Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La salut de Gaia. Giselle i Marta

1,878 views

Published on

Presentació de Giselle Nuñez i Marta Garcia d'introducció a la unitat 6 "La salut de Gaia" de CMC curs 2009-2010

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

La salut de Gaia. Giselle i Marta

 1. 1. LA SALUT DE GAIA. MARTA GARCÍA I GISELLE NÚÑEZ.
 2. 2. L’ ésser humà al planeta terra. <ul><li>Gaia és el nom de la divinitat de la Terra en la mitologia grega. Aquesta mateixa denominació l’apliquem un conjunt d’hipòtesis conegudes com la teoria de Gaia impulsades per James Loelock i Lynn Margulis, presenta la Terra com un ecosistema global que es compon d’un conjunt d’ecosistemes en interració. </li></ul>
 3. 3. L’evolució demogràfica i Tecnologia i consum. <ul><li>L’any 1800, a la Terra hi havia menys de 1.000 milions de persones, gairebé la tercera part de les quals vivien als països desenvolupats. Dos segles després som més de 6,600 milions. Les causes d’aquest procés són la industrialització i la tecnificació de la societat. </li></ul><ul><li>L’any 1.800, la vida era diferent, es limitava a l’energia necessària per il·luminar i esclafar la casa amb llenya o carbó. </li></ul>
 4. 4. Problemàtica ambiental. <ul><li>2.1. Recursos Naturals. </li></ul><ul><li>Entenem com recursos naturals, el conjunt de béns aportats per la natura que l’ésser humà utilitza per obtenir productes, satisfer les necessitats o desitjos. Hi ha dos tipus de recursos naturals: </li></ul><ul><li>-Recurs no renovable: té un estoc limitat, el podem fer servir de forma limitada. Per exemple: el carbó. </li></ul><ul><li>- Recurs renovable: el podem aprofitar sense que s’esgoti. Per exemple: el vent. </li></ul>
 5. 5. Recursos no renovables. <ul><li>L´esgotament del petroli. </li></ul><ul><li>Es descriu l’esgotament del petroli mitjançant l’anomenat pic de Hubert. L’extracció del recurs sol ser creixent mentre que a partir d’aquest moment el ritme d’extracció de petroli ha començat a decréixer. </li></ul><ul><li>Recursos minerals: </li></ul><ul><li>Els recursos minerals es classifiquen en minerals metàl·lics, fan servir per l’obtenció de metalls, minerals no metál·lics proporcionen altres minerals. </li></ul>
 6. 6. Recursos minerals (2) <ul><li>Els aspectes ambientals de l’extracció dels minerals són força complexos. Cal fer menció, el cas del petroli, del problema de l’esgotament, i s’ha de tenir en compte les conseqüències socials i ambientals de les quals podem destacar: </li></ul><ul><li>-La deforestació </li></ul><ul><li>El desplaçament de poblacions </li></ul><ul><li>Residus generats. </li></ul><ul><li>Ús de tòxics. </li></ul><ul><li>Risc d’accidents </li></ul><ul><li>L’impacte sobre el paisatge. </li></ul>
 7. 7. Recursos renovables. <ul><li>L’aigua, un recurs estratègic: </li></ul><ul><li>L’aigua és un recurs vital pels humans, els sistemes productius i els ecosistemes. Per sort, és un recurs renovable , de manera que n’hi ha prou aigua disponible. </li></ul>
 8. 8. La degradació del sòl. <ul><li>També el sòl del planeta es degrada i perd la capacitat productiva. Les causes d’aquesta degradació són diverses. </li></ul><ul><li>Els processos més importants de destrucció de la capa vegetal són la deforestació i la degradació de les terres. La deforestació consisteix en la conversió permanent de superfície boscosa per altres usos. La sobrepastura és el fenomen que es produeix quan un nombre massa elevat s’alimenten d’una extensió determinada. L’esgotament del sòl a les regions seques per una combinació de factors naturals. L’erosió sol ser deguda a l’acció de l’aigua. </li></ul>
 9. 9. La conservació de la biosfera. <ul><li>El terme biosfera es refereix a la part de la Terra on prospera la vida. </li></ul><ul><li>La importància de la biosfera té diversos enfocaments: </li></ul><ul><li>La funció de les diferents espècies i ecosistemes en la regulació i el manteniment de l’ecosistema global; </li></ul><ul><li>La producció d’aliments i altres recursos naturals; </li></ul><ul><li>El paper dels recursos naturals en la recerca i el desenvolupament, especialment en camps com la química farmacològica, la bioenginyeria o l’enginyeria agrònoma. </li></ul><ul><li>La valoració de l’estat de la biosfera implica tenir en compte l’abundància, la diversitat i la distribució d’espècies. </li></ul>
 10. 10. Residus i Contaminació <ul><li>Podem entendre com a contaminació l’alteració de les propietats d’un medi per la incorporació , generalment atribuïda a l’acció directa o indirecta de l’ésser humà, de pertorbacions, materials o energètiques , que modifiquen les carácterístiques dels ecosistemes afectats. </li></ul>
 11. 11. Contaminació atmosfèrica <ul><li>Canvi climàtic, entès com la variació de les condicions climatiques del planeta, per mitjà de diverses hipòtesis. </li></ul><ul><li>Efecte hivernacle, podem dir que sense efecte hivernacle no seria possible la vida a la terra. </li></ul><ul><li>Superficie terrestre: </li></ul><ul><li>Temperatura més alta: 14 graus de la que no tindria si no hi hagués atmosfera( 18 graus). </li></ul><ul><li>Es parla de canvi climàtic o escalfament global per referir-se a la variació de les condicions climàtiques del planeta. </li></ul>
 12. 12. Hipòtesis del canvi climàtic <ul><li>La primera: s’estudia mitjansant el recull de dades meteorològiques que s’obtenen mesures de superfície o proporcionades per satèl-lits. </li></ul><ul><li>La segona: s’estudia per dades obtingudes de l’anàlisi química de l’atmosfera. El diòxid de carboni ha passat de una concentració de 280 ppm a 379 ppm a l’any 2005 i la de metà s’ha multiplicat per un valor superior a 2. </li></ul><ul><li>La tercera: s’estudia a partir de simulacions informàtiques, les quals indiquen que els factors naturals coneguts fins ara no poden explicar els canvis observats. Aquestes mateixes son les que serveixen per fer prediccions sobre l’evolució del clima durant el s.XXI. </li></ul>
 13. 13. La Capa d’Ozó <ul><li>És una regió d’atmosfera, en la qual l’oxigen reacciona amb llum ultraviolada dels raigs solars, i on hi ha una concentració relativament més elevada d’ozó, un gas poc estable format per tres àtoms d’oxigen. </li></ul><ul><li>El forat de la capa d’ozó és la disminució temporal de la concentració d’ozó sobre l’ Antàrtida durant l’inici de la primavera austral(setembre-octubre). El setembre de 2006 es va observar el forat més ampli que s’havia registrat mai fins llavors. </li></ul>
 14. 14. Contaminació Energètica <ul><li>Contaminació Lumínica: Es refereix a l’efecte de la dispersió de la llum artificial, que redueix l’obscuritat del cel nocturn i afecta les observacions astronòmiques o també els cicles de vigilia per animals nocturns. </li></ul><ul><li>Contaminació Acústica: Fa referència a l’augment del nivell de soroll en un entorn determinat. Té efectes sobre la qualitat de vida de les persones i, al mar, sobre la capacitat d’orientació de determinats animals, com les balesnes o els dolfins. </li></ul><ul><li>Contaminació Radioactiva: Es refereix a l’increment de les emissions que es produeixen a causa de l’explotació de l’energia nuclear, sigui en activitats mèdiques, científiques, militars o energètiques. </li></ul>
 15. 15. Fenòmens naturals extrems <ul><li>Desastres Hidrometeorològics: Corresponen a allaus i esllavissades, sequeres i fam, temperatures extremes(onades de calor i fred) inundacions, incendis forestals i tempestes( ciclons tropicals). </li></ul><ul><li>Desastres Geològics: Inclouen terratrèmols, sismes submarins, tsunamis i erupcions volcàniques, fenòmens que s’expliquen pels moviments de les diferents plaques de l’escorsa terrestre. </li></ul>

×