Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Barroc

1,106 views

Published on

 • Be the first to like this

Barroc

 1. 1. BARROC Alberto López Eugeni Puigdomènech
 2. 2. Introducció històrica <ul><li>El barroc va ser un moviment cultural que va anar des de el 1600 fins al 1750. </li></ul><ul><li>El barroc va sorgir a Itàlia i es va anar extenent per tota Europa </li></ul>
 3. 3. Característiques musicals <ul><li>Apareix la melodia acompanyada </li></ul><ul><li>Apareix el baix continu </li></ul><ul><li>Està ple d’ornaments </li></ul><ul><li>Subordinació d’unes veus a les altres </li></ul><ul><li>Apareix la tonalitat, el concepte de la funció tonal i l’acord </li></ul><ul><li>Segueix el contrapunt. </li></ul>
 4. 4. El baix continu <ul><li>El baix continu és l’acompanyament musical utilitzat gairebé en tots els gèneres durant l’època barroca. Estava sonant durant tota la pesa i el tocaven dos instruments: un que feia acords i l’altre que feia el baix. </li></ul>
 5. 5. Orquestra <ul><li>Al barroc neix el concepte d’orquestra. L’orquestra al principi era el lloc on es ficaven els músics per tocar l’òpera i el nom es va quedar pels musics. </li></ul><ul><li>A partir del barroc els músics es comencen a especificar en un instrument determinat </li></ul>
 6. 6. Melodia acompanyada <ul><li>La melodia acompanyada esta composta per una única línia melòdica i un senzill acompanyament instrumental o baix continu. Malgrat que podem trobar aquest tipus de música en diverses èpoques i cultures, va sorgir al principi del barroc. </li></ul>
 7. 7. Estil musical <ul><li>Al llarg de tot el període l’expressió prevalgué sobre la forma. Són distintius del Barroc: </li></ul><ul><li>la riquesa d’ornamentació, </li></ul><ul><li>la tendència a les variacions tant en el camp vocal com en l’instrumental, </li></ul><ul><li>l’aplicació de la tècnica del baix continu als instruments de teclat </li></ul><ul><li>l’aparició de noves formes organístiques . </li></ul><ul><li>En la música barroca hi havia dues maneres bàsiques d’enllaçar dues notes: </li></ul><ul><li>Legato (lligat) </li></ul><ul><li>Staccato (colpejat) </li></ul><ul><li>Els teòrics i compositors barrocs aconsellen interpretar els valors llargs staccato i els curts legato . </li></ul>
 8. 8. Les formes musicals <ul><li>Instrumentals </li></ul><ul><li>-La suite </li></ul><ul><li>-Concert </li></ul><ul><li>-”Concerto grosso” </li></ul><ul><li>-Tocata </li></ul><ul><li>Vocals </li></ul><ul><li>-Oratori </li></ul><ul><li>-Cantata </li></ul>
 9. 9. Formes instrumentals <ul><li>La suite: La suite és una composició musical instrumental que consta d’un nombre indeterminat de moviments cadascun dels quals es basa en un ritme de dansa. http://www.youtube.com/watch?v=S6yuR8efotI </li></ul><ul><li>Concert: El concert com a títol d’una peça de música normalment es refereix a una obra en la qual un instrument solista és acompanyat per una orquestra . http :// es.youtube.com / watch ?v=Kpqm1hxgH-w </li></ul><ul><li>“ Concerto grosso” El  concerto grosso  és una forma musical que apareix al barroc, basada en l’alternança d’un petit grup solista i un conjunt instrumental més ampli. http://www.youtube.com/watch?v=C1isZC6QCvs&feature=related </li></ul><ul><li>Tocata: La tocata és una forma musical per a instruments de teclat que requereix una gran habilitat de l’intèrpret. Va aparèixer per primera vegada durant el Renaixement, a Itàlia del nord. Es tracta de composicions que preveuen moviments ràpids primer d’una mà i després de l’altra i passatges brillants que baixen en cascada contraposats amb l’acompanyament d’un acord amb la mà contrària. http :// es.youtube.com / watch ?v=_ FXoyr _ FyFw </li></ul>
 10. 10. Música vocal <ul><li>S’intensifica el caràcter del text amb la música. </li></ul><ul><li>Es millora la tècnica del cant </li></ul>
 11. 11. Formes Vocals <ul><li>Oratori : L’oratori és una composició d’estructura narrativa en què intervenen solistes, cor i orquestra. Sempre es basen en textos de caràcter religiós. Conreat especialment durant l’època barroca. Normalment, s’interpreten en versió de concert, sense escenari ni vestuari. http://www.youtube.com/watch?v=F3sBCuK1CIQ </li></ul><ul><li>Cantata : Una cantata és una composició lírica en diverses parts, sense acció dramàtica, escrita per a una o més veus, amb acompanyament de baix continu, alternant amb recitatius i cors. </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=zWH6L9SBDJw&feature=related </li></ul>
 12. 12. Compositors Importants <ul><li>Johann Sebastian Bach (1685-1750) </li></ul><ul><li>Antonio Lucio Vivaldi (1678-1741) </li></ul>

×