Sociální služby 2011

566 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
566
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
59
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sociální služby 2011

 1. 1. Sociální služby 1Komunitní plánování města Děčín Ing. Dagmar Vávrová, OSV MM Děčín 2012
 2. 2.  V každé lidské společnosti existuje skupina lidí, která je ohrožena vyloučením ze společnosti z různých důvodů ( nemoc, věk, handicap atd.) Společnost na potřeby „ohrožených“ vždy reaguje, protože sociální vyloučení společnost oslabuje Společnosti vývojem dospěly k dělení odpovědnosti za uspokojování potřeb mezi soukromé a společenské zdroje Každá společnost si musí definovat okruh potřeb, na jejichž uspokojování chce participovat Sociální služby by měly být poskytovány vždy tam, kde soukromé zdroje nestačí k uspokojivému řešení potřeb MPSV 2011, Mgr. Petr Hanuš
 3. 3. Úloha komunitního plánování Funkčnost systému sociálních služeb se odvíjí od poznání potřeb lidí a společnosti, a to na všech úrovních (jedinec, rodina, komunita, obec, kraj, stát) Lidé v objektivně podobné či zcela totožné situaci vyjadřují subjektivně jiné potřeby, jiný způsob jejich zajištění Úlohou plánování na místní úrovni je poznání potřeb na daném území a v daném čase
 4. 4. Úloha komunitního plánování Potřeby lidí a způsoby jejich zajištění jsou stanoveny na základě nejčastěji voleného modelu (zákon č.108/2006 Sb.) K tomuto modelu pak společnost přiřazuje zdroje, kterými hodlá k řešení potřeb přispět (MPSV, ostatní ministerstva, obce) Na úrovni obce je úlohou KP definovat potřeby a na základě společného dialogu základní triády hledat shodu při jejich uspokojování možnými zdroji
 5. 5. Úkoly legislativy… Analyzovat využívání příspěvku na péči, zajistit jeho využívání k zajištění péče nikoli k uspokojování jiných potřeb Zajistit odpovídající ocenění intenzity péče podle její náročnosti Zajistit odpovídající participaci neformálních (soukromých) zdrojů na zajištění péče a pomoci Zajistit majoritní financování péče z příspěvku na péči a současně potlačovat dofinancovávání nákladů péče formou dotací nebo příspěvku z veřejných rozpočtů Zajistit odpovídající podíl veřejných zdrojů podle kompetencí, které jsou jednotlivým správcům veřejných financí svěřeny Vytvořit prostupný systém dlouhodobé sociálně zdravotní péče Zdroj: MPSV, Odbor sociálních služeb a začleňování
 6. 6. Úkoly legislativy… Zajistit transparentní, hospodárný a nediskriminující systém přerozdělování veřejných zdrojů Zajistit fyzickou a finanční dostupnost sociálních služeb s plošným využitím systému „sdílené péče“ Zajistit funkční kontrolní mechanismy, které eliminují nehospodárné, neefektivní a neúčelové využívání veřejných i soukromých zdrojů Vytvořit systém trvalého sledování indikátorů vývoje potřeb obyvatel z hlediska sociálních služeb a způsobu jejich naplňování, a to koordinovaným postupem všech úrovní veřejné správy V procesech zajištění dostupnosti a financování sociálních služeb zohlednit zásadní odlišnost ve financování služeb sociální péče od služeb sociální prevence a sociálního poradenství Zdroj: MPSV, Odbor sociálních služeb a začleňování
 7. 7. Úloha procesu KP Analyzovat potřeby cílové skupiny ve vazbě na řešení určitého sociálního jevu je řešeno v procesu KP Zmapovat charakter činností vykonávaných sociálními službami, které přispívají k řešení sociálního jevu je řešeno v procesu KP Rozbor kapacity sociálních služeb s ohledem na rozsah a náročnost poskytovaných služeb legislativa spolu s KP Analyzovat náklady jednotlivých druhů sociálních služeb v návaznosti na rozbor kapacity sociálních služeb je řešeno v procesu KP Analyzovat zdroje je řešeno v procesu KP
 8. 8. Co proces KP neumožňuje Zjišťovat skutečné náklady na klienta Sbírat údaje na jednotlivé služby popř. v členění na typy služeb při registraci více služeb Zjišťovat kvalitu poskytovaných služeb
 9. 9. Děkuji za pozornost… Ing. Dagmar Vávrová Hlavní koordinátorka procesu komunitního plánování města Děčín

×