>Fonološka pravila se nanašajo na morfosintaksična (in ne na fonološka) okolja. </li></ul><ul><li>Irščina pozna: </li></ul><ul><ul><li>Lenicijo/mehčanje </li></ul></ul><ul><ul><li>Eklipso/izginitev </li></ul></ul><ul><li>Velščina pozna: </li></ul><ul><ul><li>Lenicijo/mehčanje </li></ul></ul><ul><ul><li>Nazalno mutacijo </li></ul></ul><ul><ul><li>Spirantizacijo </li></ul></ul>Neodvisnost fonologije in morfologije: keltske mutacije
 12. 12. <ul><li>Teorija skuša odgovoriti na vprašanje izvora IE jezika z začetno predpostavko, da se evropsko prebivalstvo od neolitika genetsko ni veliko spremenilo . </li></ul><ul><li>Kontinuiteta iz paleolitika je osnovna za formacijo IE jezikov. </li></ul><ul><li>Novejše raziskave kažejo, da 80% evropskih korenin sega v paleolitik . </li></ul><ul><li>Teorija ne podaja zadovoljivih razlag o prihodu Keltov. </li></ul><ul><li>Nobena nasprotujoča teorija ni podala adekvatnih dokazov nasprotovanja. </li></ul>P ALEOLITSKA TEORIJA KONTINUITETE
 13. 13. <ul><li>Območna asimetrija slovanske disperzije: severnoslovanščina ne tvori enotnosti, ampak zahodno in vzhodno vejo, ki si delita skupne značilnosti z južnoslovanščino. </li></ul><ul><li>Možna le ena razlaga: južnoslovanščina je tvorila zgodnejše jedro – severni veji sta kasnejšega nastanka. </li></ul><ul><li>Ni dokazov o ‘ velikem slovanskem preseljevanju ’. </li></ul>Ugovori tradicionalni teoriji o slovanski etnogenezi
 14. 14. <ul><li>Beseda suženj ima svoje prvine v latinski besedi sclavus , ki ima prvoten pomen Slovan . </li></ul><ul><li>Ital. sclavus > schiavo > sciavo > sciao > ciao </li></ul><ul><li>Isti koren je bil prenešen v (še en) pozdrav servus , ki izvorno pomeni služabnik . </li></ul><ul><li>Pojav “ slovansko-suženjskega ” korena v indoevropskih jezikih: </li></ul>Diagnostična vrednost etimološko-semantične spremembe iz “ Slovan ” v “ suženj ”
 15. 15. sklav bretonščina: slaf velščina: s laaf švedščina: slave danščina: slaaf nizozemščina: Sklave nemščina: slave angleščina:
 16. 16. saklabi arabščina : skllaf albanščina : schiavo italijanščina : escravo portugalščina : sklavos grščina : esclave francoščina : sclábhai irščina :
 17. 17. <ul><li>Kako je lahko ta ogromna skupina, ki je agresivno zasedla ves vzhodni prostor od Baltika do Črnega morja obenem izbrana za evropske sužnje ? </li></ul><ul><li>Če bi Slovani bili sužnji v tistem času, ne moremo govoriti o ‘velikem preseljevanju’. </li></ul><ul><li>S to tezo se ujemajo ( nični ) arheološki dokazi o ‘prvotnih prebivalcih’ in sklepamo lahko, da so Slovani evropski narod podvržen suženjstvu. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Povod za izbiro Borove teorije: pomanjkanje (teoretičnih) dejstev PTK o prihodu Keltov posledično pade breme dokaza na alternativne module in teorije . </li></ul><ul><li>Naloga ne sloni na Borovi teoriji o venetski etnogenezi. </li></ul><ul><li>Paleografska primerjava venetice in keltske ogham pisave ne podaja analogije: </li></ul>B OROVA VENETSKA TEORIJA: neposredna kritika
 19. 21. <ul><li>Borova trditev, da se v (celotni) keltščini soli reče hal in ne sal, kot v stari keltščini, ni pravilna. </li></ul><ul><ul><li>Le nekateri jeziki ‘p’ skupine poznajo osnovo hal, medtem ko ostali jeziki (vključno z najnolj razširjeno irščino!) poznajo obliko sal [irsko: salann]. </li></ul></ul><ul><li>Primerjalna brezbrižnost pri paleografskem delu, saj teorija popolnoma zanemarja ogham zapise, ki veljajo za starokeltske. </li></ul><ul><li>Trditev, da je osnova besede bregec venetsko-slovenska ni pravilna, saj se koren pojavlja tudi v keltščini (velško: bryn ) </li></ul>
 20. 22. <ul><li>Največja napaka je pri uvrstitvi bretonščine med kontinentalno keltščino. To ne drži. </li></ul><ul><ul><li>V primeru bretanije gre za (kornske!) migracije z otoka v šestem (6.) stoletju n. št. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bretanije je jasno klasificirana med tri večje jezike (britonske) ‘p’ skupine. </li></ul></ul><ul><ul><li>Njegova namigovanja o venetskih zapisih v Bretaniji potem ne morejo držati. </li></ul></ul><ul><li>Nejasna razlaga odnosa med Veneti in Kelti pusti bralca neprepričanega. </li></ul>
 21. 23. R EZULTATI GRAMATIKALNE ANALIZE ( I. del ) <ul><li>Fonetika </li></ul><ul><li>Morfologija </li></ul><ul><li>Sintaksa </li></ul>večje ujemanje v irščini oziroma (goidelsko) ‘ q’ skupino keltskih jezikov
 22. 24. F ONETIKA Primerjava slovenščine in irščine Primerjava slovenščine in velščine
 23. 25. Grafična in procentualna fonetična podobnost Fonetično je irščina , torej (goidelska) ‘ q’ skupina keltskih jezikov, bolj podobna slovenščini, kot pa velščina, torej (britonska) ‘ p’ skupina keltskih jezikov.
 24. 26. <ul><li>Spolna diferenciacija </li></ul><ul><li>Pluralizacija </li></ul><ul><li>Deklinacija </li></ul><ul><li>Spregatev primarnega pomožnega glagola </li></ul><ul><li>Spregatev pravilnega glagola </li></ul>Morfološko je irščina , torej 'q' skupina keltskih jezikov, bolj pobobna slovenščini, kot pa velščina , torej 'p' skupina keltskih jezikov. M ORFOLOGIJA Nominalna morfologija Verbalna morfologija
 25. 27. Shematičen prikaz morfološkega ujemanja med slovenščino in keltščino končnica [ i ] Spregatev pravilnega glagola Deklinacija Spolna diferenciacija ujemanje v irščini Pluralizacija Spregatev primarnega pomožnega glagola ujemanje v velščini
 26. 28. <ul><li>Ujemanje v istem razmerju (z izjemo inverzije glagola in osebka ) </li></ul><ul><li>Arhaizem izraza </li></ul>Sintaksično se irščina in velščina , torej 'q' in 'p' skupina keltskih jezikov, ujemata s slovenščino v enakem razmerju. S INTAKSA Besedni red Semantika in pragmatika
 27. 29. R EZULTATI HIPOTETIČNE LEKSIKALNE ANALIZE ( II. del ) <ul><li>Povzemanje dosedanjih raziskav ( v posredno-neposrednem modulu ): </li></ul><ul><ul><li>dr. France Bezlaj </li></ul></ul><ul><ul><li>dr. Sorin Paliga </li></ul></ul><ul><li>Pristop k lastni raziskavi: </li></ul><ul><ul><li>poiskus lastne etimologizacije </li></ul></ul><ul><ul><li>teorije leksikalne analogije (asociativno-etimološka metoda) </li></ul></ul>
 28. 30. <ul><li>Osnova po dr. Bezlaju: </li></ul><ul><li>Sava velja za hidronim keltskega izvora. </li></ul><ul><li>Pojasnjena indoevropska osnova se ų ali so ų , kar bi pomenilo “dež” ali “vlaga” . </li></ul><ul><li>Naslednji zemljevid prikazuje razširjenost te indoevropske osnove v (evropskih) rekah. </li></ul>Primer raziskave hidronimične nomenklature: Sava
 29. 31. Sava Sévres Sagone Seffersbach Sous Safākis Sebou Safi Toponim Sefrou Toponim Sawfajjin Sabhā Toponim
 30. 32. <ul><li>Asociativno-etimološka metoda </li></ul><ul><li>Beseda – BOBI </li></ul><ul><ul><li>Pomen: krof </li></ul></ul><ul><li>Asociacija besede krof: </li></ul><ul><ul><li>( glagol ) peči </li></ul></ul><ul><ul><li>( samostalnik ) pek </li></ul></ul><ul><li>Pek velško: BOBBYDD [bóbith]. </li></ul>(I.) Leksikalen primer analogije slov(a/e)nščine in keltščine
 31. 33. <ul><li>Aplikativno-etimološka metoda </li></ul><ul><li>Besedo SONCE povezujemo z glagolom sijati , greti </li></ul><ul><li>Sonce irsko: GHRIAN [gríjan]. </li></ul><ul><li>Možna povezava z glagolom GRETI . </li></ul><ul><li>(morda) bolj očitna povezava v južnoslovanski različici glagola GRIJATI ali celo pridevniku OGRIJAN . </li></ul>(II.) Leksikalen primer analogije slov(a/e)nščine in keltščine
 32. 34. Hvala za pozornost!

×