Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nitrogen

406 views

Published on

Presentació sobre el Nitrogen feta per Lydia Garcia de 2n C. Curs 2009-2010

Published in: Education, Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nitrogen

  1. 1. Nom element: Nitrogen Símbol: N Número atòmic: 7
  2. 2. Procès d’obtenció <ul><li>El nitrogen és el component </li></ul><ul><li>principal de l'atmosfera terrestre </li></ul><ul><li>(78,1% en volum) i s'obté per a </li></ul><ul><li>usos industrials de la destil·lació </li></ul><ul><li>de l'aire líquid. Està present </li></ul><ul><li>també en les restes d'animals, </li></ul><ul><li>per exemple el guano, </li></ul><ul><li>usualment en la forma de urea, </li></ul><ul><li>àcid úric i compostos d'aquests. </li></ul>
  3. 3. Propietats físiques <ul><li>Estat físic: El seu estat </li></ul><ul><li>és gasós o líquid </li></ul><ul><li>Color: És incolor </li></ul><ul><li>Densitat: 1,2506 kg/m3 </li></ul>
  4. 4. Aplicacions <ul><li>S’utilitza en en la producció de fertilitzants, explosius, colorants, amoníac, així com també per omplir els paquets d'aliments com les sabritas per mantenir la seva frescor. </li></ul>
  5. 5. Bibliografia <ul><li>He trobat la informació a les pàgines web següents: </li></ul><ul><li>http://trabajossecundaria.blogspot.com/2009/10/usos-y-aplicaciones-d-elos-elementos-de.html </li></ul><ul><li>http://ca.wikipedia.org/wiki/Nitrogen </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Nom: Lydia García Serrano </li></ul><ul><li>Curs: 2n C </li></ul><ul><li>Data d’entrega: 21/12/09 </li></ul><ul><li>Professor:Marius Martínez </li></ul>

×