Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mali En Ciclo Inicial Final

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Mali En Ciclo Inicial Final

  1. 2. <ul><li>Malí o Mali , el seu nombre oficial és República de Malí o República de Mali , és un estat sense litoral d’ Àfrica occidental. Malí és el sèptim país més extens d’ Àfrica, i limita al nort amb Argelia, al est amb Níger, al oest amb Mauritania i Senegal, i al sud amb Costa de Marfil, Guinea i Burkina Faso. El seu tamany és de 1,240,000 km², i la seva població estimada és al voltant de 12.000.000 de habitants. La seva capital és Bamako </li></ul>
  2. 3. <ul><li>El clima del país varia de subtropical en el sud a árid en el norte. La major part del pais pateix d’ insignificants precipitacions, pel que las sequies són freqüents. Des de finals de juny a principis de desembre és la temporada de pluja. Durant aquest temps, les inundacions del rou Níger són comuns. </li></ul>
  3. 4. <ul><li>L’ educació en Mali és gratuita i obligatoria durant 9 años, entre els 7 i els 16 . El sistema abarca sis años de educació primària, que comença als set, seguits de sis anys de educació secundària. La tasa d’ inscripcions a la escola primària és baixa, en gran part perquè les families no tenen els recursos necessaris per cobrir el cost de uniformes, llibres i altres requisits necessaris per assistir a classe . El sistema educatiu pateix de carència d’ escoles en zones rurals, així com escasez de materials y professors. Estimacions revelen que entre el 27% i el 46.4% dels habitants pateixen d’ analfabetisme, amb un descens significativu d’aquest porcentatge en les dones respecte als homes. </li></ul>
  4. 5. LAIA VEU LA LLUM, LA <ul><li>Espí i Barranco, Vicenç (1972- ); Morral, Manel F, (ilust.) </li></ul><ul><li>Planeta & Oxford </li></ul><ul><li>60 páginas </li></ul><ul><li>Idioma: Catalán </li></ul><ul><li>ISBN: 8496336832 ISBN-13: 9788496336834 </li></ul><ul><li>1ª ed., 1ª imp. edición (03/2005) </li></ul>
  5. 7. Objectius: <ul><li>Localitzar un país: Mali </li></ul><ul><li>Reconèixer els colors de la bandera de Mali </li></ul><ul><li>Identificar el tipus de clima </li></ul><ul><li>Distingir com es desenvolupa l'educació </li></ul><ul><li>Conèixer la integració d'un nen de Mali al nostre país dins de la literatura </li></ul><ul><li>Mitjançant la lectura d'un conte, relacionat amb el tema que estem treballant, s'intenta acostar a l'alumne a una nova cultura per a ell diferent de la seva. </li></ul>

×