Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dels Inicis al Renaixement

2,403 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dels Inicis al Renaixement

 1. 1. DE LA MÚSICA MEDIEVAL A LA RENAIXENTISTA
 2. 2. Característiques de la música medieval <ul><li>Període molt llarg que va del segle V al XV. </li></ul><ul><li>Predomina la música vocal. </li></ul><ul><li>El cant gregorià, que es desenvolupa als monastirs i esglésies, va viure un màxim esplendor fins el segle IX. </li></ul><ul><li>És una música que es basa en la modalitat: les melodies no són tonals, sinó que modals. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Com que la vida cultural tenia lloc als monestirs (els monjos eren els únics que sabien llegir i escriure), els avenços en la notació es donen en la música religiosa. </li></ul><ul><li>Desenvolupament i perfeccionament de la notació musical. Amb l'aparició de la polifonia, caldrà que les figures tinguin una durada proporcional i que aparegui el compàs . </li></ul>
 4. 4. <ul><li>L'origen de les claus són lletres llatines: </li></ul><ul><li>Origen del compàs: 3 elements es considerava l'ordre </li></ul><ul><li>perfecte i dos </li></ul><ul><li>imperfecte </li></ul>
 5. 5. <ul><li>El llatí és la llengua utilitzada per l'església, mentre que la música profana s'expressa en llengües romàniques amb una temàtica de caire totalment oposada a la música religiosa (canten a l'amor, la guerra...)‏ </li></ul><ul><li>A partir del segle IX la música profana comença a tenir un major relleu </li></ul><ul><li>Apareixen els trobadors, músics que canten a l'amor, principalment en els castells. Les primeres mostres que en tenim són del segle XI. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Fan una música rítmica i s'acompanyen d'instruments (llaüts, arpes i instruments d'arc i percussió). </li></ul><ul><li>Hi ha gran riquesa i varietat d'instruments, els quals, sempre subordinats a la veu, s'usen per acompanyar-la i donar-li color. </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>http:// www.instrumentsmedievaux.org / </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 7. 7. Neix la polifonia <ul><li>A finals del segle XI apareix la polifonia (composició a diverses veus), la qual desplaça progressivament la monodia. </li></ul><ul><li>La polifonia és molt elemental i aspre. En la música religiosa i de manera inicial consistia en afegir una 4ª o 5ª a una altra melodia ja existent d'origen gregorià. </li></ul><ul><li>En els segles posteriors aquesta polifonia incipient s'anirà desenvolupant i enriquint-se i ja no serà depenent del cant gregorià. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>El desenvolupament de la música polifònica coincideix amb la verticalitat i l'esveltesa de l'arquitectura gòtica. </li></ul><ul><li>Al segle XIV, la polifonia arriba a la música civil i adquireix una gran varietat i complicació rítmica. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>A partir dels segles XII i XIII (Ars Antiqua) les melodies estan escrites per un compositor i tenen major varietat rítmica. Ja no hi haurà una melodia principal on es superposin les altres. </li></ul><ul><li>En el segle XIV i XV (Ars Nova) hi ha moltes més possibilitats rítmiques en haver-hi canvis importants en la notació (apareix la mínima i la semimínima)‏ </li></ul>
 10. 10. <ul><li>En el segles XIII i XIV apareix la notació proporcional. Hi havia la maxima, longa, brevis i semibrevis (de color negre). Al segle XV s'amplien a 8 i seran blanques. </li></ul>
 11. 11. Formes musicals <ul><li>MONODIA: </li></ul><ul><ul><li>Música religiosa: cant gregorià </li></ul></ul><ul><ul><li>Música civil: música de dansa i cançons de trobadors (el mopviment trobadoresc apareix a la cort amb els nobles i els senyors feudals)‏ </li></ul></ul><ul><li>POLIFONIA: </li></ul><ul><ul><li>Música religiosa: organum, conductus i motet </li></ul></ul><ul><ul><li>Música civil: motet, balada i cànon. </li></ul></ul>
 12. 12. Compositors http://grups.blanquerna.url.edu/m38/2/index.htm <ul><li>El Comte d'Aquitània, GUILLEM IX de POITIERS (sud de França, 1086-1127): és el primer trobador que es coneix. </li></ul><ul><li>ADAM de la HALLE (Nàpols 1240-1286): Trobador francès. La seva obra inclou cançons i &quot;Le jeux de Robin et Marion&quot;, pàgina considerada antecedent de l'òpera còmica. </li></ul><ul><li>LÉONIN (París s. XII): Amb ell s’arriba al punt culminant del nou art polifònic. Va ser un dels millors creadors d'organum a dues veus. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>PÉROTIN (París s. XIII): Compositor francès. Un dels més distingits creadors del contrapunt. Se li atribueix la creació del motet medieval. Utilitzà estructures musicals de tres i quatre veus construint les sòlides bases de l’escriptura polifònica. </li></ul><ul><li>ALFONS X el savi (1230 -1284): Va realitzar un manuscrit ple d’il·lustracions i miniatures en el qual es poden trobar més de quatre-centes melodies de lloança a la Mare de Déu, que solien acompanyar-se amb instruments. </li></ul><ul><li>GUILLAUME DE MACHAUT (França 1300 -1377): es considera el més qualificat representant de l'Ars Nova a França. La seva missa constitueix un model de la primera etapa de la polifonia vocal. </li></ul>
 14. 14. Característiques de la música renaixentista <ul><li>Es produeix entre el segle XV i el segle XVII. </li></ul><ul><li>En l’època medieval les terceres estaven considerades dissonàncies, en canvi en la música renaixentista fou una dependència. </li></ul><ul><li>La polifonia es va usar de forma més elaborada i van ampliar el nombre de veus. </li></ul><ul><li>L’us creixent dels intervals de quinta van provocar alguns conflictes. </li></ul>
 15. 15. Formes <ul><li>Les formes més importants foren les misses i els motets. </li></ul><ul><li>La música profana va tenir cada vegada més difusió amb una amplia difusió de formes com el madrigal espiritual i el laude. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>La llista de formes seculars és llarga i inclou la caccia, la cançó en les seves diferents formes (rondó, virolai, bergerette , balada, música mesurada), la canzonetta, la nadala, la villanella , la villota , i la cançó de llaüt. També existien formes de motet mixtes, com el motet-cançó i el motet secular. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Cap al final del període, apareixen els primers precursors dramàtics de l' òpera com la monodia , la comèdia madrigal i l' intermedi . </li></ul>
 18. 18. COMPOSITORS
 19. 19. Principals compositors

×