Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kabanata 12 aralin 25 powerpoint in aral.pan

20,416 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Kabanata 12 aralin 25 powerpoint in aral.pan

 1. 1.  Angmacroeconokics ay pagsusuri ng kabuuang dimensiyon ng ekonomiya. Ang pagsusuri ng Gross National Product (GNP), Gross Domestic Product (GDP), Implasyon at Patakarang Piskal ay tinatalakay sa macroeconomics.
 2. 2.  Ang ideya ng payak na paglalarawan ng buong ekonomiya ay nakapaloob sa Tableau Economique ni Francois Quesnay.
 3. 3.  Si Quesnay ay isang ekonomistang Pranses na kilalang lider ng mga Physiocrats, grupo ng mga ekonomista na naniniwala sa kahalagahan ng kalikasan.
 4. 4.  Ipinapalagay na ang makroekonomiya ay nasa isang payak na kalagayan. Sa paikot na daloy ng mga produkto at serbisyo ay ipinapakita ang ugnayan ng sambahayan, bahay kalakal, at pamahalaan sa tulong ng iba’t ibang pamilihan.
 5. 5.  Angsambahayan at bahay kalakal ay nagkakaroon ng ugnayan sa pagganap sa gawaing pamproduksiyon at distribusyon.
 6. 6.  Ang tinanggap na kita ng sambahayan ay ginagastos sa pagkonsumo at pagbabayad sa mga yaring produkto mula sa bahay kalakal. Ang kabayaran sa pagkonsumo ng mga yaring produkto ay tatangapin ng bahay kalakal bilang kita.
 7. 7.  Ang pag-iimpok ay isa sa mahalagang gawain ng sambahayan na kailangan ng ekonomiya. Ang pag-iimpok ay pagtatabi ng ilang bahagi ng kita upang gamitin sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng disekilibriyo sa ekonomiya ay bunga ng pag-iimpok sa sambahayan.
 8. 8.  Ang mga hindi nabiling produkto ay makadaragdag sa stock ng bahay kalakal. Ang mga stocks ay kabilang sa imbentaryo ng bahay kalakal. Ang imbentaryo ay dami ng mga produkto na itinatago upang ipagbili sa darating na panahon.
 9. 9.  Lumiit ang produksiyon kapag maraming produkto ang hindi nabibili at nagbubunga ng pagbawas sa paggamit ng mga salik ng produksiyon ng bahay kalakal.
 10. 10.  Dahilsa pagkakaroon ng disekilibriyo sa ekonomiya na ipinakikita ng paikot na daloy, kailangan may gagawing hakbang ang bahay kalakal upang madagdagan ang salaping gagamitin sa produksiyon at magkaroon muli ng ekilibriyo sa ekonomiya.
 11. 11.  Ang pag-iimpok ng sambahayan ay kailangang maging paki-pakinabang at dapat ilagay sa mga institusyong pampinansyal, tulad ng bangko o sa pamilihan ng kapital upang magamit ng bahay kalakal. Dito galing ang pera sa pamumuhunan.
 12. 12.  Ng pamumuhunan ay pagdaragdag ng kapital para sa hinaharap upang palawakin ang produksiyon. Ang pagbili ng makinarya, paglaan ng pondo para sa depresasyon at pag hiram ng salapi ay ilan sa anyo ng pamumuhunan.
 13. 13.  Ang depresasyon, ay tumutukoy sa unti-unting pagkasira at pagkaluma ng mga kapital. Sa pamamagitan ng pamumuhunan ay maibabalik ang salapi na lumabas sa paikot na daloy.
 14. 14.  Ang pamahalaan ang ikatlong sektor na may tungkuling ginagampanan sa ugnayan ng sambahayan at bahay kalakal sa ekonomiya. Ang gawain ng sambahayan at bahay kalakal bilang konsyumer at supplier ng mga salik ng produksiyon at yaring produkto ay ginagampanan ng pamahalaan.
 15. 15.  Itorin ay nakikipag-ugnayan sa mga pamilihan sa labas ng bansa upang matutustusan ang pangangailangan ng bansa. Ang pump priming ng ekonomiya ay isang hakbang na isinasagawa ng pamahalaan upang pasiglahin at gawing aktibo ang mga sektor ng ekonomiya upang bigyang buhay ang mga gawaing pangkabuhayan.
 16. 16.  Ang pamahalaan ay may tungkulin na maningil ng buwis sa sambahayan at bahay kalakal upang magkaroon ng pondo na gagamitin sa pagbibigay ng serbisyong panlipunan.
 17. 17.  Ang pamahalaan ay magkaloob ng subsidy sa bahay kalakal at transfer payments sa anyo ng pensiyon, scholarships, at donasyon sa sambahayan.

×