Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Caceres

3,520 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Caceres

 1. 1. LES CACERES DEL TRESOR, MODEL DE RECURS COMPETENCIAL MARIA DEL MAR LLUELLES PERERA III JORNADES D’INNOVACIÓ A LES TERRES DE LLEIDA
 2. 2. INTRODUCCIÓ <ul><li>Una cacera del tresor és un recurs educatiu amb moltes possibilitats didàctiques i competencials que es pot utilitzar en totes les àrees i nivells educatius. Consisteix en desenvolupar una unitat didàctica o un nucli d’activitat concret utilitzant les TAC a l’aula. A més, aconsegueixen despertar l’interès de l’alumnat i permeten treballar diferents continguts segons el ritme d’aprenentatge de cada alumne. </li></ul><ul><li>Una cacera del tresor consta de 5 parts: </li></ul><ul><li>Capçalera </li></ul><ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Preguntes </li></ul><ul><li>La gran pregunta </li></ul><ul><li>Recursos d’internet </li></ul>MARIA DEL MAR LLUELLES PERERA III JORNADES D’INNOVACIÓ A LES TERRES DE LLEIDA
 3. 3. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES MARIA DEL MAR LLUELLES PERERA III JORNADES D’INNOVACIÓ A LES TERRES DE LLEIDA <ul><li>A l’inici de la una unitat didàctica (Fase Inicial): </li></ul><ul><ul><li>Presentació de la cacera del tresor </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació inicial per saber els coneixements previs dels alumnes </li></ul></ul><ul><li>Durant la unitat didàctica (Fase de Desenvolupament): </li></ul><ul><ul><li>Explicació del tema a l’aula: introducció de nous continguts </li></ul></ul><ul><ul><li>Qüestionari de preguntes breus i la gran pregunta </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitats complementàries relacionades amb els enllaços </li></ul></ul><ul><li>Al final de la unitat didàctica (Fase de Síntesi): </li></ul><ul><ul><li>Finalitzar la cacera </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació individual i col·lectiva </li></ul></ul>
 4. 4. EXEMPLES PER NIVELLS MARIA DEL MAR LLUELLES PERERA III JORNADES D’INNOVACIÓ A LES TERRES DE LLEIDA <ul><li>Educació infantil </li></ul><ul><li>Educació especial </li></ul><ul><li>Educació primària </li></ul><ul><li>Educació secundària </li></ul><ul><li>Cicles formatius i Batxillerat </li></ul><ul><li>Educadors </li></ul>
 5. 5. COMUNITAT CATALANA DE WEBQUEST MARIA DEL MAR LLUELLES PERERA III JORNADES D’INNOVACIÓ A LES TERRES DE LLEIDA <ul><ul><li>Concepte </li></ul></ul><ul><ul><li>Descobreix les caceres del tresor </li></ul></ul><ul><ul><li>Les novetats al bloc </li></ul></ul><ul><ul><li>Classificació </li></ul></ul><ul><ul><li>Experiència: Les Caceres al bloc </li></ul></ul><ul><ul><li>Generador </li></ul></ul><ul><ul><li>Generador en línia QUIA </li></ul></ul><ul><ul><li>Plantilla </li></ul></ul><ul><ul><li>Plantilla accessible ( format zip ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Comunitat Catalana de Webquest </li></ul></ul>
 6. 6. PROJECTE ESPURN@ MARIA DEL MAR LLUELLES PERERA III JORNADES D’INNOVACIÓ A LES TERRES DE LLEIDA <ul><li>El rebost </li></ul><ul><li>Navega per categories </li></ul><ul><ul><li>Caceres del tresor </li></ul></ul><ul><li>Afegeix un recurs </li></ul>
 7. 7. CACERES I COMPETÈNCIES MARIA DEL MAR LLUELLES PERERA III JORNADES D’INNOVACIÓ A LES TERRES DE LLEIDA
 8. 8. COMPETÈNCIES COMUNICATIVES MARIA DEL MAR LLUELLES PERERA III JORNADES D’INNOVACIÓ A LES TERRES DE LLEIDA <ul><ul><li>Comunicativa lingüística i audiovisual </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comunicar oralment (conversar i escoltar) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Expressar-se per escrit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utilitzar llenguatges audiovisuals </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Artística i cultural </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comprendre, apreciar i valorar manifestacions culturals i artístiques </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Saber crear </li></ul></ul></ul><ul><li>Amb les caceres aconseguim: </li></ul><ul><ul><li>Consultar informacions amb diferents suports </li></ul></ul><ul><ul><li>Llegir, interpretar i escriure </li></ul></ul><ul><ul><li>Posar en joc l’esforç i el treball individual però també el treball en parelles o en grups que porta a parlar, argumentar, convèncer, consensuar, etc </li></ul></ul><ul><ul><li>Estimular la curiositat i la creativitat de l’alumnat </li></ul></ul>
 9. 9. COMPETÈNCIES METODOLÒGIQUES MARIA DEL MAR LLUELLES PERERA III JORNADES D’INNOVACIÓ A LES TERRES DE LLEIDA <ul><ul><li>Tractament de la informació i competència digital </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utilitzar les TIC per informar-se, aprendre i comunicar-se </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Matemàtica </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comprendre, utilitzar i relacionar números </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Operacions bàsiques </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Entendre i resoldre problemes </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Aprendre a aprendre </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Capacitat de cooperar, d’autoavaluar-se </li></ul></ul></ul><ul><li>Amb les caceres aconseguim: </li></ul><ul><ul><li>Facilitar a l’alumnat els millors recursos d'internet </li></ul></ul><ul><ul><li>Resoldre les activitats proposades </li></ul></ul><ul><ul><li>Potenciar l'aprenentatge cooperatiu i col•laboratiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomentar l’autoavaluació </li></ul></ul>
 10. 10. COMPETÈNCIES PERSONALS MARIA DEL MAR LLUELLES PERERA III JORNADES D’INNOVACIÓ A LES TERRES DE LLEIDA <ul><li>Autonomia i iniciativa personal </li></ul><ul><ul><li>Responsabilitat, perseverança, coneixement d’un mateix, autoestima, creativitat, autocrítica </li></ul></ul><ul><ul><li>Control emocional </li></ul></ul><ul><ul><li>Calcular riscos i afrontar problemes </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprendre de les errades </li></ul></ul><ul><li>Amb les caceres aconseguim: </li></ul><ul><ul><li>Potenciar la responsabilitat i l’autonomia personal </li></ul></ul><ul><ul><li>Respectar els diferents ritmes d’aprenentatge </li></ul></ul><ul><ul><li>Obtenir bons resultats gràcies a una estratègia didàctica engrescadora </li></ul></ul>
 11. 11. C. CONVIURE I HABITAR EL MÓN MARIA DEL MAR LLUELLES PERERA III JORNADES D’INNOVACIÓ A LES TERRES DE LLEIDA <ul><ul><li>Coneixement i interacció amb el món físic </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interpretar la informació que es rep </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Social i ciutadana </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comprendre la realitat social </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Actitud constructiva, solidària i responsable </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Amb les caceres aconseguim: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Traspassar l’aula tot interaccionant directament amb el món físic, mitjançant recursos totalment actualitzats i del món real. </li></ul></ul></ul>
 12. 12. CACERES DEL TRESOR COMPETENCIALS MARIA DEL MAR LLUELLES PERERA III JORNADES D’INNOVACIÓ A LES TERRES DE LLEIDA www.xtec.cat/~mlluelle [email_address]

×