Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guerra civil

2,384 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Guerra civil

 1. 1. La Guerra Civil Espanyola 1936-1939
 2. 2. • Enfrontament entre les Dues Espanyes: Guerra Civil• Moment de revolucions• Preludi de la Segona Guerra Mundial
 3. 3. Azaña, Largo Caballero, Negrin, Franco, Goded, Mola,Miaja, Rojo, Líster, Modesto Alemanya, Itàlia, Portugal, legió marroquinaBrigades Internacionals, URSS França (malgrat el govern del Front Popular de Léon Blum) i Gran Bretanya es decideixen per una política de neutralitat
 4. 4. Espanya queda dividida Fidel a la República En mans delsCatalunya sublevatsPaís ValenciàMadrid MarrocCastella-La Manxa PartExtremadura d’AndalusiaPaís Basc NavarraAstúries Castella i LleóCantàbria GalíciaPart d’Andalusia Aragó Rioja Illes Balears (sense Menorca)
 5. 5. Descoordinació Improvisació Revolució (CNT-FAI) Grans Ciutats Zones industrialsBàndol republicà
 6. 6. Bàndol republicà. Milicianes
 7. 7. Bàndol republicà- Exèrcit Popular Revolucionari. A partir maig 1937
 8. 8. Brigadesinternacionals40.000voluntaris Brigades dels EUA Anglesa Irlandesa,…
 9. 9. Unitat total de comandament Galícia, Meseta Nord, Navarra, AragóExèrcitsublevat“Nacionales”
 10. 10. La Legió Còndor
 11. 11. Impacte d’una bomba a Barcelona, març1938
 12. 12. • FASES DE LA GUERRA • 17/18 Juliol 1936 fins • 1 Abril 1939
 13. 13. Juliol1936 Els primers combats (guerra de columnes) i Batalla de Madrid Desembarcament exèrcit africà Els republicans van respondre amb Ocupació frontera d’Irun (Mola)etapa De Sevilla a Badajoz Ofensiva des de Catalunya per recuperar Aragó i Mallorca (fracàs) Alliberament de l’Alcàsser de Toledo Nov 1936 Comença la Batalla de Madrid Mola pel Nord Junta de Defensa (Miaja) Franco pel Sud Milícies Populars Intent d’encerclar Brigades internacionalsPrimera “No passaran” Madrid, Jarama i Guadalajara Còrdova Sevilla (no s’aconsegueix)Març 1937
 14. 14. Abril 1937 Guerra del Nord Davant la resistència a Madrid La República Franco decideix ocupar el Nord Per frenar l’ofensiva del Nord Es busca el inicia Ofensives de Control recursos miners i Brunete (Madrid) siderometal.lúrgics Fracassen Belchite (Aragó)Segona etapa Ofensiva del Nord Bombardeig de Gernika (24/4/07) Bilbao(6/37) Santander(8/37) Gijón(10/37)Octubre 1937
 15. 15. Desembre 1937 L’avenç cap a la Mediterrània S’inicia l’ofensiva republicana a Terol Recuperació exèrcit franquista (febrer 38) Ocupació de Terol (Gener 38) S’inciaTercera etapa Avenç exèrcit franquista cap a la Mediterrània (març 38) S’aconsegueix Divisió territori republicà Març 1938
 16. 16. Juliol 1938 Batalla de l’Ebre. Derrota republicana Comença l’ofensiva republicana a l’Ebre Novembre 1938 Derrota republicana. Contraofensiva exèrcit “nacional” Desembre 1938 Retirada brigades internacionals Ocupació de Barcelona, després d’un anyFebrer 1939 de bombardejos continuatsQuarta etapa Ocupació de Catalunya Cop d’estat del General Casado Casado es rendeix a Franco28 Març 1939 Tropes franquistes entren a Madrid 1 Abril 1939 Comunicat de Franco de la Victòria
 17. 17. Cuartel General delGeneralísimoEstado MayorEn el dia de hoy, cautivoy desarmado el EjércitoRojo, han alcanzado lastropas nacionales susúltimos objetivos. Laguerra ha terminado.El GeneralísimoFrancoBurgos 1º Abril 1939
 18. 18. Evolució política a la zona republicana President República: Manuel AzañaPresidents Govern 18 19 20 Casares Quiroga Martínez Barrio José Giral Exèrcit desorganitzat Poder popular espontani soldats servei militar COMITÉS LOCALS I llicenciats PROVINCIALS MILICIES POPULARS Comitè Central de Milícies Antifeixistes A Catalunya 21 juliol 36 Totes les organitzacions Proposta de Companys catalanes d’esquerra
 19. 19. Evolució política a la zona republicana crea Procès revolucionari Juntes, comitès, milícies, consells... significa Suplantació del govern central provoca anticlericalisme Dispersió organitzativa (debilitat militar, desordre i repressió) 8.360 assassinats a Catalunya, 130.000 a tota Espanya S’inicia unaRevolució socioeconòmica Ocupació i repartiment de terres Realitzada per Basada en Confiscació d’indústries UGT, CNT-FAI, POUM Col·lectivitzacions de terres i indústries A Catalunya Experiències comunisme llibertari Col·lectivització i autogestió “Pla de transformació socialista del país” 2000 empreses col·lectivitzades Decret de Col·lectivitzacions Sindicats i obrers controlen les empreses El govern controla indústries estratègiquesLes col·lectivitzacions són frenadespel govern i els comunistes, a partirde MAIG DEL 37
 20. 20. Evolució política a la zona republicana Setembre de 1936 Govern de coalició Trasllat a València Francisco Largo Caballero, PSOE 4 ministres anarcosindicalistes des President del Govern fins maig 1937 del nov’36: Socialistes, sindicalistes, republicans •Peiró, Indústria comunistes, ERC i PNB. •López, Comerç •Garcia Oliver, Justícia •Montseny, Sanitat Es reorganitza Obra deEstat Major de l’Exèrcit govern Reobertura de les CortsUnificació de les milícies Estatut Autonomia País Basc (1/10)Creació d’un Exèrcit Popular Substitució Comités per Consells provincials i municipals Reducció preu vivenda, control bancs Discrepàncies dels comunistes amb Lango Caballero. Anarquistes, tot i participar en el govern, actuaven pel seu compte en les col.lectivitzacions
 21. 21. Revolució o Guerra? • PCE, PSUC, PSOE, … • Aliança amb sectors de la petita burgesia, petits empresaris, petits propietaris agrícoles.. Posar ordre• CNT-FAI , POUM a la reraguarda.• Col.lectivitzacions • Estat fort, per guanyar la guerra – Industrials i agrícoles – Transport Fets de Maig ‘37• Aragó, Andalusia, Llevant 2-7 maig 1937• Aprofundiment transformacions Resistència CNT revolucionàries per edifici telefònica Pça. Catalunya mobilitzar-se contra el feixisme Assassinat d’Andreu Nin, líder del POUM
 22. 22. Després dels fets de maig del 37 Nou govern Cap del govern Juan Negrín, proper Trasllat a Barcelona als comunistes Sortida ministres anarcosindicalistes Control comunista Nacionalització de l’economia i paralització de les col·lectivitzacions Política de resistència a ultrança Centralisme Supressió de competències a la Generalitat Programa dels 13 punts per possible armistici Negativa de Franco. Nov’38 Retorn dels brigadistes. Nov 38 Després derrota de la Batalla de l’Ebre (Nov. 38) i l’ocupació de Catalunya (26 gener 39 BCN) el govern republicà, el basc i el català passen la frontera, amb milers de persones. El 28 de febrer de 1939 Manuel Azaña dimiteix, ningú no el substitueix Negrín torna a València, per dirigir la resistència. França i GB reconeixen Estat franquista Cop d’Estat a Madrid del Coronel Casado, per pactar la rendició amb Franco: Negativa28 març 1939 tropes 1 d’abril 1939 Exili de Negrínfranquistes entren a Madrid La guerra s’acaba
 23. 23. Obra Generalitat Guerra Civil• Jul36: Comitè Milicies Antifeixistes• Ag36: – Comissió Indústries de Guerra – Consell d’Economia de Catalunya • Planificació • Decret de Col.lectivitzacions de la Generalitat (24/10/36)• Set36: – Dissolució Comitè Milicies Antifeixistes. – Govern d’unitat. (Acció Catalana,ERC, POUM, PSUC, CNT). – Reconstrucció aparell judicial – Militarització milicies• Comissariat de Propaganda• Consell de l’Escola Nova Unificada• Servei del Patrimoni històric• Llei d’interrupció de l’embaràs
 24. 24. Evolució zona sublevada L’exèrcit és l’eix vertebrador de l’Estat Concentració de poder militar i polític en Franco (1/10) Autoritarisme feixista Junta de Defensa Nacional (Burgos) Direcció militar i políticaClima de Dirigida per Es decideixRepressió Supressió de la reforma agrària, la reformai terror Educativa, depurar funcionaris republicans Franco (Generalíssim i Caudillo) Sotmet a disciplina les milícies carlines i falangistes Unifica les forces polítiques (Decret d’unificació) Falange Española Tradicionalista y Partit únic de las JONS (Fet y de las JONS Amb el suport de l’Església posteriorment Movimiento Nacional Nacionalcatolicisme
 25. 25. Consolidació del nou Estat Gener de 1938 Llei d’Administració Central de l’Estat Concentració de poders legislatius Dictadura feixista autoritària Política econòmica intervencionistaLa legislació franquista durant la guerra Derogació de tota la legislació republicana (matrimoni civil, divorci...) (Sindicalisme vertical, paternalisme, prohibició Fuero del Trabajo de vagues...) Inicis Estat Corporatiu Llei de Premsa i Impremta (Censura) Llei de Responsabilitats polítiques (repressió) Abolició de les autonomiesCONSOLIDACIÓ DEL FRANQUISME
 26. 26. Conseqüències• Exili republicà. França, Mèxic,…• Més de mig milió de morts.• Camps de presoners, de treballs forçats, (250.000)• Pèrdua reserves, disminució població activa, destrucció infraestructures viàries i fabrils, destrucció vivendes, caiguda renda• Final experiència modernitzadora, democràtica i revolucionària• Aïllament polític internacional• 40 anys de dictadura militar feixistitzant
 27. 27. Robert Cappa, 1936

×